Search
Close this search box.

Δημιουργικές Ψηφιακές Αφηγήσεις στην Εκπαίδευση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2022-03-12 - 2022-05-14 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ECTS:
3
Δίδακτρα:
180 €
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Ευθυμία Γιαννοπούλου
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
09-03-2022

Δημιουργικές Ψηφιακές Αφηγήσεις στην Εκπαίδευση

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

09-03-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο Δημιουργικές Ψηφιακές Αφηγήσεις στην Εκπαίδευση διάρκειας 48 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 12/3 έως 14/5 και θα υλοποιηθεί με μεθόδους σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας elearning του ΑΠΘ.  

  Το πρόγραμμα διοργανώνεται από το Εργαστήριο Αφηγηματικής Έρευνας του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ (https://www.new.enl.auth.gr/lnr/)

  Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Ευθυμία Γιαννοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αφηγηματικής Έρευνας (Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)  https://www.enl.auth.gr/instructor.asp?Id=30

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγήτριες του ΑΠΘ, μεταδιδακτορικές ερευνήτριες και μέλη της ερευνητικής ομάδας του LNR (Laboratory of Narrative Research), όλες με εξειδίκευση στο χώρο της δημιουργικής πολυμεσικής αφήγησης.

  Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

   Κόστος συμμετοχής: 180 Ευρώ.

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

   

  Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική γλώσσα) το οποίο μπορείτε να αποστείλετε εναλλακτικά στο e-mail mristani@enl.auth.gr (Μαρία Ριστάνη)

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  Το πρόγραμμα θα προσανατολιστεί κυρίως στην πρακτική και θεωρητική εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσών με είδη και εφαρμογές της ψηφιακής αφήγησης με στόχο τη δημιουργική ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική πράξη.

  Πιο συγκεκριμένα:

  στο πρώτο μέρος του προγράμματος θα αποσαφηνιστεί ο όρος «ψηφιακή αφήγηση», και θα διερευνηθούν δημιουργικοί χώροι όπως

  • η ψηφιακή λογοτεχνία και οι νέες μορφές πολυμεσικών και διαμεσικών κειμένων (hypertext fiction, network writing, twitterature, generators),
  • το ψηφιακό θέατρο και οι εφαρμογές του στην εκπαιδευτική διαδικασία,
  • η ψηφιακή ηχητική μυθοπλασία (podcasts, audio books) ως μέσο μη τυπικής μάθησης,
  • η ψηφιακή εικαστική έκφραση και οι δυνατότητες της ως εργαλείο εκπαίδευσης.

  στο δεύτερο μέρος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα εξοικειωθούν με:

  • διαθέσιμες εφαρμογές δημιουργίας, επεξεργασίας και διαμοιρασμού ψηφιακών ιστοριών, (εφαρμογές οπτικοακουστικής μετάφρασης, λογισμικά εργαλεία ανάπτυξης αφηγήσεων όπως Scratch, τεχνικές δημιουργίας βίντεο-ποίησης κ.α.) προς χρήση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον
 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες:

  • θα είναι θεωρητικά εξοικειωμένοι/ες με βασικές μορφές δημιουργικής ψηφιακής αφήγησης
  • θα μπορούν πρακτικά να χρησιμοποιούν δημιουργικά λογισμικά και εργαλεία ψηφιακής αφήγησης (π.χ. να σχεδιάζουν διδακτικά σενάρια εξ ’ολοκλήρου βασισμένα σε ψηφιακές αφηγήσεις)
  • θα έχουν κατανοήσει την ψηφιακή αφηγηματική δημιουργία ως μέσο έκφρασης, συμμετοχικής μάθησης, συνεργασίας και συν-δημιουργίας, ενεργητικής ακρόασης και ενσυναίσθησης
 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως:

  • σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (όλων των ειδικοτήτων)
  • σε απόφοιτους/ες, μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ες διδάκτορες που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν δημιουργικά την ψηφιακή αφήγηση και τις εφαρμογές της
  • στο ευρύ κοινό με ενδιαφέρον για την ψηφιακή αφήγηση στην εκπαίδευση
 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

  όλοι/όλες οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν τα παρακάτω προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

  • Καλή γνώση της Αγγλικής – επίπεδο Β2 (το πρόγραμμα διενεργείται στα ελληνικά αλλά σημαντικό μέρος του παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού είναι στην αγγλική γλώσσα)
  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Ενεργοποιημένο μικρόφωνο και κάμερα στο Zoom

   Η επιλογή των συμμετεχόντων/ουσών θα γίνει με κατάθεση και αξιολόγηση βιογραφικού σημειώματος. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το πρόγραμμα προσφέρεται εξ ολοκλήρου από απόσταση, με συνδυασμό μεθόδων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

  Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει

  • 28 ώρες σύγχρονης διδασκαλίας με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα Zoom (4 ανά θεματική ενότητα)
  • παροχή ασύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού (ασκήσεις, παραδείγματα πολυτροπικών κειμένων, οπτικοακουστικό υλικό, πρότυπα διδακτικά σενάρια κ.α.) με ανάρτηση στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα e-learning του ΑΠΘ
  • 14 ώρες σύγχρονων εξ ’αποστάσεως συναντήσεων με τις διδάσκουσες (εξατομικευμένα tutorials – 2 ώρες ανά θεματική ενότητα).

  Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με παρουσιάσεις των εκπαιδευομένων σε μία από τις θεματικές ενότητες που προηγήθηκαν (η και σε συνδυασμό), με στόχο την περαιτέρω πρακτική τους εξάσκηση.

  Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο 10:00 – 14:00

 • Πρόγραμμα Σπουδών
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. παρουσιάσεις Power Point
  2. προτεινόμενη βιβλιογραφία (άρθρα και e-books)
  3. πρόσβαση σε οπτικοακουστικά αρχεία, ψηφιακό δημιουργικό υλικό, εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και λογισμικά σχετικά με τη θεματολογία του προγράμματος

   Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

  Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση που αντιστοιχεί σε κάθε θεματική ενότητα (κατάθεση εργασιών στην πλατφόρμα e-learning του ΑΠΘ & τελική παρουσίαση)

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες/ουσες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος.

  Στους συμμετέχοντες/ουσες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Αφηγηματικής Έρευνας (https://www.new.enl.auth.gr/lnr/) ή να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με την υπεύθυνη επικοινωνίας του προγράμματος, Μαρία Ριστάνη (mristani@enl.auth.gr)

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο