Search
Close this search box.

Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ

(Ο Κανονισμός Σπουδών του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ έχει δημοσιευτεί στο Άρθρο 12 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ (ΦΕΚ Β΄, ’ 1973/27.03.2023).

Διαδικασία εγγραφής και επιλογής εκπαιδευομένων 

1. Οι υποψήφιες/οι επιμορφούμενες/οι υποβάλλουν για κάθε πρόγραμμα αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ. Η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των όρων που αναγράφονται στον Οδηγό του προγράμματος και στον Κανονισμό Σπουδών του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ. 

2. Για τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ απαιτείται πρόσβαση στο διαδίκτυο για την υποβολή της αίτησης ή/και την παρακολούθηση των προγραμμάτων και τη λήψη του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και κατοχή προσωπικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία με τις/τους διδάσκουσες/ντες και το Τμήμα Διοικητικής υποστήριξης του ΚΕΔΙΒΙΜ. Στον Οδηγό Σπουδών κάθε προγράμματος εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής των εκπαιδευομένων σε κάθε πρόγραμμα.  

3. Μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων, με ευθύνη των ΑΥ, υλοποιείται η ενημέρωση έγκρισης ή τεκμηριωμένης απόρριψης των αιτήσεων παρακολούθησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων, σε εύλογο χρονικό διάστημα, καθώς και η ενημέρωσή τους για ενδεχόμενη τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης/λήξης του προγράμματος. Πριν από την έναρξη του προγράμματος, οι επιλεχθείσες/επιλεγέντες οφείλουν να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κάθε πρόγραμμα. Στη συνέχεια, οι ΑΥ τους γνωστοποιούν το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα και τους παρέχεται πρόσβαση στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης και στο εκπαιδευτικό υλικό, η οποία ισχύει για το χρονικό διάστημα στο οποίο προσφέρεται το πρόγραμμα που παρακολουθούν. 

4. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ικανοποιητικός αριθμός συμμετεχουσών/όντων το πρόγραμμα είτε δεν υλοποιείται, είτε μεταφέρεται σε άλλο κύκλο. Σε κάθε περίπτωση τα δίδακτρα που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται στις/ους δικαιούχες/ους ή παραμένουν στο λογαριασμό του ΕΛΚΕ για τον επόμενο κύκλο υλοποίησης του προγράμματος, με τη σύμφωνη γνώμη των τελευταίων. 

Δίδακτρα 

1. Το ύψος των διδάκτρων καθορίζεται από την/τον ΕΥ κάθε προγράμματος και εγκρίνεται από το Συμβούλιο του ΚΕΔΙΒΙΜ. Στον Οδηγό Σπουδών του προγράμματος και στις σχετικές με αυτό πληροφορίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ αναφέρεται ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων για κάθε πρόγραμμα (εφάπαξ ή σε ισόποσες δόσεις). 

2. Το Συμβούλιο του ΚΕΔΙΒΙΜ δύναται κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος της/του ΕΥ να προσφέρει εκπτώσεις στα προγράμματα επί των τελών φοίτησης σε ειδικές κατηγορίες εκπαιδευομένων, όπως προπτυχιακές/ούς ή μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/τες και υποψήφιες/ους διδακτόρισσες/διδάκτορες του ΑΠΘ, καθώς και σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, άνεργες/ους, πολύτεκνες/ους, τρίτεκνες/ους, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, κ.ά. 

Μητρώο Εκπαιδευομένων 

Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ τηρεί Μητρώο Εκπαιδευομένων, στο οποίο καταχωρίζεται κάθε εκπαιδευόμενη/ος που εγγράφεται στα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ. Στο μητρώο εκπαιδευομένων καταχωρίζονται τα αναγκαία στοιχεία των εκπαιδευομένων, τα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν και ολοκληρώνουν επιτυχώς, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο που σχετίζεται με την παρακολούθηση των προγραμμάτων του Κέντρου. Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των εκπαιδευομένων υλοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων του ΑΠΘ και σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.   

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Εκπαιδευομένων 

Α. Υποχρεώσεις Εκπαιδευομένων: 

1. Η συμμετοχή στα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή του Οδηγού Σπουδών του προγράμματος και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ.  

2. Η παρουσία των επιμορφούμενων στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι υποχρεωτική. Στα προγράμματα που υλοποιούνται με φυσική παρουσία, όπως και σε αυτά που υλοποιούνται με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η φοίτηση είναι γενικώς υποχρεωτική και το όριο απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης. Η παρακολούθηση της ασύγχρονης εκπαίδευσης υλοποιείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα μελέτης που έχει ορισθεί από κάθε πρόγραμμα.  

Β. Δικαιώματα Εκπαιδευομένων: 

1. Οι εκπαιδευόμενες/οι ενημερώνονται από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΚΕΔΙΒΙΜ για κάθε είδους πληροφορία που άπτεται της λειτουργίας του Κέντρου. 

2.  Οι εκπαιδευόμενες/οι υποστηρίζονται ηλεκτρονικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας από τις/ τους εκπαιδεύτριες/τές, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίλυση αποριών και την παροχή διευκρινίσεων σχετιζόμενων με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος.  

3. Οι εκπαιδευόμενες/οι έχουν δικαίωμα να αιτηθούν τη διακοπή παρακολούθησης του προγράμματος και την επιστροφή διδάκτρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.9 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ

4. Οι εργασίες των εκπαιδευομένων προστατεύονται κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Οδηγός Σπουδών του προγράμματος   

1. Για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται από το Κέντρο, συντάσσεται από την/τον ΑΥ Οδηγός Σπουδών του προγράμματος σε πρότυπο έντυπο του ΚΕΔΙΒΙΜ, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ. Στον Οδηγό Σπουδών αναφέρονται αναλυτικά ο στόχος, η αναγκαιότητα και τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΕΠ), τα επαγγελματικά αποτελέσματα, οι κατηγορίες των υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί και τα κριτήρια επιλογής, η μέθοδος υλοποίησης του προγράμματος, οι θεματικές και διδακτικές ενότητες, το είδος του εκπαιδευτικού υλικού που παρέχεται, οι υποχρεώσεις των εκπαιδευόμενων, οι πιστωτικές μονάδες που αποδίδονται, η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, τα τέλη φοίτησης και η παρεχόμενη εκπτωτική πολιτική. 

2. Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής, με απόφαση του Συμβουλίου του και να αναπροσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων, ενημερώνοντας τις/τους ήδη εγγεγραμμένες/ους. Τα προγράμματα υλοποιούνται εφόσον συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχουσών/όντων. 

3. Η ώρα του μαθήματος ορίζεται σε 45 λεπτά, ενώ το διάλειμμα διαρκεί 15 λεπτά. Το παρουσιολόγιο πρέπει να υπογράφεται πριν από και μετά την ολοκλήρωση του κάθε μαθήματος. Παρουσίες τηρούνται και κατά τη διάρκεια της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από την/τον εκπαιδεύτρια/τη, με βάση την παρουσία και τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στις πλατφόρμες τηλεκατάρτισης. Σχετικά με την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, οι ΑΥ των προγραμμάτων παρακολουθούν την πορεία μελέτης του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού, μέσω των μηχανισμών ελέγχου που παρέχονται από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΑΠΘ (E-learning).   

4. Στον Οδηγό προβλέπονται οι διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης της προόδου των εκπαιδευομένων καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος, μέσω ασκήσεων, κουίζ και άλλων εργαλείων. Η πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκόμισαν οι επιμορφούμενες/οι από το πρόγραμμα αξιολογείται με την τελική μορφή αξιολόγησης που έχει ορισθεί (γραπτή εξέταση, εργασία, μελέτες περίπτωσης, πρακτική άσκηση ή άλλη μορφή αξιολόγησης).  

5. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, η/ο επιμορφούμενη/ος θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, να έχει επιτύχει στην αξιολόγηση που προβλέπεται από τον Οδηγό Σπουδών του κάθε προγράμματος και το σύνολο των απουσιών της/του να μην υπερβαίνει το 10% των συνολικών ωρών διδασκαλίας. Σε διαφορετική περίπτωση, ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 12, παρ. 12.11, περ. 5.  

Όροι και προϋποθέσεις για την ενίσχυση της πρόσβασης των συμμετεχουσών/όντων στην αγορά εργασίας 

Αξιοποιώντας μελέτες και δεδομένα που συνδέουν την επιμόρφωση με τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας και λαμβάνοντας υπόψη τη σκοπιμότητα, αναγκαιότητα και βιωσιμότητα κάθε πρότασης υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς και τη στόχευση των μαθησιακών και επαγγελματικών προγραμμάτων κάθε πρότασης, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ μεριμνά ώστε οι απόφοιτες/οι των προγραμμάτων του να καλλιεργήσουν νέες γνώσεις, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να επικαιροποιήσουν ήδη υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες που ανταποκρίνονται στη ζήτηση της αγοράς εργασίας.  

Αξιολόγηση του προγράμματος από τις/τους εκπαιδευόμενες/ους 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενες/οι συμμετέχουν σε διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος, σύμφωνα με πρότυπο έντυπο του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ, το οποίο συμπληρώνεται ανώνυμα. 

Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ διατηρεί το δικαίωμα αξιοποίησης στοιχείων από την αξιολόγηση των προγραμμάτων για ακαδημαϊκούς και επικοινωνιακούς σκοπούς. 

Προστασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε επιμορφωτικά προγράμματα ΑΠΘ 

1. Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ πραγματοποιεί εξ αποστάσεως διδασκαλία/τηλεκπαίδευση κατά την οποία λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 2016/679. 

2. Στο πλαίσιο των ενεργειών για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων, απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση, η ηχογράφηση ή με οποιοδήποτε τρόπο ανάρτηση των συνεδριών τηλεκπαίδευσης εκ μέρους των συμμετεχουσών/όντων σε αυτές σε δικτυακές υπηρεσίες παρόχων ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δεν είναι βέβαιο ότι εφαρμόζεται ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μια τέτοια επεξεργασία συνιστά υπέρβαση του πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΑΠΘ και συνεπάγεται την ευθύνη αυτής/αυτού που τη διενεργεί. Κάθε απορία για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση data.protection@auth.gr 

Διακοπή της Παρακολούθησης/ Πολιτική Επιστροφής Διδάκτρων 

Η/Ο εκπαιδευόμενη/ος δύναται να διακόψει την παρακολούθηση του προγράμματος και να ζητήσει την οριστική της/του διαγραφή με γραπτό αίτημα της/του προς την/τον ΕΥ ή την/τον ΑΥ, το οποίο κοινοποιεί υποχρεωτικά στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ, αναφέροντας τους λόγους της διακοπής. Οι κωδικοί πρόσβασης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα απενεργοποιούνται μετά το σχετικό αίτημα. Σε αυτή την περίπτωση δύναται να αιτηθεί επιστροφή διδάκτρων στο ίδιο αίτημα, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.  Από τα δίδακτρα που έχουν ήδη καταβληθεί, παρακρατείται το ποσό που αναλογεί στη μέχρι τότε παρακολούθησή της/του στο πρόγραμμα, βάσει του κόστους των διδακτικών ενοτήτων που έχει παρακολουθήσει. 

Πιστωτικές Μονάδες 

1. Τα προγράμματα είναι πλήρως ενταγμένα στο σύστημα μονάδων ECTS ή microcredentials, των οποίων ο υπολογισμός δηλώνεται με σαφήνεια και αναλυτικά για κάθε πρόγραμμα, ανεξάρτητα από τη μέθοδο υλοποίησής του.   

2. Η απόδοση του τύπου των πιστωτικών μονάδων εγκρίνεται από το Συμβούλιο του ΚΕΔΙΒΙΜ, έπειτα από πρόταση της/του ΕΥ του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό και διεθνές πλαίσιο για τη διά βίου μάθηση και το εθνικό πλαίσιο που διέπει την Ανώτατη εκπαίδευση. 

Πιστοποιητικά 

1. Τα είδη των πιστοποιητικών που χορηγεί το Κέντρο καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου του. 

2. Πιστοποιητικό απονέμεται όταν οι συμμετέχουσες/οντες έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του προγράμματος. Επιτυχής θεωρείται η ολοκλήρωση όταν το ποσοστό των απουσιών δεν υπερβαίνει το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες έχουν επιτύχει στην τελική αξιολόγηση που προβλέπεται από το πρόγραμμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό  Σπουδών του και έχουν αποπληρώσει το σύνολο των διδάκτρων.  

3. Στα Πιστοποιητικά αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο της/του συμμετέχουσας/συμμετέχοντα, ο τίτλος του προγράμματος, η συνολική διάρκεια των διδακτικών ωρών του προγράμματος, το χρονικό διάστημα υλοποίησής του και ο φορέας παροχής του πιστοποιητικού. Τα Πιστοποιητικά φέρουν μοναδικό κωδικό γνησιότητας και απονέμονται σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή.  

4. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα έκδοσης Συμπληρώματος Πιστοποιητικού, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι θεματικές ενότητες του κάθε προγράμματος και ο βαθμός που απονέμεται στην/στον επιτυχούσα/επιτυχόντα (εάν προβλέπεται από τον Οδηγό Σπουδών του προγράμματος). 

