Search
Close this search box.

Εκπαίδευση για την Ένταξη 2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2022-12-17 - 2023-08-31 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Μικτή μέθοδος διδασκαλίας

ECTS:
17
Δίδακτρα:
ΔΩΡΕΑΝ
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Δέσποινα Παπαδοπούλου
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
30-12-2022

Εκπαίδευση για την Ένταξη 2

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

30-12-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Εκπαίδευση για την Ένταξη» διάρκειας 418 ωρών, το οποίο διεξάγεται από τον Δεκέμβριο 2022 μέχρι τον Αύγουστο 2023 και υλοποιείται με φυσική παρουσία και εξ αποστάσεως, με τη μέθοδο της σύγχρονης και της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Οι διά ζώσης συναντήσεις πραγματοποιούνται στο παλιό κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. Για την ασύγχρονη εκπαίδευση χρησιμοποιείται πλατφόρμα moodle κατασκευασμένη από τη UNICEF ενώ για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση χρησιμοποιείται το λογισμικό Zoom.

  Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Δέσποινα Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ, η οποία ειδικεύεται σε ζητήματα δι/πολύγλωσσης ανάπτυξης και επεξεργασίας αλλά και σε ζητήματα κατάκτησης και διδασκαλίας μιας γλώσσας ως δεύτερης. Η Δέσποινα Παπαδοπούλου έχει εργαστεί σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων, ευρωπαϊκών και εγχώριων, για την δι/πολυγλωσσία και τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, ενώ έχει δημοσιεύσει σε έγκριτα περιοδικά σειρά άρθρων σχετικών με τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν μέλη του διδακτικού προσωπικού του ΑΠΘ (μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ), στελέχη της εκπαίδευσης (Συντονίστριες Εκπαίδευσης Προσφύγων, Συντονιστές/Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου) με πλούσιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και πολυετή εμπειρία σε ζητήματα που αφορούν τη σχολική κοινότητα, νέοι/ες ερευνητές/ερευνήτριες αλλά και ειδικοί σε νομικά και άλλα ζητήματα.

   

  Υποβολή αίτησης

  Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε αυτό τον σύνδεσμο:

   

  https://www.teach4integration.gr/aitisi-2022/

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  Το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Ένταξη» είναι ένα δωρεάν και μοριοδοτούμενο πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης που εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο. Πρόκειται για μια συνεργασία του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπό την εποπτεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το πρόγραμμα εντάσσεται στην Πρωτοβουλία «Όλα τα Παιδιά στο σχολείο», ένα τριετές πρόγραμμα που αναπτύσσεται σε συνεργασία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να επιμορφώσει τους/τις εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο, προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε ποιοτική, συμπεριληπτική εκπαίδευση.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες αναμένεται:

  • να εξοικειωθούν με τα νομικά ζητήματα που αφορούν τους/τις πρόσφυγες στην Ελλάδα
  • να γνωρίζουν τι ορίζει η βασική νομοθεσία για την εγγραφή και τη φοίτηση αιτούντων άσυλο/ μαθητ(ρι)ών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο στα ελληνικά σχολεία
  • να κατανοούν τις ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της ένταξης μαθητ(ρι)ών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο
  • να σχεδιάζουν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την ένταξη των μαθητ(ρι)ών αυτών στη σχολική κοινότητα
  • να αντιληφθούν την ανάγκη υιοθέτησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης
  • να εξοικειωθούν με τις έννοιες και τους τύπους της διγλωσσίας και της πολυγλωσσίας
  • να εξοικειωθούν με σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της γραμματικής και του λεξιλογίου στη δεύτερη γλώσσα
  • να εξοικειωθούν με γλωσσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά μαθητ(ρι)ών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο
  • να εξοικειωθούν με τη χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
  • να εξοικειωθούν με ζητήματα διγλωσσίας και ειδικής αγωγής
 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και στελέχη της εκπαίδευσης που εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο. Είναι επίσης ανοικτό σε εκπαιδευτικούς γενικά και σε αποφοίτους σχετικών σχολών.

 • Κριτήρια επιλογής

  Όσον αφορά την επιλογή των υποψηφίων, παρουσιάζονται παρακάτω οι ομάδες με σειρά προτεραιότητας:

  • εκπαιδευτικοί σε Τάξεις Υποδοχής και ΔΥΕΠ
  • εκπαιδευτικοί σε μικτές τάξεις όπου φοιτούν παιδιά με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο
  • διευθυντές/ριες σχολικών μονάδων όπου φοιτούν παιδιά με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο
  • Συντονιστές/ριες Εκπαίδευσης Προσφύγων
  • εκπαιδευτικοί της μη τυπικής εκπαίδευσης
  • Συντονιστές/ριες Εκπαιδευτικού Έργου
  • Άλλες ομάδες υποψηφίων

  Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 418 ώρες επιμόρφωσης, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

  • 90 σύγχρονη επιμόρφωση
  • 42 με φυσική παρουσία
  • 48 εξ αποστάσεως (μέσω Zoom)
  • 328 ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση (μέσω πλατφόρμας moodle)

  Η σύγχρονη επιμόρφωση περιλαμβάνει 90 ώρες σύγχρονων συναντήσεων επιμορφωτ(ρι)ών και επιμορφούμενων. Οι 328 ώρες ασύγχρονης επιμόρφωσης αφορούν (α) τη μελέτη σχετικού αναρτημένου υλικού και (β) την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

  Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι οι εξής:

  • Νομικό καθεστώς των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα (2 ώρες σύγχρονης και 2 ασύγχρονης)
  • Ελληνική Νομοθεσία για την εισαγωγή πολιτών τρίτων χωρών στο εκπαιδευτικό σύστημα και ο ρόλος των ΣΕΠ (5 ώρες σύγχρονης και 2 ασύγχρονης)
  •  Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της ένταξης μεταναστών και προσφύγων (6 ώρες σύγχρονης και 20 ασύγχρονης)
  •  Ενισχύοντας το κλίμα αποδοχής στο σχολείο: ερευνητικές και αναστοχαστικές προσεγγίσεις (8 ώρες σύγχρονης και 32 ασύγχρονης)
  • Διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση (8 ώρες σύγχρονης και 32 ασύγχρονης)
  • Πολυγλωσσία: Βασικές έννοιες και αρχές (2 ώρες σύγχρονης και 8 ασύγχρονης)
  • Γλωσσικό υπόβαθρο μαθητ(ρι)ών με μεταναστευτική και προσφυγική βιογραφία (6 ώρες σύγχρονης και 12 ασύγχρονης)
  • Πολυγλωσσική προσέγγιση στη διδασκαλία (5 ώρες σύγχρονης και 52 ασύγχρονης)
  • Γλωσσική βιογραφία και πολυγλωσσική εκπαίδευση (6 ώρες σύγχρονης και 24 ασύγχρονης)
  • Πολιτιστικός & Θρησκευτικός Γραμματισμός (2 ώρες σύγχρονης και 2 ασύγχρονης)
  • Βιωματική και ψυχοδραματική προσέγγιση του πολιτισμικού υπόβαθρου των μαθητ(ρι)ών προσφύγων και μεταναστ(ρι)ών (5 ώρες σύγχρονης και 2 ασύγχρονης)
  • Διδασκαλία Γραμματικής και Λεξιλογίου (9 ώρες σύγχρονης και 36 ασύγχρονης)
  • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (8 ώρες σύγχρονης και 32 ασύγχρονης)
  • Συνδυαστικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας (4 ώρες σύγχρονης και 16 ασύγχρονης)
  • Εκπαιδευτική τεχνολογία και γλωσσική διδασκαλία (4 ώρες σύγχρονης και 16 ασύγχρονης)
  • Δεδομένα από μαθητές για μαθητές (4 ώρες σύγχρονης και 16 ασύγχρονης)
  • Διγλωσσία και μαθησιακές δυσκολίες (6 ώρες σύγχρονης και 24 ασύγχρονης)

  Το σύνολο των παρεχόμενων ECTS είναι 17.

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  • Πρόσβαση σε πλατφόρμα moodle
  • Εκπαιδευτικό υλικό
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

  • έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% των σύγχρονων συναντήσεων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20 % των προβλεπόμενων ωρών σύγχρονης εκπαίδευσης.
  • να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία όλες τις δραστηριότητες: κουίζ και εργασίες.

   

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με την ομάδα διοικητικής υποστήριξης στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: t4i_trainees@lit.auth.gr

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο