Search
Close this search box.

Επίκαιρα Ζητήματα Πτωχευτικού Δικαίου, ιδίως μετά τον ν. 4738/2020

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2024-05-31 - 2024-06-01 ( 8 ώρες )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ECTS:
-
Δίδακτρα:
70€-130€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Θεόδωρος Παπακυριάκου
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
01-06-2024

Επίκαιρα Ζητήματα Πτωχευτικού Δικαίου, ιδίως μετά τον ν. 4738/2020

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

01-06-2024

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Επίκαιρα ζητήματα πτωχευτικού δικαίου, ιδίως μετά τον ν. 4738/2020», διάρκειας 8 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί στις 31.05.2024 και 01.06.2024 μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Το πρόγραμμα παρέχει 1 ECTS.

  Το πτωχευτικό δίκαιο, παραδοσιακός κλάδος του ιδιωτικού δικαίου, βρίσκεται επιπλέον στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας συνεχώς από το 2010, με πλήθος νομοθετικών τροποποιήσεων και επιστημονικών αναλύσεων, αλλά και με ευρεία εφαρμογή στη δικαστηριακή και γενικότερη δικηγορική πράξη. Αυτή η κινητικότητα κορυφώθηκε με τον ν. 4738/2020, ο οποίος τροποποίησε συνολικά το ελληνικό πτωχευτικό δίκαιο, με σημαντικές καινοτομίες. Με αυτά τα δεδομένα, αντικείμενο του προγράμματος είναι να παρουσιάσει σε βάθος και με μεθοδολογική ενότητα το σύγχρονο ελληνικό πτωχευτικό δίκαιο. Άξονες αυτής της παρουσίασης, που θα αναδειχθούν από τις επιμέρους ενότητες, είναι: (α) η ενότητα της πτωχευτικής διαδικασίας, σε αντιδιαστολή προς την προηγούμενη διχοτόμηση του δικαίου της αφερεγγυότητας σε διαδικασίες που αφορούσαν τους εμπόρους και τους μη εμπόρους, (β) η έμφαση του νόμου στην ταχεία ρευστοποίηση της περιουσίας, (γ) η ένταξη στον ν. 4738/2020 και των προηγούμενων παραπτωχευτικών διαδικασιών, (δ) η προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών με διαφορετική μέθοδο απ’ ό,τι στο παρελθόν. Θα γίνει συνδυασμός μεταξύ αξιοποίησης των πορισμάτων της νομολογίας και της επιστήμης πριν από τον ν. 4738/2020 και μελέτης των νέων πτυχών ρύθμισης. Θα ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της Πρότασης Οδηγίας για πτυχές του πτωχευτικού δικαίου.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Θεόδωρος Παπακυριάκου, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Διευθυντής Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα. Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος πολλών επιστημονικών ενώσεων και συνεργάτης σε επιστημονικά περιοδικά. Έχει εκδώσει πέντε μονογραφίες, έχει συμμετάσχει σε συλλογικά έργα με συγγραφή εκτενών αυτοτελών συμβολών, και έχει δημοσιεύσει πολλές μελέτες και άρθρα σε τιμητικούς τόμους και περιοδικά. Συμμετείχε σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και είναι μέλος σε διάφορα όργανα του ΑΠΘ και επιστημονικών ενώσεων.

  Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Γεώργιος Ψαρουδάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής  Σχολής ΑΠΘ. Έχει πληθώρα ελληνικών και ξενόγλωσσων δημοσιεύσεων (μονογραφίες, μελέτες, συμμετοχές σε συλλογικά έργα) σε ποικίλους τομείς του εμπορικού δικαίου, μεταξύ των οποίων το πτωχευτικό δίκαιο. Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας από τον Μάιο 2021 ως τον Μάιο 2024. Έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές καθώς και σε επιτροπές του Α.Π.Θ.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν καταξιωμένοι Καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και κατεξοχήν έμπειροι στο αντικείμενό του δικαστικοί λειτουργοί και εκπρόσωποι της πράξης, καθώς και η Γεν. Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

  Έναρξη προγράμματος: 31.05.2024

  Λήξη προγράμματος: 01.06.2024

  Διάρκεια: 8 διδακτικές ώρες

  Κόστος: Βασική κατηγορία: 100 €

  Τέλη φοίτησης που αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα: 130 € ανά εκπαιδευόμενο.

  Παρέχεται εκπτωτική πολιτική: Ναι – Ασκούμενοι δικηγόροι: 70 €

  Παρέχεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης/ECTS: Ναι/1

  Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 17/4/2024 έως 1/6/2024

   

  Διδακτικό προσωπικό

 • Στόχος του προγράμματος

  Στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιάσει σε βάθος και με μεθοδολογική ενότητα το σύγχρονο ελληνικό πτωχευτικό δίκαιο, όπως αυτό εφαρμόζεται σε επιχειρηματίες και μη επιχειρηματίες οφειλέτες, να εξηγήσει τις βασικές νομοθετικές επιλογές που το διέπουν, αλλά και να αναπτύξει θέματα με πρακτική σημασία για τον εφαρμοστή του δικαίου: δικαστή, δικηγόρο ή διαχειριστή αφερεγγυότητας.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι εκπαιδευόμενες/νοι -δικηγόροι, ασκούμενοι δικηγόροι θα αποκτήσουν εξειδικευμένη κατάρτιση σε σχέση με το σύγχρονο πτωχευτικό δίκαιο, καθώς τα θέματα του εκπαιδευτικού προγράμματος υπερβαίνουν τις γενικές γνώσεις τους. Επιπλέον, θα εξοικειωθούν με τις νέες ρυθμίσεις. Παράλληλα,  επαγγελματίες άλλων κλάδων (λογιστές), οι οποίοι μπορούν κατά τον νόμο να πιστοποιηθούν ως διαχειριστές αφερεγγυότητας κατόπιν εξετάσεων,  εφόσον παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα   θα αποκτήσουν γνώσεις για τις νομικές πτυχές της πτωχευτικής διαδικασίας, χρήσιμες για την επαγγελματικής τους ενασχόληση.

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες:

  – Θα διαθέτουν ευρείες, εξειδικευμένες, πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις σε σχέση με επίκαιρα ζητήματα του πτωχευτικού δικαίου, ιδίως μετά τον ν. 4738/2020, και θα έχουν επίγνωση των ορίων των γνώσεων αυτών,

  – θα αποκτήσουν αναλυτική εποπτεία του νέου πτωχευτικού δικαίου,

  – θα εξοικειωθούν με  τις νέες ρυθμίσεις του ελληνικού πτωχευτικού δίκαιου μετά τον ν. 4738/2020, σε βάθος και με μεθοδολογική ενότητα, όπως αυτό εφαρμόζεται σε επιχειρηματίες και μη επιχειρηματίες οφειλέτες,

  – θα είναι σε θέση να εντοπίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές του με την προηγούμενη ρύθμιση που ήδη (κατά το μάλλον ή ήττον) γνώριζαν και έτσι θα είναι και σε θέση να χειριστούν το νέο δίκαιο στην πράξη, ως δικαστές, δικηγόροι, διαχειριστές αφερεγγυότητας,

  – θα εξοικειωθούν με τις επιμέρους διαδικασίες που προβλέπει ο ν. 4738/2020 (πτωχευτική, διαδικασία εξυγίανσης, εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών), τους σκοπούς τους, τα βασικά χαρακτηριστικά τους και τη δικονομική πλευρά τους.

  Οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα κατέχουν ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την δυνατότητα διαχείρισης νομικών υποθέσεων πτωχευτικού δικαίου  με την ιδιότητα του δικαστή, δικηγόρου ή διαχειριστή αφερεγγυότητας.

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν να διαχειρίζονται και να επιβλέπουν σύνθετες υποθέσεις πτωχευτικού δίκαιου. Επίσης θα μπορούν να αναθεωρούν και να αναπτύσσουν τόσο την προσωπική τους απόδοση όσο και αυτή άλλων ατόμων.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους, ασκούμενους, νέους, αλλά και παλαιότερους, καθώς τα θέματά του υπερβαίνουν τις γενικές γνώσεις τους και υπηρετούν την εξειδικευμένη κατάρτισή τους, ενώ επίσης η εξοικείωση με τις νέες ρυθμίσεις προβάλλει ως εξίσου αναγκαία για όλους. Επιπλέον, μπορούν να το παρακολουθήσουν και επαγγελματίες άλλων κλάδων (λογιστές), οι οποίοι μπορούν κατά τον νόμο να πιστοποιηθούν ως διαχειριστές αφερεγγυότητας κατόπιν εξετάσεων και επομένως ενδιαφέρονται και για τις νομικές πτυχές της πτωχευτικής διαδικασίας.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

  Κάτοχοι Πτυχίου ΑΕΙ (Νομικών Επιστημών και άλλων επιστημών), καθώς και κάτοχοι Πτυχίου ΤΕΙ για τους αποφοίτους Σχολών Λογιστικής και συναφών αντικειμένων.

  Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται:

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

  Επιθυμητή η πρόσβαση σε μικρόφωνο και κάμερα υπολογιστή.

  Κατά την επιλογή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Δομή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Επίκαιρα Ζητήματα Πτωχευτικού Δικαίου

  Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 8  διδακτικές ώρες και το πρόγραμμα παρέχει 1 ECTS.

  Το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι διαθέσιμο εδώ.

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα προετοιμαστεί και θα δοθεί ηλεκτρονικά (λόγω της έκτασής του):

  1. εκτεταμένος φάκελος εκπαιδευτικού υλικού, που θα περιλαμβάνει τις παρουσιάσεις των εισηγητών,
  2. πίνακας νομοθεσίας,
  3. πίνακας νομολογίας,
  4. πίνακας βιβλιογραφίας σχετικά με τα θέματα που θα αναπτυχθούν.
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Α. Υποχρεώσεις Εκπαιδευομένων: 

  1. Η συμμετοχή στα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή του Οδηγού Σπουδών του προγράμματος και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ.
  2. Η παρουσία των επιμορφούμενων στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι υποχρεωτική. Στα προγράμματα που υλοποιούνται με φυσική παρουσία, όπως και σε αυτά που υλοποιούνται με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η φοίτηση είναι γενικώς υποχρεωτική και το όριο απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης. Η παρακολούθηση της ασύγχρονης εκπαίδευσης υλοποιείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα μελέτης που έχει ορισθεί από κάθε πρόγραμμα.
  3.   Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:
  • το ποσοστό των απουσιών να μην υπερβαίνει το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης,
  • να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την προβλεπόμενη εξέταση,
  • να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι την έναρξη του προγράμματος.

  Β. Δικαιώματα Εκπαιδευομένων: 

  1. Οι εκπαιδευόμενες/οι ενημερώνονται από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΚΕΔΙΒΙΜ για κάθε είδους πληροφορία που άπτεται της λειτουργίας του Κέντρου.
  2. Οι εκπαιδευόμενες/οι υποστηρίζονται ηλεκτρονικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας από τις/ τους εκπαιδεύτριες/τές, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίλυση αποριών και την παροχή διευκρινίσεων σχετιζόμενων με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος.
  3. Οι εκπαιδευόμενες/οι έχουν δικαίωμα να αιτηθούν τη διακοπή παρακολούθησης του προγράμματος και την επιστροφή διδάκτρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.9 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ.
  4. Οι εργασίες των εκπαιδευομένων προστατεύονται κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Πιστοποιητικό

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν, αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, υπάρχει η δυνατότητα παροχής Βεβαίωσης Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν τα μηνύματά τους στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  Όνομα: Νικολέττα Καραλιώτα         

  Τηλέφωνο: 6975260732

  Ώρες επικοινωνίας: 11:00-14:00

  email: anti-corruption@law.auth.gr.

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκπαιδευόμενος: 100 ευρώ

Νομικό πρόσωπο: 130 ευρώ/εκπαιδευόμενο

Ασκούμενοι δικηγόροι: 70 €

Εκπτωτική πολιτική

Ασκούμενη/ος (δικηγόρος):  70 ευρώ

Οι αιτούσες/ντες, εφόσον επιλεγούν, θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα πρέπει να καταβληθούν τα δίδακτρα. Στην περίπτωση ης εκπτωτικής κατηγορίας, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν και τα αναγκαία δικαιολογητικά (π.χ. ταυτότητα ασκουμένης/ου).

Μετάβαση στο περιεχόμενο