Search
Close this search box.

Ιατρικές Πράξεις: Νομικά και Ηθικά Ζητήματα – Σύγχρονα θέματα Βιοηθικής VI

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2023-02-09 - 2023-05-18 ( 24 ώρες )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ECTS:
2
Δίδακτρα:
100€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
15-02-2023

Ιατρικές Πράξεις: Νομικά και Ηθικά Ζητήματα – Σύγχρονα θέματα Βιοηθικής VI

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

15-02-2023

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Ιατρικές Πράξεις: Νομικά και Ηθικά Ζητήματα – Σύγχρονα θέματα Βιοηθικής VI”, διάρκειας 24 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί  διαδικτυακά και θα υλοποιηθεί με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

  Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή ΑΠΘ

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν Καθηγητές και Καθηγήτριες του ΑΠΘ και άλλων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας και του εξωτερικού, ερευνητές εγνωσμένου κύρους και επιστήμονες με ερευνητικό έργο στο χώρο της Βιοηθικής.

   

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Συνημμένο στην αίτηση θα πρέπει να υποβάλλουν το αποδεικτικό πληρωμής των διδάκτρων.

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

 • Στόχος του προγράμματος

  H Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνουν και για το έτος 2023 εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων, που θα καλύψει ένα μεγάλο εύρος σημαντικών θεμάτων, όπως: Εισαγωγή στη Βιοηθική, Εισαγωγή στην Τεχνοηθική, Γενετική Ταυτοποίηση: Νέες Τεχνολογίες και Διαδίκτυο, Εγκέφαλος και ψηφιακές εφαρμογές, Αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων περί δικαιοσύνης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που δημιουργεί η ιατρική ακριβείας, Βιοηθικά ζητήματα στη μετα-γονιδιωματική εποχή, Τεχνητή νοημοσύνη, Γενετική και Νανοτεχνολογία, Έρευνα στο έμβρυο, Νομική και ηθική διάσταση της άμβλωσης, Biobanks, Όρια ηλικίας και διασυνοριακή πρόσβαση στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή κ.λπ. Οι δύο φορείς προσφέρουν για έκτη συνεχή χρονιά μια εξαιρετική ευκαιρία γνωριμίας με το αντικείμενο της σύγχρονης Βιοηθικής.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες οι συμμετέχοντες θα έχουν κατακτήσει θεμελιώδεις έννοιες της Βιοηθικής, αλλά και θα έχουν εξοικειωθεί με τη σχετική ορολογία και βιβλιογραφία. Θα μπορούν να προσεγγίζουν τα σύγχρονα και πολύπλοκα ζητήματα Βιοηθικής με αρτιότερο τρόπο. Όσοι θα αποφασίσουν να παρουσιάσουν στο τέλος του προγράμματος μια εργασία σε θέμα της επιλογής τους θα έχουν ακόμα μια ευκαιρία περαιτέρω εμβάθυνσης στο χώρο της Βιοηθικής. Ταυτόχρονα, εξασκήσουν και τη δεξιότητά τους στην προφορική παρουσίαση ενός θέματος ενώπιον κοινού.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των Σχολών Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών, αλλά και σε επαγγελματίες δικηγόρους, δικαστές, ιατρούς, εκπαιδευτικούς κ.ά.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν: προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των Σχολών Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών, αλλά και επαγγελματίες δικηγόροι, δικαστές, ιατροί, εκπαιδευτικοί κ.ά.

  Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Εξ αποστάσεως / Σύγχρονη τηλεκπαίδευση

 • Πρόγραμμα Σπουδών
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται παρουσιάσεις εισηγητών και σχετική ειδική βιβλιογραφία.

 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει

  • να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.
  • να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση (παρουσίαση εργασίας)

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με τη Μαρία Μηλαπίδου, 6946890803, mimmaki@gmail.com

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κόστος: 100€

Σημειώνεται ότι τα δίδακτρα καταβάλλονται στο λογαριασμό: GR94 0172 2020 0052 0205 7157 381 της Τράπεζας Πειραιώς.

Σημειώνεται επίσης ότι στο αποδεικτικό πληρωμής θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

 • ο κωδικός του έργου: 75518
 • ονοματεπώνυμο καταθέτη, ιδιότητα, ΑΦΜ, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας για τη μεταγενέστερη έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων
Μετάβαση στο περιεχόμενο