Search
Close this search box.

Σεμινάριο Πειραματικής Έρευνας & Κλινικών Δεξιοτήτων για Ιατρούς, Νοσηλευτές, Κτηνιάτρους, Ερευνητές και Επαγγελματίες Υγείας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2022-10-21 - 2022-10-22 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Διά ζώσης

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Βάσει εκπτωτικής πολιτικής

ECTS:
0,5
Δίδακτρα:
400 €
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Απόστολος  Ε. Παπαλόης
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
20-10-2022

Σεμινάριο Πειραματικής Έρευνας & Κλινικών Δεξιοτήτων για Ιατρούς, Νοσηλευτές, Κτηνιάτρους, Ερευνητές και Επαγγελματίες Υγείας

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

20-10-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Σεμινάριο Πειραματικής Έρευνας & Κλινικών Δεξιοτήτων για Ιατρούς, Νοσηλευτές, Κτηνιάτρους, Ερευνητές και Επαγγελματίες Υγείας”, διάρκειας 14  ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί στο Ερευνητικό – Πειραματικό Κέντρο του Νοσοκομείου  Παπαγεωργίου (με παράλληλη χρήση του αμφιθεάτρου) και θα υλοποιηθεί τόσο  με θεωρητική  κατάρτιση  (ομιλίες – διαλέξεις)  όσο και με πρακτική  άσκηση  στο  πειραματικό  εργαστήριο.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο  Απόστολος  Ε. Παπαλόης, Πρόεδρος του  Επιστημονικού Συμβουλίου της Ειδικής Μονάδας Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, του Ιατρικού Τμήματος  του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν  Καθηγητές  του  Ιατρικού και του Κτηνιατρικού  Τμήματος,  της  Σχολής  Επιστημών  Υγείας  του  Α.Π.Θ.  και  Χειρουργοί  του  Ε.Σ.Υ.  από  Νοσοκομεία  της  Θεσσαλονίκης.

   

   

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να αποστείλουν στο e-mail: info-subre@auth.gr

  1.  Όνομα  και  Επώνυμο

  2. Ε-mail  και  τηλέφωνο  επικοινωνίας.

  3. Πτυχίο  βασικών  σπουδών  και  παρούσα  ιδιότητα.

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  H Ειδική Μονάδα Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (E.M.BI.E.E.) της Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποτελεί μια πρωτοβουλία του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την υποστήριξη και προαγωγή της βιοϊατρικής έρευνας και εκπαίδευσης, βασισμένης σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

  Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, αποφασίστηκε η οργάνωση ενός Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με τίτλο : «Σεμινάριο Πειραματικής Έρευνας και Κλινικών Δεξιοτήτων» που θα διεξαχθεί στα Εργαστήρια του Ερευνητικού – Πειραματικού Κέντρου του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Οκτωβρίου, 2022.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα μπορούν να αποκτήσουν:

  Γνώσεις : Πειραματική έρευνα. Ευρωπαϊκή – Εθνική νομοθεσία, οργάνωση και υλοποίηση πρωτοκόλλων, ηθική αξιολόγηση πρωτοκόλλων, ο ρόλος της Εκπαίδευσης πριν τον πειραματισμό, νέες  τεχνολογίες

  Δεξιότητες : Χειρουργικές  δεξιότητες και δεξιότητες  με κλινικό  ενδιαφέρον. Περιγράφονται στο πρόγραμμα και στο αρχείο με την ροή των ασκήσεων.

  Ικανότητες : Επικοινωνιακές  ικανότητες. Συγκρότηση ομάδας και ομαδική εργασία και συνεργασία

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Ιατροί  (Ειδικευόμενοι  και  Ειδικευμένοι,  Νοσηλευτές, Κτηνίατροι, Επαγγελματίες  Υγείας.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

  • Ιατροί  (Ειδικευόμενοι  και  Ειδικευμένοι,  Νοσηλευτές, Κτηνίατροι, Επαγγελματίες  Υγείας).
  • Πτυχίο  αντίστοιχης  κατεύθυνσης.

  Τηρείται  σειρά  προτεραιότητας  υποβολής  ενδιαφέροντος  ( info-subre@auth.gr  ).

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το  πρόγραμμα  περιλαμβάνει  θεωρητική  κατάρτιση  και  πρακτική  άσκηση  στο  πειραματικό  εργαστήριο  του  Ερευνητικού – Πειραματικού  Κέντρου  του  Νοσοκομείου  Παπαγεωργίου,  με  μια  μεγάλη  σειρά  δεξιοτήτων  (χειρουργικών, νοσηλευτικών  και άλλων  επεμβατικών  χειρισμών)  απολύτως  αναγκαίων  κλινικά  αλλά  και  πειραματικά.

 • Πρόγραμμα Σπουδών
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Οι  παρουσιάσεις  των  ομιλιών – διαλέξεων.

 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

  Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

  Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση (ερωτήσεις  πολλαπλής  επιλογής – > 70 % σωστές απαντήσεις)

  Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι  τις  2  Νοεμβρίου, 2022

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με τον  Καθηγητή κ. Αστέριο Καραγιάννη στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  E-mail: info-subre@auth.gr

  Κιν: 6972011271

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

/ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόστος συμμετοχής

400  Ευρώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο