Search
Close this search box.

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης ανέργων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες από το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2022-09-18 - 2022-12-31 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ECTS:
-
Δίδακτρα:
-
Υπεύθυνος Προγράμματος:
-
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
15-09-2022

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης ανέργων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες από το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

15-09-2022

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ) συμμετέχει ως Πάροχος Κατάρτισης στη δράση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την ανάπτυξη των ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων 80.000 ανέργων (Φ.Ε.Κ. 1446/24.03.2022).

  Τα επιδοτούμενα προγράμματα, θεωρητικής κατάρτισης, διάρκειας 50-200 ωρών, έχουν ως στόχο την καλλιέργεια ψηφιακών και πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων και απευθύνονται σε άνεργες/ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, απόφοιτες/απόφοιτους δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ανάλογα με το αντικείμενο και το βαθμό εξειδίκευσής τους) και παρέχουν επιμόρφωση σε αντικείμενα υψηλής ζήτησης από την αγορά εργασίας.

  Η υλοποίηση των προγραμμάτων γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (blended learning), δηλ. με συνδυασμό διά ζώσης και εξ αποστάσεως (σύγχρονη και ασύγχρονη) εκπαίδευση. Η διά ζώσης εκπαίδευση είναι υποχρεωτική.

  Επιστημονικές/Επιστημονικοί Υπεύθυνες/Υπεύθυνοι των προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ, αρμόδιες/αρμόδιοι για τον σχεδιασμό τους και την επιμέλεια του εκπαιδευτικού υλικού, είναι μέλη του διδακτικού προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΔΙΠ), ενώ οι διδάσκουσες/διδάσκοντες είναι επίσης μέλη του διδακτικού & επιστημονικού προσωπικού του ΑΠΘ, καθώς και εξειδικευμένοι εκπαιδευτές, μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ.

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης παρέχεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ, καθώς και απόκτηση αντίστοιχης πιστοποίησης μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης, διαπιστευμένων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024:2012.

  Το ποσό της επιδότησης για τους ωφελούμενους κυμαίνεται από 250-1.000 € (5 ευρώ ανά διδακτική ώρα).

   

  Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ (diaviou@auth.gr, 2310-996782,83,81).

  Οι ενδιαφερόμενες/οι θα μπορούν να αναζητήσουν τα προγράμματα που τους ενδιάφερουν μέσα από την πλατφόρμα voucher μετά την ένταξή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων.

  Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ (https://www.dypa.gov.gr/).

  Συχνές ερωτήσεις

   

  Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

 • Πρόγραμμα Σπουδών
  1. Προστασία και Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
  2. Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics) και λήψη διοικητικών αποφάσεων με χρήση Η/Υ
  3. Έρευνα Πράξης και project, σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές
  4. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία
  5. Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ και Εφαρμογών Γραφείου
  6. Οργάνωση εργασίας και συνεργασίας μέσω διαδικτύου
  7. Ανάλυση Δεδομένων με χρήση της γλώσσας R
  8. Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας με ενσωμάτωση ψηφιακών δεξιοτήτων και σωματικών δραστηριοτήτων σε μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες σε μαθήματα γενικής παιδείας
  9. Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) στη θεωρία και στην πράξη με χρήση ελεύθερου λογισμικού
  10. Παιδαγωγική και διδακτική ενίσχυση εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής στις νέες τεχνολογίες
  11. Εκμάθηση Microsoft Azure Cloud Artificial Intelligence (AI) Fundamentals
  12. Ηλεκτρονικό εμπόριο και διεθνείς ηλεκτρονικές αγορές
  13. Αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης με χρήση των εργαλείων Microsoft 365 and SharePoint, Teams and Power Platform
  14. Εκμάθηση Microsoft Azure Cloud Fundamentals
  15. Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Αθλητισμό
  16. Δημιουργία, Ανάπτυξη και Χρηματοδότηση Νεοφυών Επιχειρήσεων
  17. H τέχνη και οι τεχνικές μιας επιστημονικής αναφοράς
  18. Εκπαίδευση στη χρήση καινοτόμων/ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας ευάλωτων πληθυσμών και ατόμων με επίκτητες και αναπτυξιακές διαταραχές

   

  Συνημμένα αρχεία:

  ΔΥΠΑ_ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΚΕΔΙΒΙΜ-ΑΠΘ

 • Επικοινωνία

  Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ (diaviou@auth.gr, 2310-996782,83,81).

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο