Search
Close this search box.

Η Εκκλησία και ο “άλλος” στον βυζαντινό κόσμο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2022-03-14 - 2022-06-30 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ECTS:
2,5
Δίδακτρα:
70 €
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Ηλίας Ευαγγέλου
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
03-03-2022

Η Εκκλησία και ο “άλλος” στον βυζαντινό κόσμο

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

03-03-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Η Εκκλησία και ο “άλλος” στον βυζαντινό κόσμο», διάρκειας 41 διδακτικών ωρών), το οποίο θα διεξαχθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022 με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονη) μέσω της πλατφόρμας E-learning.auth.gr και του Zoom. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Βυζαντινής Θεολογίας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Α.Π.Θ.

  Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Ηλίας Ευαγγέλου, Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.

  Ο Ηλίας Ευαγγέλου σπούδασε Θεολογία και Ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησε μαθήματα βουλγαρικής και παλαιοσλαβικής γλώσσας και φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο «Sv. Kliment Ohridski» της Σόφιας. Τις μεταπτυχιακές του σπουδές τις ολοκλήρωσε στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ., όπου και υπέβαλε τη Διδακτορική του Διατριβή με θέμα: «Η μετάφραση του Βίου του Βασιλείου του Νέου στα πλαίσια της απόκρυφης βουλγαρικής γραμματείας κατά το 13ο και 14ο αιώνα». Είναι Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο: «Εκκλησιαστική Γραμματεία και Πνευματικός Βίος των Σλαβικών Λαών».

  Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη της ιστορίας, της γραμματείας και του πολιτισμού του μεσαιωνικού και του νεότερου σλαβικού κόσμου, καθώς και στις επιδράσεις που του άσκησε ο βυζαντινός κόσμος, οι οποίες αποτυπώνονται ανάγλυφα στην ιστορική του διαδρομή και καταγράφονται στις πηγές του.

  Έχει οργανώσει και έχει λάβει μέρος σε σειρά συνεδρίων Πανελληνίων και Διεθνών που αφορούν την ιστορία και τον πολιτισμό του σλαβικού κόσμου των Βαλκανίων, καθώς και τις πνευματικές και πολιτισμικές του σχέσεις με τον βυζαντινό κόσμο και έχει εκδώσει σημαντικό αριθμό μελετών (μονογραφίες και άρθρα) που αφορούν την ιστορία και τον πολιτισμό του βαλκανικού κόσμου και ιδιαίτερα των Σλάβων.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

  Δρ. Σουλτάνα Λάμπρου, Αναπλ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

  Δρ. Παναγιώτης Υφαντής, Καθηγητής Α.Π.Θ.

  Δρ. Δημοσθένης Κακλαμάνος, Επίκ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

  Δρ. Ευαγγελία Αμοιρίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

  Δρ. Τιμολέων Γαλάνης, Επίκ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

  Δρ. Άννα Καραμανίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

  Δρ. Κωνσταντίνος Κωτσιόπουλος, Καθηγητής Α.Π.Θ.

  Δρ. Αθανάσιος Αθανασιάδης, Ε.ΔΙ.Π. Α.Π.Θ.

  Δρ. Ευάγγελος Πεπές, Επίκ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

  Βιογραφικά εκπαιδευτών

   

  Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

  Το κόστος του Προγράμματος θα ανέλθει στο 70 ευρώ ανά επιμορφούμενο.

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε να αποστείλετε εναλλακτικά στο e-mail: parpapadim@past.auth.gr

  1. Αναλυτική Βαθμολογία (για φοιτητές/φοιτήτριες) ή Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ανάδειξη μιας ιδιαίτερης και πολύ ενδιαφέρουσας πτυχής της ιστορίας και της θεολογίας της βυζαντινής Εκκλησίας που αφορά την αντιμετώπιση του “άλλου”, του ξένου.

  Όπως είναι γνωστό η Εκκλησία κινήθηκε εξαρχής έξω και πέρα από κάθε πλαίσιο διαχωρισμού των ανθρώπων. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική η θεμελιώδης ρήση του Απ. Πάυλου «Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Σε αυτή την προοπτική η Εκκλησία στο Βυζάντιο αντιμετώπισε κάθε ξένο, δηλαδή κάθε άνθρωπο διαφορετικής καταγωγής, θρησκευτικής ή πολιτισμικής ταυτότητας αποδεικνύοντας ότι για την Εκκλησία ο ξένος αποτελεί ευκαιρία συνάντησης και επικοινωνίας και όχι πρόβλημα.

  Κατά τη μακραίωνη ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας, ωστόσο, πολλοί ξένοι λαοί έκαναν την εμφάνισή τους και ενίοτε εγκαταστάθηκαν εντός της δίνοντας την ευκαιρία στην Εκκλησία να ασχοληθεί μαζί τους εφαρμόζοντας στην πράξη τη θεολογία της.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

  Οι επιμορφούμενοι μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος θα μπορούν:

  Να κατανοήσουν τη θεολογική θέση της Εκκλησίας απέναντι στον “άλλο”.

  Να κατανοήσουν και να γνωρίσουν τα μέσα και τους τρόπους που αξιοποίησε η βυζαντινή Εκκλησία στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει τον “άλλο” μέσα από συγκεκριμένα και χαρακτηριστικά παραδείγματα από τη μακραίωνη ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας.

  Να αντιληφθούν τις αναλογίες με τη σημερινή εποχή και τις αντίστοιχες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη Εκκλησία αλλά και η θεολογία της.

  Να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν την γνώση από το Πρόγραμμα στο επαγγελματικό τους πεδίο, καθώς και στο αντικείμενο της επιστημονικής τους έρευνας.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται:

  Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους και τελειόφοιτους ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εντάξουν στον γνωστικό τους εξοπλισμό τη παρεχόμενη από το πρόγραμμα ειδική γνώση αναφορικά με την εκκλησιαστική και θεολογική αντιμετώπιση του “άλλου” και να την αξιοποιήσουν είτε στο πεδίο της ακαδημαϊκής τους έρευνας είτε της επαγγελματικής τους απασχόλησης.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

  Οι φοιτητές ελληνικών ΑΕΙ που διανύουν τα τελευταία εξάμηνα των σπουδών τους ή τελειόφοιτοι.

  Οι κάτοχοι Πτυχίου ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

  ►Απαιτείται Αναλυτική Βαθμολογία από την οποία να προκύπτει ότι ο φοιτητής/φοιτήτρια διανύει τα τελευταία εξάμηνα των σπουδών ή είναι τελειόφοιτος/τελειόφοιτη.

  ►Απαιτείται Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ εφόσον διαθέτει.

  ►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

  ►Κατοχή προσωπικού e-mail.

  ►Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την αποδοχή των αιτήσεων.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Μέθοδος υλοποίησης

  Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονη διδασκαλία) μέσω της πλατφόρμας E-learning.auth.gr και του Zoom. Επίσης θα διατεθούν στους συμμετέχοντες υλικό προς μελέτη για την εμπέδωση και αφομοίωση των προσφερόμενων γνώσεων.

 • Πρόγραμμα Σπουδών
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

  Στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Οπτικοακουστικό υλικό (διαλέξεις και παρουσιάσεις)
  2. Σημειώσεις
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  Α) Να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

  Β) Να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση (Το κουίζ θα περιλαμβάνει συνολικά 26 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Μελέτης Περίπτωσης. Το κουίζ θα τεθεί υπόψη των επιμορφούμενων μετά το τέλος των διαλέξεων και θα έχει διάρκεια 2 ώρες. Επιτυχής θα θεωρείται η ορθή απάντηση των μισών τουλάχιστον απαντήσεων από τους επιμορφούμενους).

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Παρασκευή Παπαδημητρίου, 6977575133, parpapadim@past.auth.gr ή στο 6973217360

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο