Search
Close this search box.

Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2023-01-27 - 2023-01-28 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Βάσει εκπτωτικής πολιτικής

ECTS:
1
Δίδακτρα:
70-130€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Θεόδωρος Παπακυριάκου
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
24-01-2023

Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

24-01-2023

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα σας καλωσορίζουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων», διάρκειας 12 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 27-28.1.2023 και θα υλοποιηθεί μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Θεόδωρος Παπακυριάκου, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Διευθυντής Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα. Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος πολλών επιστημονικών ενώσεων και συνεργάτης σε επιστημονικά περιοδικά. Έχει εκδώσει πέντε μονογραφίες, έχει συμμετάσχει σε συλλογικά έργα με συγγραφή εκτενών αυτοτελών συμβολών, και έχει δημοσιεύσει πολλές μελέτες και άρθρα σε τιμητικούς τόμους και περιοδικά. Συμμετείχε σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και είναι μέλος σε διάφορα όργανα του ΑΠΘ και επιστημονικών ενώσεων.

  Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι o Αναστάσιος Βαλτούδης, Καθηγητής Νομικής  Σχολής ΑΠΘ. Διδάσκει, κυρίως, ενοχικό δίκαιο, ανελλιπώς από το 1995 στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ. και από το 2010 στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Έχει συγγράψει τέσσερις (4) Μονογραφίες Ενοχικού Δικαίου, για την ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων, την πώληση επιχείρησης, τη σύμβαση έργου καθώς και για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό στις τριμερείς σχέσεις, ιδίως του τραπεζικού δικαίου. Επίσης έχει συγγράψει κατ’ άρθρον ερμηνείες Ενοχικού Δικαίου και δεκάδες Μελέτες, Γνωμοδοτήσεις και Παρατηρήσεις επί δικαστικών αποφάσεων σε ειδικά ζητήματα Ενοχικού Δικαίου, Τραπεζικού Δικαίου, Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου και Μεθοδολογίας του Δικαίου. Πολυάριθμες επίσης είναι οι ομιλίες και παρεμβάσεις του σε πανελλήνια και τοπικά συνέδρια. Είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Μέλος του Εργαστηρίου της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, Επιστημονικώς Υπεύθυνος του νομικού περιοδικού Νομικά Χρονικά, Τακτικός Επιστημονικός Συνεργάτης για το Αστικό Δίκαιο του νομικού περιοδικού Ελληνική Δικαιοσύνη, Τακτικός Συνεργάτης λοιπών περιοδικών του ιδιωτικού δικαίου (Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου), μέλος επιστημονικών ενώσεων (αστικού και εμπορικού δικαίου), ενώ υπήρξε κατά καιρούς Μέλος Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν καταξιωμένες/οι Καθηγήτριες/Καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Ειδικότερα διδάσκουν οι:

  • Χαρίκλεια Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
  • Αναστάσιος Βαλτούδης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
  • Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
  • Κωνσταντίνος Γώγος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
  • Άννα Δεσποτίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
  • Αντώνιος Καραμπατζός, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
  • Δημήτριος Λιάππης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
  • Νικόλαος Τέλλης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
  • Ζαφείριος Τσολακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
  • Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
  • Γεώργιος Ψαρουδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

  Προεδρεύουν στις επιμέρους συνεδρίες:

  • Αναστάσιος Βαλτούδης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
  • Νικόλαος Τέλλης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
  • Χαρίκλεια Απαλαγάκη , Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

   

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να αποσταλούν, σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης στην αίτηση, και στο e-mail: anti-corruption@law.auth.gr

  • Πτυχίο σπουδών
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

   

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  Στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των νομικών πάνω σε επίκαιρα ζητήματα του σημαντικότερου στην πράξη δικαιώματος ουσιαστικού δικαίου στον χώρο των συμβάσεων που είναι η αξίωση αποζημίωσης λόγω μη εκπλήρωσης της σύμβασης ή/και λόγω καταγγελίας μιας διαρκούς εμπορικής σύμβασης.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια σε βάθος αλλά και συγχρόνως σφαιρική εικόνα για τις νομοθετικές, νομολογιακές και εν γένει επιστημονικές εξελίξεις στον χώρο της αποζημίωσης για μη εκπλήρωση της σύμβασης καθώς και για τις θέσεις της νομολογίας και της θεωρίας τόσο σε διαχρονικά, όσο και στα πλέον επίκαιρα ερμηνευτικά ζητήματα που εμφανίζονται σε αυτή.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, που είτε λόγω ειδικότερου επιστημονικού-ερευνητικού ενδιαφέροντος, είτε λόγω ενασχόλησης στη πράξη, με την ιδιότητα π.χ. του δικηγόρου ή του δικαστικού λειτουργού, έρχονται αντιμέτωποι με υποθέσεις αποζημίωσης για μη εκπλήρωση της σύμβασης και επιθυμούν, ως εκ τούτου, να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα για τις επίκαιρες νομοθετικές, νομολογιακές και εν γένει επιστημονικές εξελίξεις στον οικείο κλάδο και για τα σημαντικότερα ερμηνευτικά ζητήματα που εμφανίζονται σ’ αυτόν.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όσοι έχουν ολοκληρώσει το βασικό κύκλο σπουδών και εντάσσονται στις παραπάνω αναφερόμενες κατηγορίες αποδεκτών του προγράμματος.

  Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται:

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

  Επιθυμητή η πρόσβαση σε μικρόφωνο και κάμερα υπολογιστή.

  Κατά την επιλογή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η ελληνική.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

  Το σεμινάριο περιλαμβάνει 11 εισηγήσεις –σε κάθε μία από τις οποίες παρουσιάζονται συστηματικά οι ισχύουσες διατάξεις και η αντίστοιχη νομολογία και νομική θεωρία– και διαρθρώνεται στις κάτωθι θεματικές:

  • Αποζημίωση επί πλάνης, απάτης και απειλής
  • Αποζημίωση για μη εκπλήρωση αμφοτεροβαρούς σύμβασης
  • Σώρευση υπαναχώρησης με αποζημίωση, καταπεσούσα ποινή ή κατ’ αποκοπήν αποζημίωση
  • Αποζημίωση για πραγματικά ελαττώματα στο δίκαιο της πώλησης και της σύμβασης έργου
  • Αποζημίωση λόγω καταγγελίας μιας σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής ή franchising
  • Αποζημίωση λόγω μη προσήκουσας παροχής επενδυτικών συμβουλών
  • Αποζημίωση λόγω μη προσήκουσας διοίκησης ανώνυμης εταιρίας
  • Αποζημίωση για μη εκπλήρωση της σύμβασης λόγω πτώχευσης
  • Συμβάσεις/«άδειες» εκμετάλλευσης άυλων αγαθών: αποζημίωση για παραβιάσεις ενοχικών υποχρεώσεων που συνιστούν και προσβολή των αντίστοιχων -απόλυτων και αποκλειστικών- δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
  • Αποζημίωση για μη εκπλήρωση της σύμβασης στα δημόσια έργα
  • Ζητήματα δικονομικού δικαίου επί αγωγών αποζημίωσης

   

  Συνημμένα αρχεία:

  Αναλυτικό Πρόγραμμα του σεμιναρίου

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στους συμμετέχοντες θα προετοιμαστεί και θα δοθεί ηλεκτρονικά (λόγω της έκτασής του):

  1. εκτεταμένος φάκελος εκπαιδευτικού υλικού, που θα περιλαμβάνει τις παρουσιάσεις των εισηγητών,
  2. πίνακας νομοθεσίας,
  3. πίνακας νομολογίας,
  4. πίνακας βιβλιογραφίας

  σχετικά με τα θέματα που θα αναπτυχθούν.

 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες:

  • Θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.
  • Αν επιθυμούν να τους χορηγηθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης ECTS, θα πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία και την εξέταση, η οποία θα λάβει χώρα διαδικτυακά.
  • Θα πρέπει να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι την έναρξη του προγράμματος.

   

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, 1 πιστωτικής μονάδας (1 ECTS), το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να αποστέλλουν τα μηνύματά τους στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: anti-corruption@law.auth.gr.

   

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

/ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ποσό διδάκτρων ανέρχεται σε 100€ ανά εκπαιδευόμενη/ο.

Ειδικώς για ασκούμενες/ους δικηγόρους το ποσό διδάκτρων είναι 70€, ενώ το ποσό διδάκτρων ανά εκπαιδευόμενη/ο που αναλαμβάνεται από νομικά πρόσωπα είναι 130€.

 

Οι αιτούσες/αιτούντες, εφόσον επιλεγούν, θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα πρέπει να καταβληθούν τα δίδακτρα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο