Search
Close this search box.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Καλλιέργειας Λαχανικών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2023-09-02 - 2023-12-16 ( 90 ώρες )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Διά ζώσης

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Βάσει εκπτωτικής πολιτικής

ECTS:
4
Δίδακτρα:
800€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Αθανάσιος Κουκουνάρας
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
31-08-2023

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Καλλιέργειας Λαχανικών

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

31-08-2023

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο Καλλιέργεια Λαχανικών, διάρκειας 90 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 27/5/2023 έως 16/12/2023 και θα υλοποιηθεί διά ζώσης στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Λαχανοκομίας στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Αθανάσιος Κουκουνάρας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας, ενώ στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται: Καλλιεργητικές τεχνικές για την παραγωγή λαχανικών, Ποιότητα λαχανοκομικών προϊόντων, Υδροπονική καλλιέργεια λαχανικών, Μετασυλλεκτική φυσιολογία λαχανικών, Ποιότητα σποροφύτων, Εμβολιασμός λαχανικών, Βιολογική καλλιέργεια λαχανικών.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν οι κάτωθι:

  • Αθανάσιος Κουκουνάρας, Αναπληρωτής Καθηγητής Λαχανοκομίας, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ
  • Αναστασία Λαγοπόδη, Καθηγήτρια Φυτοπαθολογίας, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ
  • Ιωάννης Υψηλάντης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μικροβιολογίας Εδάφους, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ
  • Γεώργιος Ντίνας, Εντεταλμένος Ερευνητής Ανανεώσιμες πηγές σε καλλιέργειες υπό κάλυψη, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
  • Φίλιππος Μπαντής, Επίκουρος Καθηγητής Λαχανοκομίας, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Νικόλαος Καπούλας, Διδάκτορας Λαχανοκομίας, Βιοκαλλιεργητής
  • Θεολόγος Κουφάκης, Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης, AGRIS ΑΕ
  • Ελένη Παπουή, Υποψήφια Διδάκτορας Λαχανοκομίας, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ
  • Άννα Γκοτζαμάνη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Λαχανοκομίας, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ

   

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να αποστείλουν στο e-mail: thankou@agro.auth.gr

  1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (300 λέξεις)
  2. Δικαιολογητικά για την παροχή έκπτωσης

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

 • Στόχος του προγράμματος

  Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επιστημονικών, τεχνικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σχετικά με την επιτυχή καλλιέργεια λαχανικών με έμφαση την αειφορική καλλιέργεια.  Ειδικότερα με τις ειδικές θεωρητικές γνώσεις που αφορούν τις απαιτήσεις των λαχανικών σε συνδυασμό με τις πρακτικές γνώσεις και άσκηση για πληθώρα λαχανοκομικών καλλιεργειών και συστημάτων καλλιέργειας να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να σχεδιάσουν, να ξεκινήσουν και να λειτουργήσουν επιτυχώς μια λαχανοκομική εκμετάλλευση, είτε σε επαγγελματικό είτε σε ερασιτεχνικό επίπεδο.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενες/νοι θα είναι σε θέση:

  • να γνωρίζουν τις απαιτήσεις και ανάγκες της σύγχρονης λαχανοκομίας, εμπορικής και ερασιτεχνικής,
  • να κατέχουν τις βασικές προϋποθέσεις επιτυχούς εγκατάσταση των καλλιεργειών (σχεδιασμός αρδευτικού δικτύου, επιλογή πολλαπλασιαστικού υλικού κλπ),
  • να διακρίνουν τις κατάλληλες περιοχές όσον αφορά τα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά για την καλλιέργεια συγκεκριμένων λαχανικών,
  • να κατανοούν το ρόλο και τη σημασία του συνόλου των καλλιεργητικών εργασιών που απαιτούνται σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας (αραίωμα, υποστύλωση, λίπανση κλπ),
  • να αναζητούν και να εντοπίζουν τα κυριότερα προβλήματα λόγω βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων και να εφαρμόζουν τις καταλληλότερες λύσεις με έμφαση σε φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές και
  • να εφαρμόζουν τα κατάλληλα κριτήρια συγκομιδής και να γνωρίζουν τις βασικές προϋποθέσεις διατήρησης των λαχανικών μετά τη συγκομιδή.
 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε νέες/νέους επαγγελματίες που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και τις καλλιεργητικές τους πρακτικές, όσο και ερασιτέχνες που θέλουν να ξεκινήσουν την καλλιέργεια λαχανικών ή καλλιεργούν κυρίως εμπειρικά.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

  Ενήλικες, απόφοιτες/τοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με κατοχή προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

  Η επιλογή θα γίνει με βάση τη σειρά κατάθεσης της αίτησης συμμετοχής εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Λαχανοκομίας στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ, Σάββατα από τις 9:00 έως τις 13:00.

 • Πρόγραμμα Σπουδών
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Σε ψηφιακή μορφή το σύνολο των παρουσιάσεων των διαλέξεων θεωρίας
  2. Σε έντυπη μορφή καλλιεργητικός οδηγός λαχανοκομικών
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

  • να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.
  • να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση πρακτικής άσκησης διάρκειας 1 ώρας, σχετικά με τα αντικείμενα που θα έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος
  • να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι 31/8/2023

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά 10:00-14:00 με τον Αθανάσιο Κουκουνάρα στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  Τηλέφωνο: 2310991792 / e-mail: thankou@agro.auth.gr

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

/ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ποσό των διδάκτρων ανέρχεται σε 800€ ανά εκπαιδευόμενο (πληρωτέο εφάπαξ ή σε δύο ισόποσες δόσεις, οι οποίες αναλύονται ως εξής: η καταβολή της 1ης δόσης (400€) εντός 5 εργάσιμων ημερών από την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος αποδοχής συμμετοχής στο πρόγραμμα, ενώ η ολοκλήρωση της πληρωμής γίνεται με την καταβολή της 2ης δόσης έως τις 31/8/2023. Οι συμμετέχοντες, εφόσον επιλεγούν, θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα πρέπει να καταβληθούν τα δίδακτρα.

Δικαιούχοι εκπτώσεων δύναται να είναι το 30% του συνόλου των επιμορφούμενων. Η έκπτωση του 30% παρέχεται στις εξής κατηγορίες προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής, φοιτήτριες/τές ΑΕΙ, Άνεργες/οι, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, ΑμεΑ, Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας, ενώ η έκπτωση του 15% παρέχεται στους απόφοιτες/οι του ΑΠΘ, όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ στο παρελθόν, ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων και άνω στο ίδιο πρόγραμμα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο