Search
Close this search box.

Ψηφιακά εργαλεία στην εκπαίδευση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2022-02-07 - 2022-05-30 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Βάσει εκπτωτικής πολιτικής

ECTS:
5
Δίδακτρα:
70€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Βασιλική Μητροπούλου
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
02-03-2022

Ψηφιακά εργαλεία στην εκπαίδευση

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

02-03-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ψηφιακά εργαλεία στην εκπαίδευση», διάρκειας 146 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (ασύγχρονη) μέσω της πλατφόρμας E-learning.auth.gr.

  Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Καθηγήτρια Α.Π.Θ. κ. Βασιλική Μητροπούλου.

  Η Βασιλική Μητροπούλου είναι Καθηγήτρια Παιδαγωγικών και Διδακτικής (με έμφαση στις ΤΠΕ) στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. Σπούδασε στα Τμήματα Θεολογίας και Ιταλικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Θεολογίας, και στη συνέχεια εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή με θέμα «Μάθηση με Πολυμέσα: Εφαρμογή στο σχολικό Θρησκευτικό μάθημα». Διδάσκει Διδακτική των Θρησκευτικών με χρήση ΤΠΕ, Παιδαγωγική, Διαπολιτισμική Θρησκευτική Αγωγή, Συμπερίληψη, συνεκπαίδευση, διαφορετικότητα, πολυπολιτισμικότητα στην Θρησκευτική εκπαίδευση, Θεωρίες Μάθησης, Διδακτικές μεθοδολογίες, Ειδική Διδακτική και την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών. Έχει συγγράψει μονογραφίες, όπως, «Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες στο σύγχρονο σχολείο. Εφαρμογές στη Θρησκευτική Αγωγή» (2014),”Contemporary Educational Issues in DigitalSchool” (2014), «Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης. Εφαρμογή στη Διδακτική πράξη με χρήση Η/Υ» (2015), «Διδακτική του Μαθήματος των Θρησκευτικών με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών» (2015), καθώς και πολλά άρθρα και έχει λάβει μέρος σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ (2015 έως σήμερα). Διετέλεσε Πρόεδρος της επιτροπής της Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδος στο Παράρτημα Μακεδονίας (2012-2018). Συντονίστρια: (α) ομάδας εκπαιδευτικών για τον ψηφιακό εμπλουτισμό των ηλεκτρονικών βιβλίων των Θρησκευτικών και της ανάρτησης και μετασχολιασμού ψηφιακού υλικού στο Εθνικό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Φωτόδενδρο) (β) ομάδας εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό για το Γενικό Λύκειο για το γνωστικό αντικείμενο «Θρησκευτικά» (γ) στη «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (δ) ομάδας αξιολογητών για τα Θρησκευτικά στην «Αξιολόγηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού» στην Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ -Νέο Πρόγραμμα Σπουδών». Επιστημονική υπεύθυνη (1) εντατικού προγράμματος στα πλαίσια του Erasmus με τίτλο “Η συμβολή της θρησκευτικής αγωγής στην Ευρώπη της διαφορετικότητας” με συμμετοχή 5 ευρωπαϊκών κρατών (2) του Κέντρου Στήριξης Επιμόρφωσης στο Τμήμα Θεολογίας για την «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ» επιπέδου Β.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν_

   

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Οι δικαιούχοι έκπτωσης θα πρέπει να υποβάλουν δικαιολογητικά αναλόγως της κατηγορίας στην οποία υπάγονται ως ακολούθως:

  • Φοιτήτριες/Φοιτητές (Βεβαίωση γραμματείας ή Αναλυτική Βαθμολογία)
  • Άνεργοι (Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ)
  • ΑμεΑ (Κάρτα Αναπηρίας)
  • Πολύτεκνοι/Τρίτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας (Κάρτα Πολυτέκνων/Τριτέκνων)
  • Απόφοιτοι του Α.Π.Θ. (Αντίγραφο Πτυχίου)
  • Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ στο παρελθόν (Σχετική Πιστοποίηση ή Βεβαίωση Παρακολούθησης Προγράμματος)
  • Εκπαιδευτικοί μόνιμοι και αναπληρωτές (Βεβαίωση Υπηρεσίας από Σχολείο ή Διεύθυνση)

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

   

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εκμάθηση και παρουσίαση ορισμένων βασικών ψηφιακών εργαλείων επεξεργασίας ήχου, εικόνας και  συνεργατικής μάθησης. Παράλληλα, μέσω της εκμάθησης νέων περιβαλλόντων μάθησης και συνεργατικής εργασίας, οι επιμορφούμενες/οι θα καταστούν ικανές/οί να χειρίζονται και να αξιοποιούν εναλλακτικά ψηφιακά εργαλεία προς όφελος της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας τους. Τέλος, η πρακτική εφαρμογή των όσων θα διδαχθούν μέσω των σεναρίων θα προσφέρει μια ουσιαστική και ρεαλιστική τριβή με την καινοτόμο προσέγγιση που απαιτείται στα σύγχρονα ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι επιμορφούμενες/οι μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος θα μπορούν:

  • Να αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της χρήσης των ψηφιακών εργαλείων στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία
  • Να αξιοποιούν και να χειρίζονται επαρκώς τα διδαχθέντα ψηφιακά εργαλεία στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πράξης
  • Να προσαρμόζουν τη διδακτική τους μεθοδολογία σε σύγχρονα και απαιτητικά μαθησιακά περιβάλλοντα
  • Να αποδέχονται, να εφαρμόζουν και να προβάλλουν την εκπαιδευτική καινοτομία
  • Να χειρίζονται και να αξιοποιούν εναλλακτικά ψηφιακά συνεργατικά εργαλεία προς όφελος της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας
  • Να βελτιώσουν το εκπαιδευτικό τους αποτύπωμα προς όφελος τωνμαθητριών/μαθητών τους.
 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς των δύο πρώτων βαθμίδων της εκπαίδευσης αλλά και σε όλες όσες/όλους όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν σε ζητήματα χρήσης και αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

  Το σύγχρονο απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον απαιτεί από το σύνολο των εμπλεκομένων κατοχή σύνθετων γνώσεων και δεξιοτήτων πάνω σε καινοτόμες εφαρμογές και εργαλεία προκειμένου να ανταπεξέρχονται στις προκλήσεις και ανάγκες του σύγχρονου και δυναμικά εξελισσόμενου σχολικού περιβάλλοντος.

  Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να παράσχει την απαραίτητη, βασική εργαλειοθήκη στα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού της χώρας, τα οποία θα κληθούν να εφαρμόσουν στην πράξη καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

  • Οι κάτοχοι πτυχίου ελληνικών ΑΕΙ ή ΑΕΙ του εξωτερικού.

  Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
  • Κατοχή προσωπικού e-mail.
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την αποδοχή των αιτήσεων.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (ασύγχρονης) μέσω της πλατφόρμας E-learning.auth.gr. Επίσης θα διατεθούν στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες οπτικοακουστικό υλικό και σημειώσεις για την εμπέδωση και αφομοίωση των προσφερόμενων γνώσεων.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Το Πρόγραμμα διάρκειας 3 μηνών αναπτύσσεται σε 3 ενότητες που περιλαμβάνουν συνολικά 12 υποενότητες (4 υποενότητες ανά ενότητα) συνολικής διάρκειας 146 ωρών.

  • Η 1η Ενότητα με τίτλο: «Εργαλεία επεξεργασίας ήχου και εικόνας» περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες:
   1. Εισαγωγή στο GIMP (12 ώρες)
   2. Βασικοί χειρισμοί και λειτουργίες στο GIMP (12 ώρες)
   3. Λειτουργίες και χαρακτηριστικά του προγράμματος επεξεργασίας ήχου AUDACITY(12 ώρες)
   4. Πλατφόρμα οπτικοποίησης πληροφορίας CANVA (12 ώρες)
  • Η 2η Ενότητα με τίτλο: «Συνεργατικά εκπαιδευτικά εργαλεία» περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες:
   1. Βασικά συνεργατικά εργαλεία της Google (12 ώρες)
   2. Πλατφόρμα πολυμεσικών εφαρμογών 123 APPS και εργαλεία ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο (12 ώρες)
   3. Συστήματα τηλεδιάσκεψης και τηλεσυνεργασίας jitsimeet και Streamyard (12 ώρες)
   4. Εργαλεία παραγωγής διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού (Quizizz και Crossword Labs) (12 ώρες)
  • Η 3η Ενότητα με τίτλο: «Μεθοδολογία και εκπαιδευτικά σενάρια» περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες:
   1. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία (12 ώρες)
   2. Αποθετήρια ψηφιακού υλικού (12 ώρες)
   3. Δημιουργία Ψηφιακών εκπαιδευτικών σεναρίων (12 ώρες)
   4. Αξιοποίηση σεναρίων (12 ώρες)

  Κάθε υποενότητα θα ολοκληρώνεται με ένα σύντομο κουίζ. Ολόκληρο το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με ένα τελικό κουίζ αξιολόγησης του ίδιου του προγράμματος.

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Οπτικοακουστικό υλικό
  2. Σημειώσεις
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθούν τα κριτήρια που οδηγούν στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και την παροχή του πιστοποιητικού.

  • Να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων.
  • Να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα κουίζ των υποενοτήτων, τα οποία θα περιλαμβάνουν Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Μελέτης Περίπτωσης, καθώς και το τελικό κουίζ του προγράμματος. Τα κουίζ θα τίθενται υπόψη των επιμορφούμενων στο τέλος της κάθε υποενότητας και θα έχουν διάρκεια 2 ώρες. Επιτυχής θα θεωρείται η ορθή απάντηση των μισών τουλάχιστον απαντήσεων από τους επιμορφούμενους.

   

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν με επιτυχία όλα τα κουίζ του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον Ηλία Ευαγγέλου στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  2310 997042, 2310 991369, E-mail: slav.edulab@gmail.com

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

/ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κόστος του Προγράμματος ανέρχεται σε 70€ ανά επιμορφούμενο/η.

Δικαιούνται έκπτωση οι ακόλουθες κατηγορίες επιμορφούμενων:

 • Εργαζόμενες/οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (20%)
 • Φοιτήτριες/Φοιτητές (20%)
 • Άνεργοι (30%)
 • ΑμεΑ (30%)
 • Πολύτεκνοι/Τρίτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας (20%)
 • Απόφοιτοι του Α.Π.Θ. (20%)
 • Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ στο παρελθόν (20%)
 • Εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και αναπληρωτές) (30%)

Το ποσό αυτό θα κατατεθεί εφάπαξ πριν την έναρξη του προγράμματος σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ., ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο