Search
Close this search box.

Σπουδές

Στα προγράμματα που υλοποιούνται με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, όπως και σε αυτά που υλοποιούνται με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η φοίτηση είναι γενικώς υποχρεωτική και το όριο απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται από το Κέντρο, συντάσσεται από την/τον ΕΥ Οδηγός Σπουδών σε πρότυπο έντυπο του ΚΕΔΙΒΙΜ, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ.

Στον Οδηγό Σπουδών αναφέρονται αναλυτικά ο στόχος, η αναγκαιότητα και τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος, οι κατηγορίες των υποψηφίων που γίνονται δεκτές/οί και τα κριτήρια επιλογής, η μέθοδος υλοποίησης του προγράμματος, οι θεματικές και διδακτικές ενότητες, το είδος του εκπαιδευτικού υλικού που παρέχεται, οι υποχρεώσεις των εκπαιδευόμενων, οι πιστωτικές μονάδες που αποδίδονται, η διάρκεια του προγράμματος σε ώρες, τα τέλη φοίτησης και η παρεχόμενη εκπτωτική πολιτική.

Τα μαθήματα είναι πλήρως ενταγμένα στο σύστημα μονάδων ECTS ή ECVET, των οποίων ο υπολογισμός δηλώνεται με σαφήνεια και αναλυτικά για κάθε πρόγραμμα.

Είναι δυνατή η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση είτε αποκλειστικά είτε εν μέρει, με αντίστοιχο υπολογισμό των μονάδων ECTS ή ECVET.

Μετάβαση στο περιεχόμενο