Search
Close this search box.

Φαρμακευτική Εκπαίδευση Συνεχούς Επιμόρφωσης των Φαρμακοποιών – Ωτορινολαρυγγολογικές παθήσεις

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2023-06-21 - 2023-07-26 ( 34 ώρες )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ECTS:
2
Δίδακτρα:
ΔΩΡΕΑΝ (Καλύπτεται από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης)
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Ιωάννης Σ. Βιζιριανάκης
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
20-07-2023

Φαρμακευτική Εκπαίδευση Συνεχούς Επιμόρφωσης των Φαρμακοποιών – Ωτορινολαρυγγολογικές παθήσεις

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

20-07-2023

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Φαρμακευτική Εκπαίδευση Συνεχούς Επιμόρφωσης των Φαρμακοποιών – Ωτορινολαρυγγολογικές παθήσεις», διάρκειας 34 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί 21/06/2023 – 26/07/2023 και θα υλοποιηθεί μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Ιωάννης Σ. Βιζιριανάκης, Αν. Καθηγητής Μοριακής Φαρμακολογίας και Φαρμακογονιδιωματικής του Τμήματος Φαρμακευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

  • Βιζιριανάκης Ιωάννης Αν. καθηγητής Μοριακής Φαρμακολογίας και Φαρμακογονιδιωματικής, ΑΠΘ
  • Κωνσταντινίδης Ιορδάνης Αν. Καθηγητής ΩΡΛ, ΑΠΘ
  • Νικολαΐδης Βασίλειος Επ. Καθηγητής, ΑΠΘ
  • Τσακιροπούλου Ευαγγελία Ιατρός, Ωτορινολαρυγγολόγος
  • Χατζηαβραμίδης Άγγελος Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Β΄ ΩΡΛ Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

 • Στόχος του προγράμματος

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σκοπεύει στην επιμόρφωση των μελών του παρέχοντας τις επιστημονικές γνώσεις και τα εφόδια που απαιτούνται στη σημερινή εποχή με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους και τη βελτίωση της υγείας των πολιτών ευρύτερα.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην ενσωμάτωση επιστημονικών γνώσεων τόσο των βασικών, όσο και των κλινικών επιστημών, ώστε οι φαρμακοποιοί ολοκληρώνοντας τον κάθε κύκλο σπουδών να καλύπτουν τους αντίστοιχους τομείς φαρμακολογικής εξειδίκευσης με τα σχετικά φάρμακα και τις αντίστοιχες θεραπευτικές προσεγγίσεις και διαδικασίες που αφορούν τη φαρμακευτική περίθαλψη.

  Η επιμόρφωση σε σύγχρονα θέματα ιατροφαρμακευτικού ενδιαφέροντος, που καλύπτει την ανάπτυξη και κυκλοφορία νέων φαρμάκων στην αγορά, τις νέες γνώσεις και πρακτικές, τις τεχνολογικές ιατρικές και φαρμακευτικές εξελίξεις στη θεραπεία και χορήγηση των φαρμάκων, τις αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, την εξατομίκευση των δοσολογικών σχημάτων και τη φαρμακογονιδιωματική αντίληψη δίνει τη δυνατότητα στους φαρμακοποιούς να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στην κατεύθυνση ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της φαρμακευτικής αγωγής προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

  Ανάπτυξη ικανοτήτων στην πρόβλεψη εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών, αλληλεπιδράσεων φαρμάκων και προβλημάτων κατά την φαρμακοθεραπεία. Ανάπτυξη ικανότητας συσχέτισης παθοφυσιολογικών δεδομένων με την φαρμακοθεραπεία και τη συνταγογράφηση φαρμάκων.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται στους φαρμακοποιούς μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), ώστε να καλύπτουν επάξια τις σύγχρονες ανάγκες κάλυψης της φαρμακευτικής αγωγής ενισχύοντας έτσι σε όλο το επίπεδο του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Συγκεκριμένα, η σημερινή πληθώρα νέων φαρμάκων με τα ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά της στοχευμένης χορήγησης, με τα βιοτεχνολογικά μόρια-βιολογικούς παράγοντες, καθώς και τα νεότερα mRNA θεραπευτικά απαιτεί την συνεχή επιμόρφωση με πιο επισταμένη εκπαίδευση των φαρμακοποιών σε θέματα της σύγχρονης φαρμακολογίας και θεραπευτικής. Επιπρόσθετα, οι σύγχρονες εξελίξεις στον ιατροφαρμακευτικό χώρο που αναφέρονται στην φαρμακογονιδιωματική και την εξατομικευμένη ιατρική (ιατρική ακριβείας) αποτελούν επιπρόσθετα στοιχεία για την αναγκαιότητα άμεσης υλοποίησης προγράμματος επιμόρφωσης των φαρμακοποιών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα με τη υπάρχουσα βασική του δομή αποτελεί «ένα δια βίου μάθησης (συνεχούς) φαρμακευτικής επιμόρφωσης». Η «φιλοσοφία» οργάνωσής του είναι η παροχή επιμέρους προγραμμάτων (κύκλων εκπαίδευσης) σε τακτά χρονικά διαστήματα και με εξειδικευμένες θεματικές ενότητες, ώστε να καλύπτονται εκπαιδευτικά οι εκάστοτε ανάγκες επιμόρφωσης των φαρμακοποιών ως μέλη του ΦΣΘ.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν: Φαρμακοποιοί, Μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.

 • Πρόγραμμα Σπουδών
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

  • να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.
  • να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση (περιγράψτε τον τρόπο εξέτασης και βαθμολόγησης)

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  Όνομα*: Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

  Τηλέφωνο*: 2310471776

  Ώρες επικοινωνίας*: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-15:00

  email*: info@fsth.gr

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ
Μετάβαση στο περιεχόμενο