Search
Close this search box.

Αρχική κατάρτιση ελεγκτών δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR και ευπαθών τροφίμων ATP

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2023-07-03 - 2023-07-08 ( 40 ώρες )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Μικτή μέθοδος διδασκαλίας

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Βάσει εκπτωτικής πολιτικής

ECTS:
4
Δίδακτρα:
340€-1300€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Γεώργιος Σαββαΐδης
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
30-06-2023

Αρχική κατάρτιση ελεγκτών δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR και ευπαθών τροφίμων ATP

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

30-06-2023

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Αρχική κατάρτιση ελεγκτών δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR και ευπαθών τροφίμων ATP», συνολικής διάρκειας 40 διδακτικών ωρών (εκ των οποίων 24 διδακτικές ώρες θεωρητική εκπαίδευση  ADR, 6 ώρες πρακτική εκπαίδευση ADR, 8 διδακτικές ώρες θεωρητική εκπαίδευση  ATP, 2 ώρες πρακτική εκπαίδευση ATP). Οι θεωρητικές ενότητες ADR και ATP θα διεξαχθούν με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της πλατφόρμας epresence. Οι πρακτικές ενότητες ADR και ATP θα διεξαχθούν δια ζώσης.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Γεώργιος Σαββαΐδης, καθηγητής  Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, Διευθυντής του Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού ΑΠΘ, Συντονιστή της ομάδας Ψηφιακής Απεικόνισης και Προσθετικής Κατασκευής (DRAM) του ΑΠΘ.

  Στο πρόγραμμα διδάσκει ο κ. Μηνάς Λουλάς, Χημικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Καρλσρούης Γερμανίας, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου και εμπειρογνώμονας σε θέματα ασφαλούς μεταφορά ADR ATP.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το παρακάτω Τμήμα ADR ATP:

  • από 3 έως και 6 Ιουλίου 2023, ώρες 17:00 – 22:00 =24 ώρες Θεωρία ADR
  • 7 Ιουλίου 2023 ώρες 15:15 – 22:00  = 8 ώρες  Θεωρία  ATP
  • 8 Ιουλίου 2023 ώρες  09:15 – 14:15 = 6 ώρες Πρακτική ADR δια ζώσης (ο τόπος θα ανακοινωθεί)
  • 8 Ιουλίου 2023 ώρες  14:30 – 16:00 = 2 ώρες Πρακτική ATP δια ζώσης (ο τόπος θα ανακοινωθεί)

   

  Αξιολόγηση/Εξέταση: 8 Ιουλίου 2023 (δια ζώσης)
  [ώρες: 17:00 – 18:00 = 60 min ADR / 18:20 – 19:00 = 40 min ATP]

  Διάρκεια εκπαίδευσης: 40 διδακτικές ώρες

  Διάρκειας αξιολόγησης/εξέτασης: 1,17 ώρες

   

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • η προέγκριση (για δημόσια ΚΤΕΟ) ή η απόδειξη κατάθεσης (για ιδιωτικά ΚΤΕΟ)
  • Για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες νόμιμα θεωρημένες φωτοτυπίες
  • του τίτλου σπουδών (πτυχίου/διπλώματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ)
  • του πιστοποιητικού ελεγκτή βαρέων οχημάτων σε ΙΣΧΥ
  • της ταυτότητας ή του διαβατηρίου
  • email συμμετέχοντα.

  Για την έκδοση τιμολογίου απαιτούνται επιπρόσθετα τα εξής στοιχεία με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ:

  • ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ
  • ΑΦΜ ΦΟΡΕΑ
  • ΔΟΥ ΦΟΡΕΑ
  • Ονοματεπώνυμο αρμόδιου επικοινωνίας του Φορέα
  • Τηλέφωνο αρμόδιου επικοινωνίας του Φορέα
  • Email Φορέα για την αποστολή του τιμολογίου.
 • Στόχος του προγράμματος

  Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην αρχική κατάρτιση του ελεγκτικού προσωπικού Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ για τη διενέργεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ). Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την απόκτηση από τους συμμετέχοντες των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ορθή διεξαγωγή των ελέγχων σύμφω­να με την ισχύουσα νομοθεσία.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα διαθέτουν εξειδικευμένες, αντικειμενικές γνώσεις στο πεδίο εργασίας (έλεγχοι σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς ADR – ATP, με πλήρη επίγνωση των ορίων των γνώσεων αυτών.

  Οι καταρτιζόμενοι θα κατέχουν ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διενέργεια ελέγχων οχημάτων κατά  ADR – ATP και την εξεύρεση λύσεων σχετικά με τη συμμόρφωση των οχη­μάτων στους κανονισμούς ADR-ATP.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται στο ελεγκτικό προσωπικό Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ για τη διενέργεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ).

 • Κριτήρια επιλογής

  Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (ΦΕΚ Β’ 226/20-1-2023, άρθρο 2, παρ. 4), αίτηση συμμετοχής για την παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης μπορούν να υποβάλλουν όσες/όσοι είναι κάτοχοι ισχύοντος πιστοποιητικού ελεγκτή βαρέων οχημάτων.

  Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο με αξιόπιστη ταχύτητα σύνδεσης
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Η/Υ ή ταμπλέτα ή smartphone συνδεδεμένο στο διαδίκτυο
  • Εξ αποστάσεως έλεγχος ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης
  • Ακουστικά & μικρόφωνο
  • Web-camera.
 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Η θεωρητική εκπαίδευση γίνεται με εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση με το πρόγραμμα epresence. Ο σύνδεσμος αποστέλλεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες αμέσως μετά την παραλαβή του αποδεικτικού κατάθεσης. Η εξέταση αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με τρεις απαντήσεις, εκ των οποίων η μία είναι η ορθή και επιλέγονται από βάσεις δεδομένων. Η εξέταση γίνεται με χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (elearning) σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΦΕΚ Β’ 226/20-1-2023.

 • Πρόγραμμα Σπουδών
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται σε ψηφιακή μορφή:

  1. Ισχύων ΦΕΚ σχετικά με την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν (Θεματική Ενότητα 1 – ADR).
  2. ΦΕΚ Β’ 1003/26-3-2019 σχετικά με τον καθορισμό τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Θεματική Ενότητα 1 – ADR).
  3. Ισχύουσα συμφωνία για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές (ATP) όπως υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970 καθώς και των τροποποιήσεών της (Θεματική Ενότητα 2 – ATP).
  4. ΦΕΚ Β’ 2499/19-9-2014 σχετικά με τη ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με την ταξινόμηση και τον περιοδικό έλεγχο των οχημάτων μεταφοράς ευπαθών τροφίμων που υπάγονται στις διατάξεις της Συμφωνίας ATP για τις διεθνείς μεταφορές καθώς και την έκδοση του Πιστοποιητικού ATP (Θεματική Ενότητα 2 – ATP).
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

  Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 3 ώρες στη θεωρητική κατάρτιση ενώ δεν επιτρέπεται απουσία στην πρακτική κατάρτιση..

  Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση. Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 226/20.01.2023, Άρθρο 3, παρ. 4, Η εξέταση περιοδικής κατάρτισης ADR διαρκεί εξήντα  (60) λεπτά της ώρας και περιλαμβάνει τριάντα (30) ερωτήσεις Επιτυχόντες της εξέτασης αρχικής κατάρτισης ADR θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ερωτήσεις.

  Η εξέταση αρχικής κατάρτισης ATP διαρκεί σαράντα (40) λεπτά της ώρας και περιλαμβάνει είκοσι (20) ερωτήσεις. Επιτυχόντες της εξέτασης περιοδικής κατάρτισης ATP θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον δεκαέξι (16) ερωτήσεις. Η σειρά των ερωτήσεων είναι τυχαία και διαφορετική για κάθε υποψήφιο.

  Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι την ημερομηνία έναρξης της κατάρτισης.

   

  Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες:

  • Πιστοποιητικό αρχικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR, το οποίο εκδίδεται από το Φορέα Κατάρτισης σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 226/20.01.2023, Παράρτημα Ι.
  • Πιστοποιητικό αρχικής κατάρτισης ελεγκτή ΚΤΕΟ ATP, το οποίο εκδίδεται από το Φορέα Κατάρτισης σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 226/20.01.2023, Παράρτημα ΙΙΙ.
  • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος.
 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Γεώργιο Σαββαΐδη

  στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  Όνομα*: Γεώργιος Σαββαΐδης

  Τηλέφωνο*: 6945598833

  Ώρες επικοινωνίας*: 09:00 – 17:00

  email*: adr@meng.auth.gr

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

/ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1η Θεματική Ενότητα (ADR): 960€ 

2η Θεματική Ενότητα (ATP):  340€ 

Συνολικό κόστος (1η και 2η Θεματική Ενότητα ADR + ATP): 1300€ (συμπεριλαμβάνεται η εξέταση/αξιολόγηση)

Εκπτωτική πολιτική

Ισχύουν εκπτώσεις για ομαδικές εγγραφές από τον ίδιο εργοδότη. Επικοινωνία στο 2310-996005 και 6945598833.

Μετάβαση στο περιεχόμενο