Search
Close this search box.

Βυζαντινό Αιγαίο και Μικρά Ασία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2021-11-10 - 2022-05-18 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ECTS:
2,5
Δίδακτρα:
70 €
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Ναταλία Πούλου
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
07-11-2021

Βυζαντινό Αιγαίο και Μικρά Ασία

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

07-11-2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο“Βυζαντινό Αιγαίο και Μικρά Ασία”, διάρκειας 26 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών (ΚΒΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θα υλοποιηθεί με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της πλατφόρμας zoom.

  Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Ναταλία Πούλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η κ. Πούλου έχει ασχοληθεί επιστημονικά με το Βυζαντινό Αιγαίο και την Μικρά Ασία σε πολλές μελέτες δημοσιεύμένες σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του ΑΠΘ, καθηγητές σε ξένα πανεπιστημιακά ιδρύματα και εξειδικευμένοι ερευνητές στον τομέα των αρχαιολογικών ερευνών για το Βυζαντινό Αιγαίο και την Μικρά Ασία με μακροχρόνια ερευνητική και διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο και με σημαντικότατες διακρίσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό για το επιστημονικό τους έργο

  Στόχος του προγράμματος

  Στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιαστούν δύο πολύ σημαντικές επαρχίες της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, το Αιγαίο και η Μικρά Ασία. Οι δύο αυτές περιοχές είχαν εξαιρετική σημασία για το Βυζάντιο ακόμη και σε περιόδους, κατά τις οποίες η αυτοκρατορία έχασε πολλές από τις επαρχίες της και συρρικνώθηκε η έκτασή της. Η Μικρά Ασία θεωρείται η καρδιά του Βυζαντίου, ενώ τα νησιά του Αιγαίου αποτελούσαν φυσικές γέφυρες, που ένωναν τις δυτικές ακτές της Μικράς Ασίας με τον ελλαδικό χώρο. Οι περιοχές αυτές αναπτύχθηκαν οικονομικά, ενώ εξελίχθηκαν σε κέντρα εμπορίου, πολιτισμού και ανταλλαγής ιδεών. Η μελέτη και η ερμηνεία των αρχαιολογικών τεκμηρίων και των γραπτών πηγών, που δίνουν πληροφορίες για τις συγκεκριμένες περιοχές αποτελούν πρόκληση για την σύγχρονη έρευνα και διδασκαλία. Ο συνδυασμός αυτών των ποικίλων πληροφοριών θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα της βυζαντινής αυτοκρατορίας και των παραγόντων που συνέβαλαν στην διαμόρφωση του πολιτισμού της.

  Αναγκαιότητα προγράμματος

  Το πεδίο έρευνας σε θέματα αρχαιολογικών δεδομένων από τις επαρχίες του Βυζαντίου αποτελεί μία θεματική με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, που απασχολεί όλο και περισσότερο την επιστημονική κοινότητα. Τα νέα στοιχεία που έρχονται συνεχώς στο φως, ως αποτελέσματα των αρχαιολογικών ερευνών, προσθέτουν πολύτιμες πληροφορίες για τις περιοχές αυτές. Ειδικά το Αιγαίο και η Μικρά Ασία είχαν εξαιρετική σημασία για το Βυζάντιο ακόμη και σε περιόδους, κατά τις οποίες η αυτοκρατορία έχασε πολλές από τις επαρχίες του και συρρικνώθηκε η έκτασή του. Η Μικρά Ασία θεωρείται η καρδιά του Βυζαντίου, ενώ τα νησιά του Αιγαίου αποτελούσαν φυσικές γέφυρες, που ένωναν τις δυτικές ακτές της Μικράς Ασίας με τον ελλαδικό χώρο. Πολλοί έλληνες και ξένοι ερευνητές ασχολούνται με την αρχαιολογία, την τέχνη, το εμπόριο και την οικονομία στο Αιγαίο και την Μικρά Ασία. Το προτεινόμενο πρόγραμμα προσφέρει σημαντικές γνώσεις και επιστημονικό προβληματισμό σε ένα τομέα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατανοήσουν την σημασία που είχαν οι δύο αυτές περιοχές του Βυζαντίου για την ίδια την αυτοκρατορία και την επιβίωσή της. Θα έχουν έρθει σε επαφή με την αρχιτεκτονική δραστηριότητα, την καλλιτεχνική δημιουργία, την καθημερινή ζωή, την οικονομία και το εμπόριο στις πόλεις της Μικράς Ασίας και τα νησιά του Αιγαίου κατά την βυζαντινή περίοδο. Θα έχουν εξοικειωθεί επίσης με την μεθοδολογία της έρευνας πεδίου και με τον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητές συνδυάζουν τα στοιχεία από τις αρχαιολογικές έρευνες με τις γραπτές πηγές ώστε να καταλήξουν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Τέλος, με το τέλος του προγράμματος, θα τους σταλεί βιβλιογραφία και μελέτες σε pdf σχετικές με το θέμα, ώστε, εάν θελήσουν, να επεκτείνουν την έρευνά τους ή να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.

  Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το 4ο εξάμηνο των σπουδών τους, σε αποφοίτους ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων όσο και σε πιο εξειδικευμένους ερευνητές ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των οποίων το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αρχαιολογία, την τέχνη και τον πολιτισμό της βυζαντινής περιόδου

  Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:

  • Πτυχιούχοι ελληνικών και ξένων ΑΕΙ.
  • Ερευνητές ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
  • Προπτυχιακοί φοιτητές Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας και λοιπών κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το 4ο εξάμηνο των σπουδών τους.

  Προαπαιτούμενα για την συμμετοχή στο πρόγραμμα

  ►Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

  ► Κατοχή προσωπικού e-mail

  ► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

  Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων:

  •  Συνάφεια/συγγένεια με το γνωστικό αντικείμενο
  •  Για τους προπτυχιακούς φοιτητές σημαντικό κριτήριο θα είναι και το εξάμηνο στο οποίο βρίσκονται. Θα προτιμηθούν οι προπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται σε μεγάλο εξάμηνο και οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 4ο εξάμηνο σπουδών.

  Μέθοδος υλοποίησης

  Τα σεμινάρια θα διεξάγονται με σύγχρονη εξ αποστάσεως παρακολούθηση μέσω της πλατφόρμας Zoom.

  Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

  Στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Βιβλιογραφία

  2. Φάκελος pdf βιβλίων και μελετών που έχουν σχέση με το αντικείμενο των σεμιναρίων

  3. Παροχή ηλεκτρονικών συνδέσμων για βιβλιογραφικές πηγές

  Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

  Οι θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εξής:

  1. Μικρά Ασία: οι νέες αρχαιολογικές μαρτυρίες τα αποτελέσματα των ερευνών στις περιοχές των Μύρων της Λυκίας, του Αμορίου και του Νυμφαίου.

  2. Αιγαίο: τα αποτελέσματα των αρχαιολογικών ερευνών για την ναυσιπλοϊα στο Αιγαίο, τους οικισμούς, την ναοδομία, τις εμπορικές σχέσεις, την βιοτεχνική παραγωγή και την καλλιτεχνική δραστηριότητα.

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 13 δίωρα σεμιναριακά μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 2,50 ECTS.

  Διδάσκοντες-Τίτλοι

  • Καθηγητής Engin Akyürek, Μύρα: η πόλη του Αγίου Νικολάου
  • Δρ  Suna Cagaptay, Το παλάτι των Λασκαριδών στο Νυμφαίον: Μία επανεξέταση των δεδομένων
  • Δρ Νικόλαος Τσιβίκης, Η ανασκαφή του βυζαντινού Αμορίου και η αποκάλυψη μιας θεματικής πρωτέυουσας στη Μικρά Ασία: παλαιότερα συμπεράσματα και νέες προκλήσεις
  • Δρ Όλγα Κραγιώργου, Αρχαιολογία και προσωπογραφία με αφορμή τα ευρήματα του Αμορίου
  • Δρ Ηλίας Αναγνωστάκης, Αμπελοκαλλιέργεια και οινοπαραγωγή στην Μικρά Ασία
  • Δρ Αλκιβιάδης Γκινάλης, Η ναυσιπλοϊα στο Αιγαίο
  • Επικ. Καθηγητής Αναστάσιος Τάντσης, Σχεδιάγραμμα βυζαντινής ναοδομίας στα νησιά του Αιγαίου
  • Δρ Ευγανία Γερούση, Η Θήρα των υστερορωμαϊκών και πρωτοβυζαντινών χρόνων
  • Καθηγήτρια Isabella Baldini/Καθηγητής Salvatore Cosentino, Το εκκλησιαστικό συγκρότημα του Αγίου Στεφάνου στην Κω: αρχιτεκτονική και λειτουργικοί χώροι
  • Δρ Σοφία Ντιντιούμη, Η Κως και τα παράλια της Μικράς Ασίας κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο: η μαρτυρία της κεραμικής
  • Δρ Χαράλαμπος Πέννας, Παναγία η Κρήνα της Χίου, ιστορία, αρχιτεκτονική, ζωγραφική και γλυπτική του μνημείου. Συμβολή στη μελέτη της βυζαντινής τέχνης στα τέλη του 12ου αιώνα στο ανατολικό Αιγαίο
  • Δρ Παύλος Τριανταφυλλίδης, Νέα αρχαιολογικά δεδομένα για τη Βυζαντινή Λέσβο
  • Καθηγήτρια Ναταλία Πούλου, Πρωτοβυζαντινή Σάμος: τα αρχαιολογικά δεδομένα

  Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

  Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις  προφορικές ασκήσεις και τα τεστ. Αυτά θα γίνονται περιοδικά καθώς και στο τέλος του προγράμματος.

  Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων.

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος.

  Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

  Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

  Το κόστος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εβδομήντα (70) Ευρώ/άτομο. Η καταβολή θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό, το ΙΒΑΝ του οποίου θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1.Αντίγραφο πτυχίου

  2.Βεβαίωση για την φοίτηση σε ΑΕΙ και σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 4ου

  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι υφίσταται ικανοποιητική γνώση χειρισμού Η/Υ

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την  κ. Σοφία Κυριακίδου. Αριθμός τηλεφώνου: 6942593828
  E-mail: kyriakid.sofia@gmail.com

   

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο