Search
Close this search box.

Σχεδιασμός και οργάνωση ανοιχτών περιβαλλόντων παιχνιδιού και μάθησης για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2022-10-17 - 2023-01-20 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Βάσει εκπτωτικής πολιτικής

ECTS:
4,5
Δίδακτρα:
250€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Αλεξάνδρα Γκλούμπου
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
30-09-2022

Σχεδιασμός και οργάνωση ανοιχτών περιβαλλόντων παιχνιδιού και μάθησης για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

30-09-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σχεδιασμός και οργάνωση ανοιχτών περιβαλλόντων παιχνιδιού και μάθησης για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας», διάρκειας 108 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από τον Οκτώβριο 2022 μέχρι και τον Ιανουάριο 2023 (ένας κύκλος) και θα υλοποιηθεί με σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας zoom.

  Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Αλεξάνδρα Γκλούμπου, ΕΔΙΠ, στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, (ΤΕΠΑΕ) ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Πρακτική Άσκηση στην Προσχολική Εκπαίδευση: Εφαρμογές με έμφαση στην Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Χώρου».

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν, επίσης, η κ. Μαρία Μπιρμπίλη, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική στην Προσχολική Εκπαίδευση» και η κ. Μαρία Παπανδρέου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης».

  Το διδακτικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο της επιστημονικής ομάδας εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην παιδαγωγική αξιοποίηση του χώρου της τάξης, στη συνεργατική μάθηση, στις καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές στην προσχολική εκπαίδευση, στην παιδαγωγική του παιχνιδιού, στις ανοιχτές μαθησιακές δράσεις, στη συμμετοχική μάθηση και έρευνα με τα παιδιά, στο σχεδιασμό σύγχρονων μαθησιακών περιβαλλόντων, στην διερεύνηση και αξιοποίηση των αποθεμάτων γνώσης των παιδιών και στη σύνδεση του σχολείου με την οικογένεια και την κοινότητα.

   

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν στο e-mail:  agkloumpou@nured.auth.gr

  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα σε μορφή .pdf ή word (ενδεικτικές ενότητες: Προσωπικά στοιχεία, Σπουδές, Επιμόρφωση, Ξένες γλώσσες, Επαγγελματική Δραστηριότητα, Ακαδημαϊκή/ερευνητική/συγγραφική δραστηριότητα, Προσωπικά ενδιαφέροντα)

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

   

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  Στόχος του προγράμματος είναι να προβάλλει μια νέα οπτική για την παιδαγωγική των ανοιχτών περιβαλλόντων παιχνιδιού και μάθησης αποσκοπώντας στην εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσών με αυτήν. Το πρόγραμμα εστιάζει στην παιδαγωγική σημασία του παιχνιδιού και τον ιδιαίτερο ρόλο που έχουν τα ανοιχτά υλικά για την ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών. Συγκεκριμένα, επιδιώκει να εξοπλίσει όσες και όσους ενδιαφέρονται για το παιχνίδι και εργάζονται σε χώρους με παιδιά, με εργαλεία και δεξιότητες σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας χώρων και πεδίων παιχνιδιού που αναδεικνύουν και δείχνουν εμπιστοσύνη στο δημιουργικό δυναμικό των παιδιών, μέσω της ενεργητικής εμπλοκής τους με χώρους και υλικά παιχνιδιού, ενώ παράλληλα ενισχύουν την εξερεύνηση, την έκφραση, την καινοτομία και επιδιώκουν την επανασύνδεση των παιδιών με τη φύση και το περιβάλλον.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα μπορούν:

  • Να αναγνωρίζουν την αξία και τη συμβολή του παιχνιδιού στη ανάπτυξη της προσωπικότητας και την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών.
  • Να οργανώνουν μόνοι τους ή από κοινού με τα παιδιά  ανοιχτά, συμπεριληπτικά  περιβάλλοντα  παιχνιδιού με ποικιλία υλικών, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
  • Να αξιοποιούν διάφορα είδη παιχνιδιού  για τη διδασκαλία οποιουδήποτε περιεχομένου σε τυπικές και μη τυπικές δομές εκπαίδευσης.
  • Να οργανώνουν χώρους δημιουργικού παιχνιδιού με μικρό κόστος.
  • Να οργανώνουν τόπους παιχνιδιού που επιτρέπουν στα παιδιά να δοκιμάσουν τις δυνάμεις και τις ικανότητές τους με ασφάλεια.
  • Να ανασχεδιάζουν μη ευέλικτους χώρους και να επιλέγουν κατάλληλα υλικά ώστε να επιτρέπουν το δημιουργικό παιχνίδι των παιδιών.
  • Να εφαρμόζουν κατάλληλες στρατηγικές που διασφαλίζουν την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών σε παιγνιώδη μαθησιακά περιβάλλοντα.
  • Να αξιολογούν με κατάλληλα εργαλεία το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεών τους και να ανασχεδιάζουν.
 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Απόφοιτους/Απόφοιτες όλων των κύκλων σπουδών Τμημάτων που σχετίζονται με την Εκπαίδευση (π.χ. Τ.Ε.Π.Α.Ε., Π.Τ.Δ.Ε., ΤΕ.Ε.Α.Π.Η., Τ.Επ.Ε.Κ.Ε, Π.Τ.Ν., Τ.Ε.Φ.Α.Α., Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Τμήματα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, πρώην ΤΕΙ Βρεφονηπιοκόμων, Θεατρικών και Μουσικών Σπουδών, Ψυχολογίας, Σχολικής Ψυχολογίας, Απόφοιτους/τες ΙΕΚ (Προσχολικής αγωγής κ.ά.) και Σχολών Υποστηρικτικών–Βοηθητικών Επαγγελμάτων (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό/Απόφοιτους Λυκείου).
  • Εκπαιδευτικούς εν ενεργεία (Μόνιμους/ες και Αναπληρωτές/τριες) και στελέχη εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αξιοποιήσουν το παιχνίδι στην τυπική και μη τυπική Εκπαίδευση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
  • Υπεύθυνους/νες και εργαζόμενους/νες σε δομές μη-τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. ΚΔΑΠ,  μουσεία, παιδικές βιβλιοθήκες), σε χώρους απασχόλησης παιδιών σε ξενοδοχειακές μονάδες και παιδότοπους, υπεύθυνες και υπεύθυνους οργάνωσης δραστηριοτήτων κατασκηνώσεων και άλλες δομές εκπαίδευσης και απασχόλησης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
  • Υπεύθυνους/νες και εργαζόμενες/νους στο χώρο της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην παιδική ηλικία (π.χ. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό-συνοδοί)
 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όσες/όσοι υπάγονται σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες.

  Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

  Στην επιλογή των υποψηφίων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το πρόγραμμα θα είναι Εξ αποστάσεως με εναλλαγή σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις ppt και video με σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία από τις εκπαιδεύτριες, εκπόνηση σύντομων εργασιών (tasks) και παρουσιάσεων, με βάση τις θεματικές ενότητες, από τους εκπαιδευόμενους καθώς και διαδραστικές δραστηριότητες με χρήση ψηφιακών εργαλείων. Οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες θα συμμετέχουν, επιπλέον, σε βιωματικές δραστηριότητες-ασκήσεις πεδίου (π.χ. επίσκεψη και παρατήρηση σε παιδική χαρά, συλλογή και επεξεργασία της οπτικής των παιδιών για ένα συγκεκριμένο είδος παιχνιδιού, ανάπτυξη και υλοποίηση μικρών σχεδιασμών) με στόχο την εφαρμογή και την επεξεργασία του περιεχομένου του προγράμματος. Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει Πρακτική Άσκηση.

 • Πρόγραμμα Σπουδών
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις συμμετέχουσες και στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  • Σημειώσεις από τις εκπαιδεύτριες
  • Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά
  • Οπτικό-ακουστικό υλικό και χρήσιμες διαδικτυακές παραπομπές
  • Αρχεία με πρακτικές εφαρμογές (π.χ. λίστα ανοιχτών υλικών, εργαλείο αναστοχασμού, οδηγίες για την οργάνωση παιχνιδιού με ανοιχτά υλικά, οδηγίες για δημιουργία τόπων παιχνιδιού) και προτεινόμενη ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

  • να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.
  • να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την αξιολόγηση του προγράμματος. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει σύντομα ηλεκτρονικά κουίζ σε ορισμένες από τις ενότητες του προγράμματος (διαμορφωτική αξιολόγηση) καθώς και μία τελική εργασία (τελική αξιολόγηση) με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Οι συμμετέχουσες/χοντες θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει Μ.Ο. βαθμολογίας από όλα τα κουίζ από 5 και πάνω και βαθμό στην εργασία από 5 και πάνω.
  • να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του προγράμματος

   

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν, αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Αλεξάνδρα Γκλούμπου στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  email: agkloumpou@nured.auth.gr ή στο τηλέφωνο 2310991292.

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

/ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κόστος του Προγράμματος ανέρχεται σε 250€ ανά επιμορφούμενο/η.

Δικαιούνται έκπτωση: https://kedivim.auth.gr/ekptotiki-politiki/

Το ποσό αυτό θα κατατεθεί εφάπαξ πριν την έναρξη του προγράμματος σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο