Search
Close this search box.

Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές δυσκολίες 6ος

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2022-10-03 - 2023-06-26 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ECTS:
16,5
Δίδακτρα:
250 € * υπάρχει εκπτωτική πολιτική
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Σουζάνα Παντελιάδου
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
20-10-2022

Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές δυσκολίες 6ος

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

20-10-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό μοριοδοτούμενο πρόγραμμα  με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές δυσκολίες», διάρκειας 450 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί και θα υλοποιηθεί με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας elearning.auth.gr.

  Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κ. Σουζάνα Παντελιάδου, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Μαθησιακών Δυσκολιών στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η κ. Σουζάνα Παντελιάδου έκανε τις προπτυχιακές σπουδές της στην Ελλάδα και ειδικεύθηκε στις Μαθησιακές Δυσκολίες στις ΗΠΑ, όπου και εργάσθηκε ως ερευνήτρια. Στην Ελλάδα διδάσκει στο πανεπιστήμιο από το 1991 και έχει ολοκληρώσει μεγάλο αριθμό χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την ανίχνευση, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και ειδικότερα της δυσλεξίας. Ακόμη, η έρευνα και το έργο της εστιάζουν στην υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα στην τάξη, στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της γενικής και ειδικής αγωγής, είναι συγγραφέας σε πολλά σχετικά βιβλία και έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Το ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο της έχει σημαντική διεθνή αναγνώριση.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο απολύτως συναφές με την Ειδική Αγωγή και τις Μαθησιακές Δυσκολίες και ειδικοί επιστήμονες με διδακτορικές σπουδές συναφείς με τον τομέα των Μαθησιακών Δυσκολιών.

   

  Αναγνώριση και Μοριοδότηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

  Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58, ιι ) 2 μονάδες

  Ένταξη στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58)

  Μοριοδότηση για τον διορισμό εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 57, ιι) 2 μονάδες

  Μοριοδότηση για διορισμό μελών ΕΒΠ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 60 ) 2 μονάδες

  Μοριοδότηση στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (N.4823/2021, ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021 , Άρθρο 33, παρ. 2) 1 μονάδα

   

   

  Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

  Κανονική εγγραφή: 250 ευρώ (πληρωτέο σε δύο δόσεις)

  Εγγραφή ανέργων/πολυτέκνων/ειδικών κατηγοριών: 230 ευρώ (πληρωτέο σε δύο δόσεις)

  Προεξόφληση: 230 ευρώ

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε εναλλακτικά να αποστείλετε στο e-mail nikoletaspenda@gmail.com

  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

  2. Τίτλοι σπουδών

  Σε περίπτωση που δε συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή/και ακύρωσής του.

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  Στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στις βασικές έννοιες της ειδικής αγωγής και των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (ΕΜΔ). Ειδικότερα, οι συμμετέχουσες/οντες μετά το πέρας της επιμόρφωσης:

  • θα κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και τις κατηγορίες της ειδικής αγωγής,
  • θα κατανοήσουν τη συγκρότηση της έννοιας και της κατηγορίας των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δυσκολίες διαφοροποιούνται από την σχολική αποτυχία,
  • θα κατανοήσουν τη διαδικασία διάγνωσης των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και θα εξοικειωθούν με την αξιοποίηση κατάλληλων διαδικασιών και εργαλείων αξιολόγησης,
  • θα έρθουν σε επαφή με κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για εφαρμογή είτε στο πλαίσιο της γενικής τάξης είτε στο πλαίσιο των τμημάτων ένταξης και της ατομικής διδασκαλίας.
 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/οντες θα μπορούν:

  • να αναφέρουν τα βασικά μαθησιακά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά για τις βασικές διαγνωστικές κατηγορίες στην ειδική αγωγή,
  • να διακρίνουν τα βασικά συστατικά στοιχεία κάθε διαγνωστικής προσέγγισης στις ΕΜΔ,
  • να χρησιμοποιούν σταθμισμένες ή άτυπες δοκιμασίες αξιολόγησης της ανάγνωσης,
  • να αξιοποιούν την μεθοδολογία ανάλυσης λαθών στην παραγωγή γραπτού λόγου,
  • να αξιολογούν τις δυσκολίες στα μαθηματικά και να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα εργαλεία αξιολόγησης,
  • να μπορούν να διαβαθμίζουν το επίπεδο δυσκολίας των δραστηριοτήτων φωνολογικής επίγνωσης ανάλογα με τις ανάγκες της/του κάθε μαθήτρια/μαθητή,
  • να εντάσσουν στη διδασκαλία τους τις αποτελεσματικότερες στρατηγικές διδασκαλίας της ευχέρειας και κατανόησης και να αναπτύσσουν κατάλληλο υλικό,
  • να εντάσσουν στη διδασκαλία τους τις αποτελεσματικότερες τεχνικές διδασκαλίας της ορθογραφίας και της διδασκαλίας της παραγωγής γραπτού λόγου,
  • να εφαρμόζουν τα στάδια μιας επιτυχημένης διδασκαλίας για τα μαθηματικά,
  • να  χρησιμοποιούν εκπαιδευτικά λογισμικά που έχουν αναπτυχθεί με στόχο την υποστήριξη των μαθητριών/τών με Μαθησιακές Δυσκολίες.
 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως:

  1. σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

  2. σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής,

  3. σε ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές

  4. σε στελέχη εκπαίδευσης (συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές),

  5. σε καθηγήτριες και καθηγητές ξένων γλωσσών

  6. σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται:

  ► Πρόσβαση στο Διαδίκτυο,

  ► Κατοχή προσωπικού e-mail,

  ► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία αξιοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-learning, στην οποία αναρτώνται βιντεοσκοπημένες διαλέξεις (videos webinar), ηχητικές δημοσιεύσεις (podcasts), υλικό προς μελέτη (ebook, άρθρα κλπ), δραστηριότητες εμπέδωσης, μελέτες περίπτωσης και σύντομα κουίζ.

  Ακόμη, προβλέπεται η λειτουργία forum για την ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων, για την ανταλλαγή ιδεών, επίλυση αποριών και την ενεργητική συμμετοχή στο πρόγραμμα.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Το πρόγραμμα δομείται σε τρεις ευρύτερες θεματικές:

  Θεματική 1: Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες: Περιεχόμενο και Χαρακτηριστικά (150 ώρες)

  • Θεμελιώδη ζητήματα ειδικής αγωγής
  • Θεωρητικές προσεγγίσεις των μαθησιακών δυσκολιών
  • Χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες
  • Αιτιολογία των μαθησιακών δυσκολιών
  • Προβλήματα σχολικής μάθησης
  • Σχέση μαθησιακών δυσκολιών και ΔΕΠ-Υ
  • Διγλωσσία και δυσλεξία
  • Η δυσλεξία στην ενήλικη ζωή

  Θεματική 2: Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες: Διάγνωση και αξιολόγηση (150 ώρες)

  • Βασικές έννοιες διάγνωσης των μαθησιακών δυσκολιών
  • Διαγνωστική αξιολόγηση, έγκαιρη ανίχνευση, διδακτική αξιολόγηση
  • Αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων
  • Αξιολόγηση αναγνωστικής επίδοσης
  • Αξιολόγηση ορθογραφίας και παραγωγής λόγου
  • Αξιολόγηση επίδοσης στα μαθηματικά

  Θεματική 3: Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες: Αποτελεσματικές Διδακτικές πρακτικές (150 ώρες)

  • Καλές πρακτικές – επιστημονική τεκμηρίωση
  • Αναγνωστική ευχέρεια και κατανόηση
  • Ορθογραφία και Παραγωγή γραπτού λόγου
  • Φωνολογική Επίγνωση και Αποκωδικοποίηση
  • Ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων
  • Χρήση τεχνολογίας

   

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στους συμμετέχουσες/οντες παρέχονται:

  • ebooks
  • παρουσιάσεις PowerPoint
  • μελέτες περίπτωσης
  • πρότυπα διαγνωστικών αξιολογήσεων
  • πρωτόκολλα αξιολόγησης
  • Videos
  • βιντεοσκοπημένες διαλέξεις (videos webinar)
  • ηχητικές δημοσιεύσεις (Podcasts)
  • άρθρα
  • προτεινόμενη βιβλιογραφία, εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και λογισμικά
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/οντες θα πρέπει:

  Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων στις οποίες περιλαμβάνεται μελέτη υλικού (άρθρο, κεφάλαιο από ebook κλπ), powerpoint, καθώς και η παρακολούθηση σύντομων βίντεο και podcasts.

  Β) να έχουν ολοκληρώσει σύντομες δραστηριότητες (π.χ. αναστοχασμός πάνω σε κάποιο βίντεο ή άρθρο σε 1-2 παραγράφους, μελέτη περίπτωσης κλπ) ή/και quiz (συνήθως 5-10 ερωτήσεις Σ/Λ ή πολλαπλής επιλογής). Δεν υπάρχουν τελικές εξετάσεις ή τελική εργασία.

  Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος.

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/οντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος.

  Στις/στους συμμετέχουσες/οντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με την επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος καθ. Σουζάνα Παντελιάδου (spadeli@edlit.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας 2310-997204 καθώς και με τη συνεργάτιδα του προγράμματος, κ. Νικολέτα Σπένδα στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: email:  nikoletaspenda@gmail.com  και τηλεφωνικά στο: 6977424976 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

   

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο