Search
Close this search box.

Ποίηση και Θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

2020-02-10 - 2020-04-05 ( )

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ECTS:
2
Δίδακτρα:
255€
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Ά. Λάμαρη
Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις
31-01-2020

Ποίηση και Θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται στις

31-01-2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σύντομη Περιγραφή

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  «Ποίηση και Θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα»

  Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα με τίτλο «Ποίηση και Θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα».

  Ο φιλολογικός σχολαστικισμός αναφορικά με τη διδασκαλία και γνωριμία των Ελλήνων με την ελληνική αρχαιότητα έχει στερήσει και μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας και μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας από μια ουσιαστική επαφή και γνωριμία με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Το πρόγραμμα Ποίηση και Θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα προσφέρει μια ευρείας κλίμακας προσέγγιση της ποιητικής και θεατρικής παραγωγής της ελληνικής αρχαιότητας από μετάφραση, προκειμένου οι επιμορφούμενοι να έλθουν σε επαφή με πλήρη κείμενα και όχι αποσπάσματά τους, όπως συμβαίνει στη σχολική και (πολύ συχνά) και στην πανεπιστημιακή πραγματικότητα. Η ολιστική προσέγγιση της ποιητικής και θεατρικής παραγωγής δίνει τη δυνατότητα στους επιμορφούμενους να τις εντάξουν στα καλλιτεχνικά, κοινωνικά, θρησκευτικά και πολιτικά συμφραζόμενα ενός πραγματικού κόσμου, αυτού της Αρχαίας Ελλάδας, χωρίς τις γνωστές αγκυλώσεις που συνήθως συνοδεύουν την επαφή με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό στο σύνολό του.

   

  Διδάσκοντες

  Στο πρόγραμμα διδάσκουν η Άννα Λάμαρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Α.Π.Θ. και επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος) και ο Χρήστος Τσαγγάλης (Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Α.Π.Θ.).

   

   

  Η επιστημονικά υπεύθυνη

  του Προγράμματος

  Ά. Λάμαρη, Επίκ. Καθηγήτρια, ΑΠΘ

 • Στόχος του προγράμματος

  Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Ποίηση και Θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα είναι το πρώτο σε πανελλήνια κλίμακα πρόγραμμα διά βίου εκπαίδευσης που επιχειρεί ένα άνοιγμα τόσο προς την εκπαιδευτική κοινότητα (καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) όσο και προς ευρύτερα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, με σκοπό την εξοικείωσή τους με την ποίηση και το θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα.

  Το πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να καλύπτει τόσο τις ανάγκες επιμορφούμενων που διαθέτουν γνώσεις αρχαίας ελληνικής γραμματείας λόγω σπουδών (φιλόλογοι, αρχαιολόγοι, παιδαγωγοί, δάσκαλοι) όσο και πολιτών που ενδιαφέρονται γενικότερα για την ποίηση και το θέατρο είτε στην αρχαιότητα είτε στη σύγχρονη εποχή.

 • Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που αφορούν: (α) τη γένεση, ανάπτυξη, και χαρακτηριστικά των διαφορετικών ειδών της αρχαίας ελληνικής ποίησης και τη γένεση, διαμόρφωση, και χαρακτηριστικά της θεατρικής παραγωγής στην Αρχαία Ελλάδα από τις απαρχές μέχρι το τέλος της κλασικής περιόδου, (β) τη σύνδεση της ποιητικής και θεατρικής παραγωγής με συγκεκριμένες συνθήκες και πλαίσια παρουσίασής της σε τοπικό, περιφερειακό ή πανελλήνιο επίπεδο, (γ) τη σχέση της ποιητικής και θεατρικής παραγωγής με τις ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδος, (δ) τη χρήση ελεύθερα προσβάσιμων στο διαδίκτυο ηλεκτρονικών εργαλείων για περαιτέρω γνωριμία με την ποίηση και το θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα.

 • Σε ποιους απευθύνεται
  • σε εν ενεργεία φιλολόγους της Μέσης Εκπαίδευσης
  • σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (τμημάτων Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφίας ή Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας ή Αρχαιολογίας και Πολιτισμικών Πόρων)
  • σε καθηγητές ή αποφοίτους άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι επιθυμούν μια ουσιαστική γνωριμία με τα αρχαία ελληνικά κείμενα μέσα από μια σύγχρονη ματιά.
  • σε αδιόριστους Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης
  • σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να γίνουν Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
  • σε Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
  • σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό με στόχο να διδάξουν τον ελληνικό πολιτισμό
  • σε αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς του εξωτερικού που αποφοίτησαν από ελληνικά πανεπιστήμια ή τμήματα ελληνικών σπουδών του εξωτερικού και διδάσκουν ελληνικό πολιτισμό
  • σε ηθοποιούς και ανθρώπους του θεάτρου και της τέχνης που θα ήθελαν μια συστηματικότερη επαφή και εξοικείωση με την ποιητική και θεατρική παραγωγή στην Αρχαία Ελλάδα
  • σε δημοσιογράφους, κοινωνιολόγους και πολιτικούς επιστήμονες που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την πολιτική εξέλιξη του αρχαιοελληνικού κόσμου μέχρι το τέλος της κλασικής εποχής σε συνδυασμό με τη ανάπτυξη των γραμμάτων

  Όλα τα αρχαία ελληνικά κείμενα δίνονται σε μετάφραση με σποραδικές και στοχευμένες αναφορές στην αρχαία ελληνική γλώσσα.

 • Μέθοδος Υλοποίησης

  Τα μαθήματα θα διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Α.Π.Θ. σε μαγνητοσκοπημένα εξειδικευμένα μαθήματα, τεστ αυτοαξιολόγησης, αλλά και αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο στην πορεία θα έχουν το δικαίωμα να αποθηκεύσουν και να το χρησιμοποιούν οι ίδιοι ως εκπαιδευτικοί στα δικά τους μαθήματα.

 • Πρόγραμμα Σπουδών

  Το πρόγραμμα έχει δίμηνη διάρκεια και συνοδεύεται από βεβαίωση επιτυχούς περάτωσής του στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ.

  Για την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης απαιτείται η εξ αποστάσεως ολοκλήρωση 8 διδακτικών ενοτήτων (συνολικής διάρκειας 48 ωρών) και επιπλέον η εκπόνηση μελέτης υλικού (12 ώρες).

   

  Συνημμένα αρχεία:

  program_poetry_2020

 • Εκπαιδευτικό Υλικό / Παροχές

  Στο τέλος του προγράμματος θα αποστέλλονται στους εκπαιδευόμενους βεβαιώσεις παρακολούθησης στις οποίες θα αναγράφονται οι ώρες απασχόλησής τους στο πρόγραμμα.

 • Επικοινωνία

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Λάμαρη (κινητό: 6972846524, σταθερό: 2311213024, email: annalamari@gmail.com).

 • Κανονισμός Σπουδών ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ
  Δείτε τον κανονισμό σπουδών ΕΔΩ
 • Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων
  Δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων ΕΔΩ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο.
Μετάβαση στο περιεχόμενο