Search
Close this search box.

Πιστοποίηση στην Κλινική Ψυχομετρία και Νευροψυχολογία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2022-09-20 - 2023-09-30 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Διά ζώσης

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Βάσει εκπτωτικής πολιτικής

ECTS:
17
Δίδακτρα:
1500€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Κωνσταντίνος Φουντουλάκης
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
20-09-2022

Πιστοποίηση στην Κλινική Ψυχομετρία και Νευροψυχολογία

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

20-09-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο: “Πιστοποίηση στην Κλινική Ψυχομετρία και Νευροψυχολογία”, διάρκειας 264(διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί 20/9/2022-30/9/2023 και θα υλοποιηθεί  διά ζώσης εντός της Γ΄ πανεπιστημιακής κλινικής της Ιατρικής σχολής του ΑΠΘ

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο καθηγητής ψυχιατρικής της ιατρικής σχολής του ΑΠΘ Κωνσταντίνος Φουντουλάκης

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

  • ο καθηγητής ψυχιατρικής/Διευθυντής της Γ΄ πανεπιστημιακής ψυχιατρικής κλινικής του ΑΠΘ,  Ιωάννης Νηματούδης
  • ο διδάκτωρ, Αντώνης Θεοφυλίδης, Γνωστικός –Κλινικός ψυχολόγος /Νευροψυχολόγος
  • η Ψυχολόγος, κ. Στραβοράβδη Αικατερίνη

   

   

   

   

   

  Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

  Kόστος του προγράμματος: 1500 €

  Τρόπος καταβολής:  θα ανακοινωθεί σύντομα

  Σύμφωνα με την απόφαση της υπ.αρ. 40/17-2-2022 Συνεδρίασης του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ, η εκπτωτική πολιτική για όλα τα προγράμματα που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο του Κέντρου και το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΘ μετά τις 19/4/2022 (ημερομηνία εφαρμογής του τροποποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ) ορίζεται ως εξής:

  Έκπτωση 30%

  • Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής
  • Φοιτήτριες/τές ΑΕΙ
  • Άνεργες/οι
  • Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
  • ΑμεΑ
  • Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας

  Έκπτωση 15%

  • Απόφοιτες/οι του ΑΠΘ
  • Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ στο παρελθόν
  • Ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων και άνω στο ίδιο πρόγραμμα

  Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού:    θα ανακοινωθεί σύντομα

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να αποστείλουν εναλλακτικά στο e-mail:  antonis109@yahoo.gr

  1.Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

  2.Τίτλοι πτυχίων

  3.Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν)

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  Στόχος του προγράμματος είναι η σε βάθος πρακτική κατάρτιση νέων επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας στο  αντικείμενο της κλινικής ψυχομετρίας και νευροψυχολογίας και στοχεύει στην εξειδίκευση τους στα συνεχώς αναπτυσσόμενα αυτά πεδία.  Βασικός στόχος επίσης, είναι η εξειδικευμένη παροχή  πρακτικής γνώσης και εμπειρίας καθώς  και η εξοικείωση στη χορήγηση και αξιολόγηση συγκεκριμένων  ψυχομετρικών και νευροψυχολογικών δοκιμασιών που συνήθως χορηγούνται σήμερα στην κλινική πράξη, καθώς και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης σε μορφή έκθεσης.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα μπορούν  να κατανοήσουν σε βάθος τις ανθρώπινες ψυχολογικές διεργασίες και τη σχετική ψυχοπαθολογία αναπτύσσοντας δεξιότητες χρήσης ψυχομετρικών και νευροψυχολογικών εργαλείων αξιολόγησης ενώ παράλληλα θα καλλιεργήσουν αίσθημα επαγγελματικής ωριμότητας ως επαγγελματίες μέσω της εξοικείωσης τους με δεοντολογικά και επαγγελματικά ζητήματα της καθημερινής κλινικής πρακτικής. Το πρόγραμμα  θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να ενημερωθούν λεπτομερώς και να εξοικειωθούν πλήρως και επαρκώς με την πρόσφατη έρευνα στον τομέα της Κλινικής Νευροψυχολογίας και Ψυχομετρίας, για την καλύτερη διερεύνηση, διάγνωση και αντιμετώπιση των Ψυχολογικών, Ψυχιατρικών και οργανικών εγκεφαλικών διαταραχών.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ψυχίατρους, Ψυχολόγους, Νευρολόγους, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Παιδαγωγούς, Κοινωνικούς λειτουργούς, Νοσηλευτές και γενικά σε όσους θα δραστηριοποιηθούν ως επαγγελματίες   ή ερευνητές στο  χώρο της ψυχικής υγείας  ή σκοπεύουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών και οφείλουν να γνωρίζουν την χορήγηση και αξιολόγηση των κλινικών ψυχομετρικών δοκιμασιών.  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται και σε φοιτητές τελευταίου έτους των παραπάνω τμημάτων με την προυπόθεση να έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη πρακτική άσκηση της σχολής τους.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

  Πτυχιούχοι ιατρικής, ψυχολογίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Παιδαγωγικής, Νοσηλευτικής, Κοινωνικών επιστημών καθώς και φοιτήτριες & φοιτητές των αντίστοιχων τμημάτων (3ο έτος), οι οποίες/οι έχουν ολοκληρώσει την πρακτική άσκηση στη σχολή τους (εάν αυτή προβλέπεται).

  Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

  ►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

  ► Κατοχή προσωπικού e-mail

  ► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

  Κριτήρια επιλογής:

  Συντελεστής Μέγιστη
  Μοριοδότηση
  Γενικός βαθμός πτυχίου 2 20
  Συναφές Μεταπτυχιακό 5 50
  Τίτλοι Ξένων Γλωσσών(έως 10 μόρια) 5 10
  Προφορική συνέντευξη 20
  Ανώτατο σύνολο μορίων 100

   

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στην Γ΄ ψυχιατρική κλινική και συγκεκριμένα στα εργαστήρια Νευροψυχολογίας, Ψυχομετρίας και Βιοψυχολογίας. Γίνεται πρακτική εκπαίδευση σε ψυχομετρικά κλινικά και νευροψυχολογικά τεστ και δοκιμασίες, χορήγηση σ ασθενείς με εποπτεία και αξιολόγηση/εκτίμηση η οποία λαμβάνει την μορφή έκθεσης. Οι συμμετέχουσες/οντες πραγματοποιούν και παράλληλο ερευνητικό έργο. Η εκπαίδευση απαιτεί φυσική παρουσία τουλάχιστον 3 ημερών σε εβδομαδιαία βάση.

 • Πρόγραμμα Σπουδών
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1.Εκπαιδευτικές σημειώσεις Νευροψυχολογίας

  2.Εκπαιδευτικές σημειώσεις Κλινικής ψυχομετρίας

  3.Ε-books

  4. Ψυχομετρικές δοκιμασίες

 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

  Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

  Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση (προφορική και γραπτή)

  Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι 30/4/2023

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με τον  κ. Θεοφυλίδη Αντώνη στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  τηλ. 6978 802 810

  email: antonis109@yahoo.gr

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

/ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο