Search
Close this search box.

Ψηφιακά εργαλεία στην εκπαίδευση 2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2022-04-26 - 2022-07-26 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Βάσει εκπτωτικής πολιτικής

ECTS:
5
Δίδακτρα:
70€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Βασιλική Μητροπούλου
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
17-04-2022

Ψηφιακά εργαλεία στην εκπαίδευση 2

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

17-04-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ψηφιακά εργαλεία στην εκπαίδευση», διάρκειας 146 ώρες, το οποίο θα διεξαχθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (ασύγχρονη) μέσω της πλατφόρμας E-learning.auth.gr.

  Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Καθηγήτρια ΑΠΘ κυρία Βασιλική Μητροπούλου

  Η Βασιλική Μητροπούλου είναι Καθηγήτρια Παιδαγωγικών και Διδακτικής (με έμφαση στις ΤΠΕ) στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ Σπούδασε στα Τμήματα Θεολογίας και Ιταλικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Θεολογίας, και στη συνέχεια εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή με θέμα «Μάθηση με Πολυμέσα: Εφαρμογή στο σχολικό Θρησκευτικό μάθημα». Διδάσκει Διδακτική των Θρησκευτικών με χρήση ΤΠΕ, Παιδαγωγική, Διαπολιτισμική Θρησκευτική Αγωγή, Συμπερίληψη, συνεκπαίδευση, διαφορετικότητα, πολυπολιτισμικότητα στην Θρησκευτική εκπαίδευση, Θεωρίες Μάθησης, Διδακτικές μεθοδολογίες, Ειδική Διδακτική και την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών. Έχει συγγράψει μονογραφίες, όπως, «Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες στο σύγχρονο σχολείο. Εφαρμογές στη Θρησκευτική Αγωγή» (2014),”Contemporary Educational Issues in DigitalSchool” (2014), «Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης. Εφαρμογή στη Διδακτική πράξη με χρήση Η/Υ» (2015), «Διδακτική του Μαθήματος των Θρησκευτικών με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών» (2015), καθώς και πολλά άρθρα και έχει λάβει μέρος σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ (2015 έως σήμερα). Διετέλεσε Πρόεδρος της επιτροπής της Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδος στο Παράρτημα Μακεδονίας (2012-2018). Συντονίστρια: (α) ομάδας εκπαιδευτικών για τον ψηφιακό εμπλουτισμό των ηλεκτρονικών βιβλίων των Θρησκευτικών και της ανάρτησης και μετασχολιασμού ψηφιακού υλικού στο Εθνικό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων (Φωτόδενδρο) (β) ομάδας εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των Οδηγών για τον εκπαιδευτικό για το Γενικό Λύκειο για το γνωστικό αντικείμενο «Θρησκευτικά» (γ) στη «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (δ) ομάδας αξιολογητών για τα Θρησκευτικά στην «Αξιολόγηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού» στην Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ -Νέο Πρόγραμμα Σπουδών». Επιστημονική υπεύθυνη (1) εντατικού προγράμματος στα πλαίσια του Erasmus με τίτλο “Η συμβολή της θρησκευτικής αγωγής στην Ευρώπη της διαφορετικότητας” με συμμετοχή 5 ευρωπαϊκών κρατών (2) του Κέντρου Στήριξης Επιμόρφωσης στο Τμήμα Θεολογίας για την «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ» επιπέδου Β.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

  Δρ. Ηλίας Ευαγγέλου, Καθηγητής ΑΠΘ

  Ο Δρ. Ηλίας Ευαγγέλου σπούδασε Θεολογία και Ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησε μαθήματα βουλγαρικής και παλαιοσλαβικής γλώσσας και φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο «Sv. KlimentOhridski» της Σόφιας. Τις μεταπτυχιακές του σπουδές τις ολοκλήρωσε στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ, όπου και υπέβαλε τη Διδακτορική του Διατριβή με θέμα: «Η μετάφραση του Βίου του Βασιλείου του Νέου στα πλαίσια της απόκρυφης βουλγαρικής γραμματείας κατά το 13ο και 14ο αιώνα». Είναι Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο: «Εκκλησιαστική Γραμματεία και Πνευματικός Βίος των Σλαβικών Λαών».

  Έχει οργανώσει και έχει λάβει μέρος σε σειρά συνεδρίων Πανελληνίων και Διεθνών. Επίσης έχει οργανώσει και συμμετάσχει σε αρκετά προγράμματα επιμόρφωσης σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. Ασχολείται ιδιαίτερα με τα εκπαιδευτικά ψηφιακά εργαλεία με στόχο την ενίσχυση του εκπαιδευτικού του έργο εντός και εκτός του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. Έχει διδάξει μαθήματα, έχει δώσει διαλέξεις και έχει λάβει μέρος σε κρίσεις Μεταπτυχιακών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών όπως και σε εκλογές και εξελίξεις μελών ΔΕΠ εξ’ αποστάσεως με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Επίσης συμμετέχει στην εκδοτική επιτροπή της ψηφιακής επετηρίδας Fragmenta Hellenoslavica. Όλη αυτή η εμπειρία αποδείχτηκε πολύτιμη κατά τον τελευταίο χρόνο εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης και της υποχρεωτικής χρήσης μόνο ψηφιακών μέσων για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας.

  Έχει εκδώσει σημαντικό αριθμό μελετών (μονογραφίες και άρθρα). Κυριότερα έργα του είναι:

  1. Ορθόδοξος σλαβικός μοναχισμός: Τομές στην ιστορία και την εξέλιξή του, [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2020.

  2. Άγιοι ηγεμόνες στον ορθόδοξο σλαβικό κόσμο, [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2018.

  3. Ο ησυχασμός στον κόσμο των νοτίων Σλάβων τον 14ο αιώνα. Επιδράσεις στον πνευματικό, εκκλησιαστικό και πολιτικό τους βίο, [Εκδόσεις Πουρναρά] Θεσσαλονίκη 2010, (σελ. 391) και β΄ έκδοση [Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2018 (σελ. 307).

  4. Ιστορία της μεσαιωνικής γραμματείας των Ορθοδόξων Σλάβων, [Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη] Θεσσαλονίκη 2017 (σελ. 326).

  5. Σλαβική Ορθοδοξία. Από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο στους ησυχαστές (9ος-15ος αι.), [Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.] Θεσσαλονίκη 2015,

  6. SLAVIA ORTHODOXA. Τομές στην πνευματική και πολιτιστική ιστορία του ορθόδοξου σλαβικού κόσμου, [Εκδόσεις Βάνιας] Θεσσαλονίκη 2011 (σελ. 294).

  7. Λόγια και απόκρυφη βουλγαρική γραμματεία στον ύστερο Μεσαίωνα. Η περίπτωση του Βίου του Βασιλείου του Νέου, [Ελληνισμός και Κόσμος των Σλάβων, 9, UniversityStudioPress] Θεσσαλονίκη 2007, (σελ. 250).

  8. Γλωσσικές και εκκλησιαστικές μεταρρυθμίσεις στη Βουλγαρία τον 14ο αιώνα. Η συμβολή του πατριάρχη Τυρνόβου Ευθυμίου, Διπλωματική Εργασία, [Ελληνισμός και Κόσμος των Σλάβων, 3, UniversityStudioPress] Θεσσαλονίκη 2002, (σελ. 180).

  Δρ. Ηλίας Καγιάρας, Ε.ΤΕ.Π. ΑΠΘ

  1987: Εισαγωγή στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ

  1992: Λήψη του πτυχίου του Τμήματος Φυσικής με βαθμό 7,37 (λίαν

  καλώς).

  1992: Εισαγωγή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

  του Α.Π.Θ., ύστερα από επιτυχείς κατατακτήριες εξετάσεις.

  2004: Λήψη του διπλώματος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών

  Η/Υ με βαθμό 6,92 (λίαν καλώς).

  2005: Εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος        Θεολογίας Α.Π.Θ. στον Κλάδο Συστηματικής Θεολογίας με ειδίκευση “Κοινωνιολογία”.

  2010: Λήψη του διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος   Θεολογίας Α.Π.Θ. με βαθμό 10,00 (άριστα).

  2013: Εγγραφή στο δεύτερο κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

  2021: Λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος από το Τμήμα Θεολογίας με βαθμό 10,00 (άριστα).

  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

  1) Eπιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Εγκατάσταση, Συντήρηση και Υπο¬στήριξη Συστημάτων Η/Υ», από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εθνικής Εμβέλειας «Ψηφίον» (4/10/1995- 8/12/1995).

  2) Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα Μαθήματα «Στοιχειώδη Σωμάτια και Θεμελιώδεις Δυνάμεις», «Εισαγωγή στην Κβαντική Φυσική Ι: Οι Βασικές Αρχές», «Εισαγωγή στην Κβαντική Φυσική ΙΙ: Οι Βασικές Εφαρμογές», «Εισαγωγή στην Σχετικότητα και την Κοσμολογία», που διεξάγονται από το Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης (Απρίλιος 2018 – Μάρτιος 2019).

   

  ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

  •      Εμπειρία στα λειτουργικά συστήματα της Microsoft και της Apple.
  •      Εξειδικευμένη χρήση του πακέτου Office της Microsoft.
  •      Εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού:
  •      C
  •      Pascal
  •      Fortran
  •      Εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών σε περιβάλλον του υπολογιστικού πακέτου Matlab.
  •      Εμπειρία χρήσης του στατιστικού πακέτου SPSS.
  •      Εμπειρία στο πρόγραμμα επεξεργασίας γραφικών και εικόνων Adobe    Photoshop.
  •      Εμπειρία χρήσης του  συστήματος  διαχείρισης και δημοσίευσης   ηλεκτρονικών περιοδικών O.J.S.
  •      Εμπειρία χρήσης του εξειδικευμένου προγράμματος Musaios.

   

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  •             «Υπολογιστική Ανάλυση Διατάξεων Μικρολωρίδας με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων». (Διπλωματική εργασία – Τ.Η.Μ.Μ.Υ. ΑΠΘ)

  •             «Η Χωροταξική Θέση του Ναού σε Βαλκανικές Πόλεις Μετά τον 15ο Αιώνα». (Διπλωματική εργασία – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμ. Θεολογίας ΑΠΘ)

  •             «Αξιολόγηση των Ιστοσελίδων των Μητροπόλεων των Νέων Χωρών. Κοινωνιολογική προσέγγιση και Ανάλυση Κοινωνικών Παραμέτρων». (Διδακτορική Διατριβή – Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ)

  •             «Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας (TLG)», στο: Λάμπρος Σιάσος, Μυρσίνη – Ασκητική της Έρευνας, (Αθήνα: εκδ. Αρμός, 2007), σ. 497-503.

  Δρ. Γιώργος Φούζας, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης

  Ο Γιώργος Φούζας είναι Διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου, με ειδίκευση στη θεωρία και μεθοδολογία επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού. Είναι εκπαιδευτικός, με μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση για την αειφορία και το περιβάλλον και κατέχει πτυχίο διεθνών σχέσεων και οργανισμών. Έχει διδάξει, σε προπτυχιακό επίπεδο στα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Πελοποννήσου  μαθήματα παιδαγωγικής, ψυχολογίας, θεωριών μάθησης και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ενώ σε μεταπτυχιακό επίπεδο έχει διδάξει σε φοιτητές του ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών το αντικείμενο της προαγωγής υγείας και τροποποίησης συμπεριφοράς. Έχει παρουσιάσει και δημοσιεύσει εργασίες του σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια. Επίσης, στο πλαίσιο των υπηρεσιακών του καθηκόντων ως υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων Α/θμιας εκπαίδευσης Κορινθίας, υπήρξε επιστημονικά υπεύθυνος για πάνω από 350 προγράμματα και καινοτόμες δράσεις κατά τη διετία 2014-2015.  Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας MEDIAPEDAGOGYτου Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου και με αυτή του την ιδιότητα επιμόρφωσε πάνω από 400 εκπαιδευτικούς σε ζητήματα καινοτόμων εφαρμογών, εργαλείων  και πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά εργάζεται ως αποσπασμένος στο τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ όπου, μεταξύ άλλων καθηκόντων, μετέχει και στον σχεδιασμό επιμορφωτικών δράσεων και προγραμμάτων.

  Νικόλαος Αργυρόπουλος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης

  Ο Νικόλαος Αργυρόπουλος είναι μόνιμος εκπαιδευτικός ΠΕ02. Συνεργάζεται ως ειδικός Επιστήμονας – εμπειρογνώμονας στο ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. Είναι ειδικός ανάπτυξης ανοικτών Μαθησιακών αντικειμένων (OERs). Έχει λάβει μέρος ως επιμορφωτής σε επιμορφωτικά έργα (ΤΠΕ Α & Β) του Υπουργείου Παιδείας. Έχει δημιουργήσει πλήθος εκπαιδευτικών ψηφιακών σεναρίων τα οποία έχουν χρησιμοποιούν εκπαιδευτικοί μέσα από τις διαθέσιμες δημόσιες εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια.

  Είναι μέλος της ομάδας εργασίας  στο Ευρωπαϊκό έργο «TeachUP» που υλοποιεί το Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+/Βασική Δράση 3 http://teachup.eun.org .

   

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενες /ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Οι δικαιούχοι έκπτωσης θα πρέπει να υποβάλουν δικαιολογητικά αναλόγως της κατηγορίας στην οποία υπάγονται ως ακολούθως:

  • Φοιτήτριες/Φοιτητές (Βεβαίωση γραμματείας ή Αναλυτική Βαθμολογία)
  • Άνεργοι (Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ)
  • ΑμεΑ (Κάρτα Αναπηρίας)
  • Πολύτεκνοι/Τρίτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας (Κάρτα Πολυτέκνων/Τριτέκνων)
  • Απόφοιτοι του ΑΠΘ (Αντίγραφο Πτυχίου)
  • Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ στο παρελθόν (Σχετική Πιστοποίηση ή Βεβαίωση Παρακολούθησης Προγράμματος)
  • Εκπαιδευτικοί μόνιμοι και αναπληρωτές (Βεβαίωση Υπηρεσίας από Σχολείο ή Διεύθυνση)

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

   

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εκμάθηση και παρουσίαση ορισμένων βασικών ψηφιακών εργαλείων επεξεργασίας ήχου, εικόνας και συνεργατικής μάθησης. Παράλληλα, μέσω της εκμάθησης νέων περιβαλλόντων μάθησης και συνεργατικής εργασίας, οι επιμορφούμενοι θα καταστούν ικανοί να χειρίζονται και να αξιοποιούν εναλλακτικά ψηφιακά εργαλεία προς όφελος της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας τους. Τέλος, η πρακτική εφαρμογή των όσων θα διδαχθούν μέσω των σεναρίων θα προσφέρει μια ουσιαστική και ρεαλιστική τριβή με την καινοτόμο προσέγγιση που απαιτείται στα σύγχρονα ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι επιμορφούμενοι μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος θα μπορούν:

  • Να αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της χρήσης των ψηφιακών εργαλείων στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία
  • Να αξιοποιούν και να χειρίζονται επαρκώς τα διδαχθέντα ψηφιακά εργαλεία στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πράξης
  • Να προσαρμόζουν τη διδακτική τους μεθοδολογία σε σύγχρονα και απαιτητικά μαθησιακά περιβάλλοντα
  • Να αποδέχονται, να εφαρμόζουν και να προβάλλουν την εκπαιδευτική καινοτομία
  • Να χειρίζονται και να αξιοποιούν εναλλακτικά ψηφιακά συνεργατικά εργαλεία προς όφελος της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας
  • Να βελτιώσουν το εκπαιδευτικό τους αποτύπωμα προς όφελος των μαθητών τους.
 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς των δύο πρώτων βαθμίδων της εκπαίδευσης αλλά και σε όλους όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν σε ζητήματα χρήσης και αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

  Το σύγχρονο απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον απαιτεί από το σύνολο των εμπλεκομένων κατοχή σύνθετων γνώσεων και δεξιοτήτων πάνω σε καινοτόμες εφαρμογές και εργαλεία προκειμένου να ανταπεξέρχονται στις προκλήσεις και ανάγκες του σύγχρονου και δυναμικά εξελισσόμενου σχολικού περιβάλλοντος.

  Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να παράσχει την απαραίτητη, βασική εργαλειοθήκη στα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού της χώρας, τα οποία θα κληθούν να εφαρμόσουν στην πράξη καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

  • Οι κάτοχοι πτυχίου ελληνικών ΑΕΙ ή ΑΕΙ του εξωτερικού.

  Προαπαιτούμενες γνώσεις:

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
  • Κατοχή προσωπικού e-mail.
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

  Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας για την αποδοχή των αιτήσεων.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (ασύγχρονης) μέσω της πλατφόρμας E-learning.auth.gr. Επίσης θα διατεθούν στους συμμετέχοντες οπτικοακουστικό υλικό και σημειώσεις για την εμπέδωση και αφομοίωση των προσφερόμενων γνώσεων.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

  Το Πρόγραμμα διάρκειας 3 μηνών αναπτύσσεται σε 3 ενότητες που περιλαμβάνουν συνολικά 12 υποενότητες (4 υποενότητες ανά ενότητα) συνολικής διάρκειας 146 ωρών.

  • Η 1η Ενότητα με τίτλο: «Εργαλεία επεξεργασίας ήχου και εικόνας» περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες:
   1. Εισαγωγή στο GIMP (12 ώρες)
   2. Βασικοί χειρισμοί και λειτουργίες στο GIMP (12 ώρες)
   3. Λειτουργίες και χαρακτηριστικά του προγράμματος επεξεργασίας ήχου AUDACITY(12 ώρες)
   4. Πλατφόρμα οπτικοποίησης πληροφορίας CANVA (12 ώρες)
  • Η 2η Ενότητα με τίτλο: «Συνεργατικά εκπαιδευτικά εργαλεία» περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες:
   1. Βασικά συνεργατικά εργαλεία της Google (12 ώρες)
   2. Πλατφόρμα πολυμεσικών εφαρμογών 123 APPS και εργαλεία ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο (12 ώρες)
   3. Συστήματα τηλεδιάσκεψης και τηλεσυνεργασίας jitsimeet και Streamyard (12 ώρες)
   4. Εργαλεία παραγωγής διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού (Quizizz και Crossword Labs) (12 ώρες)
  • Η 3η Ενότητα με τίτλο: «Μεθοδολογία και εκπαιδευτικά σενάρια» περιλαμβάνει τις εξής υποενότητες:
   1. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία (12 ώρες)
   2. Αποθετήρια ψηφιακού υλικού (12 ώρες)
   3. Δημιουργία Ψηφιακών εκπαιδευτικών σεναρίων (12 ώρες)
   4. Αξιοποίηση σεναρίων (12 ώρες)

  Κάθε υποενότητα θα ολοκληρώνεται με ένα σύντομο κουίζ. Ολόκληρο το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με ένα τελικό κουίζ αξιολόγησης του ίδιου του προγράμματος.

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Οπτικοακουστικό υλικό
  2. Σημειώσεις
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων
  • Να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων.
  • Να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα κουίζ των υποενοτήτων, τα οποία θα περιλαμβάνουν Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Μελέτης Περίπτωσης, καθώς και το τελικό κουίζ του προγράμματος. Τα κουίζ θα τίθενται υπόψη των επιμορφούμενων στο τέλος της κάθε υποενότητας και θα έχουν διάρκεια 2 ώρες. Επιτυχής θα θεωρείται η ορθή απάντηση των μισών τουλάχιστον απαντήσεων από τους επιμορφούμενους.

   

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν με επιτυχία όλα τα κουίζ του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον Ηλία Ευαγγέλου στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  Τηλ: 2310 997130, 2310 997042, 2310 991369,

  E-mail: slav.edulab@gmail.com

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

/ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κόστος του Προγράμματος ανέρχεται σε 70€ ανά επιμορφούμενο/η.

Δικαιούνται έκπτωση οι ακόλουθες κατηγορίες επιμορφούμενων:

 • Εργαζόμενες/οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (20%)
 • Φοιτήτριες/Φοιτητές (20%)
 • Άνεργοι (30%)
 • ΑμεΑ (30%)
 • Πολύτεκνοι/Τρίτεκνοι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας (20%)
 • Απόφοιτοι του ΑΠΘ (20%)
 • Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ στο παρελθόν (20%)
 • Εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και αναπληρωτές) (30%)

Το ποσό αυτό θα κατατεθεί εφάπαξ πριν την έναρξη του προγράμματος σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο