Search
Close this search box.

Μηχανικός Δικτύων Επικοινωνιών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2022-03-01 - 2022-06-30 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ECTS:
4
Δίδακτρα:
600€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Πέτρος Νικοπολιτίδης
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
25-02-2022

Μηχανικός Δικτύων Επικοινωνιών

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

25-02-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο Μηχανικός Δικτύων Επικοινωνιών, διάρκειας 56 διδακτικών ωρών, το οποίο θα υλοποιηθεί με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της πλατφόρμας zoom.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Πέτρος Νικοπολιτίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ, με ερευνητική και εκπαιδευτική εμπειρία στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε θέματα Δικτύων Επικοινωνιών από τις αρχές του 2000.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν επίσης Διδάκτορες και Καθηγητές του ΑΠΘ και του ΠαΜακ με εκτεταμένη εξειδίκευση στα αντικείμενα του προγράμματος.

  Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος οδηγεί σε κατοχύρωση 4 ECTS.

  Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

  Το κόστος του προγράμματος είναι 600€.

  Τραπεζικός λογαριασμός:  Oι συμμετέχοντες, εφόσον επιλεγούν, θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα πρέπει να καταβληθούν τα δίδακτρα.

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε να αποστείλετε εναλλακτικά στο e-mail petros@csd.auth.gr:

  1. Βιογραφικό σημείωμα
  2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  3. Επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη, συστατική επιστολή

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μηχανικός Δικτύων Επικοινωνιών» στοχεύει στη συνεχιζόμενη κατάρτιση και παροχή επαγγελματικών δεξιοτήτων για την ανέλιξη εργαζομένων σε τομείς της βιομηχανίας και της αγοράς που άπτονται του χώρου των Δικτύων Επικοινωνιών.

  Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε μια σειρά Ενοτήτων που καλύπτουν Εισαγωγικά θέματα Δικτύων, Ασύρματα Δίκτυα με έμφαση στις τεχνολογίες του WI-FI, Κινητά Δίκτυα με έμφαση στις τελευταίες γενεές αυτών, Δικτύωση ΙοΤ, Δίκτυα Οπτικών Ινών και Ασφάλεια Δικτύων.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα
  • Εμπέδωση γνώσεων υποδομής (Διαστρωμάτωση, μοντέλα αναφοράς, δρομολόγηση και μεταγωγή)
  • Απόκτηση ενημερωμένης γνώσης σε τεχνολογίες αιχμής ασυρμάτων τοπικών δικτύων WI-FI, κινητών δικτύων 2G-5G, δικτύων οπτικών ινών
  • Εξοικείωση με θέματα Δικτύωσης ΙοΤ.
  • Απόκτηση ενημερωμένης γνώσης θεμάτων Ασφαλείας δικτύων
  • Δυνατότητα σύγκρισης και κριτικής αξιολόγησης δικτυακών τεχνολογιών
 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε  Μηχανικούς και τεχνικούς τηλεπικοινωνιών και δικτύων, τεχνικά στελέχη επιχειρήσεων, αποφοίτους και τελειοφοίτους ελληνικών ή και ξένων πανεπιστημίων.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

  Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ)

  Απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ)

  Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

  Προαπαιτούμενες γνώσεις: Βασικές αρχές δικτύων ΗΥ

  Κριτήρια επιλογής: Συνέντευξη, τίτλοι σπουδών, σχετική με το αντικείμενο επαγγελματική εμπειρία.

  Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

  ►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

  ► Κατοχή προσωπικού e-mail

  ► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ετην εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους υποψηφίους.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως, με σύγχρονη τηλεκπαίδευση.

   

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

  Τίτλος Διδακτικής/Θεματικής Ενότητας Τίτλος υποενότητας Ώρες
    1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών

   

    Διαστρωμάτωση   2
    Το Μοντέλο Αναφοράς OSI   2
    Το Μοντέλο Αναφοράς TCP/IP   2
    Κατηγορίες Σύγχρονων Δικτύων   2
    Routing – Switching – Virtual Lans (VLANs)   2
    Πρωτόκολλα IP δρομολόγησης   2
    2 Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα

   

   Αρχιτεκτονική, Μέσα Μετάδοσης και Τοπολογίες   1
    To Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11  1
   IEEE 802.11 state of the art (802.11ac, 802.11ax, etc  2
   Το μέλλον του Προτύπου ΙΕΕΕ 802.11x  1
    3 Δικτύωση ΙοΤ

   

  LPWAN/LoRa 2
  Short Range/Zigbee 2
  Mesh networks 2
  WSN 2
  IPv6  2
  Routing in IoT / RPL protocol  2
    4 Κινητά Δίκτυα

   

    Κυψελοειδή Δίκτυα  2
    2G & GSM, GPRS, EDGE   1
    3G & HSPA   1
    4G & LTE   1
    5G   2
   5 Δίκτυα Οπτικών Ινών

   

  Οπτική Τεχνολογία   2
  Οπτικά Δίκτυα   2
  Δίκτυα πρόσβασης   2
  Επιβιωσιμότητα y 2
   6 Ασφάλεια Δικτύων Επικοινωνιών

   

  Υποδομή Κρυπτογραφίας 2
  Εμπιστευτικότητα: AES, κρυπτογραφία ελλειπτικών καμπυλών 2
  Πιστοποίηση Αυθεντικότητας 2
  Ασφάλεια Ασυρμάτων και Κινητών Δικτύων 2
  Ασφάλεια Οπτικών Δικτύων 2
   Έλεγχος Τρωσιμότητας 2
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Σημειώσεις
  2. Διαφάνειες διαλέξεων
  3. Επιστημονικά άρθρα
  4. Ελεύθερο λογισμικό

   

 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

  Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση η οποία θα πραγματοποιηθεί online στο τέλος του Προγράμματος

  Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον κ.Πέτρο Νικοπολιτίδη στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: petros@csd.auth.gr.

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο