Search
Close this search box.

Βυζαντινός πολιτισμός και σύγχρονος κόσμος ΚΒΕ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2023-10-30 - 2024-02-11 ( 72 ώρες )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Εξ αποστάσεως

ECTS:
4
Δίδακτρα:
70 €
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Σουλτάνα Δ. Λάμπρου
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
19-11-2023

Βυζαντινός πολιτισμός και σύγχρονος κόσμος ΚΒΕ

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

19-11-2023

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) και το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών (ΚΒΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Βυζαντινός πολιτισμός και σύγχρονος κόσμος», διάρκειας 72 ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (μέσω της πλατφόρμας Zoom).

  Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Σουλτάνα Δ. Λάμπρου, Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού ΑΠΘ, Διευθύντρια του Τμήματος Βυζαντινής Θεολογίας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ και Αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΚΒΕ, με εξειδίκευση στη Βυζαντινή Γραμματεία και στην Κριτική Έκδοση Κειμένων.

  Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Παρασκευή Παπαδημητρίου, ΕΔΙΠ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού ΑΠΘ, επιστημονική συνεργάτης του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ, εξειδικευμένη στον τομέα της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

  • Σουλτάνα Λάμπρου, Καθηγήτρια ΑΠΘ
  • Παρασκευή Παπαδημητρίου, ΕΔΙΠ ΑΠΘ
  • Κωνσταντίνος Χρήστου, Καθηγητής ΑΠΘ
  • Συμεών Πασχαλίδης, Καθηγητής ΑΠΘ
  • Κυριακούλα Παπαδημητρίου, Καθηγήτρια ΑΠΘ
  • Παναγιώτης Υφαντής, Καθηγητής ΑΠΘ
  • Απόστολος Κραλίδης, Καθηγητής ΑΠΘ
  • Μιλτιάδης Βάντσος, Καθηγητής ΑΠΘ
  • Ηλίας Ευαγγέλου, Καθηγητής ΑΠΘ
  • Κωνσταντίνος Κωτσιόπουλος, Καθηγητής ΑΠΘ
  • Άννα Καραμανίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ
  • Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, Καθηγήτρια ΑΠΘ
  • Δημοσθένης Κακλαμάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ
  • Ευάγγελος Πεπές, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ

  Έναρξη προγράμματος: 30 Οκτωβρίου 2023

  Λήξη προγράμματος:11 Φεβρουαρίου 2024

  Διάρκεια: 72 ώρες

  Κόστος: 70 Ευρώ

  Παρέχεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης / 4 ECTS

  Αιτήσεις γίνονται δεκτές από  11 Σεπτεμβρίου  έως  19 Νοεμβρίου

 • Στόχος του προγράμματος

  Το πρόγραμμα στοχεύει στο να παρουσιάσει σφαιρικά και κατά το δυνατό ολοκληρωμένα πτυχές της πνευματικής και πολιτιστικής ζωής και δράσης στο Βυζάντιο. Επίσης στοχεύει να εξοικειώσει τις επιμορφούμενες/ους με αυτή την άκρως ενδιαφέρουσα σχέση και επίδραση  που άσκησε η βυζαντινή διανόηση στον σύγχρονο κόσμο,  και να τους επιτρέψει να την κατανοήσουν, να την εκτιμήσουν και να την αξιοποιήσουν όχι μόνο στις προσωπικές, ερευνητικές τους αναζητήσεις αλλά επίσης και στον επαγγελματικό τους βίο – πολύ περισσότερο εφόσον προέρχονται από τις τάξεις των εκπαιδευτικών.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Γνώσεις:

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι επιμορφούμενες/οι θα διαθέτουν ευρείες, εξειδικευμένες θεωρητικές γνώσεις στο πεδίο του βυζαντινού πολιτισμού και θα εφαρμόσουν στοιχεία σε ένα γενικό πλαίσιο.

  θα γνωρίσουν πτυχές της πνευματικής και πολιτιστικής ζωής στο Βυζάντιο.

  θα κατανοήσουν και θα γνωρίσουν τα μέσα και τους τρόπους που αξιοποιήθηκε η βυζαντινή κληρονομιά σε θέματα θρησκείας, πολιτισμού, γλώσσας, πολιτικής, κοινωνικών αξιών.

  θα αντιληφθούν τη βυζαντινή διανόηση, τις επιδράσεις της στη σημερινή εποχή και τις αναλογίες με τις αντίστοιχες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος

  Δεξιότητες:

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι  επιμορφούμενες/οι θα κατέχουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση δημιουργικών λύσεων σε προβλήματα και για την αξιοποίησή τους στο επαγγελματικό τους πεδίο, καθώς και στο αντικείμενο της επιστημονικής τους έρευνας.

  Ικανότητες:

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι επιμορφούμενες/οι  θα μπορούν να διαχειρίζονται και να επιβλέπουν στο πλαίσιο συγκεκριμένης εργασίας ή διαδικασίας μάθησης, όπου μπορεί να συμβαίνουν και απρόβλεπτες αλλαγές. Θα μπορούν να αναθεωρούν και να αναπτύσσουν τόσο την προσωπική τους απόδοση όσο και άλλων ατόμων.

 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους και τελειόφοιτους  ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εντάξουν στον γνωστικό τους εξοπλισμό τη παρεχόμενη από το πρόγραμμα ειδική γνώση αναφορικά με την επίδραση που άσκησε η βυζαντινή διανόηση στον σύγχρονο κόσμο και να την αξιοποιήσουν είτε στο πεδίο της ακαδημαϊκής τους έρευνας είτε της επαγγελματικής τους απασχόλησης.

 • Κριτήρια επιλογής

  Οι υποψήφιες / οι, όλων των γνωστικών πεδίων, που δεικνύουν ενδιαφέρον για τον Βυζαντινό Πολιτισμό θα πρέπει να υποβάλουν:

  • Βιογραφικό
  • Βεβαίωση Σπουδών (για τελειόφοιτους 3ου – 4ου έτους)
  • Αντίγραφο Πτυχίου / Διπλώματος

  Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

  Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

  Κατοχή προσωπικού e-mail

  Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών  

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Τα σεμιναριακά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας του Zoom. Θα γίνει χρήση εποπτικού υλικού, το οποίο και θα διανέμεται μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης.

   

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Προσφέρονται εβδομήντα δύο ώρες μαθημάτων κατανεμημένες σε δέκα τέσσερις εβδομάδες (5 ώρες διδασκαλίας κάθε εβδομάδα, μια ξενάγηση πέντε ωρών και δυο ώρες αξιολόγησης)= 72 ώρες  = 4ECTS

  Τα μαθήματα περιλαμβάνουν τις εξής θεματικές ενότητες:

  1. 30/10/2023. «Εισαγωγικό μάθημα. Βυζαντινός Πολιτισμός», ΕΥ Σουλτάνα Λάμπρου, καθηγήτρια Τμ. Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού ΑΠΘ και ΑΥ Παρασκευή Παπαδημητρίου, ΕΔΙΠ Τμ. Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού ΑΠΘ
  2. 6/11/2023. «Η εικόνα του Βυζαντίου στην Δυτική Ευρώπη κατά τα νεώτερα χρόνια», Κωνσταντίνος Χρήστου, Καθηγητής ΑΠΘ
  3. 13/11/2023. «Η βυζαντινή αγιολογική παράδοση και η μελέτη της μέσα από τα σύγχρονα εργαλεία έρευνας (Instrumenta Studiorum)», Συμεών Πασχαλίδης, Καθηγητής ΑΠΘ
  4. 20/11/2023. «Η γλώσσα των Βυζαντινών και τα πολιτισμικά της επιτεύγματα», Κυριακούλα Παπαδημητρίου, Καθηγήτρια ΑΠΘ
  5. 27/11/2023. «Όψεις της χριστοκεντρικής ανθρωπολογίας του Βυζαντίου», Παναγιώτης Υφαντής, Καθηγητής ΑΠΘ
  6. 4/12/2023. «Βυζάντιο και Ισλάμ στη σύγχρονη βιβλιογραφία», Απόστολος Κραλίδης, Καθηγητής ΑΠΘ
  7. 11/12/2023. «Η ανθρωπολογική διδασκαλία των Πατέρων ως θεμέλιο μιας ορθόδοξης βιοηθικής», Μιλτιάδης Βάντσος, Καθηγητής ΑΠΘ
  8. 18/12/2023. «Η Βυζαντινή Κοινοπολιτεία και ο σημερινός κόσμος», Ηλίας Ευαγγέλου, Καθηγητής ΑΠΘ
  9. 8/01/2024. «Θρησκεία και κοινωνία στο Βυζάντιο. Η περίπτωση του κινήματος των Ζηλωτών (1342-1349)», Κωνσταντίνος Κωτσιόπουλος, Καθηγητής ΑΠΘ
  10. 15/01/2024. «Φώτης Κόντογλου: Το πέρασμα του Βυζαντίου στο Νέο Ελληνισμό», Άννα Καραμανίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ
  11. 22/01/2024. «Το μέλλον της δημιουργίας κατά την πατερική παράδοση: μία συμβολή στη σύγχρονη οικοθεολογική συζήτηση», Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, Καθηγήτρια ΑΠΘ
  12. 29/01/2024. «Βυζαντινά αγιολογικά και υμνογραφικά χειρόγραφα και η μελέτη τους σήμερα: Εργαλεία έρευνας και μέθοδοι τεκμηρίωσης», Δημοσθένης Κακλαμάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ
  13. 5/02/2024. «Οι περί παιδείας αντιλήψεις του Θεοδώρου Μετοχίτη στην πραγματεία του Ἠθικός ἤ περί παιδείας και η επικαιρότητά τους», Ευάγγελος Πεπές, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ
  14. 10/02/2024. Επίσκεψη στα Χριστιανικά Μνημεία της Θεσσαλονίκης, ΕΥ Σουλτάνα Λάμπρου, Καθηγήτρια ΑΠΘ – ΑΥ Παρασκευή Παπαδημητρίου, ΕΔΙΠ ΑΠΘ
  15. 5-11/02/2024. Τελική Εξέταση – Κουίζ, ΕΥ Σουλτάνα Λάμπρου, Καθηγήτρια ΑΠΘ
 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στις συμμετέχουσες / στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Εκπαιδευτικό υλικό

  2. Βιβλιογραφία σχετική με το αντικείμενο

   

 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:

  Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

  Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την τελική εξέταση (κουίζ)

  Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι 3/11/2023

 • Πιστοποιητικό

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Γενικής Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και την Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

   

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με τον Andrej PopAntoski στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  Όνομα*: Andrej PopAntoski

  Τηλέφωνο*: 6947301722

  Ώρες επικοινωνίας*: 10 π.μ. με 13 μ.μ.

  e-mail*: apopanto@past.auth.gr

   

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 70 Ευρώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο