Search
Close this search box.

ΜΗΤΡΩΑ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Σύμφωνα με το Άρθρο 120 του ν. 4957/2022 ως εκπαιδευτές σε προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης δύναται να απασχοληθούν οι ακόλουθες κατηγορίες:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αλλοδαπής,

β) ερευνητές α’, β’, γ’ και δ’ βαθμίδας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) της ημεδαπής,

γ) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι.,

δ) επισκέπτες Καθηγητές, επισκέπτες ερευνητές, ερευνητές επί συμβάσει, συνεργαζόμενοι Καθηγητές και διδάσκοντες στους οποίους έχει ανατεθεί αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης,

ε) άλλα φυσικά πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ. (Στο Μητρώο εγγράφονται ως εκπαιδευτές φυσικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στις περ. α) έως δ).

Κανονισμός Μητρώου Εκπαιδευτριών/Εκπαιδευτών

Αίτηση Ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτριών/Εκπαιδευτών

ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΡΙΩΝ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

Λειτουργία Μητρώου Αξιολογητριών/Αξιολογητών

Αίτηση Ένταξης στο Μητρώο Αξιολογητριών/Αξιολογητών

Μετάβαση στο περιεχόμενο