5. Στις/στους συμμετέχουσες/οντες σε προγράμματα για τα οποία δεν προβλέπεται κάποια μορφή αξιολόγησης των εκπαιδευομένων ή σε περίπτωση που οι συμμετέχουσες/οντες δεν έχουν επιτύχει στην τελική αξιολόγηση που έχει προβλεφθεί από το πρόγραμμα χορηγείται Βεβαίωση παρακολούθησης. 

6. Τα Πιστοποιητικά διακρίνονται σε: 

Α) Πιστοποιητικό Γενικής Επιμόρφωσης 

Β) Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης  

Α)Πιστοποιητικό Γενικής Επιμόρφωσης  

Απονέμεται σε επιτυχούσες/όντες σε προγράμματα των οποίων το περιεχόμενο των σπουδών εντάσσεται στη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων – η οποία ορίζεται με βάση τον Ν. 3879/2010 και «περιλαμβάνει όλες τις οργανωμένες μαθησιακές δραστηριότητες (τυπικές και μη-τυπικές) που απευθύνονται σε ενήλικες και επιδιώκουν να εμπλουτίσουν τη γνώση τους, να αναπτύξουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους, να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και να γίνουν ενεργοί πολίτες». Το Πιστοποιητικό Γενικής Επιμόρφωσης καθορίζεται από την/τον ΕΥ μέσω της περιγραφής του κοινού στο οποίο απευθύνεται το πρόγραμμα.  

Β) Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης  

Απονέμεται α) σε επιτυχούσες/όντες σε προγράμματα που απευθύνονται σε απόφοιτες/ους σχολών ΑΕΙ, με στόχο τη συμπλήρωση, ανανέωση και επικαιροποίηση των γνώσεων της αρχικής τους κατάρτισης, ήτοι την εξειδίκευσή τους σε έναν συγκεκριμένο τομέα, β) σε επιτυχούσες/όντες σε προγράμματα που αναπτύσσονται σε δύο κύκλους σπουδών (Α΄ κύκλος: εισαγωγή σε ένα επιστημονικό πεδίο, Β΄ κύκλος: εξειδικευμένη γνώση στο ίδιο επιστημονικό πεδίο και με προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει τον α΄ κύκλο σπουδών), γ) σε επιτυχούσες/όντες σε προγράμματα για τα οποία το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ έχει εξασφαλίσει τη συνεργασία με κάποιον επίσημο εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνή οργανισμό για ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. 

7. Οι Βεβαιώσεις και τα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης υπογράφονται από την/τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ, ύστερα από βεβαίωση της/του ΕΥ και της/του ΑΥ για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε προγράμματος και δύναται να εκδίδονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις φέρουν σε περίοπτη θέση το λογότυπο του ΑΠΘ και του ΚΕΔΙΒΙΜ. Σε περιπτώσεις συνεργασίας με εθνικούς ή διεθνείς φορείς ή χρηματοδότησης του προγράμματος, τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις μπορούν να φέρουν διακριτικά και το λογότυπο του εκάστοτε συνεργαζόμενου φορέα. Στα πιστοποιητικά δύναται να αναγράφεται διακριτικά το λογότυπο του Εργαστηρίου Τμήματος του ΑΠΘ, σε περίπτωση που το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Εργαστήριο.  

8. Η απονομή των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων προς τις/τους δικαιούχες/ους γίνεται από τις/τους ΑΥ και εκδίδονται άπαξ. Σε περίπτωση που οι εκπαιδευόμενες/οι ζητήσουν την επανέκδοση του πιστοποιητικού σε έτερο χρόνο, θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 30 ευρώ, ως παράβολο για την επανέκδοσή του.  

9.  Το Συμβούλιο του Κέντρου είναι αρμόδιο για την πολιτική που εφαρμόζεται σχετικά με τις περιπτώσεις για τις οποίες υφίσταται η δυνατότητα, από αρμόδιους εθνικούς ή διεθνείς φορείς, πιστοποίησης των προσόντων για όσες/όσους ολοκλήρωσαν επιτυχώς συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Οποιαδήποτε αίτηση προς οργανισμό πιστοποίησης υποβάλλεται διά μέσου του Κέντρου και έπειτα από έγκριση της σχετικής αίτησης των ΕΥ από το Συμβούλιο του Κέντρου. 

Εκπτωτική Πολιτική 

Το Συμβούλιο καθορίζει τη γενική εκπτωτική πολιτική του ΚΕΔΙΒΙΜ, η εφαρμογή της οποίας είναι δεσμευτική για τις/τους ΕΥ των προγραμμάτων. Οι όροι της εκπτωτικής πολιτικής ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ και στον Οδηγό Σπουδών κάθε προγράμματος.  

Μετάβαση στο περιεχόμενο