Search
Close this search box.

Διατροφή και Υγιής Κύηση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2024-10-21 - 2025-01-17 ( 90 ώρες )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ECTS:
3
Δίδακτρα:
300€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Μιχάλης Χουρδάκης
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
20-10-2024

Διατροφή και Υγιής Κύηση

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

20-10-2024

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Διατροφή και Υγιής Κύηση», διάρκειας 90 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί με συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας και θα υλοποιηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-learning και Zoom Meetings.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Μιχάλης Χουρδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Διατροφολογίας-Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής, του Α.Π.Θ. Ο κος Χουρδάκης έχει επιδείξει πολυετή διδακτική και κλινική εμπειρία στον τομέα της Ιατρικής Διατροφολογίας, με σημαντική παρουσία σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια, καθώς και σημαντικό επιστημονικό συγγραφικό έργο σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, ενώ είναι ο υπεύθυνος της επιστημονικής ομάδας Nutriclab (https://nutriclab.med.auth.gr/).

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του Α.Π.Θ. και των λοιπών ΑΕΙ της χώρας, καθώς επίσης και εξειδικευμένο ακαδημαϊκό και κλινικό προσωπικό στον τομέα της ιατρικής, κλινικής διατροφής και μεθοδολογίας της ιατρικής έρευνας. Επιπλέον, οι διδάσκοντες διαθέτουν ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε τομείς όπως η μαιευτική, η εμβρυομητρική ιατρική και η γυναικολογία, μεταξύ άλλων.

  Μεταξύ της επιστημονικής ομάδας ενδεικτικά αναφέρονται οι διδάσκοντες ή/και επιβλέποντες των διαλέξεων:

  1. Αθανασιάδης Απόστολος, Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας – Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ.
  2. Δαγκλής Θεμιστοκλής, Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.
  3. Ζουρλαδάνη Αθανασία, ΕΕΠ, ΤΕΦΑΑ, ΣΕΦΑΑ, Α.Π.Θ.
  4. Μαμόπουλος Απόστολος, Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ.
  5. Μπασκίνη Μαρία, RD, MSc, PhD, Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
  6. Παπανικολάου Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ.
  7. Τσακιρίδης Ιωάννης, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Γ’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

  Έναρξη προγράμματος: 21.10.2024

  Λήξη προγράμματος: 17.01.2025

  Διάρκεια: 90 διδακτικές ώρες

  Κόστος: 300€

  Παρέχεται εκπτωτική πολιτική: Ναι

  Παρέχεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης: ΝΑΙ/3 ECTS

  Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 08.06.2024 έως 20.10.2024     

 • Στόχος του προγράμματος

  Με το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος «Διατροφή και Υγιής Κύηση» οι εκπαιδευόμενοι θα είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές αρχές διατροφής πριν και κατά τη διάρκειας της κύησης και με τη διατροφική αξιολόγηση των εγκύων. Θα έχουν λάβει πληροφορίες σχετικές με τις διατροφικές ανάγκες κατά την εγκυμοσύνη, τις εξειδικευμένες διατροφικές ανάγκες των ειδικών περιπτώσεων κύησης, όπως είναι η διπλή κύηση ή η κύηση έφηβης, καθώς επίσης και με τις συνιστώμενες διατροφικές αλλαγές λόγω των παθολογικών καταστάσεων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα διαθέτει ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις στο πεδίο της διατροφής στην κύηση και στη γονιμότητα, της διατροφικής αξιολόγησης και των κατάλληλων διατροφικών συστάσεων για τη διαχείριση νοσημάτων και καταστάσεων υγείας που προϋπάρχουν ή προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

 • Σε ποιους απευθύνεται
  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διατροφή και Υγιής Κύηση» απευθύνεται σε:

  • Επαγγελματίες υγείας (απόφοιτους ημεδαπής Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ή αλλοδαπής σχετικών τμημάτων π.χ. , Διατροφής και Διαιτολογίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Δημόσιας Υγείας, Νοσηλευτικής, κ.α.).
  • Φοιτητές επαγγελμάτων υγείας (π.χ. Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Δημόσιας Υγείας, Νοσηλευτικής, κ.α.) κατά το 2ο ή μεγαλύτερο έτος των σπουδών τους.
  • Επαγγελματίες στον τομέα του αθλητισμού με ενδιαφέρον στον προς μελέτη πληθυσμό (π.χ. γυμναστές, προπονητές, κ.α.)

   

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όσοι διαθέτουν ένα από τα παρακάτω πιστοποιητικά:

  • Αντίγραφο πτυχίου για τους αποφοίτους
  • Βεβαίωση φοίτησης σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για τους φοιτητές
  • Απολυτήριο λυκείου για άτομα χωρίς πανεπιστημιακή εκπαίδευση που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα

  Ως προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα έχουν οριστεί τα εξής:

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

  Σε περίπτωση που ο αριθμός υποψηφίων ξεπερνάει τον ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων του προγράμματος, θα δοθεί έμφαση στην συνάφεια του πτυχίου/αντικειμένου σπουδών των υποψηφίων για την τελική επιλογή.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας. Η ασύγχρονη εκπαίδευση θα υλοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning, στην οποία θα είναι αναρτημένα το εκπαιδευτικό υλικό καθώς επίσης και οι βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις των διδασκόντων. Η σύγχρονη εκπαίδευση θα υλοποιηθεί μέσω του προγράμματος Zoom Meetings και θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του μήνα Δεκεμβρίου.

 • Πρόγραμμα Σπουδών
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
  2. Βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις από τους διδάσκοντες
  3. Επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό-σημειώσεις κλινικών περιστατικών
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Α. Υποχρεώσεις Εκπαιδευομένων: 

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

  1. να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης
  2. να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την τελική εξέταση, καθώς και τα επιμέρους κουίζ αξιολόγησης μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και σύντομης ανάπτυξης (ποσοστό επιτυχίας στην τελική εξέταση και τα κουίζ=50%)
  3. να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι το τέλος του προγράμματος

  Β. Δικαιώματα Εκπαιδευομένων: 

  1. Οι εκπαιδευόμενες/οι ενημερώνονται από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΚΕΔΙΒΙΜ για κάθε είδους πληροφορία που άπτεται της λειτουργίας του Κέντρου.
  2. Οι εκπαιδευόμενες/οι υποστηρίζονται ηλεκτρονικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας από τις/ τους εκπαιδεύτριες/τές, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίλυση αποριών και την παροχή διευκρινίσεων σχετιζόμενων με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος.
  3. Οι εκπαιδευόμενες/οι έχουν δικαίωμα να αιτηθούν τη διακοπή παρακολούθησης του προγράμματος και την επιστροφή διδάκτρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.9 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ.
  4. Οι εργασίες των εκπαιδευομένων προστατεύονται κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Πιστοποιητικό

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  Τηλέφωνο: 2310 999030 & 2310 999034

  E-mail: diaviou.nutriclab.preg@med.auth.gr

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 300€. Παρέχεται η δυνατότητα εκπτωτικής πολιτικής.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 600€. Παρέχεται η δυνατότητα εκπτωτικής πολιτικής.

 • Έκπτωση 30%:
  • Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής
  • Φοιτήτριες/τές ΑΕΙ
  • Άνεργες/οι
  • Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
  • ΑμεΑ
  • Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας
  • Ομαδικές εγγραφές 8 ατόμων και άνω στο ίδιο πρόγραμμα
 • Έκπτωση 15%:
  • Απόφοιτες/οι του ΑΠΘ
  • Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ στο παρελθόν
  • Ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων και άνω στο ίδιο πρόγραμμα

Παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής του συνολικού ποσού σε δύο (2) δόσεις οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:

1) Υποψήφιος που δεν εμπίπτει σε κάποια εκπτωτική κατηγορία: 1η δόση 200€ και 2η δόση 100€
2) Υποψήφιος στην εκπτωτική κατηγορία 15%: 1η δόση 200€ και 2η δόση 55€
3) Υποψήφιος στην εκπτωτική κατηγορία 30%: 1η δόση 150€ και 2η δόση 60€

Μετάβαση στο περιεχόμενο