Search
Close this search box.

Zωοαρχαιολογία: μια άλλη ματιά στο παρελθόν (ZOOARCH)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2022-04-09 - 2022-04-09 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ECTS:
0,5
Δίδακτρα:
30€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Σουλτάνα Μαρία Βαλαμώτη
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
23-03-2022

Zωοαρχαιολογία: μια άλλη ματιά στο παρελθόν (ZOOARCH)

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

23-03-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Zωοαρχαιολογία: μια άλλη ματιά στο παρελθόν» (ZOOARCH),  διάρκειας πέντε διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά και θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

  Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Σουλτάνα Μαρία Βαλαμώτη, καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η κ. Βαλαμώτη είναι επικεφαλής του ερευνητικού προγράμματος PlantCult (http://plantcult.web.auth.gr/en/) που χρηματοδοτείται από το ERC και ερευνά τους πολιτισμούς της διατροφής στην αρχαία Ευρώπη. Έχει δημοσιεύσει πάνω από εκατό επιστημονικά άρθρα, βιβλία και επιμέλειες. Διδάσκει προπτυχιακά μαθήματα στη Βιοαρχαιολογία, την Αρχαιοβοτανική, την Προϊστορική Οικονομία και το Αρχαίο Περιβάλλον στον Τομέα Aρχαιολογίας τα τελευταία είκοσι χρόνια και έχει επιβλέψει πλήθος μεταπτυχιακών εργασιών, διδακτορικών διατριβών και μεταδιδακτορικών. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές της συνεχίζουν τη σταδιοδρομία τους στην Αρχαιολογία, τη Μέση και την Ανώτερη Εκπαίδευση. Έχει δημοσιεύσει διεπιστημονικά άρθρα στον τομέα της Αρχαιολογικής Επιστήμης. Διευθύνει το Εργαστήριο Διεπιστημονικής Έρευνας στην Αρχαιολογία (ΕΔΑΕ) του Τομέα Αρχαιολογίας του ΑΠΘ (http://edae.hist.auth.gr).

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές και μεταδιδακτορικές ερευνήτριες των πανεπιστημίων του Sheffield (καθηγητής Paul Halstead), της Οξφόρδης (Δρ Βαλασία Ισαακίδου), του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Δρ Κατερίνα Παπαγιάννη), του Εργαστηρίου Ζωοαρχαιολογίας του Κέντρου INSTAP Ανατολικής Κρήτης (Δρ Δήμητρα Μυλωνά) καθώς και αρχαιολόγοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Δρ Ρένα Βεροπουλίδου). Οι ομιλήτριες και ο ομιλητής έχουν μακρόχρονη εμπειρία ενασχόλησης με τη Ζωοαρχαιολογία μέσα από την έρευνα, τη διδασκαλία και τις επιστημονικές δημοσιεύσεις του έργου τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην προϊστορική και αρχαία Ελλάδα.

   

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 10 Μαρτίου έως 20 Μαρτίου.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να αποστείλουν εναλλακτικά στο e-mail: isminininou@hist.auth.gr.

  1. Σύντομο βιογραφικό, ως 200 λέξεις.
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών.
  3. Βεβαίωση σπουδών σε Α.Ε.Ι για προπτυχιακές και προπτυχιακούς φοιτήτριες και φοιτητές.

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να δώσει μια επισκόπηση των αναλυτικών και ερμηνευτικών δυνατοτήτων της Ζωοαρχαιολογίας ως κλάδου της Αρχαιολογίας. Παρέχει εξειδικευμένη γνώση σε μια κατηγορία αρχαιολογικών δεδομένων που αφορούν τη χερσαία και την υδάτινη πανίδα. Η εκπαίδευση αποσκοπεί στο να προωθήσει τη διεπιστημονικότητα στην Αρχαιολογία και να συμβάλει στη συνειδητοποίηση των προοπτικών που έχουν οι Ζωοαρχαιολογικές έρευνες. Το σεμινάριο στοχεύει στην προώθηση του διεπιστημονικού διαλόγου μεταξύ των Ανθρωπιστικών Επιστημών και των Βιοεπιστημών.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα μπορούν:

  • Να έχουν μια καθαρή εικόνα των μεθοδολογικών πρωτοκόλλων που εφαρμόζονται στο πεδίο για τη συλλογή ζωϊκών καταλοίπων από αρχαιολογικές θέσεις.
  • Να κατανοούν τις βασικές αναλυτικές τεχνικές της Ζωοαρχαιολογίας που εφαρμόζονται στο εργαστήριο.
  • Να κατανοούν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς στην ερμηνεία των ζωοαρχαιολογικών καταλοίπων.
  • Να αποκτήσουν μια εποπτεία για τη συμβολή της Ζωοαρχαιολογίας στην έρευνα και κατανόηση των κοινωνιών του παρελθόντος που ερευνά η Αρχαιολογία.
 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το σεμινάριο απευθύνεται σε αρχαιολόγους, φοιτήτριες και φοιτητές γνωστικών αντικειμένων που αφορούν τη μελέτη του Ανθρώπινου Παρελθόντος καθώς και φοιτήτριες και φοιτητές και πτυχιούχους γνωστικών αντικειμένων όπως η Βιολογία, η Παλαιοντολογία, η Κτηνιατρική, η Γεωπονία κ.ά.

  Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα πρέπει να διαθέτουν:

  • Πρόσβαση στο διαδίκτυο
  • Προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Κριτήρια επιλογής

  Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι θα επιλεγούν με βάση την υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται και βεβαιώνουν την ακαδημαϊκή τους θέση (π.χ. προπτυχιακές/προπτυχιακοί, μεταπτυχιακές/μεταπτυχιακοί, υποψήφιες/οι διδάκτορες κλπ). Θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψήφιες και υποψήφιους με βασικές γνώσεις στην Αρχαιολογία και τις Βιοεπιστήμες.

  Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το πρόγραμμα αποτελείται από ένα σεμινάριο διάρκειας πέντε ωρών με πέντε ομιλίες διάρκειας μίας ώρας η κάθε μία οι οποίες θα παρουσιαστούν μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Η κάθε παρουσίαση ακολουθείται από ερωτήσεις και απαντήσεις που θα οδηγήσουν σε συζήτηση.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Το πρόγραμμα αποτελείται από ένα σεμινάριο διάρκειας πέντε ωρών με πέντε ομιλίες διάρκειας μίας ώρας η κάθε μία οι οποίες θα παρουσιαστούν μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Η κάθε παρουσίαση ακολουθείται από ερωτήσεις και απαντήσεις που θα οδηγήσουν σε συζήτηση.

  Οι παρουσιάσεις του σεμιναρίου εστιάζουν στη χερσαία και υδάτινη μακροπανίδα και μικροπανίδα από αρχαιολογικές θέσεις. Έχουν σχεδιαστεί ειδικά για ακροατήρια που δεν έχουν απαραίτητα τη σχετική κατάρτιση στη Ζωοαρχαιολογία. Οι ομιλήτριες και οι ομιλητές είναι διακεκριμένες και διακεκριμένοι ερευνητές στο αντικείμενο της Ζωοαρχαιολογίας, με μακρά εμπειρία έρευνας και διδασκαλίας. Τα σεμινάρια έχουν ως εξής:

  1. Paul Halstead, Πανεπιστήμιο του Sheffield (Μ. Βρετανία): Συλλογική κατανάλωση κρέατος στο Μακρύγιαλο Ι, Πιερίας; μακροσκοπική, μικροσκοπική και ισοτοπική ανάλυση των ζωοαρχαιολογικών καταλοίπων
  2. Βαλασία Ισαακίδου, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (Μ. Βρετανία): Η σημασία των δευτερογενών προϊόντων των κατοικίδιων ζώων για τη διερεύνηση της οικονομίας και της κοινωνικής οργάνωσης στο παρελθόν: θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις από το πρίσμα της ζωοαρχαιολογίας
  3. Ρένα Βεροπουλίδου, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: Όψεις της διατροφής, του υλικού πολιτισμού και του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Κεντρική Μακεδονία κατά τη Νεολιθική και την Εποχή του Χαλκού-Μια οστρεοαρχαιολογική προσέγγιση
  4. Δήμητρα Μυλωνά, INSTAP Study Center, Κρήτη: Ψαροκόκκαλα, θαλάσσια μαλάκια και ερμηνευτικές προκλήσεις: ανασκαφικές συνάφειες, εθνογραφικά παράλληλα και το μάτι του ερευνητή
  5. Κατερίνα Παπαγιάννη, ΕΚΠΑ και Εργαστήριο Wiener (ASCSA, Αθήνα): Η μικροπανίδα των αρχαιολογικών θέσεων: παλαιοπεριβάλλον και συνανθρωπισμός
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Το πρόγραμμα παρέχει στις συμμετέχουσες/συμμετέχοντες τα εξής:

  1. Πλάνο των κύριων σημείων της κάθε διάλεξης και σχετική αντίστοιχη βιβλιογραφία.
  2. Μια επιλογή κατατοπιστικών διαφανειών των διαλέξεων του σεμιναρίου.
  3. Χρήσιμους συνδέσμους στο διαδίκτυο
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν ένα Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα πρέπει οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες να:

  • Να έχουν παρακολουθήσει και τις πέντε διαλέξεις
  • Να έχουν συμπληρώσει επιτυχώς την αξιολόγησή τους. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί μέσα από ένα ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής το οποίο θα είναι προσβάσιμο μέσω συνδέσμου google. Θα πρέπει να απαντηθεί το 50% των ερωτήσεων της αξιολόγησης σωστά ώστε να μπορεί να χορηγηθεί ένα πιστοποιητικό αξιολόγησης.
  • Να έχουν καταθέσει το πλήρες ποσό των διδάκτρων μέχρι τις 25 Μαρτίου 2022.

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Ισμήνη Νίνου στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  isminininou@hist.auth.gr

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κόστος: 30€

Το πρόγραμμα είναι δωρεάν για προπτυχιακές και προπτυχιακούς φοιτήτριες και φοιτητές του ΑΠΘ.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας (εκτός προπτυχιακών του ΑΠΘ), παρακαλείσθε να καταθέσετε στο Λογαριασμό του ΕΛΚΕ Τράπεζα Πειραιώς:

GR9801722020005202002079933 το ποσό των 30 ευρώ μέχρι 25 Μαρτίου 2022.

Στην αιτιολογία κατάθεσης να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας και ο κωδικός έργου: 73810.

Το αποδεικτικό κατάθεσης των διδάκτρων αποστέλλεται στο email επικοινωνίας isminininou@hist.auth.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο