Search
Close this search box.

Aqua trainer-Εκπαιδευτής Υδρογυμναστικής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2024-04-01 - 2024-04-30 ( 41 ώρες )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Μικτή μέθοδος διδασκαλίας

ECTS:
2
Δίδακτρα:
200€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Αναστασία Σαμαρά
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
31-03-2024

Aqua trainer-Εκπαιδευτής Υδρογυμναστικής

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

31-03-2024

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο Aqua trainer, Εκπαιδευτής Υδρογυμναστικής, διάρκειας 41 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και θα υλοποιηθεί με συνδυασμό μαθημάτων δια ζώσης και σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  Το πρόγραμμα παρέχει 2 ECTS.

  Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει όλες τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές, που σχετίζονται με την άσκηση στο νερό και συγκεκριμένα με την Υδρογυμναστική σε γενικό ή ειδικό πληθυσμό. Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται συνεχώς οι ανάγκες για εκπαιδευτές υδρογυμναστικής και αναψυχής (σε αθλητικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχειακές μονάδες, κρουαζιερόπλοια, summer camps, fitness retreats κλπ).

  Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Αναστασία Σαμαρά, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διδάσκουσα του μαθήματος Υδρογυμναστικής στο ΤΕΦΑΑ εδώ και πολλά έτη.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του ΤΕΦΑΑ καθώς και καθηγητές Φυσικής Αγωγής με μεταπτυχιακά και ειδίκευση στο υγρό στοιχείο και μεγάλη εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα.

  Έναρξη προγράμματος: 1/4/24

  Λήξη προγράμματος: 30/4/24

  Διάρκεια: 41

  Κόστος: 200 €

  Παρέχεται εκπτωτική πολιτική: Όχι

  Παρέχεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης/ ECTS: Ναι/2

  Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 15/02/2024 έως 31/03/2024.

  Διδακτικό Προσωπικό

 • Στόχος του προγράμματος

  Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει όλες τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές, που σχετίζονται με την άσκηση στο νερό και συγκεκριμένα με την Υδρογυμναστική σε γενικό ή ειδικό πληθυσμό. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη εκπόνηση και  εφαρμογή ενός προγράμματος υδρογυμναστικής, η οργάνωση και η διοίκηση ενός τέτοιου προγράμματος και η σύνδεση των επικαιροποιημένων γνώσεων με την πράξη στο χώρο της πισίνας.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα μπορούν να  εκπονήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Υδρογυμναστικής σε πισίνες ή γενικότερα υδάτινο περιβάλλον διαφόρων βαθών (αθλητικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχειακές μονάδες, summer camps), με μουσική ή/και διάφορα βοηθητικά μέσα.   Θα γίνει διδασκαλία συγκεκριμένων χρονίων παθήσεων (καρδιοπαθειών, πνευμονοπαθειών κλπ) ή καταστάσεων (υδρογυμναστική κατά την εγκυμοσύνη, βρεφική κολύμβηση) με ενδείξεις/αντενδείξεις ανά κατάσταση και θα παρουσιαστούν διαφορετικά είδη υδρογυμναστικής (aqua pilates, aqua zumba κλπ). Παράλληλα θα καταρτιστούν οι συμμετέχοντες σε κανόνες υγιεινής στο περιβάλλον της πισίνας καθώς και βασικές αρχές ναυαγοσωστικής, πρώτων βοηθειών και διατροφής. Η κατάρτιση αυτή με προηγμένες γνώσεις κρίνεται απαραίτητη προκειμένου οι συμμετέχοντες να εφοδιαστούν με όλα τα αναγκαία για την επιτυχή διεκπεραίωση προγραμμάτων άσκησης στο νερό έτσι ώστε να βελτιώσουν ποιοτικά και αποτελεσματικά τη διδασκαλία τους.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους των Σχολών και των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. και Τ.Ε.Φ.Α.Α.), με ειδικότητα Υγρού Στίβου ή/ και άλλων ειδικοτήτων καθώς και σε φοιτήτριες/τές  Σ.Ε.Φ.Α.Α./Τ.Ε.Φ.Α.Α. της ημεδαπής στις οποίες δεν περιλαμβάνεται το μάθημα της Υδρογυμναστικής στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους.

  Σε αποφοίτους ΙΕΚ προπονητικής καθώς και σε πρώην αθλητές της κολύμβησης και γενικότερα του υγρού στίβου που θέλουν να απασχοληθούν στον τομέα της αναψυχής. 

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

  Πτυχιούχοι Σχολής ή Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ελλάδας και Κύπρου

  -ή ομοταγών  τμημάτων της Αλλοδαπής (αν ο τίτλος σπουδών έχει αναγνωριστεί από ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ).

  -Φοιτήτριες/τες των ανωτέρων Σχολών *, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται το μάθημα της Υδρογυμναστικής στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους

  -Φοιτητές ή απόφοιτοι ΙΕΚ προπονητικής

  -Πρώην ή νυν αθλητές κολύμβησης οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας

  Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

  ►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

  ► Κατοχή προσωπικού e-mail

  ► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

  ►Βασικές γνώσεις κολύμβησης

  ►Γνώση αγγλικής γλώσσας

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Συνδυασμός διδακτικών ωρών εξ αποστάσεως σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και δια ζώσης πρακτικής εφαρμογής. Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση θα αφορά το θεωρητικό μέρος του προγράμματος και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom. Η πρακτική εφαρμογή του προγράμματος τθα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσίασε των εκπαιδευομένων σε κολυμβητική δεξαμενή της Θεσσαλονίκης.

 • Πρόγραμμα Σπουδών
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Παρουσιάσεις σε μορφή Powerpoint όλων των θεωρητικών εισηγήσεων (σε μορφή εκτύπωσης αρχείου pdf).
  2. Ασκησιολόγιο ανάλογα με τις ομάδες στόχους.
  3. Οπτικο-ακουστικό υλικό και videos με ενδεικτικά προγράμματα υδρογυμναστικής από την πρακτική εφαρμογή
  4. Σύγχρονα επιστημονικά άρθρα της διεθνούς βιβλιογραφίας.
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Α. Υποχρεώσεις Εκπαιδευομένων: 

  1. Η συμμετοχή στα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή του Οδηγού Σπουδών του προγράμματος και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ.
  2. Η παρουσία των επιμορφούμενων στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι υποχρεωτική. Στα προγράμματα που υλοποιούνται με φυσική παρουσία, όπως και σε αυτά που υλοποιούνται με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η φοίτηση είναι γενικώς υποχρεωτική και το όριο απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης. Η παρακολούθηση της ασύγχρονης εκπαίδευσης υλοποιείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα μελέτης που έχει ορισθεί από κάθε πρόγραμμα.
  3.   Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:
  • το ποσοστό των απουσιών να μην υπερβαίνει το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης,
  • να έχουν εκπονήσει και καταθέσει με επιτυχία ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υδρογυμναστικής σε μορφή βίντεο mp4,
  • να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι 31/03/2024.

  Β. Δικαιώματα Εκπαιδευομένων: 

  1. Οι εκπαιδευόμενες/οι ενημερώνονται από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΚΕΔΙΒΙΜ για κάθε είδους πληροφορία που άπτεται της λειτουργίας του Κέντρου.
  2. Οι εκπαιδευόμενες/οι υποστηρίζονται ηλεκτρονικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας από τις/ τους εκπαιδεύτριες/τές, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίλυση αποριών και την παροχή διευκρινίσεων σχετιζόμενων με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος.
  3. Οι εκπαιδευόμενες/οι έχουν δικαίωμα να αιτηθούν τη διακοπή παρακολούθησης του προγράμματος και την επιστροφή διδάκτρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.9 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ.
  4. Οι εργασίες των εκπαιδευομένων προστατεύονται κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Πιστοποιητικό

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό  Γενικής Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν, αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, υπάρχει η δυνατότητα παροχής Βεβαίωσης Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με την/τονστα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  Όνομα: Αναστασία Σαμαρά, PhD

  Τηλέφωνο:6947454790

  Ώρες επικοινωνίας: Καθημερινά 17:00-20:00

  email: ansamara@phed.auth.gr

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής είναι 200€ και καταβάλλεται εφάπαξ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο