Search
Close this search box.

Ανάπτυξη προσομοιωμάτων κατασκευών O/Σ για τη μελέτη της σεισμικής μη-γραμμικής συμπεριφοράς στο πλαίσιο της σεισμικής επίδοσής τους

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2022-03-21 - 2022-05-21 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ECTS:
4,5
Δίδακτρα:
530 €
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Αθανατοπούλου- Κυριακού Ασημίνα
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
10-03-2022

Ανάπτυξη προσομοιωμάτων κατασκευών O/Σ για τη μελέτη της σεισμικής μη-γραμμικής συμπεριφοράς στο πλαίσιο της σεισμικής επίδοσής τους

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

10-03-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Ανάπτυξη προσομοιωμάτων κατασκευών O/Σ για τη μελέτη της σεισμικής μη-γραμμικής συμπεριφοράς στο πλαίσιο της σεισμικής επίδοσής τους», διάρκειας 54 (διδακτικές ώρες), το οποίο θα διεξαχθεί από 14 Φεβρουαρίου και θα υλοποιηθεί (μέθοδο διδασκαλίας) με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της πλατφόρμας zoom.

  Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κα Αθανατοπούλου- Κυριακού Ασημίνα, Καθηγήτρια,Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η κα Αθανατοπούλου τη διετία 2015-2017 ήταν Διευθύντρια του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών. Από το 2015 είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών. Την περίοδο 2017-2020 εξελέγη αναπληρώτρια πρόεδρος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Τον Οκτώβριο του 2020 έγινε Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Αειφόρος σχεδιασμός τεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων. Από τον Οκτώβριο του 2020 ανέλαβε υπεύθυνη των ερευνητικών προγραμμάτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και πρόεδρος της επιτροπής προπτυχιακού προγράμματος. Έχει συγγράψει 49  εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 5 βιβλία και άνω των 100 εργασιών σε επιστημονικά συνέδρια ενώ υπήρξε προσκεκλημένη ομιλήτρια σε αρκετά συνέδρια.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν η κα Αθανατοπούλου Ασημίνα (καθηγήτρια), ο κος Μακάριος Τριαντάφυλλος (Αναπληρωτής καθηγητής με ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα αντισεισμικού υπολογισμού, ο κος Κωστινάκης Κωνσταντίνος, επίκουρος  καθηγητής και ο κος Μανούκας Γρηγόριος, επίσης επίκουρος καθηγητής ΑΠΘ. Όλοι οι διδάσκοντες είναι ειδικοί σε θέματα αντισεισμικού υπολογισμού, προσομοίωσης κατασκευών και αντισεισμικούς κανονισμούς.

  Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

  Το συνολικό κόστος του προγράμματος είναι 530 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο και η πληρωμή γίνεται μέσω ΕΛΚΕ.

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε εναλλακτικά να αποστείλετε στο e-mail: aspag@civil.auth.gr

  1. Αντίγραφο πτυχίου
  2. Επαγγελματική εμπειρία
  3. Βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση) γνώσεων Η/Υ

   

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  Κατάρτιση των δομοστατικών Πολιτικών Μηχανικών στις νέες μεθόδους μη-γραμμικής ανάλυσης των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος για την αποτίμηση της φέρουσας αντισεισμικής ικανότητας αυτών. Οι μαθητευόμενοι θα επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους, θα γνωρίσουν τις νέες τάσεις στον μη-γραμμικό υπολογισμό, και θα μπορούν να ανταποκριθούν πληρέστερα στο επάγγελμά τους, ενώ θα γίνουν μέτοχοι των νεότερων εξελίξεων των σχετικών επιστημονικών πεδίων.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες  θα αποκτήσουν γνώσεις της Δυναμικής  των Κατασκευών, καθώς επίσης και της γραμμικής και μη-γραμμικής ανάλυσης. Θα μάθουν να κάνουν προσομοίωση απλών και σύνθετων κατασκευών στον Η/Υ, σύμφωνα με τους κανόνες της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, να κάνουν την ανάλυση των κατασκευών για τον προσδιορισμό της εσωτερικής έντασης και της παραμόρφωσης των φορέων λόγω των εξωτερικών δυναμικών δράσεων. Θα ασχοληθούν με θέματα αναγνώρισης των δυναμικών χαρακτηριστικών των κατασκευών από επεξεργασία των χρονοϊστοριών επιτάχυνσης απόκρισης, χρησιμοποιώντας τη «Θεωρία Σημάτων». Αυτό είναι σημαντικό για την επαλήθευση του μαθηματικού προσομοιώματος αλλά και για την παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας της κατασκευής προïόντος του χρόνου. Τέλος θα εκπαιδευθούν στο γνωστικό αντικείμενο της αντισεισμικής Τεχνολογίας, του Αντισεισμικού Σχεδιασμού των Κατασκευών και της Αποτίμησης της Φέρουσας Αντισεισμικής Ικανότητας αυτών. Όλα τα ανωτέρω γίνονται με τη χρήση Η/Υ.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς, Δομοστατικούς Πολιτικούς Μηχανικούς αποφοίτους των Τ.Ε.Ι.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

  α) Πτυχιούχοι/διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί

  β) Δομοστατικοί Πολιτικοί Μηχανικοί, απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι

  Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

  ►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

  ► Κατοχή προσωπικού e-mail

  ► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

  ► Βασικές γνώσεις Δυναμικής των Κατασκευών

  Οι υποψήφιοι θα καταταγούν σε σειρά προτεραιότητας με προσωπική συνέντευξη.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Μέθοδος υλοποίησης

  Τα μαθήματα θα γίνονται 3 φορές την εβδομάδα (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή απόγευμα, 5:30-8:30). Αν λόγω αργίας δεν διεξαχθεί κάποιο μάθημα, η αναπλήρωσή του μπορεί να γίνει Σάββατο ή Κυριακή, κατόπιν συνεννόησης. Τα μαθήματα γίνονται με χρήση της πλατφόρμας zoom, όπως και η διόρθωση των εργασιών τις οποίες υποχρεούνται να εκπονήσουν οι επιμορφούμενοι.

 • Πρόγραμμα Σπουδών
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

  Στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Σημειώσεις
  2. Κατάλληλο λογισμικό
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης ανά ενότητα.

  Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εκπόνηση των εργασιών και την εξέταση επί αυτών.

  Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων 2 εβδομάδες μετά την έναρξη του προγράμματος.

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον/την  κα Αθανατοπούλου στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  email: minak@civil.auth.gr

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο