Search
Close this search box.

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών (11ος κύκλος)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2022-11-04 - 2022-11-27 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Μικτή μέθοδος διδασκαλίας

ECTS:
6
Δίδακτρα:
300 €
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Θωμάς Μεταξάς
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
04-11-2022

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών (11ος κύκλος)

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

04-11-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών (11ος κύκλος)”, διάρκειας 48 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 4 Νοεμβρίου έως και 27 Νοεμβρίου 2022 και θα υλοποιηθεί με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της πλατφόρμας Zoom Meeting και διά ζώσης, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες λόγω της πανδημίας Covid-19).

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Θωμάς Μεταξάς, καθηγητής Α΄ Βαθμίδας του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ.

  Ο κ. Θωμάς Μεταξάς είναι Καθηγητής Εργομετρίας – Ποδοσφαίρου στο ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Είναι κάτοχος διπλώματος προπονητικής ποδοσφαίρου UEFA PRO και εκπαιδευτής προπονητών ΕΠΟ/UEFA. Διετέλεσε για περισσότερα από 25 χρόνια προπονητής ποδοσφαίρου σε όλα τα επίπεδα. Συμμετέχει ως υπεύθυνος μαθημάτων σε μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και καθοδηγεί σημαντικό αριθμό διδακτορικών διατριβών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 100 εργασίες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά με σημαντικό αριθμό αναγνωρισιμότητας (περισσότερες από 1600 ετεροαναφορές και h index-16), ενώ είναι κριτής εργασιών σε περισσότερα από 30 διεθνή περιοδικά με πολύ υψηλό Impact Factor.

   

   

   

  Κόστος συμμετοχής

  Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 300 € (πληρωτέο εφάπαξ ή σε δύο ισόποσες δόσεις οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως: η καταβολή της 1ης δόσης συνοδεύεται ταυτόχρονα με την αίτηση εισδοχής στο πρόγραμμα, και η ολοκλήρωση της πληρωμής γίνεται με την καταβολή της 2ης δόσης (τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την έναρξη του προγράμματος).

  Η καταβολή των δόσεων θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) της τράπεζας Πειραιώς:

  Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού: 5202-057157-381

  IBAN: GR9401722020005202057157381

  Αιτιολογία: 74431  και ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ συμμετέχοντος

  Μόλις γίνει η κατάθεση, θα πρέπει να προσκομίσετε τα καταθετήρια στη γραμματεία του προγράμματος ηλεκτρονικά στο email: liab@phed.auth.gr.

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε εναλλακτικά να αποστείλετε στο e-mail: tommet@phed.auth.gr

  1.      Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

  2.      Τίτλοι σπουδών – Διπλώματα

  Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  Στόχος του προγράμματος είναι η εκμάθηση βασικών επιστημονικών εργαλείων και σύγχρονων μεθόδων βιντεοανάλυσης της απόδοσης elite, ερασιτεχνών και ποδοσφαιριστών αναπτυξιακών ηλικιών. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει εξειδίκευση στη χρήση των νέων τεχνολογιών, την κατανόηση και το διάβασμα του παιχνιδιού της ομάδας σου και των αντιπάλων, καθώς και στην ανίχνευση (scouting) ποδοσφαιριστών. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η γνώση και η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών της ανάλυσης της ποδοσφαιρικής απόδοσης, η ερμηνεία της καταγραφής των reports αγώνων και ο προπονητικός σχεδιασμός για τη βελτίωση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών σε ατομικό, υποομαδικό και ομαδικό επίπεδο. Η επιμόρφωση αυτή παρέχει ένα συνεκτικό, σύγχρονο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών που αντανακλά τις ανάγκες της ποδοσφαιρικής βιομηχανίας με σκοπό να υποστηρίξει τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη όσων εργάζονται στο ποδόσφαιρο, ή σ’ ένα στενά συνδεδεμένο τομέα της ανάλυσης της ποδοσφαιρικής προπόνησης και του αγώνα.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γνώση και την κατανόηση της ανάλυσης ποδοσφαίρου για να αντιμετωπίσουν συστηματικά τα προβλήματα και να μεταφέρουν με σαφήνεια τα συμπεράσματά τους. Η εφαρμοσμένη ανάλυση θα επιτρέψει να κατανοήσετε θεμελιώδεις αρχές της ανάλυσης ποδοσφαιρικών αγώνων. Η αλληλεπίδραση της θεωρίας με την πράξη θα επιφέρει σημαντικές γνώσεις, ενώ και η κατανόηση στατιστικών και δεδομένων μέσω ανταλλαγής απόψεων και συζήτησης θα συνεισφέρει σημαντικά σε θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. Επιπλέον, θα μάθετε τι απαιτεί ένας φορέας από έναν αναλυτή ποδοσφαίρου για να λειτουργήσει αποτελεσματικά και με ασφάλεια σε διάφορες καταστάσεις, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες και προσδιορίζοντας ποιες θεωρίες είναι οι πλέον εφαρμόσιμες όταν εργάζεστε σε ένα συγκεκριμένο εφαρμοσμένο πλαίσιο ανάλυσης επιδόσεων. Τέλος, θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τα σύγχρονα προγράμματα ανάλυσης, να ενσωματώνετε τη θεωρία με την πρακτική και στη συνέχεια να παρέχετε ανάλυση της απόδοσης στο πλαίσιο της ποδοσφαιρικής προπόνησης και του αγώνα.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Θετικών Επιστημών, Παιδαγωγικών και Πολυτεχνικών Σχολών, αποφοίτων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και ΙΕΚ, καθώς και σε Προπονητές Ποδοσφαίρου όλων των επιπέδων.

 • Κριτήρια επιλογής

  Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
  • Τίτλοι σπουδών – Διπλώματα

  Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

  ►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

  ► Κατοχή προσωπικού e-mail

  ► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

  Η επιλογή θα γίνει βάση σειράς προτεραιότητας με την ταυτόχρονη καταβολή της 1ης δόσης του προγράμματος.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 48 διδακτικές ώρες και πραγματοποιείται και διά ζώσης και εξ αποστάσεως. Το πρόγραμμα διακρίνεται σε μια ενότητα θεωρητικών διαλέξεων (32 ώρες) και στην ενότητα της παρουσίασης της πρακτικής εφαρμογής (16 ώρες).

  Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15.00 – 21.00

  Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09.00 – 14.00 & 15.00 – 21.00

  Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09.00 – 16.00

  Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14.00 – 21.00

  Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 09.00 – 14.00 & 15.00 – 21.00

  Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09.00 – 15.00

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Η συμβολή της διά βίου επιμόρφωσης/εξειδίκευσης στην εξελισσόμενη αγορά εργασίας
  Εισαγωγή στα δεδομένα ανάλυσης της απόδοσης στο ποδόσφαιρο
  Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του αναλυτή αγώνων ποδοσφαίρου στο προπονητικό team
  Θεωρητική προσέγγιση ανάλυσης παιχνιδιού – Σύνδεση με την πρακτική εφαρμογή
  Μέθοδοι παρατήρησης – Στατιστική ανάλυση επεξεργασίας δεδομένων αγώνων ποδοσφαίρου
  Στατιστική ανάλυση ποιοτικών τεχνικο-τακτικών χαρακτηριστικών
  Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στο σύγχρονο ποδόσφαιρο
  Νεότερα δεδομένα ανάλυσης της απόδοσης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο
  Σχεδιαστικά προγράμματα – Λογισμικά προγράμματα ανάλυσης αγώνων ποδοσφαίρου
  Τεχνικές σύγχρονου scouting ποδοσφαιριστών – Ανίχνευση (Scouting) ποδοσφαιριστών
  Ατομική ανάλυση της ποδοσφαιρικής απόδοσης και του προφίλ αγωνιστικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού

  Ανάλυση της απόδοσης του ΤΦ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο
  Αναλύσεις αγώνων ποδοσφαίρου με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών
  Παρουσίαση εφαρμογών νέων τεχνολογιών για την ανάλυση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών με τη χρήση GPS monitoring – Μια ολιστική προσέγγιση – Εφαρμογή στην πράξη
  Παρουσίαση πλατφόρμας HUDL / WYSCOUT
  Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα ποδοσφαιριστή της ομάδας σου
  Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα γραμμής της ομάδας σου
  Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα της ομάδας σου
  Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα αντίπαλης ομάδας

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1.      πρόσβαση στο elearning του μαθήματος

  2.      ηλεκτρονικό υλικό από τις παρουσιάσεις όλων των διαλέξεων συμπεριλαμβανομένων και των πρωτοκόλλων αξιολόγησης.

  3.      πρόσβαση στη διεθνή βιβλιογραφία και στις βάσεις δεδομένων με χορήγηση κωδικών από το ΚΗΔ του ΑΠΘ κατά τη χρονική διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος, καθώς και μετά το πέρας, έως την έναρξη του επόμενου κύκλου.

  4.      ηλεκτρονικά συγγράμματα

  5.      βιβλιογραφία

 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

  Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση αξιολόγησης των παρακάτω:

  Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα ποδοσφαιριστή της ομάδας σου
  Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα της ομάδας σου
  Παρουσίαση προγράμματος ανάλυσης αγώνα αντίπαλης ομάδας

  Η τελική αξιολόγηση θα γίνει με πρωτόκολλα ανάλυσης αγώνων (θεωρητική προσέγγιση – βιντεοανάλυση) και παρουσίαση της εφαρμογής ανάλυσης παιχνιδιού.

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν, αλλά δεν ολοκλήρωσαν με την τελική αξιολόγηση ή το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Προγράμματος στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 992232 & 2310 992250 και ώρες 10.00 – 14.00 τις εργάσιμες ημέρες

  κινητά τηλέφωνα επικοινωνίας 6937259322 Γραμματεία και 6944263138 Επιστημονικός υπεύθυνος

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο