Search
Close this search box.

Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2022-03-18 - 2022-03-19 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Βάσει εκπτωτικής πολιτικής

ECTS:
1
Δίδακτρα:
70-130 €
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
11-03-2022

Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

11-03-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα σας καλωσορίζουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων», διάρκειας 12 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 18-19.3.2022 και θα υλοποιηθεί μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

  Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι, καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα (ΕΜΔΔΟΕ), Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες». Είναι, επίσης, Διδάσκουσα στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (από το 2000), Μέλος του Expert Group of the EU Commission on European Criminal Policy (από το 2015), Μέλος του European Law Institute (ELI) που εδρεύει στη Βιέννη (από το 2013), Μέλος του Scientific Advisory Board του Πανεπιστημίου της Βιέννης (από το 2015), Μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου Δ. Τσάτσος του Παν/μίου του Hagen (από το 2008), Ιδρυτικό μέλος της European Criminal Policy Initiative (ECPI) (2008), Ιδρυτικό μέλος του Θεματικού Δικτύου του ΑΠΘ «Σύγχρονη Ιατρική πράξη, Βιοηθική και Δίκαιο» (2008), Μέλος της European Criminal Law Academic Network (ECLAN) (από το 2007), Ιδρυτικό μέλος (2005) του Ομίλου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής (από το 2015), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικής Εταιρίας Ποινικού Δικαίου (από το 2017).

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν καταξιωμένοι Καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Ειδικότερα διδάσκουν οι:

  • Αναστάσιος Βαλτούδης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
  • Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
  • Αντώνιος Καραμπατζός, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
  • Ζαφείριος Τσολακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
  • Ελένη Ζερβογιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
  • Νικόλαος Τέλλης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
  • Δημήτριος Λιάππης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
  • Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Εκλεγμένος Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
  • Γεώργιος Ψαρουδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
  • Άννα Δεσποτίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
  • Κωνσταντίνος Γώγος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
  • Χαρίκλεια Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

  Προεδρεύουν στις επιμέρους συνεδρίες:

  • Αναστάσιος Βαλτούδης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
  • Νικόλαος Τέλλης, Καθηγητής  Νομικής Σχολής ΑΠΘ
  • Χαρίκλεια Απαλαγάκη , Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

   

  Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

  Το ποσό διδάκτρων ανέρχεται σε 100 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενο. Ειδικώς για ασκούμενους δικηγόρους το ποσό διδάκτρων είναι 70 Ευρώ, ενώ το ποσό διδάκτρων ανά εκπαιδευόμενο που αναλαμβάνεται από νομικά πρόσωπα είναι 130 Ευρώ. Οι αιτούντες, εφόσον επιλεγούν, θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα πρέπει να καταβληθούν τα δίδακτρα.

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε να αποστείλετε εναλλακτικά  και στο e-mail: anti-corruption@law.auth.gr.

  1. Πτυχίο σπουδών
  2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  Στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των νομικών πάνω σε επίκαιρα ζητήματα του σημαντικότερου στην πράξη δικαιώματος ουσιαστικού δικαίου στον χώρο των συμβάσεων που είναι η αξίωση αποζημίωσης λόγω μη εκπλήρωσης της σύμβασης ή/και λόγω καταγγελίας μιας διαρκούς εμπορικής σύμβασης.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια σε βάθος αλλά και συγχρόνως σφαιρική εικόνα για τις νομοθετικές, νομολογιακές και εν γένει επιστημονικές εξελίξεις στον χώρο της αποζημίωσης για μη εκπλήρωση της σύμβασης καθώς και για τις θέσεις της νομολογίας και της θεωρίας τόσο σε διαχρονικά, όσο και στα πλέον επίκαιρα ερμηνευτικά ζητήματα που εμφανίζονται σε αυτή.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, που είτε λόγω ειδικότερου επιστημονικού-ερευνητικού ενδιαφέροντος, είτε λόγω ενασχόλησης στη πράξη, με την ιδιότητα π.χ. του δικηγόρου ή του δικαστικού λειτουργού, έρχονται αντιμέτωποι με υποθέσεις αποζημίωσης για μη εκπλήρωση της σύμβασης και επιθυμούν, ως εκ τούτου, να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα για τις επίκαιρες νομοθετικές, νομολογιακές και εν γένει επιστημονικές εξελίξεις στον οικείο κλάδο και για τα σημαντικότερα ερμηνευτικά ζητήματα που εμφανίζονται σ’ αυτόν.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όσοι έχουν ολοκληρώσει το βασικό κύκλο σπουδών και εντάσσονται στις παραπάνω αναφερόμενες κατηγορίες αποδεκτών του προγράμματος.

  Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται:

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

  Επιθυμητή η πρόσβαση σε μικρόφωνο και κάμερα υπολογιστή.

  Κατά την επιλογή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η ελληνική.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Το σεμινάριο περιλαμβάνει 12 εισηγήσεις –σε κάθε μία από τις οποίες παρουσιάζονται συστηματικά οι ισχύουσες διατάξεις και η αντίστοιχη νομολογία και νομική θεωρία– και διαρθρώνεται στις κάτωθι θεματικές:

  • Αποζημίωση επί πλάνης, απάτης και απειλής
  • Αποζημίωση για μη εκπλήρωση αμφοτεροβαρούς σύμβασης
  • Σώρευση υπαναχώρησης με αποζημίωση, καταπεσούσα ποινή ή κατ’ αποκοπήν αποζημίωση
  • Αποζημίωση για πραγματικά ελαττώματα στο δίκαιο της πώλησης και της σύμβασης έργου
  • Αυτούσια αποκατάσταση της ζημίας στο δίκαιο των συμβάσεων
  • Αποζημίωση λόγω καταγγελίας μιας σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής ή franchising
  • Αποζημίωση λόγω μη προσήκουσας παροχής επενδυτικών συμβουλών
  • Αποζημίωση λόγω μη προσήκουσας διοίκησης ανώνυμης εταιρίας
  • Αποζημίωση για μη εκπλήρωση της σύμβασης λόγω πτώχευσης
  • Συμβάσεις/«άδειες» εκμετάλλευσης άυλων αγαθών: αποζημίωση για παραβιάσεις ενοχικών υποχρεώσεων που συνιστούν και προσβολή των αντίστοιχων -απόλυτων και αποκλειστικών- δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
  • Η αξίωση αποζημίωσης του αναδόχου λόγω μονομερούς μεταβολής των όρων της σύμβασης από τη Διοίκηση στις διοικητικές συμβάσεις
  • Ζητήματα δικονομικού δικαίου επί αγωγών αποζημίωσης

  Κάθε θεματική αντιστοιχεί σε μία ώρα διδασκαλίας.

  Το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι διαθέσιμο:

  Πρόγραμμα επιμορφωτικού προγράμματος-Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στους συμμετέχοντες θα προετοιμαστεί και θα δοθεί ηλεκτρονικά (λόγω της έκτασής του):

  1. εκτεταμένος φάκελος εκπαιδευτικού υλικού, που θα περιλαμβάνει τις παρουσιάσεις των εισηγητών,
  2. πίνακας νομοθεσίας,
  3. πίνακας νομολογίας,
  4. πίνακας βιβλιογραφίας

  σχετικά με τα θέματα που θα αναπτυχθούν.

 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες:

  Α) Θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

  Β) Αν επιθυμούν να τους χορηγηθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης ECTS, θα πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία και την εξέταση, η οποία θα λάβει χώρα διαδικτυακά.

  Γ) Θα πρέπει να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι την έναρξη του προγράμματος.

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, 1 πιστωτικής μονάδας (1 ECTS), το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος.

  Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν τα μηνύματά τους στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: anti-corruption@law.auth.gr.

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

/ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο