Search
Close this search box.

Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2.2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2022-03-14 - 2022-05-20 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ECTS:
3
Δίδακτρα:
250 €
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Θεόδωρος Αντωνιάδης
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
13-03-2022

Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2.2

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

13-03-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2.2 », διάρκειας 63 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί κατά τους μήνες Μάρτιο ως Μάιο 2022 και θα υλοποιηθεί με μεικτή εξ αποστάσεως διδασκαλία: ασύγχρονη μέσω της πλατφόρμας elearning.auth.gr και σύγχρονη μέσω της πλατφόρμας Zoom.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Θεόδωρος Αντωνιάδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ. Ανάμεσα στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα πέρα από την αρχαιογνωσία και τη μελέτη των κλασικών γλωσσών υπήρξε πάντοτε η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης/δεύτερης. Έχει συμμετάσχει με δημοσιευμένες ανακοινώσεις σε συνέδρια και έχει διδάξει την ελληνική ως ξένη/δεύτερη για περισσότερο από δέκα χρόνια σε φορείς και σε πανεπιστήμια όπως το Σχολείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ, η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και η Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης. Αποτελεί μέλος του σώματος διορθωτών των εξετάσεων Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για το επίπεδο Γ2 από το 2010 έως σήμερα.

  Στο πρόγραμμα διδάσκει επίσης η Χριστίνα Τακούδα, διδάκτορας γλωσσολογίας και μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α.Π.Θ. Διδάσκει την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα για περισσότερα από είκοσι χρόνια σε όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας, με εξειδίκευση στον ακαδημαϊκό λόγο των προχωρημένων επιπέδων. Είναι τακτική συνεργάτης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ως αξιολογήτρια στις Εξετάσεις για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας, συγγραφέας διδακτικών εγχειριδίων και μέλος ομάδων παραγωγής ψηφιακού διδακτικού υλικού για online μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και ειδικότερα για τη διδασκαλία του ακαδημαϊκού λόγου στα προχωρημένα επίπεδα ελληνομάθειας.

  Κόστος συμμετοχής

  Το κόστος του Προγράμματος είναι 250 ευρώ. Το ποσό καταβάλλεται σε μια δόση έως τις 07.03.2022.

  Το ποσό κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ. (τυχόν τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον καταθέτη) και η απόδειξη κατάθεσης της Τράπεζας αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο  e-mail: christak@smg.auth.gr

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών/ βεβαιώσεων που αποδεικνύουν επίπεδο ελληνομάθειας Γ1.

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του πρώτου κύκλου Διαδικτυακών μαθημάτων της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2.1 που προσφέρεται από το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ. Ο πρώτος κύκλος δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στον δεύτερο.

  Στόχος του προγράμματος είναι  η βελτίωση του επιπέδου γλωσσομάθειας στην ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα, ώστε οι μη φυσικοί ομιλητές της ελληνικής που διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό να προσεγγίσουν το επίπεδο των φυσικών ομιλητών ανώτερης μόρφωσης (επίπεδο Γ2 – Άριστη Γνώση σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς).

  Στους επιμέρους στόχους συγκαταλέγονται η εξάσκηση και ενίσχυση των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου) με κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις, στο πρότυπο των εξεταστικών δοκιμασιών για την Πιστοποίηση Επάρκειας Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2).

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

  • επεξεργάζονται κείμενα ακαδημαϊκού περιεχομένου προερχόμενα από πανεπιστημιακά εγχειρίδια, επιστημονικά άρθρα και άρθρα εκλαϊκευμένης επιστήμης
  •  εφαρμόζουν στρατηγικές γρήγορης ανάγνωσης και εστιασμένης ανάγνωσης σε επιμέρους σημεία του νοήματος και στάσης του/της συγγραφέα/ως
  • διακρίνουν μεταξύ γενικού και ειδικού ακαδημαϊκού λεξιλογίου (ορολογία) σε διάφορους κλάδους ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών
  • εφαρμόζουν στρατηγικές κατανόησης λεξιλογίου μέσω ετυμολογικής ανάλυσης και συμφραζομένων
  • αξιοποιούν ψηφιακούς πόρους, όπως ηλεκτρονικά λεξικά και σώματα κειμένων, προκειμένου να εντοπίζουν λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις και να τοποθετούν τα λεξικογραμματικά στοιχεία σε αυθεντικά περιβάλλοντα χρήσης
  • κατανοούν τον απαιτητικό προφορικό λόγο φυσικών ομιλητών μέσα από βίντεο και ηχητικά αρχεία συναφή με το θέμα κάθε ενότητας
  • παράγουν σύνθετο γραπτό λόγο σε κειμενικά είδη που εξετάζονται στο προχωρημένο επίπεδο, όπως άρθρο έκφρασης γνώμης, τυπική επιστολή, κείμενο ομιλίας σε συνέδριο ειδικών κ.ά.
  • κάνουν προφορικές παρουσιάσεις πολυτροπικού χαρακτήρα, να συμμετέχουν σε διαδικτυακές συζητήσεις προφορικές και υβριδικές (π.χ. φόρουμ διαλόγου) και να επιχειρηματολογούν σε ποικίλα κοινωνικά ζητήματα.
 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • ομιλητές της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίοι έχουν προχωρημένο επίπεδο γλωσσομάθειας και επιθυμούν να το πιστοποιήσουν για επαγγελματικούς λόγους με τις «Εξετάσεις για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας» στο επίπεδο άριστης γνώσης (Γ2)
  • αλλοδαπούς φοιτητές ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που επιθυμούν να βελτιώσουν το επίπεδο ελληνομάθειάς τους για τις ανάγκες των σπουδών τους και για την ενίσχυση των επαγγελματικών τους προοπτικών
  • ομιλητές για τους οποίους η ελληνική είναι γλώσσα πολιτιστικής κληρονομιάς (ομογενείς δεύτερης ή/και τρίτης γενιάς)
  • διδάσκοντες την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα στο εξωτερικό, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα στο προχωρημένο επίπεδο ελληνομάθειας με φυσική παρουσία και
  • γενικότερα, λάτρεις της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού.
 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

  • Εκπαιδευόμενοι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον πρώτο κύκλο διαδικτυακών μαθημάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ για τη Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2.1
  • Μη φυσικοί ομιλητές της ελληνικής που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας στο παρελθόν σε προχωρημένο επίπεδο (τουλάχιστον Γ1)
  • Κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Γ1
  • Φυσικοί ομιλητές της ελληνικής, φοιτητές και πτυχιούχοι τμημάτων φιλολογίας που ενδιαφέρονται για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. Οι τελευταίοι γίνονται δεκτοί εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στο πρόγραμμα από τους μη φυσικούς ομιλητές, οι οποίοι γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα.

  Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα :

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Ενεργοποιημένο μικρόφωνο και κάμερα στο Zoom
 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το πρόγραμμα προσφέρεται εξ ολοκλήρου από απόσταση με συνδυασμό μεθόδων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει 27 ώρες σύγχρονης γλωσσικής διδασκαλίας με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα Zoom και 36 ώρες ασύγχρονης μάθησης μέσα από αυθεντικά πολυτροπικά κείμενα, ηλεκτρονικά γλωσσάρια και διαδραστικά κουίζ στην πλατφόρμα elearning.auth.gr.

  Το ψηφιακό διδακτικό υλικό διαρθρώνεται σε οκτώ διδακτικές ενότητες, μία για κάθε εβδομάδα του προγράμματος. Σε κάθε ενότητα οι εκπαιδευόμενοι επεξεργάζονται ασύγχρονα ένα βασικό κείμενο έκτασης 1000-1500 λέξεων που προέρχεται από ακαδημαϊκό εγχειρίδιο ή επιστημονικό άρθρο. Η γλωσσική επεξεργασία καθοδηγείται από διαδραστικά κουίζ με ερωτήματα κλειστού τύπου, για τη χρήση γλώσσας και για την κατανόηση γραπτού ή/και προφορικού λόγου. Η διδασκαλία των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων είναι κειμενοκεντρική, με παραδείγματα χρήσης από το κείμενο. Ως αρωγός στην κατανόηση του ειδικού λεξιλογίου λειτουργεί ηλεκτρονικό γλωσσάρι, όπου εξηγούνται με απλό τρόπο στην ελληνική γλώσσα λόγιες εκφράσεις και τεχνικοί όροι που συναντώνται στο κείμενο.

  Το ασύγχρονο τμήμα κάθε ενότητας, που αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας τεσσάρων ωρών, συνοδεύεται από σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία διάρκειας τριών διδακτικών ωρών. Σε αυτή, οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με τον/την εκπαιδευτή/τρια τις δυσκολίες που συνάντησαν κατά τη γλωσσική επεξεργασία και τη συμπλήρωση των κουίζ, αλλά και να μελετήσουν παράλληλα κείμενα για συγκριτική ανάλυση και συζήτηση στην τάξη. Στα παράλληλα κείμενα περιλαμβάνονται αυθεντικά βίντεο με φυσικούς ομιλητές για την εξάσκηση της κατανόησης απαιτητικού προφορικού λόγου. Στον συγκεκριμένο κύκλο, που αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου, οι δραστηριότητες είναι προσαρμοσμένες και στοχευμένες στις Εξετάσεις  για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας για το επίπεδο Γ2. Το ίδιο ισχύει και για την ανάθεση των γραπτών παραγωγών, η οποία αφορά κειμενικά είδη που ζητούνται συνήθως στο προχωρημένο επίπεδο. Τα γραπτά κείμενα των εκπαιδευομένων διορθώνονται από τους εκπαιδευτές σύμφωνα με τα κριτήρια των εξετάσεων για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας και οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα εξατομικευμένης προσέγγισης προκειμένου να βελτιώσουν τυχόν αδυναμίες τους στον γραπτό λόγο.

  To πρόγραμμα ολοκληρώνεται με παρουσιάσεις των εκπαιδευομένων σε μία από τις θεματικές ενότητες που προηγήθηκαν, με στόχο την εξάσκηση στην παραγωγή προσχεδιασμένου προφορικού λόγου ακαδημαϊκού περιεχομένου.

  Τα μαθήματα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη απόγευμα. Το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Θεματικές ενότητες

  1. Διαφήμιση και επικοινωνία (Χ. Τακούδα)
  2. Oικογένεια και κοινωνικές αλλαγές (Χ. Τακούδα)
  3. Διαδίκτυο και «Μετασύμπαν» (Χ. Τακούδα)
  4. Κοινωνικός ρόλος της επιστήμης (Χ. Τακούδα)
  5. Επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα (Θ. Αντωνιάδης)
  6. Κλιματική κρίση (Θ. Αντωνιάδης)
  7. Ψηφιακοί νομάδες (Θ. Αντωνιάδης)
  8. Ισότητα των φύλων (Θ. Αντωνιάδης)
  9. Παρουσιάσεις εργασιών

  Κάθε θεματική ενότητα αποτελείται από 4 ώρες ασύγχρονης και 3 ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας

   

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  • Ψηφιακό διδακτικό υλικό αποτελούμενο από: αποσπάσματα πανεπιστημιακών εγχειριδίων και επιστημονικών άρθρων ανθρωπιστικών επιστημών, αποσπάσματα λογοτεχνικών έργων, ηλεκτρονικά γλωσσάρια για κάθε ενότητα, διαδραστικά κουίζ κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου και χρήσης της γλώσσας, σημειώσεις power point με κλιτικά παραδείγματα και μεταγλωσσικές εξηγήσεις, παράλληλα κείμενα, βίντεο και ηχητικά αρχεία συναφή με το θέμα κάθε ενότητας
  • Κατάλογος ηλεκτρονικών διευθύνσεων για περαιτέρω μελέτη και εξάσκηση στην ελληνική γλώσσα
  • Αναλυτικός κατάλογος των πηγών από όπου αντλήθηκε το διδακτικό υλικό
  • Βιβλιογραφία για το προχωρημένο επίπεδο ελληνομάθειας και τη διδασκαλία του ακαδημαϊκού λόγου.
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων προκύπτει από την επίδοσή τους στα κουίζ, τις γραπτές εργασίες και την τελική παρουσίαση. Η συμμετοχή στις τηλεδιασκέψεις, η συμπλήρωση των κουίζ και η εκπόνηση μικρής έκτασης εργασιών είναι υποχρεωτική για την απόδοση τριών διδακτικών μονάδων (3 ECTS). Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος κ. Αντωνιάδη, επίκουρο καθηγητή Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ  ή την καθηγήτρια του Σχολείου Νέας Ελληνικής ΑΠΘ  κ. Χριστίνα Τακούδα στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: thantoni@lit.auth.gr , christak@smg.auth.gr

   

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο