Search
Close this search box.

KBE-Θεολογία και Τέχνη: Από τον βυζαντινό κόσμο στη σύγχρονη Ελλάδα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2023-02-06 - 2023-06-18 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ECTS:
4
Δίδακτρα:
70€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Ηλίας Γ. Ευαγγέλου
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
05-02-2023

KBE-Θεολογία και Τέχνη: Από τον βυζαντινό κόσμο στη σύγχρονη Ελλάδα

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

05-02-2023

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών (ΚΒΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Θεολογία και Τέχνη: Από τον βυζαντινό κόσμο στη σύγχρονη Ελλάδα», διάρκειας 77 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (μέσω της πλατφόρμας Zoom).

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Ηλίας Γ. Ευαγγέλου καθηγητής Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο: «Εκκλησιαστική Γραμματεία και Πνευματικός Βίος των Σλαβικών Λαών». Σπούδασε θεολογία και ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησε μαθήματα βουλγαρικής και παλαιοσλαβικής γλώσσας και φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο «Sv. Kliment Ohridski» της Σόφιας. Τις μεταπτυχιακές του σπουδές τις ολοκλήρωσε στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ., όπου και υπέβαλε τη Διδακτορική του Διατριβή. Οργάνωσε και έχει λάβει μέρος σε σειρά συνεδρίων που αφορούν την ιστορία και τον πολιτισμό του ορθόδοξου σλαβικού κόσμου, καθώς και τις πνευματικές και πολιτισμικές του σχέσεις με τον ελληνισμό.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

  • Ηλίας Ευαγγέλου, Καθηγητής ΑΠΘ
  • Δρ. Ειρήνη Χιώτη, Αρχαιολόγος – Εκπαιδευτικός
  • Δρ. Παρασκευή Παπαδημητρίου, Ε.ΔΙ.Π. Α.Π.Θ.
  • Ευαγγελία Αμοιρίδου, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
  • Παναγιώτης Υφαντής, Καθηγητής Α.Π.Θ.
  • Τρύφων Τσομπάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.
  • Δρ. Νικόλαος Σιώμκος, Αρχαιολόγος. Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους
  • Λιάκος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.
  • Δημοσθένης Κακλαμάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Α Π.Θ.
  • Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθηγητής, Κοσμήτορας θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
  • Δρ. Γραίκος Νικόλαος, Ιστορικός Τέχνης – Εκπαιδευτικός
  • Ευθυμία Κούντουρα, τ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
  • Δρ. Διονυσία Χατζή, Ε.ΔΙ.Π. Α.Π.Θ.
  • Ευάγγελος Πεπές, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.

   

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ: https://www.diaviou.auth.gr/

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Βιογραφικό
  • Βεβαίωση σπουδών για τελειόφοιτους
  • Πτυχίο

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

   

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  Το Πρόγραμμα στοχεύει στο να παρουσιάσει σφαιρικά και κατά το δυνατό ολοκληρωμένα την  πολύπλευρη και πολύπτυχη σχέση της Θεολογίας της Ορθόδοξης Ανατολής με διάφορες εκφράσεις της Τέχνης εκκλησιαστικής ή θύραθεν. Επίσης στοχεύει να εξοικειώσει τους επιμορφούμενους με αυτή την άκρως ενδιαφέρουσα πτυχή της Θεολογίας που αφορά τη σχέση της και την επίδρασή της στην Τέχνη και να τους επιτρέψει να την κατανοήσουν, να την εκτιμήσουν και να την αξιοποιήσουν όχι μόνο στις προσωπικές, ερευνητικές τους αναζητήσεις αλλά επίσης και στον επαγγελματικό τους βίο – πολύ περισσότερο εφόσον προέρχονται από τις τάξεις των εκπαιδευτικών.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα μπορούν να:

  Διαθέτουν ευρείες, εξειδικευμένες θεωρητικές γνώσεις στο πεδίο της Ιστορίας της Τέχνης και του Πολιτισμού και έχουν επίγνωση των ορίων των γνώσεων αυτών.

  Κατέχουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.

  Διαχειρίζονται και να επιβλέπουν στο πλαίσιο συγκεκριμένης εργασίας ή διαδικασίας μάθησης, όπου μπορεί να συμβαίνουν και απρόβλεπτες αλλαγές. Μπορούν να αναθεωρούν και να αναπτύσσουν τόσο την προσωπική τους απόδοση όσο και άλλων ατόμων.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους και τελειόφοιτους ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν αυτή την ιδιαίτερη πτυχή της Ορθόδοξης Θεολογίας, προκειμένου να την εντάξουν στον γνωστικό τους εξοπλισμό και να την αξιοποιήσουν είτε στο πεδίο της ακαδημαϊκής τους έρευνας είτε της επαγγελματικής τους απασχόλησης.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όσοι έχουν:

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Προσωπικό e-mail
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Τα σεμιναριακά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας του Zoom. Θα γίνει χρήση εποπτικού υλικού, το οποίο και θα διανέμεται μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

  Προσφέρονται εβδομήντα επτά ώρες μαθημάτων κατανεμημένες σε δέκα πέντε εβδομάδες

  (5 ώρες διδασκαλίας κάθε εβδομάδα, μια ξενάγηση πέντε ωρών και δυο ώρες αξιολόγησης)= 77 ώρες  = 4 ECTS

  Τα μαθήματα περιλαμβάνουν τις εξής θεματικές ενότητες:

  1. 6/02/2023. Θρησκεία και Τέχνη. Από τον εθνικό στον χριστιανικό κόσμο, Δρ. Ειρήνη Χιώτη, Αρχαιολόγος – Εκπαιδευτικός
  2. 13/02/2023. Θεολογικά ζητήματα στην εικονογραφία της προεικονομαχικής περιόδου, Δρ. Παρασκευή Παπαδημητρίου, ΕΔΙΠ Α.Π.Θ.
  3. 20/02/2023. Η εικονογραφική τέχνη ως σημείο θεολογικής ρήξης. Η περίπτωση της Εικονομαχίας, Ευαγγελία Αμοιρίδου, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
  4. 6/03/2023. Εικόνες οχήματα θεολογίας, Παναγιώτης Υφαντής, Καθηγητής Α.Π.Θ.
  5. 13/03/2023. Συγκατάμειξις Θείου Κάλους (Λειτουργικές Τέχνες. Ναοδομία – Εικονογραφία – Αισθητική), Τρύφων Τσομπάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.
  6. 20/03/2023. Βυζαντινή ζωγραφική: Η εικονογραφία ως μέσο μετάδοσης θεολογικών μηνυμάτων, Δρ. Νικόλαος Σιώμκος, Αρχαιολόγος. Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους
  7. 27/03/2023. Μουσική και Θεολογία, Λιάκος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.
  8. 3/04/2023. Βυζαντινή Ποίηση και Θεολογία, Δημοσθένης Κακλαμάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.
  9. 24/04/2023, Λογοτεχνία και Θεολογία, Παναγιώτης Υφαντής, Καθηγητής Α.Π.Θ.
  10. 8/05/2023. Νεοελληνική Ποίηση και Θεολογία, Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθηγητής, Κοσμήτορας θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
  11. 15/05/2023. Νεοελληνική εκκλησιαστική ζωγραφική, Δρ. Γραίκος Νικόλαος, Ιστορικός Τέχνης – Εκπαιδευτικός
  12. 22/05/2023. Μεταπλάσεις και ανασημασιοδοτήσεις θρησκευτικών θεμάτων στη σύγχρονη Τέχνη, Ευθυμία Κούντουρα, τ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
  13. 29/05/2023. Κινηματογράφος και Θεολογία, Δρ. Διονυσία Χατζή, Ε.ΔΙ.Π. Α.Π.Θ.
  14. 12/06/2023. Η γλώσσα της τέχνης στη θρησκευτική αγωγή. Πολυσημειωτικές και πολυτροπικές προσεγγίσεις, Ευάγγελος Πεπές, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.
  15. 17/06/2023. Επίσκεψη στα Χριστιανικά Μνημεία της Θεσσαλονίκης, Ηλίας Ευαγγέλου, Καθηγητής Α.Π.Θ. – Δρ. Παρασκευή Παπαδημητρίου, Ε.ΔΙ.Π. Α.Π.Θ.
  16. 17-18/06/2023. Τελική Εξέταση – Κουίζ, Ηλίας Ευαγγέλου, Καθηγητής Α.Π.Θ.
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  • Εκπαιδευτικό υλικό
  • Βιβλιογραφία σχετική με το αντικείμενο
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

  • να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.
  • να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την τελική εξέταση (κουίζ)
  • να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι 31/01/2023

   

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης. 

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Παρασκευή Παπαδημητρίου στο email: parpapadim@past.auth.gr

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 70€.

Μετάβαση στο περιεχόμενο