Search
Close this search box.

Συντηρητική αντιμετώπιση της γενικευμένης οδοντικής φθοράς με συγκολλούμενες αποκαταστάσεις

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2022-02-11 - 2022-02-13 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Διά ζώσης

ECTS:
1
Δίδακτρα:
1500 €
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Κοσμάς Τολίδης
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
10-02-2022

Συντηρητική αντιμετώπιση της γενικευμένης οδοντικής φθοράς με συγκολλούμενες αποκαταστάσεις

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

10-02-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο “Συντηρητική αντιμετώπιση της γενικευμένης οδοντικής φθοράς με συγκολλούμενες αποκαταστάσεις”, διάρκειας 25 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί στο Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής Α.Π.Θ. και θα υλοποιηθεί με φυσική παρουσία.

  Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Καθηγητής Κοσμάς Τολίδης, Δ/ντής του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής Α.Π.Θ.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν Καθηγητές του ΑΠΘ καθώς και εξειδικευμένοι ακαδημαϊκοί και κλινικοί στον τομέα της αισθητικής και αποκαταστατικής οδοντιατρικής.

  Στόχος του προγράμματος

  Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης “Απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων στην Αποκαταστατική/Αισθητική Οδοντιατρική” αποσκοπεί να εκπαιδεύσει τον κλινικό οδοντίατρο να διαγνώσει και να αντιμετωπίσει τη γενικευμένη οδοντική φθορά με τη χρήση σύγχρονων οδοντιατρικών υλικών και την εφαρμογή συγκολλητικών τεχνικών με τον πιο προβλέψιμο και συντηρητικό τρόπο.

  Η διδασκαλία γίνεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής, του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ. καθώς και εξειδικευμένους καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και κλινικούς οδοντιάτρους.  Για την παρακολούθηση του Προγράμματος απαιτείται χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και δημιουργία προσωπικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

  Το Πρόγραμμα παρέχει Βεβαίωση συμμετοχής και Πιστοποιητικό επιμόρφωσης. Για την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης απαιτείται η παρακολούθηση 25 διδακτικών ωρών και επιπλέον η μελέτη υλικού και η εκπόνηση εργασιών, τα οποία συνολικά αποδίδουν 1 ECTS.

  Λόγω του εξειδικευμένου χαρακτήρα του προγράμματος ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων περιορίζεται στους 20.

  Αναγκαιότητα προγράμματος

  Η οδοντική φθορά ανήκει στην κατηγορία των μη τερηδονικών αλλοιώσεων των σκληρών οδοντικών ιστών και είναι αποτέλεσμα ενός ή πολλών παθολογικών καταστάσεων που χαρακτηρίζονται από την απώλεια οδοντικής ουσίας χωρίς να σχετίζονται με τερηδονικές βλάβες. Υπάρχουν επιδημιολογικά στοιχεία που εντοπίζουν την οδοντική φθορά σε νέους, μεσήλικες και σε ανθρώπους τρίτης ηλικίας. Η διάβρωση, η εκτριβή και η αποτριβή των οδοντικών ιστών είναι οι βλάβες που συνήθως εμφανίζονται και οφείλονται σε χημικούς, μηχανικούς λόγους ή και συνδυασμό τους. Ο κλινικός οδοντίατρος θα πρέπει να μπορεί να διαφοροδιαγνώσει την αιτιολογία της οδοντικής φθοράς ώστε να προβεί στη σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση. Μια σωστή διάγνωση και μια συντηρητική αντιμετώπιση είναι κρίσιμη στη διατήρηση όσο το δυνατό μεγαλύτερου ποσοστού οδοντικών ιστών, γεγονός που θα είναι καθοριστικό για την καλή μακροπρόθεσμη πρόγνωση του σχεδίου θεραπείας. Το πρόγραμμα καλύπτει τις ανάγκες του κλινικού οδοντιάτρου που αφορούν στην αντιμετώπιση του σύγχρονου προβλήματος της γενικευμένης οδοντικής φθοράς που έχει προκληθεί από μια σωρεία διατροφικών συνηθειών όπως η συχνή λήψη αναψυκτικών ή παθολογικών καταστάσεων όπως η βουλιμία και η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση κ.α.. Μετά το τέλος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αντιμετωπίσουν περιστατικά οδοντικής φθοράς μικρής έκτασης που θα τα αντιμετωπίζουν με σύνθετες ρητίνες αλλά και περιστατικά γενικευμένης οδοντικής φθοράς που θα τα αντιμετωπίζουν με επένθετες αποκαταστάσεις και όψεις από σύνθετη ρητίνη ή κεραμικά υλικά. Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στην εκτενή κάλυψη της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με το πρόβλημα της οδοντικής φθοράς αλλά κυρίως στο γεγονός πως οι συμμετέχοντες θα κληθούν, μετά το θεωρητικό κομμάτι της παρουσίασης και την επίδειξη κλινικών περιστατικών, να αντιμετωπίσουν πραγματικά κλινικά περιστατικά που έχουν ολοκληρωθεί με τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα στην πανεπιστημιακή κλινική της οδοντικής χειρουργικής.

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Ο εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει πλήρως την αιτιοπαθογένεια της οδοντικής φθοράς σε οποιαδήποτε έκτασή της. Θα καταλάβει και θα εφαρμόσει το αναλυθέν πρωτόκολλο αποκατάστασης γενικευμένων περιστατικών οδοντικής φθοράς με απώτερο στόχο να ανταποκρίνεται στο να αντιμετωπίσει το κάθε περιστατικό οδοντικής φθοράς στο οδοντιατρείο του. Επίσης, ο εκπαιδευόμενος θα εξοικειωθεί με τα κλινικά και εργαστηριακά στάδια κατασκευής των αποκαταστάσεων αλλά και πώς θα συγκολλήσει με αποτελεσματικό και προβλεπόμενο τρόπο το επιλεχθέν υλικό αποκατάστασης. Τέλος, θα διαπιστώσει τη σημασία, τη λειτουργικότητα και την αναγκαιότητα της αποκατάστασης της οδοντικής φθοράς με οδοντιατρικά υλικά και τεχνικές που στηρίζονται στη συγκόλληση και έχουν ως πρωταρχικό στόχο την διατήρηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ποσότητας των οδοντικών ιστών.

  Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους οδοντιατρικών σχολών της Ελλάδας και του εξωτερικού.

  Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όλοι οι κάτοχοι πτυχίου οδοντιατρικής.  Για την εισαγωγή στο πρόγραμμα θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

  Μέθοδος υλοποίησης

  Το πρόγραμμα υλοποιείται με φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων στις εγκαταστάσεις του Εργ. Οδοντικής Χειρουργικής του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ.  Το πρόγραμμα αποτελείται από μία ενότητα τριών ημερών που συμπεριλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εργαστηριακή άσκηση καθώς και κλινικές επιδείξεις.

  Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

  Στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Σημειώσεις

  2. Εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό

  3. Βιβλιογραφία

  Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

  Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

  Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση πολλαπλών επιλογών

  Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι την ημερομηνία έναρξης της 3ης ενότητας

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

  Κόστος συμμετοχής

  Το κόστος συμμετοχής στο αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 1500 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο.    Οδοντίατροι που έχουν παρακολουθήσει το Δια Βίου Πρόγραμμα της αισθητικής/αποκαταστατικής οδοντιατρικής δικαιούνται έκπτωση 30%.

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

   

  Όροι παρακολούθησης προγραμμάτων

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την κ Ελίζα Λιάκου από
  τις 9 -13 το πρωί όλες τις εργάσιμες ημέρες, στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2310999608, email:
  ealiakou@dent.auth.gr ή στο ktolidis@dent.auth.gr

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο