Search
Close this search box.

Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος: Γλωσσική προσέγγιση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2020-03-02 - 2020-06-15 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ECTS:
5
Δίδακτρα:
190€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Α. Κόλτσιου-Νικήτα
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
28-02-2020

Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος: Γλωσσική προσέγγιση

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

28-02-2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  «Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος:

  Γλωσσική προσέγγιση»

  Όγδοος Κύκλος

   

  Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί  για όγδοη φορά το Εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος: Γλωσσική προσέγγιση».

  Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα προσεγγίζει καινοτόμα και διεπιστημονικά τα υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος, μέσω μιας σύγχρονης συγκροτημένης διδακτικής μεθοδολογίας με αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας.

   

  Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  2. Τίτλους Σπουδών

   

   

  Η Επιστημονικά Υπεύθυνη
  του Προγράμματος

  Α. Κόλτσιου-Νικήτα, Καθηγήτρια, ΑΠΘ

 • Στόχος του προγράμματος

  Σκοπός του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός θεωρητικού και πρακτικού οδηγού, που θα λειτουργήσει ως μέσον για την προσέγγιση και κατανόηση των υμνογραφικών κειμένων της Μ. Εβδομάδος.

  Ειδικότερα, το επιμορφωτικό Πρόγραμμα στοχεύει:

  • Να οδηγήσει στην κατανόηση της γλωσσικής ταυτότητας και δομής των υμνογραφικών κειμένων της Μ. Εβδομάδος, με τη συστηματική διδασκαλία των βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.
  • Να συμβάλει στην καλλιέργεια της μεταφραστικής κριτικής ικανότητας, αξιοποιώντας υπάρχουσες μεταφραστικές αποδόσεις.
  • Να επισημάνει τα αγιογραφικά δηλούμενα και συνδηλούμενα, την ευρείας έκτασης πρόσληψη και αξιοποίηση του αγιογραφικού και πατερικού λόγου.
  • Με τη βοήθεια της διεπιστημονικής προσέγγισης, να αναδείξει τη θεολογία και το μέλος των υμνογραφικών κειμένων, τα πρόσωπα και τα γεγονότα της Μ. Εβδομάδος, καθώς και θέματα λειτουργικά και ποιμαντικά.
  • Να προβάλει την αξία και τη μοναδικότητα των πρωτότυπων κειμένων και τον πλούτο της εκκλησιαστικής γλώσσας.
 • Σε ποιους απευθύνεται
  • πτυχιούχους που προέρχονται από τους χώρους της Θεολογίας, της Φιλολογίας, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών,
  • απόφοιτους, διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, που ασχολούνται με τον διεπιστημονικό χώρο της γλωσσικής μελέτης κειμένων θεολογικού περιεχομένου,
  • κληρικούς, ιεροψάλτες, ιεροκήρυκες και όσους διακονούν το λόγο της εκκλησίας,
  • εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να διευρύνουν το διδακτικό τους αντικείμενο διαθεματικά με την αξιοποίηση εκκλησιαστικών κειμένων,
  • όσους ενδιαφέρονται για τη μελέτη της γλώσσας και την ουσιαστική εννοιολογική κατανόηση των υμνογραφικών κειμένων.
 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Η διδακτική μεθοδολογία βασίζεται στις αρχές της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει τις διαλέξεις και τα ηλεκτρονικά μαθήματα στον προσωπικό ελεύθερο χρόνο του, δίχως χρονικές και τοπικές δεσμεύσεις.

  Για την καλύτερη διεπιστημονική προσέγγιση των κειμένων η διδασκαλία γίνεται από μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων Θεολογίας, Φιλολογίας και Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. και του Ε.Κ.Π.Α.

  Η δομή κάθε διδακτικής ενότητας είναι διμερής:

  • Το πρώτο μέρος αφορά τη διδασκαλία των θεωρητικών θεμάτων, η οποία πραγματοποιείται με βιντεοσκοπημένες διαλέξεις και πρωτότυπο διδακτικό υλικό.
  • Το δεύτερο μέρος συνιστά το εκτενέστερο στοιχείο του προγράμματος και αφορά τη γλωσσική ανάλυση και το θεολογικό υπομνηματισμό των υμνογραφικών  κειμένων της Μ. Εβδομάδος. Η μελέτη και η ανάλυση των κειμένων υλοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας διαχείρισης μαθημάτων Moodle.

  Η ανάρτηση του καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού γίνεται σταδιακά, σε εβδομαδιαία βάση.

  Η διαμορφωτική και η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει ασκήσεις που  αξιολογούνται αυτόματα και ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης  που αξιολογούνται από τους διδάσκοντες.

  Αναλυτική παρουσίαση του Επιμορφωτικού Προγράμματος βλ. στον  ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι περίπου τρεις μήνες (2 Μαρτίου – 15 Ιουνίου 2020).

   

  Συνημμένα αρχεία:

  YKME-8-Οδηγός-Σπουδών

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Εκπαιδευτικό υλικό

  Βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, παρουσιάσεις powerpoint, άρθρα, ηλεκτρονικά βοηθήματα, βιβλιογραφία και το e-book Κόλτσιου Α. – Νικήτας Δ. (2016).  Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος. Γλωσσική και υφολογική προσέγγιση. ISBN 978-618-82862-0-7/978-618-82862-1-4

   

  Πιστοποίηση

  Μετά το πέρας της παρακολούθησης χορηγούνται:

  • Βεβαίωση συμμετοχής ή
  • Πιστοποιητικό επιμόρφωσης (ECTS).
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Προϋποθέσεις Συμμετοχής

  Για την παρακολούθηση του Προγράμματος απαιτείται δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και δημιουργία προσωπικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  επικοινωνούν με την επιστημονικά υπεύθυνη καθηγήτρια Ά. Κόλτσιου-Νικήτα (τηλ. 2310 997112) και τη γραμματεία του Προγράμματος (τηλ. 6939195239 και στη διεύθυνση infoglossa@theo.auth.gr). Επίσης μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα των επιμορφωτικών Προγραμμάτων  https://hymnologica.com

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο