Search
Close this search box.

Διαδικασία Έγκρισης Προτάσεων

Κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια και το πλαίσιο στο οποίο υποβάλλεται, αξιολογείται ως προς τη σκοπιμότητα και την εκπαιδευτική του επάρκεια.

Για τα αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα, η διαδικασία έγκρισης ακολουθεί τα εξής στάδια:

α) Κατάθεση πρότασης υλοποίησης του προγράμματος από την/τον ΕΥ, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά προς το Συμβούλιο, σε πρότυπο έντυπο που διατίθεται από το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ. Η πρόταση συνοδεύεται απαραίτητα από το ηλεκτρονικό αρχείο του προϋπολογισμού του έργου και το ηλεκτρονικό αρχείο απόδοσης μονάδων ECTS ή ECVET.

β) Το Συμβούλιο σε συνεδρίασή του ελέγχει την πρόταση και την αναθέτει σε μία/έναν διαχειρίστρια/τή-μέλος του με συναφές επιστημονικό πεδίο. Στη συνέχεια, η πρόταση αποστέλλεται προς αξιολόγηση σε ειδικούς που επιλέγονται από τη διαχειρίστρια/τή μέσα από το Μητρώο Αξιολογητών που διατηρεί το Κέντρο. Τα ονόματα των αξιολογητών δεν γνωστοποιούνται στην/ον ΕΥ του προγράμματος.

γ) Τεκμηριωμένη έγκριση ή απόρριψη της πρότασης ή τροποποίησή της, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Συμβουλίου, οι οποίες βασίζονται στις εισηγήσεις των αξιολογητών. Παρέχεται η δυνατότητα επιστημονικής αντίκρουσης της αξιολόγησης.

δ) Η απόφαση του Συμβουλίου αποστέλλεται προς έγκριση στο Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΘ. Η απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο μετά την άπρακτη πάροδο δέκα (10) ημερών.

ε) Μετά την έγκριση του Πρυτανικού Συμβουλίου (ή το πέρας των 10 ημερών), το Συμβούλιο αναθέτει την υλοποίηση των προγραμμάτων στις/ους ΕΥ και κοινοποιεί την έγκριση στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΑΠΘ για τις σχετικές ενέργειες της αρμοδιότητάς της.

στ) Τα εγκεκριμένα προγράμματα κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα:

Σε περίπτωση χρηματοδότησης του προγράμματος, η πρόταση προς το φορέα χρηματοδότησης αξιολογείται και εγκρίνεται, πριν από την υποβολή της, από το Συμβούλιο του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ ως προς:

α) τη συμφωνία της με τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του ΚΕΔΙΒΙΜ στο ΑΠΘ

β) τη δυνατότητα του ΑΠΘ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προτεινόμενης δράσηςγ) την οικονομική κάλυψη για τη χρήση των διατιθέμενων από το ΑΠΘ πόρων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο