Search
Close this search box.

Λεμφοίδημα και λεμφικά νοσήματα – Σύγχρονες θεραπείες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2024-09-04 - 2024-12-18 ( 66 ώρες )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Μικτή μέθοδος διδασκαλίας

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Βάσει εκπτωτικής πολιτικής

ECTS:
5
Δίδακτρα:
1500€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Δημήτριος Διονυσίου
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
30-06-2024

Λεμφοίδημα και λεμφικά νοσήματα – Σύγχρονες θεραπείες

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

30-06-2024

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Λεμφοίδημα και λεμφικά νοσήματα – Σύγχρονες θεραπείες», διάρκειας 66 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 4 Σεπτεμβρίου έως 18 Δεκεμβρίου και θα υλοποιηθεί με συνδυασμό μεθόδων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (48Ω) και πρακτικής άσκησης (18Ω).  Το πρόγραμμα παρέχει 5 ECTS.

  Σκοπός του προγράμματος είναι η λεπτομερής εκπαίδευση, ανάλυση και μελέτη του λεμφοιδήματος και του λεμφικού συστήματος από τις/τους επαγγελματίες υγείας.

  Για πρώτη φορά στην Ελλάδα σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται από το 2023 ένα πρόγραμμα με σκοπό να καλύψει την αναγκαιότητα για εμβάθυνση α) στον τρόπο προσέγγισης του λεμφοιδήματος και των νοσημάτων του λεμφικού συστήματος από μια διεπιστημονική ομάδα, β) στην κλινικοεργαστηριακή εξέταση που βασίζεται στη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων ιατρικών και παραϊατρικών ειδικοτήτων και τέλος γ) στην ολιστική αντιμετώπιση και θεραπεία.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Δημήτριος Διονυσίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής, Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Λήξη προγράμματος: 18 Δεκεμβρίου 2024

  Διάρκεια: 66 διδακτικές ώρες

  Κόστος: 1.500€, κατοχύρωση θέσης με αίτηση και προκαταβολή 300€

  Παρέχεται εκπτωτική πολιτική

  Παρέχεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης/ ECTS

  Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 1/3/2024 έως 31/6/2024.

  Διδακτικό Προσωπικό

 • Στόχος του προγράμματος

  Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στην ενδιαφερόμενη και στον ενδιαφερόμενο επαγγελματία υγείας τις σύγχρονες γνώσεις για τη διαχείριση ασθενών με λεμφοίδημα και νοσήματα του λεμφικού συστήματος. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή της σύγχρονης κλινικο-εργαστηριακής διαγνωστικής προσέγγισης, η εκμάθηση της διεκπεραίωσης των προβλημάτων των ασθενών και των οικογενειών τους, η απόκτηση γνώσης γύρω από τις νεότερες θεραπευτικές μεθόδους τόσο συντηρητικές όσο και χειρουργικές, αποτελούν τους στόχους αυτού του προγράμματος.

  Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενες και οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίζουν τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης και θεραπείας του λεμφοιδήματος. Επιπλέον θα δημιουργηθεί ένας πυρήνας επαγγελματιών υγείας που θα επικοινωνούν μεταξύ τους για περιστατικά με ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον αλλά και για παραπομπή ασθενών από διάφορα μέρη της Ελλάδος στις εξειδικευμένες δομές υγείας, προσφέροντας στους ασθενείς τη δυνατότητα να λαμβάνουν την καλύτερη και όμοια φροντίδα σε οποιοδήποτε γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας κι αν κατοικούν.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει προχωρημένες θεωρητικές γνώσεις της διαγνωστικής προσέγγισης και της σύγχρονης θεραπευτικής αντιμετώπισης του λεμφοιδήματος και των νοσημάτων του λεμφικού συστήματος, όπως επίσης και βασικές πρακτικές δεξιότητες που αφορούν τον τρόπο εφαρμογής σύγχρονων συντηρητικών μέσων, όπως λεμφικές μαλάξεις, περίδεση, επιλογή ελαστικών ενδυμάτων, κ.α.

   

  Σύμφωνα με τον ορισμό του προγράμματος θα:

  • Διαθέτουν προχωρημένες γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής, οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών.
  • Κατέχουν ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.
  • Μπορούν να επιτελέσουν εργασίες σε ένα συγκεκριμένο πεδίο εργασίας ή σπουδής υπό περιορισμένη επίβλεψη ή/και με κάποια αυτονομία σε δομημένο πλαίσιο.
 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής:

  • Ιατρικής,
  • Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας
  • Βιολογίας ή Βιοϊατρικών Επιστημών
  • Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  • Νοσηλευτικής,
  • Διατροφής και Διαιτολογίας,
  • Ψυχολογίας
  • Κοινωνιολογίας
  • καθώς και πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. (όπως Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων) και Ι.Ε.Κ. συναφών Σχολών.
 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

  Ιατροί, Φυσικοθεραπεύτριες, Φυσικοθεραπευτές, Νοσηλεύτριες, Νοσηλευτές, Βιολόγοι, Βοηθοί Φυσικοθεραπείας,  Διαιτολόγοι/Διατροφολόγοι, Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Γυμνάστριες, Γυμναστές

  Ελάχιστα προσόντα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας

   

  Κριτήρια επιλογής:

  Α) Συνέντευξη (Στην προφορική συνέντευξη αξιολογούνται η επιστημονική κατάρτιση, η ερευνητική εμπειρία των υποψηφίων, η συναφής εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα και τα συναφή επιστημονικά ενδιαφέροντα.)

  Β) Μοριοδότηση (Λαμβάνονται υπόψιν: ο βαθμός πτυχίου, αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές, κατοχή διδακτορικού τίτλου, ανακοινώσεις σε ελληνικά ή διεθνή συνέδρια, δημοσιεύσεις σε ελληνικά ή διεθνή επιστημονικά περιοδικά.)

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Μικτή μέθοδος:

  • Με σύγχρονη τηλεκπαίδευση στην πλατφόρμα ZOOM (48 ώρες)
  • Δια ζώσης σε χώρο εκτός ΑΠΘ (18 ώρες πρακτικής άσκησης)

  Συγκεκριμένα προβλέπεται κάθε Τετάρτη από 4/9/2024 μέχρι και 18/12/2024 με ώρα έναρξης 17.15 και ώρα λήξης 19.30, να ολοκληρωθεί η ύλη των θεωρητικών μαθημάτων με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε πλατφόρμα ΖΟΟΜ. Κάθε εβδομάδα θα λαμβάνουν χώρα τρία μαθήματα των 45 λεπτών καλύπτοντας τις εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος. Μετά από κάθε μάθημα οι εκπαιδευόμενες και εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να απευθύνουν τις ερωτήσεις είτε άμεσα στις/στους διδάσκουσες/οντες είτε με αποστολή email.

  Τα δια ζώσης πρακτικά μαθήματα θα λάβουν χώρα στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2024.

 • Πρόγραμμα Σπουδών
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις συμμετέχουσες και στους συμμετέχοντες προτείνονται τα παρακάτω άρθρα ως βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό:

  1. THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PERIPHERAL LYMPHEDEMA: 2020 CONSENSUS DOCUMENT OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF LYMPHOLOGY, Lymphology 53 (2020) 3-19
  2. Duhon BH, Phan TT, Taylor SL, et al. Current Mechanistic Understandings of Lymphedema and Lipedema: Tales of Fluid, Fat, and Fibrosis. Int J Mol Sci. 2022 Jun 14;23(12):6621. doi: 10.3390/ijms23126621. PMID: 35743063
  3. Mäkinen T, Boon LM, Vikkula M, Alitalo K. Lymphatic Malformations: Genetics, Mechanisms and Therapeutic Strategies. Circ Res. 2021 Jun 25;129(1):136-154. doi: 10.1161/ CIRCRESAHA.121.318142. Epub 2021 Jun 24. PMID: 34166072
  4. Bergmann A, Baiocchi JMT, de Andrade MFC. Conservative treatment of lymphedema: the state of the art. J Vasc Bras. 2021 Oct 11;20:e20200091. doi: 10.1590/1677-5449.200091. eCollection 2021. PMID: 34777487
  5. De Sire A, Losco L, Lippi L, et al. Surgical Treatment and Rehabilitation Strategies for Upper and Lower Extremity Lymphedema: A Comprehensive Review. Medicina (Kaunas). 2022 Jul 19;58(7):954. doi: 10.3390/medicina58070954. PMID: 35888673
  6. Han G, Lee YS, Jang HJ, et al. Symptom Management and Quality of Life of Breast Cancer Patients Using Acupuncture-Related Therapies and Herbal Medicine: A Scoping Review. Cancers (Basel). 2022 Sep 26;14(19):4683. doi: 10.3390/cancers14194683. PMID: 36230606

  Καθώς και τα συγγράμματα:

  1. Λεμφολογία: Για Ιατρούς, Φυσικοθεραπευτές και Νοσηλευτές (7η εκδ)/ Συγγραφέας MICHAEL FOLDI , ETHEL FOLDI, Επιμέλεια ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ, ISBN 9789605832766, Έτος έκδοσης 2021
  2. ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ – Διαχείριση & Ολοκληρωμένη Φυσική Αποσυμφορητική Θεραπεία/ Pritschow, Schuchart/ Επιμέλεια Έκδοσης: Ευριπίδης Τριανταφύλλου, Ευαγγελία Μαντά/ Εκδόσεις: Health Action: 2014 / ISBN: 9783934371446

  Επιπλέον, οι περισσότερες διαλέξεις θα βιντεοσκοπούνται και θα αναρτώνται στην πλατφόρμα eLearning του ΑΠΘ.

  Τέλος, όλες οι διδάσκουσες και όλοι οι διδάσκοντες θα προτείνουν ερωτήσεις, ασκήσεις – προβλήματα – εργασίες κατανόησης της ύλης.

 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Α. Υποχρεώσεις Εκπαιδευομένων: 

  1. Η συμμετοχή στα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή του Οδηγού Σπουδών του προγράμματος και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ.
  2. Η παρουσία των επιμορφούμενων στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι υποχρεωτική. Στα προγράμματα που υλοποιούνται με φυσική παρουσία, όπως και σε αυτά που υλοποιούνται με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η φοίτηση είναι γενικώς υποχρεωτική και το όριο απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης. Η παρακολούθηση της ασύγχρονης εκπαίδευσης υλοποιείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα μελέτης που έχει ορισθεί από κάθε πρόγραμμα.
  3.   Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:
  • να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ενώ η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική στο σύνολό της.
  • να έχουν καταθέσει γραπτή εργασία με θέμα που θα τους δοθεί από τον ΕΥ. Η εργασία εφόσον αξιολογηθεί θετικά και οριστικοποιηθεί θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού προγράμματος.
  • να έχουν καταβάλει τουλάχιστον το 30% των διδάκτρων πριν την έναρξη του προγράμματος και το υπόλοιπο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2024.

  Β. Δικαιώματα Εκπαιδευομένων: 

  1. Οι εκπαιδευόμενες/οι ενημερώνονται από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΚΕΔΙΒΙΜ για κάθε είδους πληροφορία που άπτεται της λειτουργίας του Κέντρου.
  2. Οι εκπαιδευόμενες/οι υποστηρίζονται ηλεκτρονικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας από τις/ τους εκπαιδεύτριες/τές, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίλυση αποριών και την παροχή διευκρινίσεων σχετιζόμενων με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος.
  3. Οι εκπαιδευόμενες/οι έχουν δικαίωμα να αιτηθούν τη διακοπή παρακολούθησης του προγράμματος και την επιστροφή διδάκτρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.9 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ.
  4. Οι εργασίες των εκπαιδευομένων προστατεύονται κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Πιστοποιητικό

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό  Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν, αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, υπάρχει η δυνατότητα παροχής Βεβαίωσης Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Ευφροσύνη Πιτσαλίδου στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  Όνομα: Ευφροσύνη Πιτσαλίδου

  Τηλέφωνο: 6936 595991

  Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα – Παρασκευή 10.00-12.00

  e-mail: lemfos.edu@gmail.com

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

/ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κόστος συμμετοχής είναι 1.500€.

Πριν από την έναρξη του προγράμματος και εφόσον οι εκπαιδευόμενες/οι έχουν ειδοποιηθεί για την επιλογή τους, απαιτείται η κατάθεση προκαταβολής του 30% των διδάκτρων, ήτοι 450€.

 

Ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς, εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή από τον ΕΛΚΕ, είναι ο εξής:

GR9401722020005202057157381

Μετά την έναρξη του προγράμματος, προβλέπονται 2 δόσεις των 525€, για τις οποίες οι εκπαιδευόμενες/οι θα ειδοποιούνται εγκαίρως. Σε περιπτώσεις εφαρμογής εκπτωτικής πολιτικής, τα ποσά διαμορφώνονται κατ’ αντιστοιχία.

Ως τελική ημερομηνία υποχρέωσης καταβολής ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2024.

Μετάβαση στο περιεχόμενο