Search
Close this search box.

Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στα οδοντιατρικά συστήματα Cad/Cam

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2023-02-01 - 2023-06-01 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Διά ζώσης

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Βάσει εκπτωτικής πολιτικής

ECTS:
1,5
Δίδακτρα:
2000€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Κοσμάς Τολίδης
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
26-01-2023

Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στα οδοντιατρικά συστήματα Cad/Cam

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

26-01-2023

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στα οδοντιατρικά συστήματα Cad/Cam”, διάρκειας 34 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί στο Τμήμα Οδοντιατρικής Α.Π.Θ. και θα υλοποιηθεί με διά ζώσης εκπαίδευση.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Κοσμάς Τολίδης, Καθηγητής του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ.  Ο Καθηγητής κ Τολίδης έχει σημαντικό συγγραφικό έργο σε Ελληνικά και Διεθνή οδοντιατρικά περιοδικά, μεγάλο αριθμό ανακοινώσεων σε συνέδρια καθώς και συμμετοχή σε πρακτικά σεμινάρια ώς εκπαιδευτής.  Έχει διατελέσει ΕΥ πολλών προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης που είχαν σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν Καθηγήτριες/Καθηγητές του ΑΠΘ καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα της Αισθητικής/Αποκαταστατικής οδοντιατρικής με κλινική εμπειρία και εμπειρία στην εκπόνηση τέτοιων προγραμμάτων.

   

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

   

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  O όρος της τεχνολογίας ψηφιοποιημένης σχεδίασης και μηχανοποιημένης κοπής ή αλλιώς CAD/CAM προσδιορίζει τη συνεργασία ανάμεσα σε ένα σύστημα CAD και ένα σύστημα CAM προκειμένου το πρώτο να καθοδηγήσει μια εργαλειομηχανή ηλεκτρονικά ώστε να κατασκευάσει ένα ψηφιοποιημένο σχέδιο.

  Για το οδοντιατρικό σύστημα CAD/CAM τα δεδομένα προκύπτουν από μια κάμερα ή έναν παντογράφο που ψηφιοποιεί τα δεδομένα που προκύπτουν από το στόμα του ασθενή. Στη συνέχεια, τα δεδομένα μεταφέρονταν σε ένα κοπτικό μηχάνημα το οποίο δημιουργεί με κοπή την οδοντική αποκατάσταση. Η διαδικασία της αποτύπωσης, μέχρι πρότινος γινόταν με συμβατικά αποτυπωτικά υλικά (σιλικόνες προσθήκης) ενώ η κατασκευή της αποκατάστασης γινόταν με τη βοήθεια των οδοντοτεχνιτών και με πολλαπλές επισκέψεις του ασθενούς στο οδοντιατρείο.

  Στόχος του προγράμματος είναι να επιμορφώσει και να εκπαιδεύσει τον κλινικό οδοντίατρο στην αποτύπωση των οδοντικών ιστών με τους ενδοστοματικούς σαρωτές, στον σχεδιασμό των αποκαταστάσεων μέσω του ειδικού οδοντιατρικού λογισμικού και στην κατασκευή τους με το κοπτικό μηχάνημα.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Η/Ο εκπαιδευόμενη/ος θα κατανοήσει πλήρως την τεχνολογία CAD/CAM που εφαρμόζεται στην οδοντιατρική σε οποιαδήποτε έκτασή της. Θα κληθεί να χρησιμοποιήσει τους διάφορους ενδοστοματικούς σαρωτές που διαθέτει το εργαστήριο της Οδοντικής Χειρουργικής, τα σχεδιαστικά λογισμικά που χρησιμοποιούνται για τις οδοντιατρικές αποκαταστάσεις καθώς και το κοπτικό μηχάνημα για την κατασκευή τους. Απώτερος στόχος θα είναι η εξ’ολοκλήρου αποκατάσταση ενός ασθενούς στο πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Φοιτήτριες/τές οδοντιατρικής καθώς και επαγγελματίες οδοντιάτρους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:  Φοιτήτριες/τές οδοντιατρικής, Επαγγελματίες οδοντίατροι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.  Κατ’ εξαίρεση και μετά από έγκριση του ΕΥ μπορεί να γίνουν δεκτοί και τελειόφοιτοι Φοιτήτριες/τές οδοντιατρικής.

  Οι συμμετέχουσες/ντες θα πρέπει να έχουν:

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

  Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας κατάθεσης της προκαταβολής

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το πρόγραμμα υλοποιείται με διά ζώσης παρουσία σε θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα και ασκήσεις.

  Τα μαθήματα θα διεξάγονται στο Τμήμα Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

  • 1η Θεματική ενότητα: Θεωρία – Εισαγωγή στην τεχνολογία CAD/CAM – επιστημονική βάση συστημάτων CAD/CAM (17 ώρες)
  • 2η Θεματική ενότητα: Πρακτική άσκηση – κλινικές επιδείξεις (17 ώρες)

  Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 34 ώρες και παρέχονται 1.5 μονάδα ECTS

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  • Σημειώσεις
  • Παρουσιάσεις power point
  • Εργαλεία/υλικά
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

  • να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.
  • να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την πρακτική εξέταση.
  • να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων.

   

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία Ελίζα Λιάκου, τηλ 2310999608, email:  ealiakou@dent.auth.gr ή τον  Καθηγητή Κ. Τολίδη, τηλ 2310999610 , email:  ktolidis@dent.auth.gr

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

/ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το συνολικό κόστος του προγράμματος είναι 2000€.

Η πληρωμή γίνεται εφάπαξ με την εγγραφή και κατοχύρωση θέσης στο πρόγραμμα.

Παρέχεται εκπτωτική πολιτική σύμφωνα με τα κάτωθι:

 • Μείωση 30% σε όσες/ους έχουν παρακολουθήσει προηγούμενα προγράμματα Δια Βίου του Εργ. Οδοντικής Χειρουργικής
 • Μείωση 30% σε όσες/ους βρίσκονται εντός της πρώτης τριετίας από τη λήψη του πτυχίου

Για την παροχή της έκπτωσης είναι απαραίτητη η κατάθεση του πτυχίου όπου φαίνεται ο χρόνος λήψης του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο