Search
Close this search box.

Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills)-Προσωπική ανάπτυξη μέσω Coaching

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2023-09-29 - 2024-04-27 ( 420 ώρες )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Βάσει εκπτωτικής πολιτικής

ECTS:
14
Δίδακτρα:
480 €
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Αλέξανδρος Διαμαντίδης
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
29-09-2023

Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills)-Προσωπική ανάπτυξη μέσω Coaching

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

29-09-2023

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills)-Προσωπική ανάπτυξη μέσω Coaching», (διάρκειας 420 ωρών), το οποίο θα διεξαχθεί από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως τον Απρίλιο του 2024 και θα υλοποιηθεί με εξ αποστάσεως διδασκαλία (Σύγχρονη & Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).

  Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με το Νόμο 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019   και παρέχει μόρια σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κύριος Αλέξανδρος Διαμαντίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, ο οποίος έχει πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία μαθημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και λήψης αποφάσεων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Ο κύριος Διαμαντίδης, έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια του γνωστικού αντικειμένου των ποσοτικών μεθόδων στη διοίκηση και παράλληλα είναι κριτής (reviewer) σε πολλά έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει επιμεληθεί ενός βιβλίου Επιχειρησιακής Έρευνας και έχει επίσης διδάξει επί σειρά ετών στο ΕΑΠ σε θεματικές ενότητες σχετικές με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει επιβλέψει πάνω από 120 μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες φοιτητριών και φοιτητών και έχει λειτουργήσει ως μέντορας στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων τους. Επίσης έχει διατελέσει Διευθυντής του Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

  Αρετή Μαλλά, πτυχιούχος στη Συμβουλευτική και τον  Επαγγελματικό προσανατολισμό από την ΑΣΠΑΙΤΕ, Life coach με πιστοποίηση από τον ICF (International Coaching Federation), NLP coach με πιστοποίηση από το NLP University, Santa Cruz, California, Πτυχιούχος  Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας και Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ, κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» από το ΕΑΠ. Έχει εμπειρία στην προσωπική ανάπτυξη και στην εκπαίδευση ενηλίκων.

  Κυριακή Μουλαδούδη, πτυχιούχος στη Συμβουλευτική και τον  Επαγγελματικό προσανατολισμό από την ΑΣΠΑΙΤΕ, πτυχιούχος Εμπορίας και Διαφήμισης-Marketing, ΑΤΕΙ ,  Κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος Διοίκησης Επιχειρήσεων από το ΕΑΠ . Έχει εμπειρία σε προγράμματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και είναι μέντορας σε πρόγραμμα ενίσχυσης γυναικών.

  Χριστίνα Πομόνη, πτυχιούχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ, κάτοχος MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, πτυχιούχος Δημιουργικής Γραφής του πανεπιστημίου Wesleyan, Middletown,CT, ΗΠΑ. Είναι επίσης μεταφράστρια, συγγραφέας και εκπαιδεύτρια ενηλίκων.

  Αναστασία Χατζηϊωάννου, Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ, κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα, Τμήματα Πληροφορικής & Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ.

  Είναι επίσης υποψήφια Διδάκτωρ στην «Οργανωσιακή Συμπεριφορά με έμφαση στην Ηγεσία», ΑΠΘ. Έχει εμπειρία σε υπηρεσίες Συμβουλευτικής ανθρώπινου δυναμικού και είναι ερευνήτρια στο ΑΠΘ.

  Έναρξη προγράμματος: 29 Σεπτεμβρίου 2023

  Λήξη προγράμματος: 27 Απριλίου 2024

  Διάρκεια: 420 ώρες

  Κόστος:   480 €

  Παρέχεται εκπτωτική πολιτική: σύμφωνα με την εκπτωτική πολιτική του ΚΕΔΙΒΙΜ

  Παρέχεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης/ ECTS:  Ναι, 14 ECTS

  Αιτήσεις γίνονται δεκτές από  27/07/2023      έως    29/09/2023

 • Στόχος του προγράμματος

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα « Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills)-Προσωπική ανάπτυξη μέσω Coaching», έχει σχεδιαστεί ως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών με στόχο την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων (soft-skills), καθώς και την προσωπική ανάπτυξη/αυτοβελτίωση του κάθε ατόμου, επιδιώκοντας να  παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για τη βελτίωση της προσωπικής και επαγγελματικής του ενδυνάμωσης.

  Το πρόγραμμα στοχεύει να προκαλέσει μια βασική επίγνωση σχετικά με τη σημασία των soft skills στις επαγγελματικές και διαπροσωπικές επικοινωνίες και να διευκολύνει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου.

  Ο σχεδιασμός του προγράμματος βασίζεται σε τεχνικές coaching και NLP(νευρογλωσσικόςπρογραμματισμός).

  Γενικότερα η απόκτηση γνώσεων για τα soft skills, αλλά και την προσωπική ανάπτυξη ενισχύει τον εμπλουτισμό του ατομικού επαγγελματικού portfolio με δεξιότητες απαραίτητες στο σύγχρονο απαιτητικό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον, όπως διαπραγματευτικές ικανότητες, εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών στην επίλυση διαφορών, αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου, του άγχους και βελτίωση της  στάσης απέναντι στις οργανωσιακές αλλαγές.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες  θα έχουν αποκτήσει:

  • Ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που τους επιτρέπουν να εφαρμόζουν διαδικασίες αυτογνωσίας και αυτοδιαχείρισης
  • Μηχανισμούς διαχείρισης προβλημάτων σε ατομικό και εργασιακό επίπεδο
  • Κριτική και στοχαστική σκέψη με σεβασμό στις απόψεις άλλων

  Θα είναι ικανές/οί:

  • να έχουν αυτοπεποίθηση
  • να είναι αυτόνομα, ανεξάρτητα άτομα
  • να προσδιορίζουν τους κινδύνους που πιθανόν θα αντιμετωπίσουν και να είναι ικανές/οί να τους μειώσουν στο ελάχιστο, όπου αυτό είναι δυνατό
  • να έχουν μια ευέλικτη στάση απέναντι στις προκλήσεις της ζωής
  • να έχουν την επιθυμία να δημιουργήσουν κάτι νέο και καινοτόμο
  • να επιλύουν προβλήματα, τα οποία όμως μπορούν να δουν και σαν ευκαιρίες παρά σαν απειλές
  • να πιστέψουν ότι είναι ηγέτες της ζωής τους και του μέλλοντός τους
  • να αγαπούν και να σέβονται την εργασία τους
  • να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τα ηγετικά τους χαρίσματα, τη δημιουργικότητά τους, τα ταλέντα τους.

  Τα ισχυρά soft skills διασφαλίζουν ένα παραγωγικό, συνεργατικό και υγιές εργασιακό περιβάλλον, σημαντικά δηλαδή, χαρακτηριστικά για τους οργανισμούς σε έναν όλο και πιο ανταγωνιστικό κόσμο.

  Ένας/μία υπάλληλος με ισχυρότερα soft skills έχει περισσότερες πιθανότητες να προαχθεί σε ηγετικές θέσεις από έναν/μία υπάλληλο με περισσότερα χρόνια εμπειρίας αλλά ασθενέστερες δεξιότητες.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επωφελές σε όσες/όσους εισέρχονται στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους, σε όσες/όσους επιθυμούν αλλαγή καριέρας και σε όσες/όσους επιθυμούν εσωτερική αλλαγή μέσα από την προσωπική τους ανάπτυξη. Επίσης απευθύνεται σε εταιρείες, οργανισμούς που θέλουν να αυξήσουν τη δέσμευση, τα κίνητρα και την ευημερία του προσωπικού τους και επιθυμούν να βοηθήσουν το προσωπικό τους να εξελιχθεί τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όλες/όλοι όσες/όσοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή με ελάχιστο προσόν να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  Επίσης να έχουν:

  Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

  Κατοχή προσωπικού e-mail

  Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το πρόγραμμα προσφέρεται εξ ολοκλήρου από απόσταση με συνδυασμό μεθόδων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει 174 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα Zoom και 246 ώρες ασύγχρονης μάθησης με κύριο μέσο την πλατφόρμα elearning.auth.gr.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Διδακτική Ενότητα 1: Προσωπική Ανάπτυξη- Προσωπικές Δεξιότητες (16 ώρες σύγχρονη- 21 ασύγχρονη)

  • Τι είναι η Προσωπική Ανάπτυξη- Προσωπική ενδυνάμωση
  • Αυτογνωσία (Τι είναι-γιατί είναι χρήσιμη)
  • Χτίσιμο αυτοπεποίθησης
  • Μαθαίνω να γνωρίζω τον εαυτό μου- χαρακτηριστικά, αξίες, πιστεύω, πεποιθήσεις, ικανότητες
  • Εντοπισμός και αλλαγή περιοριστικών πεποιθήσεων
  • Μαθαίνω να ενδυναμώνω τον εαυτό μου- Τεχνικές αυτοβελτίωσης
  • Βρίσκω το συγκεκριμένο σκοπό της ζωής μου

  Διδακτική Ενότητα 2: Το Ταξίδι του Ήρωα (7 ώρες σύγχρονη- 12 ασύγχρονη)

  • Αναχώρηση-Κάλεσμα στην περιπέτεια
  • Η μύηση
  • Η επιστροφή_ Κλείσιμο προγράμματος

  Διδακτική Ενότητα 3: Στοχοθεσία-Στρατηγική (23 ώρες σύγχρονη- 28 ασύγχρονη)

  • Τι είναι στοχοθεσία-στρατηγική-γιατί χρειάζονται
  • Συνειδητοποίηση και αποδοχή προσωπικών επιθυμιών
  • Δημιουργία υλοποιήσιμων στόχων – Σχεδιάζω τη ζωή μου
  • Χτίσιμο κατάλληλης στρατηγικής
  • Είδη στόχων- Κατάκτηση στόχων
  • Αξίες
  • Προσωπικό σχέδιο ανάπτυξης
  • Βραχυπρόθεσμοι στόχοι-Μακροπρόθεσμοι στόχοι
  • Βήματα για την επιτυχή επίτευξη του στόχου
  • Δέσμευση και ανατροφοδότηση
  • Σύμβουλος υπευθυνότητας (τι είναι και γιατί χρειάζεται)

  Διδακτική Ενότητα 4: Soft Skills – Ήπιες Δεξιότητες (9 ώρες σύγχρονη- 14 ασύγχρονη)

  • Τι είναι τα soft skills-Γιατί χρειάζονται;
  • Πώς μπορώ να βελτιώσω τις ήπιες δεξιότητες στο χώρο εργασίας μου
  • Το μέλλον των ήπιων δεξιοτήτων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
  • Interview Tips για εύρεση εργασίας, αλλαγή καριέρας

  Διδακτική Ενότητα 5: Κοινωνικές Δεξιότητες (47 ώρες σύγχρονη- 52 ασύγχρονη)

  Δεξιότητες Επικοινωνίας

  • Κατανόηση βασικών εννοιών της επικοινωνίας
  • Αποτελεσματική επικοινωνία
  • Ξεπερνώντας τα εμπόδια
  • Γραπτές δεξιότητες επικοινωνίας
  • Ενεργητική ακρόαση και παρατήρηση
  • Ενσυναίσθηση
  • Παράδειγμα: Κάνω μια μικρή ομιλία
  • Παράδειγμα: Σύνταξη αποτελεσματικού email

  Δεξιότητες Παρουσίαση

  • Κατανόηση των δεξιοτήτων παρουσίασης και γιατί χρειάζονται
  • Συμβουλές και στρατηγικές για την αποτελεσματική προετοιμασία
  • Συμβουλές και καλές πρακτικές για την παρουσίαση μιας ομαδικής παρουσίασης

  Δεξιότητες Ευθύνης

  • Κατανόηση του τι είναι λογοδοσία και γιατί είναι σημαντική
  • Συμβουλές και στρατηγικές για την ανάπτυξη υψηλής προσωπικής λογοδοσίας
  • Το μοντέλο προσωπικής λογοδοσίας
  • Ανάπτυξη πρωτοβουλίας

  Διαχείριση των συγκρούσεων

  • Κατανόηση της σύγκρουσης
  • Τι προσέχω κατά τη διαχείριση μιας σύγκρουσης
  • Οι πέντε τρόποι χειρισμού συγκρούσεων
  • Στρατηγικές-Τεχνικές
  • Αντιμετώπιση σοβαρών συγκρούσεων
  • Η προσέγγιση «κερδίζω-κερδίζεις» ή «win-win»
  • Παραδείγματα-Role play

  Διδακτική Ενότητα 6: Οργανωτικές Δεξιότητες (44 ώρες σύγχρονη- 49 ασύγχρονη)

  Χρόνος

  • Έννοια του χρόνου-Παραγωγικός χρόνος
  • Διαχείριση χρόνου
  • Προτεραιότητες
  • Οι χρονοκλέφτες, energy supplies, peak hours
  • Αντιμετώπιση αναβλητικότητας
  • Do’s and Don’t’s για εξοικονόμηση χρόνου

  Κριτική σκέψη

  • Ανάλυση
  • Αυτο-αντανάκλαση
  • Λογική αιτιολόγηση

  Στάση και ηθική

  • Θετική στάση και εργασιακή ικανοποίηση
  • Διαχείριση άγχους
  • Τεχνικές Mindfulness
  • Τι είναι εργασιακή ηθική
  • Πώς επιδεικνύω εργασιακή ηθική
  • Παραδείγματα εργασιακής ηθικής

  Ηγεσία-Ηγετικές ικανότητες

  • Ηγετικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές – ηγέτης ή μάνατζερ;
  • Στυλ ηγεσίας
  • Ενσυναίσθηση-Συναισθηματική νοημοσύνη-Ενεργητική ακρόαση-Ταπεινότητα
  • Καλλιέργεια αυτό-ηγεσίας
  • Διαχείριση αλλαγών
  • Διαχείριση ρίσκου
  • Παραδείγματα-Role play

  Διδακτική Ενότητα 7: Συνεργατικές Δεξιότητες (14 ώρες σύγχρονη- 19 ασύγχρονη)

  • Διαχείριση ομαδικής εργασίας-πιθανοί κίνδυνοι
  • Σχηματισμός ομάδων υψηλής απόδοσης
  • Δημιουργία σχεδίου δράσης
  • Παρακολούθηση της ομάδας
  • Θετική ατμόσφαιρα στο χώρο εργασίας
  • Υποστήριξη και βοήθεια σε άλλους

  Διδακτική Ενότητα 8: Δεξιότητες Δημιουργικής Σκέψης (14 ώρες σύγχρονη- 19 ασύγχρονη)

  • Καινοτομία
  • Δημιουργία νέων ιδεών και ανταλλαγή απόψεων
  • Συνεχής βελτίωση
  • Αναλυτική σκέψη
  • Ανάλυση πληροφοριών χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη (διαφορετικές απόψεις)
  • Προώθηση της δημιουργικότητας στην ομαδική εργασία
  • Προώθηση της δημιουργικότητας στην ατομική εργασία

  Τελική εργασία (project)

  Πρόγραμμα-Soft_Skills_Neo

   

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  • Εκπαιδευτικό υλικό (παρουσιάσεις power point, e-bοoks, σημειώσεις, βιβλιογραφία).
  • Πρόσβαση σε οπτικοακουστικά αρχεία, σχετικά με τη θεματολογία του προγράμματος.
  • Άρθρα δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά και εισηγήσεις από πρακτικά συνεδρίων.
  • Πλάνο στοχοθεσίας-στρατηγικής
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

  Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

  Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εργασία(project) που θα τους ανατεθεί

  Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι 31/01/2024

   

 • Πιστοποιητικό

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την/τον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο του Προγράμματος.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν:

  Όνομα*: Αλέξανδρος Διαμαντίδης

  Τηλέφωνο*: 2310996446

  Ώρες επικοινωνίας*: 10:00-14:00

  e-mail*: adiama@econ.auth.gr

  Όνομα*: Αρετή Μαλλά

  Τηλέφωνο*: 6944247131

  Ώρες επικοινωνίας*: 17:00-21:00

  e-mail*: mal_areth@yahoo.gr

  Όνομα*: Αναστασία Χατζηϊωάννου

  Τηλέφωνο*: 6980910430

  Ώρες επικοινωνίας*: 10:00-14:00

  e-mail*: chatz.anastasia@gmail.com

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

/ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύμφωνα με την απόφαση της υπ.αρ. 40/17-2-2022 Συνεδρίασης του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ η εκπτωτική πολιτική για όλα τα προγράμματα ορίζεται σε ποσοστό 30% του συνόλου των επιμορφούμενων (αν για παράδειγμα οι επιμορφούμενες/νοι είναι 20, έκπτωση δικαιούνται οι 6 με σειρά προτεραιότητας) ως εξής:

Έκπτωση 30%   • Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής   • Φοιτήτριες/τές ΑΕΙ  • Άνεργες/οι   • Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων   • ΑμεΑ   • Πολύτεκνες/οι ή μέλη πολύτεκνης οικογένειας

Έκπτωση 15%   • Απόφοιτες/οι του ΑΠΘ  • Όσοι παρακολούθησαν κάποιο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ στο παρελθόν  • Ομαδικές εγγραφές 4 ατόμων και άνω στο ίδιο πρόγραμμα

Το κόστος του προγράμματος διαμορφώνεται αναλυτικά ως εξής:

Early bird έως 31 Αυγούστου για όσες/ους δεν δικαιούνται έκπτωση: 430 €

Early bird έως 31 Αυγούστου για όσες/ους   δικαιούνται έκπτωση ποσοστού 30%: 300 €

Early bird έως 31 Αυγούστου για όσες/ους   δικαιούνται έκπτωση ποσοστού 15%: 360€

Δικαιούχοι εκπτώσεων 30% που θα κάνουν αίτηση μετά τις 31 Αυγούστου: 336 €

Δικαιούχοι εκπτώσεων 15%  που θα κάνουν αίτηση μετά τις 31 Αυγούστου: 408€

Εγγραφές από 1 Σεπτεμβρίου για όσες/ους δεν δικαιούνται έκπτωση και μετά: 480€

Για συμμετοχή εταιρειών που επιθυμούν να επιμορφώσουν το προσωπικό τους  το πρόγραμμα μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Ο ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του έργου είναι ο: GR94 0172 2020 0052 0205 7157 381. (Τράπεζα Πειραιώς)

Κωδικός έργου: 76380

Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή χρειάζεται να κατατεθεί το ποσό των 50 €.

Έως και τρεις δόσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο