Search
Close this search box.

Πρόγραμμα Ταχύρρυθμης Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2024-05-08 - 2024-07-05 ( 240 ώρες )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Διά ζώσης

ECTS:
16
Δίδακτρα:
±1000€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Ελένη Μανακίδου
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
05-04-2024

Πρόγραμμα Ταχύρρυθμης Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

05-04-2024

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας καλωσορίζει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο «Πρόγραμμα Ταχύρρυθμης Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού», διάρκειας 240 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. και θα υλοποιηθεί διά ζώσης. Το πρόγραμμα παρέχει 16 ECTS.

  Πρόκειται για δίμηνο πρόγραμμα κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού, το οποίο παρέχει στους συμμετέχοντες επαγγελματική πιστοποίηση για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού και μια νέα επαγγελματική διέξοδο στον τομέα του τουρισμού. Ο αριθμός των συμμετεχόντων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 50 άτομα και η επιλογή τους θα γίνει με μοριοδότηση.

  Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Ελένη Μανακίδου, Καθηγήτρια  του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε πανεπιστήμια της ημεδαπής, αλλά και του εξωτερικού. Είναι διευθύντρια της πανεπιστημιακής ανασκαφής στο Καραμπουρνάκι και του Μουσείου Εκμαγείων της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. Αποτελεί μέλος ΔΣ και Γενική Γραμματέας στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών. Έχει διατελέσει διευθύντρια του Τομέα Αρχαιολογίας και Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.  Έχει συμμετάσχει σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια και αποτελεί μέλος σε πολλές επιστημονικές και οργανωτικές επιτροπές αρχαιολογικών συνεδρίων. Το ερευνητικό και συγγραφικό της έργο είναι ιδιαίτερα πλούσιο.

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν κυρίως μέλη ΕΔΙΠ και ΔΕΠ του ΑΠΘ, τόσο του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, όσο και από άλλα τμήματα, όπως της Ιατρικής, της Νομικής, της Δασολογίας και του Θεάτρου. Θα διδάξει επίσης και εξειδικευμένο προσωπικό με πλούσια επαγγελματική, ερευνητική ή/και διδακτική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο διδασκαλίας τους.

  Έναρξη προγράμματος: 8/5/2024

  Λήξη προγράμματος: 5/7/2024

  Διάρκεια: 240 διδακτικές ώρες

  Κόστος: ±1000€

  Παρέχεται εκπτωτική πολιτική: ΟΧΙ

  Παρέχεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης/ ECTS:  ΝΑΙ/16 ECTS

  Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 27/3/2024  έως 5/4/2024

  Διδακτικό Προσωπικό

 • Στόχος του προγράμματος

  Στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση επαγγελματικής πιστοποίησης για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού. Ως εκ τούτου, δίνεται η δυνατότητα σε αποφοίτους Τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής να αποκτήσουν επιπλέον προσόντα και μια επαγγελματική διέξοδο στην ανερχόμενη αγορά του τουρισμού.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα μπορούν να:

  1. να ενημερώνουν τους επισκέπτες σχετικά με τα αξιοθέατα της περιοχής,
  2. να ερμηνεύουν και να αναλύουν τον υλικό και άυλο πολιτισμό μιας περιοχής και να επισημαίνουν τη σημασία του για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό,
  3. να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ειδικές ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα για ΑΜΕΑ και ειδικές ομάδες επισκεπτών,
  4. να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ξεναγικές διαδρομές και εκπαιδευτικά προγράμματα,
  5. να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ειδικές ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα για ΑΜΕΑ και ειδικές ομάδες επισκεπτών,
  6. να αναλαμβάνουν ρόλο εμψυχωτή σε ομάδες επισκεπτών,
  7. να βρίσκουν τρόπους για να κινούν τη προσοχή και το ενδιαφέρον του ακροατηρίου τους, ώστε η ξενάγηση να μη γίνεται κουραστική ή ανιαρή,
  8. να λειτουργούν συλλογικά και να συντονίζουν μεγάλες ομάδες,
  9. να εφαρμόζουν πρώτες βοήθειες σε έκτακτα ιατρικά περιστατικά που μπορούν να προκύψουν κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους,
  10. να έρχονται σε καθημερινή επαφή με συνανθρώπους του από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς,
  11. να έχουν σαφήνεια στον προφορικό λόγο και γλαφυρότητα στις περιγραφές,
  12. να ψυχολογούν ανθρώπινους χαρακτήρες, να διακρίνουν συμπεριφορές και να προβλέπουν τις αντιδράσεις ή τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους, που θα επιτρέψουν την επιτυχή και αποδοτική άσκηση του επαγγέλματος
 • Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους κρατών – μελών της Ε.Ε., αποφοίτους των τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

 • Κριτήρια επιλογής

  Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν οι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών – μελών της Ε.Ε., απόφοιτοι των τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Αναγκαία προϋπόθεση συμμετοχής είναι η άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Η άριστη γνώση αποδεικνύεται προσκομίζοντας τους ανάλογους τίτλους γλωσσομάθειας, όπως αυτοί παρατίθενται στην υπ’ αριθμ. 94/20.06.2022 Απόφαση Προέδρου ΑΣΕΠ «Διαδικασία καθορισμού των παγίων μερών του περιεχομένου των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια(άρθρα 28 – 30 του ν. 4765/2021)» (B’ 3614) όπως ισχύει. Οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Καραμαούνα 1 και Πλατεία Σκρα, Τ.Κ. 55132 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313-331540, 2313-331541, 2313-331542). Η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται επίσης και με τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ο υποψήφιος έχει αποκτήσει στην ημεδαπή. Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν οι  υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τα περισσότερα μόρια με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο ΦΕΚ 1787 τ. Β’, Μάρτιος 2024 με αριθμ. απόφασης 4561/19.03.2024 του Υπ. Τουρισμού.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις από τους διδάσκοντες, αλλά και πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων με επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κ.α. Στο τέλος του προγράμματος οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση (εξαιρούνται οι ενότητες βιωματικού χαρακτήρα)

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Δομή Εκπαιδευτικού προγράμματος

  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

  1) Τουρισμός και αρχές βιώσιμης ανάπτυξης: 17 ώρες (15 ώρες διαλέξεων και 2 γραπτής εξέτασης)

  2) Τουριστική και Αρχαιολογική Νομοθεσία: 12 ώρες (10 ώρες διαλέξεων και 2 γραπτής εξέτασης)

  3) Γεωγραφία – Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον: 12 (10 ώρες διαλέξεων και 2 γραπτής εξέτασης)

  4) Διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς: 17 ώρες (15 ώρες διαλέξεων και 2 γραπτής εξέτασης)

  5) Ερμηνεία και ανάδειξη υλικού και άυλου πολιτισμού: εφαρμογές μέσω ξεναγήσεων: 89 ώρες (15 ώρες διαλέξεων, 72 πρακτικής άσκησης μέσω επισκέψεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και 2 γραπτής εξέτασης)

  6) Ξενάγηση και Μουσειοπαιδαγωγική: 27 ώρες (10 ώρες διαλέξεων, 15 πρακτικής άσκησης και 2 γραπτής εξέτασης)

  7) Τεχνικές Ξενάγησης: 54 ώρες (20 ώρες διαλέξεων, 32 πρακτικής άσκησης σε εξωτερικούς αρχαιολογικούς χώρους και διαδρομές εντός πόλεων και 2 γραπτής εξέτασης)

  8) Τοποθέτηση φωνής – Αγωγή Λόγου – Ορθοφωνία: 6 ώρες (εργαστήρια βιωματικού χαρακτήρα)

  9) Ειδικά θέματα/ Πρώτες βοήθειες: 6 ώρες (εργαστήρια βιωματικού χαρακτήρα)

  Παρεχόμενα ECTS: 16

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Σε όλες τις διδακτικές ενότητες οι διαλέξεις θα συνοδεύονται από παρουσιάσεις σε μορφή power point και σημειώσεις ανάλογα με τη θεματική. Αυτά θα λάβουν οι εκπαιδευόμενοι ως εκπαιδευτικό υλικό, όπως και πλήθος άρθρων, όλα σε ηλεκτρονική μορφή. Επιπλέον, στις εκπαιδευτικές εκδρομές θα παρέχεται υλικό όπως τοπογραφικά σχέδια, κατόψεις και αναπαραστάσεις κτηρίων και κατασκευών, εικόνες ευρημάτων με στόχο την ολοκληρωμένη προσέγγιση κάθε χώρου ή μνημείου ενδιαφέροντος.

 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Εκπαιδευομένων

  Α. Υποχρεώσεις Εκπαιδευομένων: 

  1. Η συμμετοχή στα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή του Οδηγού Σπουδών του προγράμματος και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ.
  2. Η παρουσία των επιμορφούμενων στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι υποχρεωτική. Στα προγράμματα που υλοποιούνται με φυσική παρουσία, όπως και σε αυτά που υλοποιούνται με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η φοίτηση είναι γενικώς υποχρεωτική και το όριο απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης. Η παρακολούθηση της ασύγχρονης εκπαίδευσης υλοποιείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα μελέτης που έχει ορισθεί από κάθε πρόγραμμα.
  3.   Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες θα πρέπει:
  • το ποσοστό των απουσιών να μην υπερβαίνει το 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης,
  • να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την προβλεπόμενη εξέταση,
  • να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων μέχρι την έναρξη του προγράμματος

  Β. Δικαιώματα Εκπαιδευομένων: 

  1. Οι εκπαιδευόμενες/οι ενημερώνονται από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΚΕΔΙΒΙΜ για κάθε είδους πληροφορία που άπτεται της λειτουργίας του Κέντρου.
  2. Οι εκπαιδευόμενες/οι υποστηρίζονται ηλεκτρονικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας από τις/ τους εκπαιδεύτριες/τές, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την επίλυση αποριών και την παροχή διευκρινίσεων σχετιζόμενων με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος.
  3. Οι εκπαιδευόμενες/οι έχουν δικαίωμα να αιτηθούν τη διακοπή παρακολούθησης του προγράμματος και την επιστροφή διδάκτρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.9 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ.
  4. Οι εργασίες των εκπαιδευομένων προστατεύονται κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Πιστοποιητικό

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες Πιστοποιητικό  Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, το οποίο εκδίδεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΚΕΔΙΒΙΜ.

  Στις/στους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες που παρακολούθησαν, αλλά δεν ολοκλήρωσαν το σύνολο του προγράμματος, υπάρχει η δυνατότητα παροχής Βεβαίωσης Παρακολούθησης.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνήσουν στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  Όνομα: Ιουλία Καμανά, Ιφιγένεια Γιαννοπούλου

  Τηλέφωνο: 2310 995223 (Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας)

  Ώρες επικοινωνίας: 9:00 – 14:00

  email: igiannopv@hist.auth.gr

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι εισακτέοι επιβαρύνονται με δίδακτρα, τα οποία αντιστοιχούν στον ισόποσο επιμερισμό του συνολικού κόστους υλοποίησης του προγράμματος (50.000 €), ανάλογα με τον τελικό αριθμό εισακτέων. Ο αριθμός των συμμετεχόντων ορίζεται από 45 έως 50 άτομα και για αυτό το κόστος συμμετοχής υπολογίζεται στο ποσό των  ± 1000 € ανά συμμετέχοντα. Στα δίδακτρα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που απαιτούνται για τη μετάβαση σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία εκτός Θεσσαλονίκης. Το ποσό θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ πριν την έναρξη του προγράμματος σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ.

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται από το ΦΕΚ-Β-1787 αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής από δημόσια αρχή) ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής από δημόσια αρχή) στο  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ταχ. δ/νση: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Κτήριο Διοίκησης (2ος όροφος), Πανεπιστημιούπολη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, και ώρες 9.00-14.00 μ.μ.).

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιμορφούμενων, το ΚΕΔΙΒΙΜ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο