Search
Close this search box.

Προγράμματα άσκησης για πρόληψη και φυσική αποκατάσταση χρόνιων παθήσεων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2021-11-01 - 2022-06-19 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Μικτή μέθοδος διδασκαλίας

ECTS:
15.5
Δίδακτρα:
800€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΙΔΗ
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
22-10-2021

Προγράμματα άσκησης για πρόληψη και φυσική αποκατάσταση χρόνιων παθήσεων

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

22-10-2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Προγράμματα άσκησης για πρόληψη και φυσική αποκατάσταση χρόνιων παθήσεων», διάρκειας 301 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί από 4/10/2021 έως 13/5/2022 και θα υλοποιηθεί με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω της πλατφόρμας ZOOM και με φυσική παρουσία.

  Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η κυρία ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΙΔΗ, Καθηγήτρια Αθλητιατρικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.,  Σ.Ε.Φ.Α.Α., Α.Π.Θ. – Καρδιολόγος – Διευθύντρια του εργαστηρίου Αθλητιατρικής του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν Καθηγητές του ΑΠΘ, μέλη και εξωτερικοί συνεργάτες του εργαστηρίου Αθλητιατρικής, οι οποίοι έχουν επί μακρόν εργαστεί στον τομέα της άσκησης για κλινικούς πληθυσμούς, καταξιωμένοι Έλληνες επιστήμονες-επαγγελματίες της άσκησης, που έχουν διακριθεί στην εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης σε χρόνια νοσήματα.

   

  Στόχος του προγράμματος

  Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή επιστημονικής γνώσης για την κατανόηση και εμπέδωση της βασικής παθοφυσιολογίας (μηχανισμός, κλινική εικόνα, παράγοντες κινδύνου, συμπτώματα, κ.ά.), των στρατηγικών πρόληψης και των μεθόδων φυσικής αποκατάστασης μέσω της άσκησης των κυριότερων χρόνιων παθήσεων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι θα καταστούν ικανοί να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν κατάλληλα προγράμματα άσκησης σε άτομα με διαταραχές υγείας σε γυμναστήρια, νοσοκομεία, Κ.Α.Π.Η., κέντρα αποκατάστασης, κέντρα αδυνατίσματος κ.ά.

   

  Αναγκαιότητα προγράμματος

  Η εφαρμογή κατάλληλων στοχευμένων προγραμμάτων άσκησης έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης αντιμετώπισης των χρόνιων παθήσεων. Η κατάρτιση αυτή κρίνεται αναγκαία, προκειμένου οι επαγγελματίες υγείας και ιδιαίτερα οι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, να επιδράσουν με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών με χρόνιες παθήσεις.

   

  Μαθησιακά αποτελέσματα

  Απόκτηση γνώσης (από τα πιο σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα) σχετικά με την παροχή καθοδήγησης στους ασκούμενους με χρόνιες παθήσεις για την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη και λειτουργική διαχείριση των προβλημάτων υγείας, μέσω προγραμμάτων άσκησης. Απόκτηση νέας εξειδικευμένης γνώσης για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων, αποτελεσματικών και ασφαλών προγραμμάτων άσκησης και φυσικής δραστηριότητας για ασθενείς με χρόνια νοσήματα, σε κλειστούς  και υπαίθριους χώρους, στην ξηρά και στο νερό μέσω της χρήσης εξειδικευμένων μέσων και τεχνικών. Επίσης, απόκτηση γνώσης σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους ενός προγράμματος άσκησης και φυσικής δραστηριότητας σε άτομα με χρόνιες παθήσεις, την προσαρμογή του προγράμματος άσκησης και φυσικής δραστηριότητας με βάση την παθοφυσιολογία του κάθε νοσήματος, τη διόρθωση λαθών κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων άσκησης και την υποστήριξη των ασθενών με τις πιο ενδεδειγμένες τεχνικές για την εξασφάλιση της παραμονής τους σε προγράμματα άσκησης.

   

  Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ελλάδας και Κύπρου, σε πτυχιούχους των ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Διατροφής Ελλάδας και Κύπρου και αποφοίτους τμημάτων/σχολών Ιατρικής των Πανεπιστημίων Ελλάδας και Κύπρου, ή ομοταγών  τμημάτων της Αλλοδαπής (αν ο τίτλος σπουδών έχει αναγνωριστεί από ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ).

   

  Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/Προαπαιτούμενες γνώσεις/ Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

  • Πτυχιούχοι ΑΕΙ των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ελλάδας και Κύπρου
  • Πτυχιούχοι των ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας,  Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Διατροφής Ελλάδας και Κύπρου
  • Απόφοιτοι τμημάτων/σχολών Ιατρικής Ελλάδας και Κύπρου

  ή ομοταγών  τμημάτων της Αλλοδαπής (αν ο τίτλος σπουδών έχει αναγνωριστεί από ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ).

   

  Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:

  • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
  • Κατοχή προσωπικού e-mail
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

   

  Μέθοδος υλοποίησης

  Εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση και πρακτική άσκηση. Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση θα αφορά το θεωρητικό μέρος του προγράμματος. Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία. Σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, τα δύο μέρη (θεωρητικό και πρακτικό) θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση.

   

  Εκπαιδευτικό υλικό / Άλλες παροχές

  Στους συμμετέχοντες παρέχονται:

  1. Παρουσιάσεις Powerpoint (σε μορφή εκτύπωσης αρχείου pdf)
  2. Κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών επιστημονικών οργανισμών
  3. Διευθύνσεις ιστοσελίδων επιστημονικών οργανισμών για άσκηση & υγεία
  4. Επιστημονικά άρθρα της διεθνούς βιβλιογραφίας

   

  Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

  1. Ένταξη ατόμων με διαταραχές υγείας σε προγράμματα άσκησης – Επιπτώσεις της υποκινητικότητας στην υγεία –  Οργάνωση κέντρων πρόληψης και φυσικής αποκατάστασης χρόνιων παθολογικών καταστάσεων (14)
  2. Στεφανιαία νόσος – Καρδιακή ανεπάρκεια – Πρόληψη και φυσική αποκατάσταση (24)
  3. Αρτηριακή υπέρταση – Πρόληψη και φυσική αποκατάσταση (8)
  4. Χρόνια νεφρική νόσος – Πρόληψη και φυσική αποκατάσταση (8)
  5. Παχυσαρκία – Πρόληψη και φυσική αποκατάσταση (14)
  6. Σακχαρώδης διαβήτης – Πρόληψη και φυσική αποκατάσταση (8)
  7. Κακοήθη νοσήματα (καρκίνος μαστού, παχέος εντέρου, πνευμόνων, προστάτη, ενδομητρίου) – Πρόληψη και φυσική αποκατάσταση (8)
  8. Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια (χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και βρογχικό άσθμα) – Πρόληψη και φυσική αποκατάσταση (8)
  9. Μεταβολικό σύνδρομο – Πρόληψη και φυσική αποκατάσταση (8)
  10. Νευρολογικά νοσήματα  – Πρόληψη και φυσική αποκατάσταση (Γεροντική άνοια – νόσος Alzheimer – Νόσος Parkinson – Σκλήρυνση κατά πλάκας) (22)
  11. Οστεοπόρωση – Πρόληψη και φυσική αποκατάσταση (8)
  12. Κυστική ίνωση – Φυσική αποκατάσταση (6)
  13. Αρθροπάθειες (οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδής αρθρίτιδα) – Πρόληψη και φυσική αποκατάσταση (8)
  14. Μεταμοσχεύσεις οργάνων – Κατάλληλα προγράμματα γύμνασης (8)
  15. Μεσογειακή Αναιμία – Κατάλληλα προγράμματα γύμνασης (8)
  16. Άσκηση για γυναίκες με ιδιαιτερότητες (Εγκυμοσύνη – Λοχεία και δυσλειτουργίες του πυελικού εδάφους) (8)

  Σύνολο διδακτικών ωρών: 168

  Σύνολο ωρών Πρακτικής Άσκησης: 133

  Παρεχόμενα ECTS: 15,5

   

  Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  • να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.
  • να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εξέταση με βαθμό >5/10
  • να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι 4/2/2022

   

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος.

  Στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, μπορεί να παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

   

  Κόστος συμμετοχής/Εκπτωτική πολιτική

  Το κόστος συμμετοχής είναι 800€.

  Εφόσον συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός αιτήσεων για την διεξαγωγή του προγράμματος θα σταλούν ενημέρωση και οδηγίες για την κατάθεση των διδάκτρων.

   

  Αιτήσεις

  Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

  Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία μπορείτε να αποστείλετε στο e-mail: tdalkiranis@phed.auth.gr

  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου (ή αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ)

  Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον  κ. Αναστάσιο Δαλκιράνη στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  Εργαστήριο Αθλητιατρικής (Γραμματεία)

  Τηλέφωνο: 2310992184, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη: 10:00-12:00

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο