Search
Close this search box.

Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics) με έμφαση στη λήψη διοικητικών αποφάσεων με χρήση Η/Υ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2022-04-03 - 2022-06-30 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ECTS:
5
Δίδακτρα:
380€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Αλέξανδρος Διαμαντίδης
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
03-04-2022

Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics) με έμφαση στη λήψη διοικητικών αποφάσεων με χρήση Η/Υ

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

03-04-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics) με έμφαση στη λήψη διοικητικών αποφάσεων με χρήση Η/Υ», διάρκειας 80 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί και θα υλοποιηθεί με σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κύριος Αλέξανδρος Διαμαντίδης, Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, ο οποίος έχει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία μαθημάτων Επιχειρησιακής Έρευνας και Ποσοτικών μεθόδων στη διοίκηση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Ο κύριος Διαμαντίδης, έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια του γνωστικού αντικειμένου της Επιχειρησιακής Έρευνας και παράλληλα είναι κριτής  (reviewer) σε πολλά έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει επιμεληθεί ενός βιβλίου Επιχειρησιακής Έρευνας και έχει επίσης διδάξει επί σειρά ετών στο ΕΑΠ σε θεματικές ενότητες σχετικές με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει επιβλέψει πάνω από 120 μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και είναι Διευθυντής του Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν εκτός από τον κύριο  Διαμαντίδη (70 ώρες διδασκαλίας) και ο κύριος  Παναγιώτης Γκορέζης (10 ώρες διδασκαλίας), Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ. Ο κύριος Γκορέζης διδάσκει διοίκηση, διοίκηση ανθρώπινων πόρων, οργανωσιακή συμπεριφορά και διοίκηση ταλέντου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Επιπρόσθετα, τα άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε αρκετά ακαδημαϊκά περιοδικά όπως είναι το Journal of Occupational and Organizational Psychology, Human Performance, The International Journal of Human Resource Management, Journal of Advanced Nursing, Management Decision, Leadership and Organization Development Journal. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ηγεσία, στις σύγχρονες πρακτικές διοίκησης ανθρώπινων πόρων, στις διαπροσωπικές σχέσεις στον εργασιακό χώρο, στην ψυχολογική ενδυνάμωση και στο εργασιακό χιούμορ. Τέλος, είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής (Editorial Board) στο περιοδικό Europe’s Journal of Psychology.

   

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  Το πρόγραμμα έχει στόχο να προετοιμάσει άτομα τα οποία να μπορούν να συνδυάζουν με τον καλύτερο τρόπο γνώσεις στη διοίκηση επιχειρήσεων, τεχνικές ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων και αναλυτικά εργαλεία βασισμένα στη στατιστική και επιχειρησιακή έρευνα με σκοπό τη βέλτιστη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.  Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα θα παρουσιάσει με τρόπο απλό και κατανοητό ορισμένα από τα σημαντικότερα  προβλήματα  που  αντιμετωπίζει η σύγχρονη επιχείρηση, παρουσιάζοντας αρχικά το θεωρητικό υπόβαθρο και στη συνέχεια  απλές μεθόδους επίλυσης επιχειρησιακών και διοικητικών προβλημάτων με χρήση του εύχρηστου λογισμικού πακέτου Excel. Θα αξιοποιηθεί το δωρεάν λογισμικό πακέτο Excel που διευκολύνει την επίλυση εξειδικευμένων  προβλημάτων των επιχειρήσεων με στόχο την λήψη της βέλτιστης απόφασης.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Οι βασικές δεξιότητες που θα αποκτηθούν είναι οι εξής:

  1. Η/Ο καταρτιζόμενη/ος θα είναι σε θέση να κατανοήσει τα βασικά προβλήματα των επιχειρήσεων.
  2. Θα είναι σε θέση να μοντελοποιήσει τα προβλήματα των επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες μεθόδους στατιστικής και επιχειρησιακής έρευνας.
  3. Θα  είναι σε θέση να προτείνει λύσεις στα προβλήματα εφαρμόζοντας τις κατάλληλες τεχνικές στατιστικής και επιχειρησιακής έρευνας με χρήση του λογισμικού excel.
 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες/ους όσες/ους επιθυμούν να γίνουν ανταγωνιστικές/οί και αποτελεσματικές/οί ως προς την εξεύρεση εργασίας, καθώς και στις/στους εργαζόμενες/ους που επιδιώκουν την ιεραρχική ανέλιξη εντός του οργανισμού στον οποίο εργάζονται. Απευθύνεται σε απόφοιτες/ους Λυκείου αλλά και πτυχιούχες/ους που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με σύγχρονα θέματα διοίκησης.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν: Απόφοιτες/οι Λυκείου, Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

  Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

  Για την επιλογή των εκπαιδευόμενων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης. Θα υπάρξουν διαλέξεις σύγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης (50%) με χρήση του λογισμικού zoom και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας (50%) με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας , e-learning του ΑΠΘ.

  Για κάθε μία από τις ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης οι εκπαιδευόμενες/-οι θα παρακολουθούν βιντεοδιαλέξεις και θα συμμετάσχουν σε ασκήσεις, ενώ μέσω της σχετικής πλατφόρμας, εξασφαλίζεται η διαρκής πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και τη βιβλιογραφία.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 θεματικές ενότητες.

  Αναλυτική περιγραφή κάθε ενότητας παρουσιάζεται Εδώ

   

  Συνημμένα αρχεία:

  ΔΟΜΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ1

  Εδώ-5

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Εκπαιδευτικό υλικό (βιντεoδιαλέξεις, παρουσιάσεις power point, σημειώσεις, βιβλιογραφία)
  2. Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες 5,0 μονάδες ECTS  ή
  3. Βεβαίωση συμμετοχής
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης. Επίσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση κάθε ενότητας (η οποία περιλαμβάνει επίλυση ασκήσεων ή απάντηση σε quiz ερωτήσεων) και να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων 3 εβδομάδες πριν τη λήξη του προγράμματος

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με τον  κύριο Αλέξανδρο Διαμαντίδη στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  e-mail: adiama@econ.auth.gr

  τηλ. 2310996446

   

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος του προγράμματος είναι 380 € τα οποία μπορούν να καταβληθούν σε 2 ισόποσες δόσεις.

Οι ημερομηνίες καταβολής των δόσεων θα ανακοινωθούν σε μελλοντικό χρόνο.

Τραπεζικός λογαριασμός:  Oι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες, εφόσον επιλεγούν, θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού ΕΛΚΕ, στον οποίο θα πρέπει να καταβληθούν τα δίδακτρα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο