Search
Close this search box.

Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εργαλεία στην επιστημονική έρευνα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2022-02-07 - 2022-05-30 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Βάσει εκπτωτικής πολιτικής

ECTS:
5
Δίδακτρα:
70 €
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Ηλίας Ευαγγέλου
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
02-03-2022

Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εργαλεία στην επιστημονική έρευνα

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

02-03-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εργαλεία στην επιστημονική έρευνα», διάρκειας 146 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (ασύγχρονη) μέσω της πλατφόρμας E-learning.auth.gr.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Καθηγητής ΑΠΘ Δρ. Ηλίας Ευαγγέλου.

  Ο Δρ. Ηλίας Ευαγγέλου σπούδασε Θεολογία και Ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησε μαθήματα βουλγαρικής και παλαιοσλαβικής γλώσσας και φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο «Sv. KlimentOhridski» της Σόφιας. Τις μεταπτυχιακές του σπουδές τις ολοκλήρωσε στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ, όπου και υπέβαλε τη Διδακτορική του Διατριβή με θέμα: «Η μετάφραση του Βίου του Βασιλείου του Νέου στα πλαίσια της απόκρυφης βουλγαρικής γραμματείας κατά το 13ο και 14ο αιώνα». Είναι Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο: «Εκκλησιαστική Γραμματεία και Πνευματικός Βίος των Σλαβικών Λαών».

  Έχει οργανώσει και έχει λάβει μέρος σε σειρά συνεδρίων Πανελληνίων και Διεθνών. Επίσης έχει οργανώσει και συμμετάσχει σε αρκετά προγράμματα επιμόρφωσης σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ. Ασχολείται ιδιαίτερα με τα εκπαιδευτικά ψηφιακά εργαλεία με στόχο την ενίσχυση του εκπαιδευτικού του έργο εντός και εκτός του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ Έχει διδάξει μαθήματα, έχει δώσει διαλέξεις και έχει λάβει μέρος σε κρίσεις Μεταπτυχιακών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών όπως και σε εκλογές και εξελίξεις μελών ΔΕΠ εξ’ αποστάσεως με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Επίσης συμμετέχει στην εκδοτική επιτροπή της ψηφιακής επετηρίδας FragmentaHellenoslavica. Όλη αυτή η εμπειρία αποδείχτηκε πολύτιμη κατά τον τελευταίο χρόνο εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης και της υποχρεωτικής χρήσης μόνο ψηφιακών μέσων για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας.

  Έχει εκδώσει σημαντικό αριθμό μελετών (μονογραφίες και άρθρα). Κυριότερα έργα του είναι:

  1. Ορθόδοξος σλαβικός μοναχισμός: Τομές στην ιστορία και την εξέλιξή του, [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2020.
  2. Άγιοι ηγεμόνες στον ορθόδοξο σλαβικό κόσμο, [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2018.
  3. Ο ησυχασμός στον κόσμο των νοτίων Σλάβων τον 14ο αιώνα. Επιδράσεις στον πνευματικό, εκκλησιαστικό και πολιτικό τους βίο, [Εκδόσεις Πουρναρά] Θεσσαλονίκη 2010, (σελ. 391) και β΄ έκδοση [Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2018 (σελ. 307).
  4. Ιστορία της μεσαιωνικής γραμματείας των Ορθοδόξων Σλάβων, [Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη] Θεσσαλονίκη 2017 (σελ. 326).
  5. Σλαβική Ορθοδοξία. Από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο στους ησυχαστές (9ος-15ος αι.), [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2015,
  6. SLAVIA ORTHODOXA. Τομές στην πνευματική και πολιτιστική ιστορία του ορθόδοξου σλαβικού κόσμου, [Εκδόσεις Βάνιας] Θεσσαλονίκη 2011 (σελ. 294).
  7. Λόγια και απόκρυφη βουλγαρική γραμματεία στον ύστερο Μεσαίωνα. Η περίπτωση του Βίου του Βασιλείου του Νέου, [Ελληνισμός και Κόσμος των Σλάβων, 9, UniversityStudioPress] Θεσσαλονίκη 2007, (σελ. 250).
  8. Γλωσσικές και εκκλησιαστικές μεταρρυθμίσεις στη Βουλγαρία τον 14ο αιώνα. Η συμβολή του πατριάρχη Τυρνόβου Ευθυμίου, Διπλωματική Εργασία, [Ελληνισμός και Κόσμος των Σλάβων, 3, UniversityStudioPress] Θεσσαλονίκη 2002, (σελ. 180).

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν

   

   

   

  Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

  Το κόστος του Προγράμματος ανέρχεται σε 70 ευρώ ανά επιμορφούμενη/ο. Το ποσό αυτό θα κατατεθεί εφάπαξ πριν την έναρξη του προγράμματος σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ. ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους. Δικαιούνται έκπτωση οι ακόλουθες κατηγορίες επιμορφούμενων:

  • Εργαζόμενες/οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (20%)
  • Φοιτήτριες/Φοιτητές (20%)
  • Άνεργοι (30%)
  • ΑμεΑ (30%)
  • Πολύτεκνοι/Τρίτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας (20%)
  • Απόφοιτοι του Α.Π.Θ. (20%)
  • Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ στο παρελθόν (20%)
  • Εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και αναπληρωτές) (30%)

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Οι δικαιούχοι έκπτωσης θα πρέπει να υποβάλουν δικαιολογητικά αναλόγως της κατηγορίας στην οποία υπάγονται ως ακολούθως:

  • Φοιτήτριες/Φοιτητές (Βεβαίωση γραμματείας ή Αναλυτική Βαθμολογία)
  • Άνεργοι (Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ)
  • ΑμεΑ (Κάρτα Αναπηρίας)
  • Πολύτεκνοι/Τρίτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας (Κάρτα Πολυτέκνων/Τριτέκνων)
  • Απόφοιτοι του Α.Π.Θ. (Αντίγραφο Πτυχίου)
  • Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ στο παρελθόν (Σχετική Πιστοποίηση ή Βεβαίωση Παρακολούθησης Προγράμματος)
  • Εκπαιδευτικοί μόνιμοι και αναπληρωτές (Βεβαίωση Υπηρεσίας από Σχολείο ή Διεύθυνση)

   

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  Στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές και αποφοίτους των πανεπιστημιακών τμημάτων και ειδικότερα στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα εργαλεία και τα μέσα της σύγχρονης έρευνας ιδιαίτερα στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών, αλλά επίσης και να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας, έτσι ώστε να καταστούν ικανοί να καλύψουν τις προσωπικές και τις επαγγελματικές τους ανάγκες ή να ενταχθούν σε κάποιο ειδικό ερευνητικό πρόγραμμα ή σε κάποιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι επιμορφούμενοι μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος:

  • Θα γνωρίζουν και θα είναι εξοικειωμένοι με την ιστορία και την εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας ιδιαίτερα από τη νεωτερική εποχή και μέχρι τις μέρες μας.
  • Θα γνωρίζουν και θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα εργαλεία της επιστημονικής έρευνας που προσφέρει η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία.
  • Θα γνωρίζουν και θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν βασικά συνεργατικά ψηφιακά εργαλεία για να διευκολύνουν την έρευνά τους αλλά και την επιστημονική τους συνεργασία.
  • Θα γνωρίζουν τις βασικές αρχές της μεθοδολογίας της ακαδημαϊκής έρευνας καθώς και τους κανόνες και τις αρχές της επιστημονικής τεχνογραφίας.
 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ή τελειόφοιτους ελληνικών ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την έρευνα εντασσόμενοι σε κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα ή Π.Μ.Σ., προκειμένου να εξελιχθούν επιστημονικά και ακαδημαϊκά.

  Επίσης το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς (μόνιμους και μη) όλων των βαθμίδων, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την έρευνα είτε στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων, είτε για ενταχθούν σε κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα ή σε κάποιο Π.Μ.Σ., είτε τέλος επειδή φιλοδοξούν να ασχοληθούν με την έρευνα από προσωπικό ενδιαφέρον.

  Τέλος το Πρόγραμμα απευθύνεται στους επιστήμονες επαγγελματίες που είναι υποχρεωμένοι, λόγω της φύσεως της επαγγελματικής τους δραστηριότητας να ασχοληθούν με την επιστημονική έρευνα, να γνωρίζουν τη μεθοδολογία τους και τις απαιτήσεις της αλλά και τα απαραίτητα εργαλεία για να τη φέρουν με επιτυχία σε πέρας ιδιαίτερα στις μέρες που τα ψηφιακά μέσα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

  • Οι κάτοχοι πτυχίου ελληνικών ΑΕΙ ή ΑΕΙ του εξωτερικού.
  • Φοιτήτριες/Φοιτητές ελληνικών ΑΕΙ ή ΑΕΙ του εξωτερικού.

  Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

  ►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

  ►Κατοχή προσωπικού e-mail.

  ►Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την αποδοχή των αιτήσεων.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (ασύγχρονης) μέσω της πλατφόρμας E-learning.auth.gr. Επίσης θα διατεθούν στους συμμετέχοντες οπτικοακουστικό υλικό και σημειώσεις για την εμπέδωση και αφομοίωση των προσφερόμενων γνώσεων.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Αναφέρετε τις διδακτικές/θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος και περιγράψτε το είδος της Πρακτικής Άσκησης που θα πραγματοποιηθεί, εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα. Αναφέρετε τις ώρες της κάθε ενότητας, καθώς και της Πρακτικής Άσκησης, καθώς και τα παρεχόμενα ECTS.

  Το Πρόγραμμα διάρκειας 3 μηνών αναπτύσσεται σε 3 ενότητες που περιλαμβάνουν συνολικά 12 υποενότητες (4 υποενότητες ανά ενότητα) συνολικής διάρκειας 146 ωρών.

  Η 1η Ενότητα με τίτλο: «Εισαγωγή στην επιστημονική έρευνα και θεωρία. Ψηφιακές Βάσεις Πηγών και Βιβλιογραφίας» περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες:

  1. Εισαγωγή στην έννοια και την ιστορία της επιστήμης με σταχυολογημένα, ιεραρχημένα χρονικά και ιστορικά παραδείγματα. Απαρίθμηση και ανάλυση των σύγχρονων επιστημών σε τομείς με ταυτόχρονη μελέτη της χρησιμότητας και αξίας των επιστημών στη ζωή μας. (12 ώρες)
  2. Αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση των επιστημονικών κατηγοριών με παραδείγματα και ψηφιακό υλικό. Επισκόπηση και προλεγόμενα σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων σε κάθε επιστημονική περιοχή. (12 ώρες)
  3. Ψηφιακές Βάσεις Πηγών και Βιβλιογραφίας Α΄Στην υποενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι ακόλουθες Ψηφιακές Βάσεις και οι δυνατότητες που προσφέρουν στους χρήστες τους:https://www.lib.auth.gr/el/ψηφιοποιημένες-συλλογές
   https://arxiv.org/
   https://www.base-search.net/
   https://link.springer.com/
   https://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/reg.jsp
   http://argo.ekt.gr/opac2/zConnectELL.html (12 ώρες)Πλατφόρμα οπτικοποίησης πληροφορίας CANVA (12 ώρες)
  4. Ψηφιακές Βάσεις Πηγών και Βιβλιογραφίας Β΄Στην υποενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι ακόλουθες Ψηφιακές Βάσεις και οι δυνατότητες που προσφέρουν στους χρήστες τους:
   https://anemi.lib.uoc.gr/
   https://www.kallipos.gr/el
   https://dl.acm.org/
   https://www.doaj.org/
   https://archive.org/

  Η 2η Ενότητα με τίτλο: «Πολυμεσικά και συνεργατικά εργαλεία» περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες:

  1. Βασικά συνεργατικά εργαλεία της Google (12 ώρες)
  2. Google Forms (12 ώρες)
  3. Συνεργατικές Πλατφόρμες (12 ώρες)
  4. Πλατφόρμα πολυμεσικών εφαρμογών 123 APPS. Επεξεργασία ήχου για ημιδομημένες συνεντεύξεις και θεωρία μεθοδολογία έρευνας και ημιδομημένης συνέντευξης. (12 ώρες)

  Η 3η Ενότητα με τίτλο: «Ερευνητική μεθοδολογία και επιστημονική τεχνογραφία» περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες:

  1. Βασικές αρχές της επιστημονικής έρευνας (12 ώρες)
  2. Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας (12 ώρες)
  3. Επιστημονική Τεχνογραφία Α΄ (12 ώρες)
  4. Επιστημονική Τεχνογραφία Β΄ (12 ώρες)

  Κάθε υποενότητα θα ολοκληρώνεται με ένα σύντομο κουίζ. Ολόκληρο το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με ένα τελικό κουίζ αξιολόγησης του ίδιου του προγράμματος.

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Οπτικοακουστικό υλικό
  2. Σημειώσεις
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθούν τα κριτήρια που οδηγούν στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και την παροχή του πιστοποιητικού.

  Α) Να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων.

  Β) Να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα κουίζ των υποενοτήτων, τα οποία θα περιλαμβάνουν Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Μελέτης Περίπτωσης, καθώς και το τελικό κουίζ του προγράμματος. Τα κουίζ θα τίθενται υπόψη των επιμορφούμενων στο τέλος της κάθε υποενότητας και θα έχουν διάρκεια 2 ώρες. Επιτυχής θα θεωρείται η ορθή απάντηση των μισών τουλάχιστον απαντήσεων από τους επιμορφούμενους.

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν με επιτυχία όλα τα κουίζ του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον Αθανάσιο Αθανασιάδη

  στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: 2310 997042, 2310 991369, E-mail: slav.edulab@gmail.com

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

/ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο