Search
Close this search box.

Επίκαιρα θέματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής – Ειδικό Μέρος

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2022-12-16 - 2022-12-18 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ECTS:
3
Δίδακτρα:
150 €
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
15-12-2022

Επίκαιρα θέματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής – Ειδικό Μέρος

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

15-12-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Επίκαιρα θέματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής – Ειδικό Μέρος” , διάρκειας 40 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 16/12/2022 έως 18/12/2022  και θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως με σύγχρονη τηλεκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας ZOOM και με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (μελέτη εκ μέρους των συμμετεχουσών/συμμετεχόντων ειδικής βιβλιογραφίας που θα τις/τους αποσταλεί).

  Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η  Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν Καθηγητές ελληνικών ΑΕΙ και εξειδικευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό στον τομέα του Ιατρικού Δικαίου και της Βιοηθικής.

   

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. αποδεικτικό καταβολής διδάκτρων στην Τράπεζα με αναγραφόμενα τα ανωτέρω στοιχεία

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  Το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Βιοηθικής, Τεχνοηθικής και Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου προσφέρουν μια εξαιρετική ευκαιρία γνωριμίας με το αντικείμενο του Ιατρικού Δικαίου και της σύγχρονης Βιοηθικής και Τεχνοηθικής. Συνδιοργανώνουν για το έτος 2022 εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που θα καλύψει ένα μεγάλο εύρος σημαντικών θεμάτων, όπως την έννοια της αρχής της ζωής– Συνέπειες συνδεόμενες με το χρόνο έναρξης της ζωής, τις συνταγματικές διαστάσεις του δικαιώματος στη ζωή, την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή: Νέες τάσεις, νέα διλήμματα, τα ηθικά και νομικά ζητήματα στο πεδίο της γενετικής, το νομοθετικό πλαίσιο για την ΙΥΑ, τη νομική φύση και προστασία του γονιμοποιημένου ωαρίου, την κρυοσυντήρηση γεννητικού υλικού: νομικό πλαίσιο και ηθικοί προβληματισμοί, την προεμφυτευτική διάγνωση: νομικά και ηθικά ζητήματα, την ανωνυμία δοτών και θέματα αναζήτησης της ταυτότητας μέσω διαδικτύου, τη Γενετική Ταυτοποίηση: Νέες Τεχνολογίες και Διαδίκτυο, την ΙΥΑ: Επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της οικογένειας, την ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη στον τομέα της ΙΥΑ και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, τη νομική φύση του εμβρύου και αντιμετώπιση της διακοπής της κύησης, τον προγεννητικό έλεγχο: εσφαλμένη διάγνωση, την αστική ευθύνη σε περίπτωση εσφαλμένης διάγνωσης, την ποινική ευθύνη για εσφαλμένη διάγνωση και προσβολή του εμβρύου, την ευθανασία νεογνών: ιατρικά, νομικά και ηθικά ζητήματα, τα ιατρικά και ηθικά ζητήματα κατά τη διάρκεια του τοκετού και ηθικά διλήμματα, την αστική και ποινική ευθύνη από εσφαλμένους χειρισμούς των γιατρών κατά τη διάρκεια του τοκετού κ.λπ.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα μπορούν να προσεγγίζουν τα σύγχρονα και πολύπλοκα ζητήματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής με αρτιότερο τρόπο, θα έχουν κατακτήσει θεμελιώδεις έννοιες του Ιατρικού Δικαίου και της Βιοηθικής, αλλά και θα έχουν εξοικειωθεί με τη σχετική ορολογία και βιβλιογραφία.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των Σχολών Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών, αλλά και σε επαγγελματίες δικηγόρους, δικαστές, ιατρούς, εκπαιδευτικούς κ.ά., καθώς και στο ευρύτερο κοινό.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν: μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των Σχολών Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών, αλλά και επαγγελματίες δικηγόροι, δικαστές, ιατροί, εκπαιδευτικοί κ.ά., καθώς και το ευρύτερο κοινό.

  Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

  ►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

  ►Κατοχή προσωπικού e-mail

  ►Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως με σύγχρονη τηλεκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας ZOOM και με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (μελέτη εκ μέρους των συμμετεχουσών/συμμετεχόντων ειδικής βιβλιογραφίας που θα τις/τους αποσταλεί).

 • Πρόγραμμα Σπουδών
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Παρουσιάσεις εισηγητών

  2. Βιβλιογραφία προς μελέτη

 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

  Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

  Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την ΓΡΑΠΤΗ εξέταση.

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με την Μαρία Μηλαπίδου, Δρ Νομικής, στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: 6946890803, mimmaki@gmail.com

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής του προγράμματος ανέρχεται στα 150 ευρώ.

 

Οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει να καταβάλλουν το ανωτέρω ποσό στο λογαριασμό:

GR94 0172 2020 0052 0205 7157 381 της Τράπεζας Πειραιώς με δικαιούχο «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ / ΕΛΚΕ ΑΠΘ»

Σημειώνεται ότι στο αποδεικτικό πληρωμής θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

 • ο κωδικός το έργου 74936
 • ονοματεπώνυμο καταθέτη, ιδιότητα, ΑΦΜ, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας για τη μεταγενέστερη έκδοση αποδείξεων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο