Search
Close this search box.

Πλαίσιο λειτουργίας-Εσωτερικός Κανονισμός

N.4957/22 (ΦΕΚ Α 141-21.7.22, Άρθρα 112-123)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ (ΦΕΚ 1940/19-4-2022/τ.Β΄)

Σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 458 παρ. 2 του ν. 4957/2022 «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΒ΄», «Τα ΚΕΔΙΒΙΜ των ΑΕΙ υποχρεούνται να εκδώσουν τον Κανονισμό του άρθρου 119 το αργότερο εντός οκτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι υφιστάμενοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμοί διατηρούνται σε ισχύ κατά το μέρος που τα προβλεπόμενα σε αυτούς δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος».

ΥΑ 229718/Ζ1/5-1-2018 (ΦΕΚ 4/5-1-2018, τ.Β’), Ίδρυση ΚΕΔΙΒΙΜ-ΑΠΘ

Μετάβαση στο περιεχόμενο