Search
Close this search box.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στις Κριτικές Προσεγγίσεις του Πεδίου των Εξαρτήσεων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2022-11-01 - 2023-06-30 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Διά ζώσης

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Βάσει εκπτωτικής πολιτικής

ECTS:
22
Δίδακτρα:
350 €
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Φοίβος Ζαφειρίδης
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
15-10-2022

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στις Κριτικές Προσεγγίσεις του Πεδίου των Εξαρτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

15-10-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στις Κριτικές Προσεγγίσεις του Πεδίου των Εξαρτήσεων”, διάρκειας 340 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και θα υλοποιηθεί  με διά ζώσης διήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια και με διά ζώσης πρακτική άσκηση.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Φοίβος Ζαφειρίδης, τ. Αναπληρωτής Καθηγητής της Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν  καθηγητές/ριες διαφόρων πανεπιστημίων της χώρας και του εξωτερικού με σημαντικό έργο στο πεδίο των εξαρτήσεων και στα γνωστικά αντικείμενα του σεμιναρίου, καθώς και ιδιαίτερα έμπειροι/ες επιστήμονες που εργάζονται στο πεδίο των εξαρτήσεων.

  Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

  Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 350,00 € ανά εκπαιδευόμενο. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε μια, δύο ή τρεις δόσεις. Η τελευταία δόση πρέπει να καταβληθεί πριν τη λήξη του προγράμματος. Στα κόστος των διδάκτρων του προγράμματος εφαρμόζεται εκπτωτική πολιτική όπως προβλέπεται από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Α.Π.Θ.

  Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται η παροχή ημιδιατροφής, καθώς και διαμονής σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των θεωρητικών σεμιναρίων. Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται όλα τα λειτουργικά έξοδα του σεμιναρίου, πλην της αμοιβής εκπαιδευτών/τριων η οποία δεν προβλέπεται.

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά

  1. Βιογραφικό σημείωμα

  2. Τίτλους σπουδών

  3. Βεβαίωση εργασίας (για εργαζόμενους/ες) και βεβαιώσεις παρακολούθησης συναφών σεμιναρίων

  4. Δικαιολογητικά ένταξης στην ανωτέρω εκπτωτική κατηγορία (βεβαίωση ανεργίας).

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Στόχος του προγράμματος

  Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων στις σύγχρονες κριτικές επιστημονικές αντιλήψεις για τις αιτίες και τους τρόπους αντιμετώπισης και πρόληψης του φαινομένου της εξάρτησης

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα μπορούν να:

  – Αποκτήσουν επαρκή γνώση για τις κριτικές προσεγγίσεις των κοινωνικών επιστημών και των επιστημών υγείας γύρω από τα προβλήματα των εξαρτήσεων.

  -Εκπαιδευτούν σε μια ολιστική προσέγγιση της ανθρώπινης ύπαρξης και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων όπως η εξάρτηση.

  -Είναι σε θέση να συνδέουν τις κριτικές θεωρητικές προσεγγίσεις με εναλλακτικές πρακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου.

  -Αναστοχάζονται για τις υφιστάμενες πολιτικές και πρακτικές αντιμετώπισης και πρόληψης της εξάρτησης.

  -Συμμετέχουν σε ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις με άξονα τις προαναφερθείσες κριτικές προσεγγίσεις.

  -Αναλαμβάνουν ρόλους εμψυχωτών σε ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο στο πλαίσιο των κριτικών προσεγγίσεων του πεδίου των εξαρτήσεων.

  -Υποστηρίζουν πρωτοβουλίες και ομάδες αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας για την αντιμετώπιση και την πρόληψη των εξαρτήσεων.

  -Μελετούν με κριτική αντίληψη τη σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία για τις εξαρτήσεις.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες υγείας, κοινωνικούς επιστήμονες και απόφοιτους ανθρωπιστικών επιστημών, ΑΕΙ ή ΤΕΙ, καθώς και αποφοίτων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης, κατά περίπτωση γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα εργαζόμενοι (ειδικοί θεραπευτές κ.α.) σε αναγνωρισμένους φορείς πρόληψης και θεραπείας των εξαρτήσεων

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

  Γιατροί (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: Ψυχίατροι, Γενικοί Γιατροί και ειδικευόμενοι)

  Ψυχολόγοι

  Κοινωνιολόγοι

  Νομικοί/ Δικαστικοί

  Κοινωνικοί Ανθρωπολόγοι

  Κοινωνικοί Λειτουργοί

  Επισκέπτες Υγείας

  Εκπαιδευτικοί (Ά βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης)

  Νοσηλευτές

  Οι παραπάνω επιστήμονες δύναται είτε να έχουν αποφοιτήσει χωρίς να εργάζονται αυτή τη στιγμή σε συναφή θέση, είτε να εργάζονται στο πεδίο των εξαρτήσεων (πρόληψη, αντιμετώπιση) ή σε άλλες δομές υγείας / ψυχικής υγείας.

  Η επιλογή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα γίνει με τα εξής κριτήρια επιλογής:

  Α. Συνέντευξη

  Β. Συμμετοχή σε σεμινάρια με ανάλογο περιεχόμενο (κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων, αυτοβοήθεια / αλληλοβοήθεια και εξαρτήσεις).

  Γ. Αξιολόγηση της συνάφειας του βιογραφικού των ενδιαφερομένων σε σχέση με το πρόγραμμα εκπαίδευσης (εμπειρία στο πεδίο).

  Δ. Δυνατότητα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης και στις άλλες πόλεις (πλην Θεσσαλονίκης) όπου λειτουργεί Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας (Λάρισα, Χανιά, Σητεία).

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Όλη η διδασκαλία στο πλαίσιο του προτεινόμενου προγράμματος θα λαμβάνει χώρα εκ του σύνεγγυς. Τόσο τα θεωρητικά σεμινάρια όσο και η εποπτευόμενη πρακτική άσκηση απαιτούν τη φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων.* Τα θεωρητικά σεμινάρια θα λαμβάνουν χώρα στο Πρόγραμμα Ενταξιακών, Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δράσεων των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας (Ραψάνη Λάρισας).

  Στους εκπαιδευόμενους/ες θα παρέχεται έγκαιρη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και στη βιβλιογραφία καθώς απαιτείται εκ μέρους τους προετοιμασία πριν την παρακολούθηση των ενοτήτων της θεωρητικής εκπαίδευσης. Θα παρέχονται ακόμα βασικά ερωτήματα τα οποία οι συμμετέχοντες/ουσες θα καλούνται να προσεγγίσουν μέσα από την προκαταρκτική τους μελέτη. Τα ερωτήματα αυτά θα είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν έναν «οδικό χάρτη» κατανόησης των βασικών εννοιών της θεματικής ενότητας και της προτεινόμενης ύλης. Η διαδικασία αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι/ες να είναι σε θέση να εμβαθύνουν περισσότερο στα διδασκόμενα αντικείμενα.

  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εποπτευόμενη πρακτική άσκηση, παράλληλα με τη θεωρητική εκπαίδευση. Μέσα από τη πρακτική άσκηση οι συμμετέχοντες/ούσες καλούνται να συμμετάσχουν σε  δράσεις, έτσι ώστε να δοκιμάσουν στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις που λαμβάνουν και να έχουν τη δυνατότητα αναστοχασμού.

  * Η εκ του σύνεγγυς διδασκαλία και η προϋπόθεση της φυσικής παρουσίας των εκπαιδευομένων ενδέχεται να τροποποιηθούν, αν πορεία της πανδημίας του Covid – 19 το απαιτήσει.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Ενότητα 1: Θεωρητική εκπαίδευση, Ά μέρος

  H διαμόρφωση και τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου κοινωνικοπολιτικού πλαισίου και σύνδεσή του με την όξυνση των διαφόρων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων (6 ώρες)

  Κριτικές Προσεγγίσεις της Ψυχολογίας (10 ώρες)

  Η παγκοσμιοποίηση του φαινομένου της εξάρτησης και η κρίση του κυρίαρχου επιστημονικού παραδείγματος (10 ώρες)

  Ιστορική αναδρομή των προτάσεων αντιμετώπισης των εξαρτήσεων (10 ώρες)

  Η πρόταση των ομάδων αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας. Βασικά χαρακτηριστικά, τύποι ομάδων, μεθοδολογίες υποστήριξης και διευκόλυνσης της συμμετοχής σε ομάδες αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας (14 ώρες)

  Σύγχρονες προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος της εξάρτησης: Προσεγγίσεις, κριτική, ζητήματα αποτελεσματικότητας (25 ώρες)

  Οι προτάσεις απεξάρτησης στην Ελλάδα: Ιστορική αναδρομή, επιστημονικό υπόβαθρο, τρόπος λειτουργίας (25 ώρες)

  Πολιτικές και πρακτικές κοινωνικής ένταξης απεξαρτημένων ατόμων: ανάγκες – διλήμματα – δυσκολίες – δυνατότητες (15 ώρες)

  Πρόληψη του προβλήματος της εξάρτησης και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων (12 ώρες)

  Ενότητα 2: Πρακτική Άσκηση

  Πρακτική άσκηση τριμήνου (για ήδη εργαζόμενους σε δημόσιες δομές πρόληψης ή αντιμετώπισης της εξάρτησης) με τη μορφή εργασιών σχετικών με το αντικείμενο της εκπαίδευσης.  (178 ώρες)

  Τρίμηνη Πρακτική άσκηση στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας (Θεσσαλονίκη ή Λάρισα ή Χανιά ή Σητεία). Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα συνεχόμενο τρίμηνο σε οποιοδήποτε διάστημα της συνολικής διάρκειας του προγράμματος, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θέσεων πρακτικής στα προγράμματα. (178 ώρες)

  Ενότητα 3: Θεωρητική εκπαίδευση, Β΄ μέρος

  Η σημασία της κοινότητας στην πρόληψη και αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων (13 ώρες)

  Μεθοδολογίες έρευνας και δόμησης ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων στο πεδίο των εξαρτήσεων με βάση τις κριτικές προσεγγίσεις της κοινοτικής ψυχολογίας (10 ώρες)

  Αναδυόμενοι νέοι ρόλοι για τους λειτουργούς υγείας και τους κοινωνικούς επιστήμονες στο πεδίο των εξαρτήσεων (10 ώρες)

  Ενότητα 4: Αξιολόγηση εκπαιδευομένων

  Τελική γραπτή αξιολόγηση εκπαιδευομένων (2 ώρες)

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

  Στις συμμετέχουσες/στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Εκπαιδευτικό υλικό (άρθρα, βιντεοδιαλέξεις, παρουσιάσεις power point, e-books, σημειώσεις, προτεινόμενη βιβλιογραφία)

  2. Βεβαίωση συμμετοχής

  3. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες μονάδες (ECTS 22)

   

 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  Α) να έχουν συστηματική παρουσία στα θεωρητικά σεμινάρια του προγράμματος

  Β) να έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση

  Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση

  Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι το τέλος του προγράμματος εκπαίδευσης

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με την Δημητριάδου Κική

  στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  Mail: education@selfhelp.gr

  Τηλ: 6948805467, 17:30 – 19:30 (καθημερινές)

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

/ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο