Search
Close this search box.

Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2022-03-21 - 2022-07-15 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ECTS:
5
Δίδακτρα:
190€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Άννα Κόλτσιου-Νικήτα
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
25-03-2022

Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

25-03-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος», διάρκειας 78 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί κατά τους μήνες Μάρτιο έως Ιούλιο 2022 και θα υλοποιηθεί  με τη μέθοδο της ασύγχρονης  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

  Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κυρία Άννα Κόλτσιου-Νικήτα, καθηγήτρια του Τμήματος  Θεολογίας του ΑΠΘ. Είναι κλασική φιλόλογος και θεολόγος, διδάκτορας του Τμήματος Φιλολογίας και καθηγήτρια των Αρχαίων Ελληνικών της Ιουδαϊκής και Χριστιανικής Γραμματείας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη της χειρόγραφης παράδοσης, της κριτικής έκδοσης και της γλώσσας των κειμένων της χριστιανικής γραμματείας καθώς και στα μεταφραστικά ζητήματα των ιερών κειμένων. Είναι διευθύντρια του Εργαστηρίου «Η ελληνική γλώσσα της χριστιανικής γραμματείας». Διδάσκει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο στην  Κινσάσα  του  Κογκό. Επίσης είναι επιστημονική υπεύθυνη  δύο Επιμορφωτικών Προγραμμάτων για τη γλώσσα των κειμένων της λατρείας. Είναι συγγραφέας, μεταξύ άλλων, του βιβλίου «Η Υμνολογία της Μεγάλης Εβδομάδος», το οποίο διατίθεται δωρεάν σε ειδικά διαμορφωμένη μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου σε όσους παρακολουθούν το παρόν Πρόγραμμα.

  Στο Πρόγραμμα διδάσκουν μέλη Δ.Ε.Π. και ομότιμοι καθηγητές των Τμημάτων Θεολογίας, Φιλολογίας και Μουσικών Σπουδών για την καλύτερη διεπιστημονική προσέγγιση των κειμένων. Ο  διδακτικός σχεδιασμός γίνεται από διδάκτορα μέλος ΕΔΙΠ, εξειδικευμένο σε θέματα Διδακτικής και βασίζεται στις αρχές της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.

   

  Αιτήσεις

  H αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Βιογραφικό
  2. Τίτλοι σπουδών

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  Σκοπός του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός θεωρητικού και πρακτικού οδηγού, που θα λειτουργήσει ως ένα χρήσιμο διεπιστημονική εργαλείο  για την προσέγγιση και κατανόηση των υμνογραφικών κειμένων της Μ. Εβδομάδος, μέσα από μια μεθοδική γλωσσική και υφολογική  ανάλυση των πρωτότυπων κειμένων  και τον ανάλογο θεολογικό υπομνηματισμό.

  Ειδικότερα, το επιμορφωτικό Πρόγραμμα στοχεύει:

  1. Να οδηγήσει στην κατανόηση της γλωσσικής ταυτότητας και δομής των υμνογραφικών κειμένων της Μ. Εβδομάδος, με τη συστηματική διδασκαλία των βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.
  2. Να συμβάλει στην καλλιέργεια της μεταφραστικής κριτικής ικανότητας, αξιοποιώντας υπάρχουσες μεταφραστικές αποδόσεις.
  3. Να επισημάνει τα αγιογραφικά δηλούμενα και συνδηλούμενα, την ευρείας έκτασης πρόσληψη και αξιοποίηση του αγιογραφικού και πατερικού λόγου.
  4. Με τη βοήθεια της διεπιστημονικής προσέγγισης, να αναδείξει τη θεολογία και το μέλος των υμνογραφικών κειμένων, τα πρόσωπα και τα γεγονότα της Μ. Εβδομάδος, καθώς και θέματα λειτουργικά και ποιμαντικά.
  5. Να προβάλει την αξία και τη μοναδικότητα των πρωτότυπων κειμένων και τον πλούτο της εκκλησιαστικής γλώσσας.
 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/οντες θα μπορούν:

  • Να προσεγγίζουν και να κατανοούν τα υμνογραφικά κείμενα από το πρωτότυπο
  • Να αναγνωρίζουν το γλωσσικό πλουραλισμό του υμνογραφικού λόγου
  • Να εντοπίζουν την πρόσληψη και μεταποίηση του βιβλικού και πατερικού λόγου
  • Να εμβαθύνουν στην θεολογική κατανόηση μέσα από τη σημασιολογική ανάλυση των θεολογικών όρων
  • Να αναγνωρίζουν τις δογματικές πτυχές και συνδηλώσεις που εμπεριέχουν τα κείμενα αυτά
  • Να συνειδητοποιούν την ποιητική τέχνη και τη μοναδικότητα της υμνογραφίας
  • Να αποκτήσουν ικανότητα κριτικής στάσης έναντι των υπαρχουσών μεταφράσεων
  • Να είναι σε θέση να αναλύουν γλωσσικά και να αποδίδουν στη νέα ελληνική το περιεχόμενο των κειμένων, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες μεταφράσεις.
 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • πτυχιούχους που προέρχονται από τους χώρους της Θεολογίας, της Φιλολογίας, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
  • μεταπτυχιακές/κούς φοιτήτριες/τές, διδάκτορες και μεταδιδακτορικές/κούς ερευνήτριες/τές, που ασχολούνται με τον διεπιστημονικό χώρο της γλωσσικής μελέτης κειμένων θεολογικού περιεχομένου, αλλά και την ιστορία και εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας
  • κληρικούς, ιεροψάλτες, ιεροκήρυκες και όσες/όσους διακονούν το λόγο της Εκκλησίας,
  • εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να διευρύνουν το διδακτικό τους αντικείμενο διαθεματικά με την αξιοποίηση εκκλησιαστικών κειμένων,
  • όσες /όσουςενδιαφέρονται για τη μελέτη της γλώσσας και την προσέγγιση των πρωτότυπων υμνογραφικών κειμένων και την ουσιαστική εννοιολογική κατανόηση των κειμένων αυτών.
 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας και Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, Τεχνικής Εκπαίδευσης, προπτυχιακές/κούς, μεταπτυχιακές/κούς φοιτήτριες/τές και υποψήφιες/ιοι διδάκτορες.

  Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  •  Κατοχή προσωπικού e-mail
  •  Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το Πρόγραμμα στηρίζεται στην  ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και υλοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας διαχείρισης μαθημάτων Moodle.  Οι επιμορφούμενες/νοι μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και να μελετήσουν το υλικό οποιαδήποτε ημέρα και ώρα της εβδομάδος επιθυμούν, δίχως χρονικές δεσμεύσεις.

  Η ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού τόσο των θεωρητικών εισηγήσεων όσο και της γλωσσικής ανάλυσης  γίνεται σταδιακά, σε εβδομαδιαία βάση.

  Στο τέλος του προγράμματος προβλέπεται παράταση δύο εβδομάδων, κατά τη διάρκεια της οποίας είναι στη διάθεσή τους όλο το υλικό και μπορούν να συμπληρώσουν τυχόν κενά που έμειναν στη μελέτη τους.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

   Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Εισαγωγικό υλικό και εννέα θεματικές ενότητες.  Η συνολική διάρκεια υπολογίζεται σε 9 ώρες εβδομαδιαίως (εκτός από την Εισαγωγική Ενότητα, που είναι διάρκειας 6 ωρών) και στο χρόνο αυτό εκτιμάται ότι περιλαμβάνεται η μελέτη του υλικού και οι  απαντήσεις στις γλωσσικές-λεξιλογικές ασκήσεις και στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ισοδυναμεί  με 5 ECTS.

  Η δομή κάθε διδακτικής ενότητας είναι διμερής. Το πρώτο μέρος αφορά τη διδασκαλία των θεωρητικών θεμάτων, η οποία πραγματοποιείται με βιντεοσκοπημένες διαλέξεις και πρωτότυπο διδακτικό υλικό. Το δεύτερο μέρος συνιστά το εκτενέστερο στοιχείο του προγράμματος και αφορά τη γλωσσική ανάλυση και το θεολογικό υπομνηματισμό των υμνογραφικών  κειμένων της Μ. Εβδομάδος. Επίσης περιλαμβάνει ειδικά θέματα Γραμματικής και Συντακτικού.

  Παράλληλα, κάθε ενότητα περιλαμβάνει μια ερώτηση θεωρητικού περιεχομένου και ελεύθερης ανάπτυξης, η οποία  αξιολογείται από τους διδάσκοντες, ενώ σε κάθε ενότητα της γλωσσικής διδασκαλίας οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε ηλεκτρονικές γλωσσικές και λεξιλογικές ασκήσεις επί των κειμένων, οι οποίες βαθμολογούνται αυτόματα.

  Αναλυτικότερα:

  Εισαγωγικό υλικό: Περιλαμβάνει γνωριμία με το πρόγραμμα (βιντεοσκοπημένη παρουσίαση), ακριβές χρονοδιάγραμμα, αναλυτικό  Οδηγό Σπουδών.

  • 1η Ενότητα (διάρκειας 6 ωρών)
   • Ι.  Λόγος και σιωπή: Μηνύματα της Μεγάλης Εβδομάδος.
   • ΙΙ. Μεθοδολογικά εργαλεία και τρόποι μελέτης για τη γλωσσική προσέγγιση και κατανόηση των υμνογραφικών κειμένων.
  • 2η Ενότητα  (διάρκειας 9 ωρών)
   • Ι. Τα Υμνογραφικά Κείμενα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και η γλωσσική τους ταυτότητα.
   • ΙΙ.  Γλωσσική, υφολογική, μεταφραστική και θεολογική ανάλυση των υμνογραφικών κειμένων της Εσπέρας της Κυριακής των Βαΐων.
  • 3η Ενότητα (διάρκειας 9 ωρών)
   • Ι. Λειτουργική Τάξη της Μ. Εβδομάδος.
   • ΙΙ. Γλωσσική, υφολογική, μεταφραστική και θεολογική ανάλυση των υμνογραφικών κειμένων της ακολουθίας της Μ. Δευτέρας.
  • 4η Ενότητα (διάρκειας 9 ωρών)
   • Ι. Λόγος και Μέλος στα Υμνογραφικά Κείμενα  της Μ. Εβδομάδος.
   • ΙΙ. Γλωσσική, υφολογική, μεταφραστική και θεολογική ανάλυση των υμνογραφικών κειμένων της ακολουθίας της Μ. Τρίτης.
  • 5η Ενότητα (διάρκειας 9 ωρών)
   • Ι. Οι Υμνογράφοι της Μ. Εβδομάδος.
   • ΙΙ. Γλωσσική, υφολογική, μεταφραστική και θεολογική ανάλυση των υμνογραφικών κειμένων της ακολουθίας της Μ. Τετάρτης.
  • 6η Ενότητα (διάρκειας 9 ωρών)
   • Ι. Αγιολογικοί Σταθμοί στην Υμνογραφία της Μ. Εβδομάδος.
   • ΙΙ. Γλωσσική, υφολογική, μεταφραστική και θεολογική ανάλυση των υμνογραφικών κειμένων της ακολουθίας της Μ. Πέμπτης.
  • 7η  Ενότητα (διάρκειας 9 ωρών)
   • Ι. Θεολογία των Ύμνων  της Μ. Εβδομάδος.
   • ΙΙ. Γλωσσική, υφολογική, μεταφραστική και θεολογική ανάλυση των υμνογραφικών κειμένων της ακολουθίας της της Μ. Παρασκευής (Ώρες – Αποκαθήλωση).
  • 8η Ενότητα (διάρκειας 9 ωρών)
   • Ι. Λειτουργικά «δρώμενα» της Μ. Εβδομάδος.
   • ΙΙ. Γλωσσική, υφολογική, μεταφραστική και θεολογική ανάλυση των υμνογραφικών κειμένων της ακολουθίας της της Μ. Παρασκευής (Εγκώμια).
  • 9η Ενότητα (διάρκειας 9 ωρών)
   • Ι. Το πάθος και η Ανάσταση στα Κείμενα των Ευαγγελιστών και στα Απόκρυφα Ευαγγέλια .
   • ΙΙ. Γλωσσική, υφολογική, μεταφραστική και θεολογική ανάλυση των υμνογραφικών κειμένων της Κυριακής του Πάσχα.       
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις/Στους συμμετέχουσες/οντες παρέχονται:

  1. βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις
  2. παρουσιάσεις powerpoint
  3. άρθρα, ηλεκτρονικά βοηθήματα (βιβλίο Γραμματικής, Συντακτικού, Αναλυτικός Κατάλογος Αρχικών χρόνων)
  4. βιβλιογραφία
  5. το ηλεκτρονικό βιβλίο  Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος. Γλωσσική και υφολογική προσέγγιση. ISBN 978-618- 82862-0-  7/978-618-82862-1-4 (έκδοση 2016,  523 σελίδες).
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Η τελική αξιολόγηση προκύπτει από τον συνυπολογισμό των απαντήσεων στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου και της βαθμολογίας που έχουν συγκεντρώσει στις  γλωσσικές και λεξιλογικές ασκήσεις κάθε ενότητας. Για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης  απαιτείται η συνολική βαθμολογία να είναι άνω του 80%.

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος.

  Στις/Στους συμμετέχουσες/οντες που παρακολούθησαν, αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/νοι μπορούν να  επικοινωνούν με την επιστημονικά υπεύθυνη καθηγήτρια Άννα Κόλτσιου-Νικήτα (τηλ. 2310 997112/ 2311251051) και τη γραμματεία του Προγράμματος (τηλ. 6939195239 και στη διεύθυνση infoglossa@theo.auth.gr). Επίσης μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα των επιμορφωτικών Προγραμμάτων https://hymnologica.com/

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος του Προγράμματος είναι 190€.

Το ποσό κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΑΠΘ και η απόδειξη κατάθεσης της Τράπεζας αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Προγράμματος: infoglossa@theo.auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο