Search
Close this search box.

Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Αθλητισμό

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2022-10-31 - 2023-01-31 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Βάσει εκπτωτικής πολιτικής

ECTS:
4
Δίδακτρα:
400 €
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Νικόλαος Θεοδωράκης
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
20-10-2022

Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Αθλητισμό

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

20-10-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Αθλητισμό”, διάρκειας 60 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2022 και θα υλοποιηθεί με σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της ψηφιακής  πλατφόρμας eLearning του ΑΠΘ και του προγράμματος τηλεδιασκέψεων Zoom.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Νικόλαος Θεοδωράκης, Καθηγητής Διοίκησης Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών, Α.Π.Θ και Διευθυντής του Εργαστηρίου Αθλητικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του ΑΠΘ , ειδικοί επιστήμονες καθώς και επιστήμονες με πρακτική εμπειρία από τον χώρο του ψηφιακού μάρκετινγκ.

   

  Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

  Το κόστος συμμετοχής είναι 400 ευρώ και μπορεί να  καταβληθεί εφάπαξ ή σε δύο  ισόποσες δόσεις.

  Εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαραίτητος αριθμός αιτήσεων  (25) για την διεξαγωγή του προγράμματος θα σταλούν ενημέρωση και οδηγίες για την κατάθεση των διδάκτρων σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ..

  Δικαιούνται έκπτωση:

  Έκπτωση 30%

  Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής
  Φοιτήτριες/τές ΑΕΙ *
  Άνεργες/οι
  Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
  ΑμεΑ
  Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας

  Έκπτωση 15%

  Απόφοιτες/οι του ΑΠΘ
  Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ στο παρελθόν
  Ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων και άνω στο ίδιο πρόγραμμα
  Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά.

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να αποστείλουν εναλλακτικά στο e-mail:  afoudou@phed-sr.auth.gr

  1.  Αντίγραφο πτυχίου (ή αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ) ή απολυτήριο λυκείου ή αντίστοιχής επαγγελματικής σχολής

  2.  Σύντομο βιογραφικό

  3. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ένταξη σε κάποια από τις εκπτωτικές κατηγορίες

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες/ούσες στους τρόπους εφαρμογής του ψηφιακού μάρκετινγκ στο χώρο του αθλητισμού. Αρχικά οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με τις έννοιες του μάρκετινγκ και του ψηφιακού μάρκετινγκ στο χώρο του αθλητισμού. Στην συνέχεια θα αναλυθούν οι σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές με τις οποίες είναι δυνατή η πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων και των εφαρμογών του ψηφιακού μάρκετινγκ στο χώρο του αθλητισμού. Πιο ειδικά το πρόγραμμα έχει στόχο να δώσει στους εκπαιδευόμενους και τις εκπαιδευόμενες τα εχέγγυα για να μπορούν να σχεδιάζουν ολοκληρωμένες στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ στο χώρο του αθλητισμού και να χρησιμοποιούν   σύγχρονα  ψηφιακά εργαλεία και τεχνικές (π.χ. SEO,  Google Analytics Facebook insights) και τέλος να μπορούν  σχεδιάζουν ολοκληρωμένα προγράμματα προβολής στα σύγχρονα ψηφιακά κανάλια.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις παρακάτω βασικές δεξιότητες: 1. Βασικές γνώσεις εφαρμογής  ψηφιακού μάρκετινγκ στον αθλητισμό, 2. Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στο χώρο του αθλητισμού. Επιπρόσθετα οι  προηγμένες δεξιότητες που θα αποκτήσουν είναι οι ακόλουθες: 1. Σχεδιασμός ολοκληρωμένων στρατηγικών ψηφιακού μάρκετινγκ στο χώρο του αθλητισμού,  2. Χρησιμοποίηση σύγχρονων  ψηφιακών εργαλείων και τεχνικών (SEO,  Google Analytics Facebook insights), 3. Σχεδιασμός διαφημιστικών προγραμμάτων στα σύγχρονα ψηφιακά κανάλια

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη  γυμναστηρίων,  αθλητικών ακαδημιών, αθλητικών συλλόγων, δημοτικών οργανισμών και επιχειρήσεων,  αλλά και προσωπικούς γυμναστές και  προπονητές  που θέλουν να αποκτήσουν σύγχρονες δεξιότητες σε σχέση με το ψηφιακό μάρκετινγκ και να ανταποκριθούν με επιτυχία στις  προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αθλητικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις στη σημερινή εποχή.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν: στελέχη  γυμναστηρίων,  αθλητικών ακαδημιών, αθλητικών συλλόγων, δημοτικών οργανισμών και επιχειρήσεων,  προσωπικοί γυμναστές και  προπονητές  που θέλουν να αποκτήσουν σύγχρονες δεξιότητες σε σχέση με το ψηφιακό μάρκετινγκ αλλά και άνθρωποι που ασχολούνται με το ψηφιακό μάρκετινγκ και θέλουν να εξειδικευτούν στο χώρο του αθλητισμού. Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προαπαιτούμενα είναι:

  ►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

  ► Κατοχή προσωπικού e-mail

  ► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

  Δεδομένου πως ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της ψηφιακής  πλατφόρμας eLearning του ΑΠΘ και του προγράμματος τηλεδιασκέψεων Zoom.

  Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

  Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Εκπαιδευτικές σημειώσεις από τους διδάσκοντες

  2. Videos και μελέτες περίπτωση

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Α Μέρος: Θεωρητικό Πλαίσιο

  1.      Αθλητικό Μάρκετινγκ: Αθλητικό μάρκετινγκ: Εισαγωγικές έννοιες, Τμηματοποίηση αθλητικής αγοράς και δημιουργία περσόνας τελικού χρήστη (5)

  2.      Ψηφιακό Μάρκετινγκ: Ψηφιακό μάρκετινγκ: Θεωρία και πρακτικές (4)

  3.      Ψηφιακό μάρκετινγκ στον αθλητισμό: Είδη και Εργαλεία: Search engine optimization (SEO), Search engine marketing (SEM), Social Media Marketing (SMM), Διαφήμιση: PPC, Facebook ads, Instagram ads, Mobile marketing (SMS), Email marketing, Display, Affiliate Marketing, Content Marketing (21)

  Β Μέρος: Πρακτικές Εφαρμογές

  4.      Πρακτικές εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ σε αθλητικούς οργανισμούς: Search engine optimization (SEO) – Πρακτικές εφαρμογές, Search engine marketing (SEM) – Πρακτικές εφαρμογές, Social Media Marketing (SMM) – Πρακτικές εφαρμογές, Διαφήμιση: PPC– Πρακτικές εφαρμογές, Facebook ads, Instagram ads– Πρακτικές εφαρμογές, Mobile marketing (SMS) – Πρακτικές εφαρμογές, Email marketing– Πρακτικές εφαρμογές, Display, Affiliate Marketing– Πρακτικές εφαρμογές, Content Market– Πρακτικές εφαρμογές (30)

  Παρεχόμενα ECTS: 4

 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

  Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

  Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την πρακτική άσκηση να έχουν εκπονήσει τις εργασίες και τις ασκήσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του προγράμματος.

  Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι 31/10/22 (εφάπαξ ή σε 2 δόσεις)

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με τον  κ. Θεοδωράκη Νικόλαο στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: 2310-991075 και την κ.Φουντούκη Αλεξάνδρα στο afoudou@phed-sr.auth.gr

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

/ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο