Search
Close this search box.

Εισαγωγή στην Διεύθυνση Φωτογραφίας στον Κινηματογράφο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2023-01-12 - 2023-04-11 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Βάσει εκπτωτικής πολιτικής

ECTS:
2
Δίδακτρα:
270€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Παναγιώτης Σαλαπάτας
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
09-01-2023

Εισαγωγή στην Διεύθυνση Φωτογραφίας στον Κινηματογράφο

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

09-01-2023

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο: “Εισαγωγή στην Διεύθυνση Φωτογραφίας στον Κινηματογράφο”, διάρκειας 24 (διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί από τις 12 Ιανουαρίου 2023 μέχρι τις 11 Απριλίου 2023 και θα υλοποιηθεί με σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας zoom. 

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Παναγιώτης Σαλαπάτας, Αναπληρωτής Καθηγητής στην Διεύθυνση Φωτογραφίας στον Κινηματογράφο του Τμήματος Κινηματογράφου, της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.

  Στο πρόγραμμα διδάσκει και η Χριστίνα Αδάμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Θεωρία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης του Τμήματος Κινηματογράφου, της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.

   

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Ένα σύντομο βιογραφικό
  • Μία σύντομη παράγραφος με τους λόγους που παρακολουθεί το πρόγραμμα αυτό και το τί θέλει να αποκομίσει.
  • Τυχόν φιλμογραφία που έχει η/ο φοιτήτρια/της και τον τεχνικό ρόλο που έπαιξε στο οποιοδήποτε οπτικοακουστικό υλικό που θα καταθέσει.

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

   

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  Ο σκοπός του προγράμματος είναι να προσεγγίσει την Διεύθυνση Φωτογραφίας στον Κινηματογράφο από ένα πρακτικό και συγχρόνως θεωρητικό επίπεδο.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτήτριες/τες θα μπορούν να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία της διεύθυνσης φωτογραφίας, να επικοινωνούν καλύτερα με τους σκηνοθέτες, να λάβουν γνώση της ιστορίας του κινηματογράφου και να σχεδιάζουν την αισθητική μία ταινίας. Ασκήσεις θα δίνονται σε κάθε ενότητα και θα συζητούνται κατά την διάρκεια των μαθημάτων.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται:

  Σε επαγγελματίες αλλά που θέλουν να εμβαθύνουν σε επαγγελματικό αλλά και σε θεωρητικό επίπεδο στην Διεύθυνση Φωτογραφίας αλλά και σε ερασιτέχνες που θέλουν να κατανοήσουνε τις αρχές της Διεύθυνσης Φωτογραφίας και πώς αυτή βοηθά ώστε να οι εικόνες να στηρίζουν την θεματική μίας αφήγησης. Με άλλα λόγια πώς να μπορεί κανείς να πει μία ιστορία πολύ πιο αποτελεσματικά.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

  • Ευπρόσδεκτοι είναι όλες/οι υποψήφιες/οι.

  Προ-απαιτούμενα:

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Μηχανή λήψης με τρίποδα ή κινητό
 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Ένας ολοκληρωμένος κύκλος αποτελείται από 12 ενότητες που περιγράφονται παρακάτω.

  Κάθε ενότητα είναι ένα δίωρο μάθημα. Θα δοθούν έξι εργασίες που θα ανταποκρίνονται σε ορισμένες ενότητες με τελική εργασία: είτε μία ταινία ενός με δύο λεπτών ή μία φωτοϊστορία με μέγιστο αριθμό φωτογραφιών 15 φωτογραφίες.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Συνημμένα αρχεία:

  Οδηγός-Σπουδών

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Άρθρα
  2. Ασκήσεις
  3. Ταινίες που έχει φωτογραφήσει ο κ. Σαλαπάτας
  4. Ταινίες και αποσπάσματα από την παγκόσμια κινηματογραφία.
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

  • να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.
  • να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση (περιγράψτε τον τρόπο εξέτασης και βαθμολόγησης)
  • να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι τις 9 Ιανουαρίου.

   

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με τον  Παναγιώτη Σαλαπάτα στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  psalapatas@film.auth.gr

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

/ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κόστος είναι 270€ και θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2023.

Η πληρωμή πρέπει να γίνει τρεις τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος.

Παρέχεται εκπτωτική πολιτική:

 • Έκπτωση 30%
  • Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής
  • Φοιτήτριες/τές ΑΕΙ
  • Άνεργες/οι
  • Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
  • ΑμεΑ
  • Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας
 • Έκπτωση 15%
  • Απόφοιτες/οι του ΑΠΘ
  • Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ στο παρελθόν
  • Ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων και άνω στο ίδιο πρόγραμμα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο