Search
Close this search box.

Έρευνα Πράξης και project, σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2022-09-17 - 2022-11-17 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Βάσει εκπτωτικής πολιτικής

ECTS:
10
Δίδακτρα:
700€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Θεόδωρος Χατζηπαντελής
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
15-09-2022

Έρευνα Πράξης και project, σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

15-09-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Έρευνα Πράξης και project, σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές”, διάρκειας 200 (διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί με σύγχρονη και ασύγχρονη από απόσταση εκπαίδευση και θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας e-learning.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Θεόδωρος Χατζηπαντελής, καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ, διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας. πρόεδρος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Πολιτικής Ανάλυσης, πρόεδρος και Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών «Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη» (Τμήμα Οικονομικών και Τμήμα Πολιτικών Επιστημών). Από το 2017 ως το 2020 ήταν συντονιστής της Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ13 (Ποσοτικές Μέθοδοι) του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Είναι Πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου «Παρατηρητήριο για την Δημοκρατία στα Βαλκάνια, την Μαύρη Θάλασσα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη» (μια σύμπραξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Υπουργείου Εσωτερικών) και γραμματέας του Ερευνητικού Κέντρου Κοινωνικών Επιστημών του ΑΠΘ. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα Στατιστικής, Μεθοδολογίας Έρευνας, Ποσοτικών Μεθόδων, Εκλογικής Γεωγραφίας, Θεωρίας Αποφάσεων και Μαθηματικών σε τμήματα του Α.Π.Θ., στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν εξειδικευμένοι ακαδημαϊκοί στον τομέα μεθοδολογία έρευνας και διδακτικής κοινωνικών επιστημών

   

  Αιτήσεις * δεν αφορά τους ωφελούμενους της ΔΥΠΑ

  Οι ενδιαφερόμενες /ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε εναλλακτικά να αποστείλετε στο e-mail: sofimago@polsci.auth.gr

  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
  • Έγγραφα που να πιστοποιούν ότι ο/η υποψήφιος/α ανήκει σε μια από τις δύο ομάδες που δικαιούνται έκπτωση
  • Υπεύθυνη δήλωση, μέσω της υπηρεσίας gov.gr όπου ο υποψήφιος να δηλώνει πως όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στα έγγραφα που προσκόμισε για την επιλογή και εγγραφή του στο πρόγραμμα είναι αληθή.

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

   

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχουσών/όντων με τις νέες μεθόδους διδακτικής των κοινωνικών μαθημάτων, συγκεκριμένα τη μέθοδο project, την έρευνα πράξης, την έρευνα σεναρίων, καθώς και να εντάξουν την δειγματοληπτική έρευνα και την προσέγγιση “ομάδα παρατήρησης” (focus group) στην διδακτική πράξη.

  Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όλες/οι οι συμμετέχουσες/ντες θα κληθούν να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να παρουσιάσουν μια έρευνα για την επίδραση του κοινωνικού υποβάθρου των γονέων και της περιοχής στις σχολικές επιδόσεις των μαθητών, επιλέγοντας ερευνητική μέθοδο.

  Σκοπός του προγράμματος είναι να καλύψει ένα κενό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με σύνθεση θεωρητικής κατάρτισης και αυτενέργειας των συμμετεχουσών/όντων, ώστε να παραχθούν πρωτότυπα ερευνητικά δεδομένα. Το πρόγραμμα θα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις αναφορικά με τη διαδικασία παραγωγής νέας γνώσης μέσω πρωτογενούς έρευνας και παρουσίασης των αποτελεσμάτων αυτής.

  Θα αξιοποιηθούν και θα διδαχθούν σύγχρονες μέθοδοι ερευνητικής διαδικασίας ενώ οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν ενεργά παράγοντας με τη σειρά τους ερευνητικά αποτελέσματα.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/ντες θα μπορούν να  να εφαρμόσουν τις νέες μεθόδους κατά την εκπαιδευτική τους δραστηριότητα, να υλοποιήσουν αυτόνομη επιστημονική έρευνα οι ίδιοι, να αναθέσουν εξατομικευμένα project, να παρακολουθήσουν την πορεία υλοποίησής τους και να τα αξιολογήσουν.

  Εξειδικευμένες δεξιότητες που θα αποκτηθούν είναι η χρήση της μεθόδου project στη διδασκαλία, της έρευνας πράξης και της έρευνας σεναρίων, η κατασκευή ερωτηματολογίου, η ανάλυση δεδομένων, η παρουσίαση ευρημάτων και η συγγραφή επιστημονικής μελέτης.

  Επίσης θα γνωρίσουν βασικές αρχές της διδακτικής μαθημάτων κοινωνικών επιστημών με τη χρήση ψηφιακών μεθόδων στη διδασκαλία, θα εξοικειωθούν με τις αρχές και την εφαρμογή της ποσοτικής και της ποιοτικής μεθοδολογίας και θα κατανοούν τις διαφορές ανάμεσα στις μεθόδους ώστε να εφαρμόζουν την κατάλληλη για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με τις αρχές και τις προϋποθέσεις της.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε πτυχιούχο σχολής κοινωνικών επιστημών που φιλοδοξεί να εργαστεί σε εκπαιδευτικό φορέα κάθε είδους είτε ιδιωτικού είτε δημόσιου τομέα.

  Επίσης, το πρόγραμμα αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και οποιοαδήποτε/οποιοσδήποτε επιθυμεί να αποκτήσει γνώσεις σχετικές με την εκπόνηση μιας επιστημονικής έρευνας και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της και την ένταξη της ερευνητικής πράξης στην καθημερινή του πρακτική στον παρόντα ή στον δυνητικό εργασιακό του χώρο.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν κάτοχοι πτυχίου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμου τίτλου σπουδών ή κάτοχοι τίτλου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  Στο πρόγραμμα απαιτείται:

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

  Κατά 50% βαθμός πτυχίου, 50% συνάφεια τίτλου σπουδών μετά από εξέταση από ειδική επιτροπή

   

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Η διδασκαλία θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας e-learning του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς επίσης και με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom. Πιο συγκεκριμένα, οι 200 ώρες διδασκαλίας διαμοιράζονται σε 90 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης (45%), 70 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση (35%) και 40 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση (20%). Θα αξιοποιηθούν και θα διδαχθούν σύγχρονες μέθοδοι ερευνητικής διαδικασίας ενώ οι εκπαιδευόμενες/οι θα συμμετέχουν ενεργά παράγοντας με τη σειρά τους ερευνητικά αποτελέσματα.

 • Πρόγραμμα Σπουδών
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις/στους συμμετέχουσες/ντες παρέχονται:

  1. Παρουσιάσεις
  2. Σημειώσεις
  3. Οπτικοακουστικό υλικό
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/ντες θα πρέπει:

  • να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.
  • να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση όλων των μαθημάτων, όπως αυτή προβλέπεται από τον διδάσκοντα της κάθε ενότητας.
  • να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

   

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/ντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στις/στους συμμετέχουσες/ντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης δεν αφορούν τους ωφελούμενους της ΔΥΠΑ.

   

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με την  κ. Σοφία Μαγοπούλου στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  sofimago@polsci.auth.gr

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

/ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόστος συμμετοχής: 700€ * δεν αφορά τους ωφελούμενους της ΔΥΠΑ

 • Ομάδα Α – έκπτωση 20%
  Εργαζόμενες/οι που είναι απόφοιτες/οι σε αντικείμενο παρεμφερές με αυτό του προγράμματος: εκπαιδευτικοί κοινωνικών επιστημών, μαθηματικοί, στατιστικοί, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οικονομικών κοινωνικών επιστημών, διοίκηση επιχειρήσεων.
 • Ομάδα Β – 30%
  Άνεργες/οι που είναι απόφοιτες/οι σε αντικείμενο παρεμφερές με αυτό του προγράμματος: εκπαιδευτικοί κοινωνικών επιστημών, μαθηματικοί, στατιστικοί, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οικονομικών κοινωνικών επιστημών, διοίκηση επιχειρήσεων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο