Search
Close this search box.

Aqua instructor, Εκπαιδευτής Υδρογυμναστικής- Υδροαεροβικής 2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2022-10-01 - 2022-11-30 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Μικτή μέθοδος διδασκαλίας

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Βάσει εκπτωτικής πολιτικής

ECTS:
2,5
Δίδακτρα:
380€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Ευαγγελία Κουϊδή
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
25-09-2022

Aqua instructor, Εκπαιδευτής Υδρογυμναστικής- Υδροαεροβικής 2

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

25-09-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο Aqua instructor, Εκπαιδευτής Υδρογυμναστικής- Υδροαεροβικής, διάρκειας 42 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  και θα υλοποιηθεί με συνδυασμό μαθημάτων δια ζώσης και σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

  Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κα Ευαγγελία Κουϊδή, Καθηγήτρια Αθλητιατρικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.,  Σ.Ε.Φ.Α.Α., Α.Π.Θ. – Καρδιολόγος – Διευθύντρια του εργαστηρίου Αθλητιατρικής του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν Καθηγητές και Εκπαιδευτικοί του Τμήματος εξειδικευμένοι στην άσκηση στο νερό καθώς και καλεσμένοι ακαδημαϊκοί και έμπειροι επαγγελματίες στον τομέα της υδρογυμναστικής.

   

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν στο e-mail: ansamara@phed.auth.gr.

  1. Αντίγραφο πτυχίου (ή αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ)
  2. Αντίγραφο ειδικότητας (σε περίπτωση ειδικότητας Υγρού Στίβου)
  3. Σε περίπτωση φοιτητριών/τών * Βεβαίωση από την Γραμματεία της Σχολής τους ότι δεν διδάσκεται το μάθημα της Υδρογυμναστικής στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών.

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

   

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει όλες τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές, που σχετίζονται με την άσκηση στο νερό και συγκεκριμένα με την Υδρογυμναστική σε γενικό ή ειδικό πληθυσμό. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η εκπόνηση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος υδρογυμναστικής, η οργάνωση και η διοίκηση ενός τέτοιου προγράμματος και η σύνδεση των επικαιροποιημένων γνώσεων με την πράξη στο χώρο της πισίνας. Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής που επιθυμούν να ασχοληθούν με την άσκηση στο νερό θα πρέπει να είναι καταρτισμένοι για τις ιδιαιτερότητες του υδάτινου περιβάλλοντος και την σύγχρονη έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο πεδίο προκειμένου να μπορούν να αναπτύξουν ασφαλή και αποτελεσματικά προγράμματα άσκησης που στοχεύουν στην εκγύμναση της φυσικής κατάστασης, στην αποκατάσταση και την ψυχαγωγία των συμμετεχόντων.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εκπονήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Υδρογυμναστικής σε πισίνες ή γενικότερα υδάτινο περιβάλλον διαφόρων βαθών (αθλητικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχειακές μονάδες, summer camps), με μουσική ή/και διάφορα βοηθητικά μέσα.   Θα γίνει διδασκαλία συγκεκριμένων χρονίων παθήσεων (καρδιοπαθειών, πνευμονοπαθειών κλπ) ή καταστάσεων (υδρογυμναστική κατά την εγκυμοσύνη, βρεφική κολύμβηση) με ενδείξεις/αντενδείξεις ανά κατάσταση και θα παρουσιαστούν διαφορετικά είδη υδρογυμναστικής (aqua pilates, aqua zumba κλπ). Παράλληλα θα καταρτιστούν οι συμμετέχοντες σε κανόνες υγιεινής στο περιβάλλον της πισίνας καθώς και βασικές αρχές ναυαγοσωστικής, πρώτων βοηθειών και διατροφής. Η κατάρτιση αυτή με προηγμένες γνώσεις κρίνεται απαραίτητη προκειμένου οι συμμετέχοντες να εφοδιαστούν με όλα τα αναγκαία για την επιτυχή διεκπεραίωση προγραμμάτων άσκησης στο νερό έτσι ώστε να βελτιώσουν ποιοτικά και αποτελεσματικά τη διδασκαλία τους.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους των Σχολών και των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. και Τ.Ε.Φ.Α.Α.), με ειδικότητα Υγρού Στίβου ή/ και άλλων ειδικοτήτων καθώς και σε φοιτήτριες/τές  Σ.Ε.Φ.Α.Α./Τ.Ε.Φ.Α.Α. της ημεδαπής στις οποίες δεν περιλαμβάνεται το μάθημα της Υδρογυμναστικής στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

  • Πτυχιούχοι Σχολής ή Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ελλάδας και Κύπρου
  • ή ομοταγών τμημάτων της Αλλοδαπής (αν ο τίτλος σπουδών έχει αναγνωριστεί από ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ).
  • Φοιτήτριες/τες των ανωτέρων Σχολών *, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται το μάθημα της Υδρογυμναστικής στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους.

  Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

  Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων: Τίτλος σπουδών- ειδικότητα

  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μέχρι την συμπλήρωση του μέγιστου δυνατού αριθμού εγγραφών για αυτόν τον κύκλο του προγράμματος, που έχει οριστεί στους 20 συμμετέχοντες.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Συνδυασμός διδακτικών ωρών εξ αποστάσεως σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και δια ζώσης πρακτικής εφαρμογής. Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση θα αφορά το θεωρητικό μέρος του προγράμματος. Η πρακτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία. Σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, τα δύο μέρη (θεωρητικό και πρακτικό) θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
   Tο Νερό, Ζωή, Άσκηση. Υγιεινή νερού και χώρων. Κολύμβηση και Υγεία (2)
  • ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ FITNESS
   Υδρογυμναστική- Μέθοδοι διδασκαλίας και άσκησης, Εξοπλισμός, Η δομή ενός προγράμματος υδρογυμναστικής στον γενικό πληθυσμό (2)
  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
   Φυσιολογικές προσαρμογές του οργανισμού κατά την άσκηση στο νερό, Ιδιότητες του νερού (2)
  • ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
   Βασικές αρχές οργάνωσης ενός μαθήματος υδρογυμναστικής, Σχεδιασμός προγραμμάτων (2)
  • ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΉ σε χρόνιες παθήσεις
   • Καρδιοπάθειες, Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, Επιληψία (2)
   • Χρόνια Νεφρική Νόσος, Πνευμονοπάθειες, Αρθρίτιδα, Παχυσαρκία (2)
   • Λειτουργική προπόνηση στο νερό για μυοσκελετικές κακώσεις (2)
   • Υδρογυμναστική στην Εγκυμοσύνη (2)
   • Βρεφική κολύμβηση (2)
  • ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ AQUA FITNESS
   • Aqua yoga, Aqua pilates, Aqua Zumba, Aqua crossfit, Mermaiding (2)
  • ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ AQUA INSTRUCTOR
   • Κανόνες υγιεινής, Ναυαγοσωστική πισίνας, Πρώτες Βοήθειες (2)
   • Διατροφή και έλεγχος του σωματικού βάρους (2)
  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ
   • Αθλητική αναψυχή, Εφαρμογή σε τουριστικές μονάδες, Business Issues (2)
   • Οργάνωση και εκτέλεση μαθημάτων υδρογυμναστικής, κολύμβησης και παιχνιδιών σε ανοιχτή θάλασσα, summer camps (2)
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ
   • Εφαρμογή άσκησης σε περιβάλλον πισίνας όλων των θεωρητικών γνώσεων που αποκτήθηκαν, σε ρηχή και βαθιά πισίνα, με μουσική και χωρίς, με βοηθητικά μέσα και χωρίς (14)

  Θεωρητικά μαθήματα εξ αποστάσεως:

  • Σάββατο 1 Οκτωβρίου και ώρα 17.00 – 20.00
  • Κυριακή 2 Οκτωβρίου και ώρα 10.00 – 13.00
  • Σάββατο 8 Οκτωβρίου και ώρα 17.00 – 20.00
  • Κυριακή 9 Οκτωβρίου και ώρα 10.00 – 13.00
  • Σάββατο 15 Οκτωβρίου και ώρα 17.00 – 20.00
  • Κυριακή 16 Οκτωβρίου και ώρα 10.00 – 13.00
  • Σάββατο 22 Οκτωβρίου και ώρα 17.00 – 20.00

  Πρακτική εφαρμογή δια ζώσης:

  • Κυριακή 23 Οκτωβρίου και ώρα 10.00 – 13.00 και 17.00-20.00
  • Κυριακή 30 Οκτωβρίου και ώρα 10.00 – 14.00 ή 17.00-21.00

  Σύνολο θεωρητικών διδακτικών ωρών : 28

  Σύνολο ωρών πρακτικής εφαρμογής : 14

  Παρεχόμενα ECTS: 2,5

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Παρουσιάσεις Powerpoint όλων των εισηγήσεων (σε μορφή εκτύπωσης αρχείου pdf)
  2. Οπτικο-ακουστικό υλικό και videos με ενδεικτικά προγράμματα υδρογυμναστικής από την πρακτική εφαρμογή
  3. Επιστημονικά άρθρα της διεθνούς βιβλιογραφίας και Βιβλιογραφία
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  • να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.
  • να έχουν εκπονήσει και καταθέσει με επιτυχία ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υδρογυμναστικής σε μορφή βίντεο mp4.
  • να έχουν καταβάλει το σύνολο ή την πρώτη δόση των διδάκτρων μέχρι 27/09/2022 και την 2η δόση μέχρι την τέταρτη  εβδομάδα διεξαγωγής του προγράμματος, ήτι 23/10/2022.

   

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Σαμαρά Αναστασία Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Σ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: ansamara@phed.auth.gr και κινητό τηλέφωνο: 6947454790.

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

/ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κόστος συμμετοχής είναι 380€ και μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ ή σε δύο ισόποσες δόσεις.

Δικαιούνται έκπτωση:

 • Έκπτωση 30%
  • Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής
  • Φοιτήτριες/τές ΑΕΙ *
  • Άνεργες/οι
  • Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
  • ΑμεΑ
  • Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας
 • Έκπτωση 15%
  • Απόφοιτες/οι του ΑΠΘ
  • Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ στο παρελθόν
  • Ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων και άνω στο ίδιο πρόγραμμα

Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά.

Εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαραίτητος αριθμός αιτήσεων για την διεξαγωγή του προγράμματος θα σταλούν ενημέρωση και οδηγίες για την κατάθεση των διδάκτρων σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο