Search
Close this search box.

Aqua Instructor, Εκπαιδευτής Υδρογυμναστικής-Υδροαεροβικής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2022-04-02 - 2022-05-30 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Μικτή μέθοδος διδασκαλίας

ECTS:
2
Δίδακτρα:
250 €
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Ευαγγελία Κουϊδή
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
28-03-2022

Aqua Instructor, Εκπαιδευτής Υδρογυμναστικής-Υδροαεροβικής

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

28-03-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Aqua Instructor, Εκπαιδευτής Υδρογυμναστικής-Υδροαεροβικής”, διάρκειας 36 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και θα υλοποιηθεί  με συνδυασμό μαθημάτων δια ζώσης και σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

  Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κα Ευαγγελία Κουϊδή, Καθηγήτρια Αθλητιατρικής Τ.Ε.Φ.Α.Α., Σ.Ε.Φ.Α.Α., Α.Π.Θ.-Καρδιολόγος-Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αθλητιατρικής του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν Καθηγητές και εκπαιδευτικοί του Τμήματος εξειδικευμένοι στην άσκηση στο νερό καθώς και καλεσμένοι ακαδημαϊκοί και έμπειροι επαγγελματίες στον τομέα της υδρογυμναστικής

  Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

  Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 250 € (πληρωτέο εφάπαξ).

  Εφόσον συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός αιτήσεων για την διεξαγωγή του προγράμματος θα σταλούν ενημέρωση και οδηγίες για την κατάθεση των διδάκτρων.

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε να αποστείλετε εναλλακτικά στο e-mail: ansamara@phed.auth.gr.

  1. Αντίγραφο πτυχίου- Τίτλος σπουδών (ή αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ)
  2. Σύντομο βιογραφικό στην ελληνική γλώσσα

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει όλες τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές, που σχετίζονται με την άσκηση στο νερό και συγκεκριμένα με την Υδρογυμναστική σε γενικό ή ειδικό πληθυσμό. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη εκπόνηση και  εφαρμογή ενός προγράμματος υδρογυμναστικής, η οργάνωση και η διοίκηση ενός τέτοιου προγράμματος και η σύνδεση των επικαιροποιημένων γνώσεων με την πράξη στο χώρο της πισίνας. Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής που επιθυμούν να ασχοληθούν με την άσκηση στο νερό θα πρέπει να είναι καταρτισμένοι για τις ιδιαιτερότητες του υδάτινου περιβάλλοντος και την σύγχρονη έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο πεδίο προκειμένου να μπορούν να αναπτύξουν ασφαλή και αποτελεσματικά προγράμματα άσκησης που στοχεύουν στην εκγύμναση φυσική κατάσταση, αποκατάσταση και ψυχαγωγία των συμμετεχόντων.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εκπονήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Υδρογυμναστικής σε πισίνες ή γενικότερα υδάτινο περιβάλλον διαφόρων βαθών (αθλητικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχειακές μονάδες, summer camps), με μουσική ή/και διάφορα βοηθητικά μέσα. Θα γίνει διδασκαλία συγκεκριμένων χρονίων παθήσεων (καρδιοπαθειών, πνευμονοπαθειών κλπ) ή καταστάσεων (υδρογυμναστική κατά την εγκυμοσύνη, βρεφική κολύμβηση) με ενδείξεις/αντενδείξεις ανά κατάσταση και θα παρουσιαστούν διαφορετικά είδη υδρογυμναστικής (aqua pilates, aqua zumba κλπ). Παράλληλα θα καταρτιστούν οι συμμετέχοντες σε κανόνες υγιεινής στο περιβάλλον της πισίνας καθώς και βασικές αρχές ναυαγοσωστικής, πρώτων βοηθειών και διατροφής. Η κατάρτιση αυτή με προηγμένες γνώσεις κρίνεται απαραίτητη προκειμένου οι συμμετέχοντες να εφοδιαστούν με όλα τα αναγκαία για την επιτυχή διεκπεραίωση προγραμμάτων άσκησης στο νερό έτσι ώστε να βελτιώσουν ποιοτικά και αποτελεσματικά τη διδασκαλία τους.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με ειδικότητα Υγρού Στίβου ή/ και άλλων ειδικοτήτων.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

  -Πτυχιούχοι Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ελλάδας και Κύπρου

  -ή ομοταγών τμημάτων της Αλλοδαπής (αν ο τίτλος σπουδών έχει αναγνωριστεί από ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ).

  Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

  ►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

  ► Κατοχή προσωπικού e-mail

  ► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

  Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων

  Τίτλος σπουδών- ειδικότητα

  Σειρά προτεραιότητας

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Συνδυασμός εξ αποστάσεως σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και πρακτικής εφαρμογής. Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση θα αφορά το θεωρητικό μέρος του προγράμματος. Η πρακτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία. Σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, τα δύο μέρη (θεωρητικό και πρακτικό) θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

  • Tο Νερό, Ζωή, Άσκηση. Υγιεινή νερού και χώρων. Κολύμβηση και Υγεία (2)

  ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ FITNESS

  • Υδρογυμναστική- Μέθοδοι διδασκαλίας και άσκησης, Εξοπλισμός, Η δομή ενός προγράμματος υδρογυμναστικής στον γενικό πληθυσμό (2)

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

  • Φυσιολογικές προσαρμογές του οργανισμού κατά την άσκηση στο νερό, Ιδιότητες του νερού (2)

  ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  • Βασικές αρχές οργάνωσης ενός μαθήματος υδρογυμναστικής, Σχεδιασμός προγραμμάτων (2)
  • Ιδιότητες και μικροβιολογική – χημική επιβάρυνση των υδάτων κολυμβητικών  δεξαμενών (2)

  ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΉ  σε χρόνιες παθήσεις

  • Καρδιοπάθειες, σκλήρυνση κατά πλάκας, επιληψία (2)
  • χρόνια νεφρική νόσος, πνευμονοπάθειες, αρθρίτιδα, παχυσαρκία (2)
  • Υδρογυμναστική στην Εγκυμοσύνη, Βρεφική κολύμβηση (2)

  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • Νεώτερα δεδομένα- Λειτουργία δεξαμενών στην εποχή του COVID-19 (2)

  ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ AQUA FITNESS

  • Aqua yoga, Aqua pilates, Aqua Zumba, Aqua crossfit, Mermaiding (2)

  ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ AQUA INSTRUCTOR

  • Κανόνες υγιεινής, Ναυαγοσωστική πισίνας, Πρώτες Βοήθειες (2)
  • Διατροφή και έλεγχος του σωματικού βάρους (2)

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ

  • Αθλητική αναψυχή, Εφαρμογή σε τουριστικές μονάδες, Business Issues (2)
  • Οργάνωση και εκτέλεση μαθημάτων υδρογυμναστικής, κολύμβησης και παιχνιδιών σε ανοιχτή θάλασσα, summer camps (2)

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

  • Εφαρμογή άσκησης σε περιβάλλον πισίνας όλων των θεωρητικών γνώσεων που αποκτήθηκαν, σε ρηχή και βαθιά πισίνα, με μουσική και χωρίς, με βοηθητικά μέσα και χωρίς (8)

   

  Σύνολο διδακτικών ωρών : 28

  Σύνολο ωρών πρακτικής εφαρμογής : 8

  Παρεχόμενα ECTS: 2

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Παρουσιάσεις Powerpoint (σε μορφή εκτύπωσης αρχείου pdf)
  2. Βιβλιογραφία

   

 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

  Β) να έχουν εκπονήσει και καταθέσει με επιτυχία ένα ολοκληρωμένο προγράμματος υδρογυμναστικής σε μορφή βίντεο

  Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι την έναρξη του προγράμματος.

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την κα Σαμαρά Αναστασία (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Α.Π.Θ.)

  στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: email: ansamara@phed.auth.gr και κινητό τηλέφωνο: 6947454790

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο